Balvu reģiona bibliotēkas

Projekts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu.

Balvu Centrālā Bibliotēka

Baltinava Medņeva
Balvu pagasts Rekava
Bērzkalne Rugāji
Bērzpils Susāji
Briežuciems Tilža
Krišjāņi Upīte
Kubuli Vectilža
Kuprava Vecumi
Lazdukalns Vīksna
Skujetnieki Viļakas bibliotēka
Viļaka
Lazduleja Žīguri
Tikaiņi

Pamācība sistēmas lietošanai.
Balvu Centrālās Bibliotēkas elektroniskais katalogs Alise