Bibliotēka

Pasākumi, norises

 

2019.gads

 Jūnijs

Literatūras izstādes

05.06. Rakstniekam Andrejam Dripem - 90

          "Sapurinātājs Andrejs Dripe"

Ēriks Hānbergs

 12.06. Dzejniecei Annai Rancānei - 60

         "Skolas gados biju karotāja par taisnību, mācījos tādā aktīvā klasē".

Anna Rancāne

 20.-23.jūnijs - vasaras Saulgrieži - Jāņi

           "ja vakarā zālē ir daudz rasas, tad nākamajā dienā gaidāms saulains un skaists laiks"

30.06. Dzejniekam Jānim Peteram - 80

      "Dziesmu svētki man sniedz laimes un prieka sajūtu. Visai tautai šie svētki dod pacēlumu".

Jānis Peters

 Maijs

Literatūras izstādes

06.05. Rakstniekam Jānim Klīdzējam - 105

         "Jaunais Jānis Klīdzējs, brīvs no jebkādiem mazvērtības kompleksiem, izslējās visā augumā, rāva durvis uz Latgali vaļā un sauca: "Šurpu, brāļi! Te ir dzīvošana!" Balss bija tik jauna, tik spēcīga un skaista, ka tai noticēja visa Latvija."

Jānis Streičs

07.05. Tautas daiļamata meistarei Jettei Užānei - 95

          "Pirmais cimdiņš ir pavasaris ar zilu cerību logu -tā ir bērnība. Otrais - vasara: ap logu zied rozes, un viss rādās rozā - tā ir jaunība. Trešais ir rudens, taču logs vēl gaišs. Ceturtais ir ziema jeb nāve un sastingums. Piektais cēliens - atkal jauns pavasaris, kad uz sliekšņa zied tikai nātres un logs ir kļuvis par vijoli..."

 Dace Rudzīte

12.05. Rakstniekam Reinim Kaudzītem - 180

          "Filozofs zemnieku svārkos."

Atis Kronvalds

Aprīlis

Literatūras izstādes

02.04. Aktierim Ēvaldam Valteram - 125

          "...strēlnieks, kurš kļuva par aktieri, un par aktieri, kurš bija un mūžam paliks strēlnieks..."

Mudīte Šneidere

05.04. Rakstniekam, dzejniekam un kinoscenāristam Laimonim Vāczemniekam - 90

         "Vienmēr un visur, priekos un bēdās, cilvēkamvajag cilvēkam būt."

Laimonis Vāczemnieks

08.04. Dzejniecei Broņislavai Martuževai - 95

         "Mēs no zvaigznes ņemti,

          mums rūp tur atkal atgriezties".

Broņislava Martuževa

22.04. Vācu filosofam Imanuēlam Kantam - 295

 Immanuēla Kanta  "Tīrā prāta kritika" pirmo reiz iznāca Rīgā, 1781.gadā, J.F.Hartknocha apgādībā, pēc 150 gadiem, Ata Rolava tulkojumā latviešu valodā, I.Kanta "Tīrā prāta kritika" izdota Rīgā, 1931.gadā, izdevis A.Rolavs.     

 

Marts

Literatūras izstādes

09.03. Dzejniekam un rakstniekam Vilim Plūdonim 145

23.03. Rakstniecei Aīdai Niedrai -120


 

Februāris

Literatūras izstādes

02.02.  Grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei - 105

23.02.  Vācu rakstniekam Ēriham Kestneram - 120

 

Pasākumi

10.02.  Meteņdienas pasākums Balvu pagasta Pilskalnā

 

2018. gads

 

Pasākumi decembrī

02.12. Advente. Literatūras izstāde.

05.12. Garīgie dziedājumi.

12.12. Garīgie dziedājumi.

19.12. Garīgie dziedājumi.

20.12. Rakstniekam Andrim Kolbergam - 80

25.12.- 26.12. Ziemassvētki . Literatūras izstāde.

Pasākumi novembrī

07.11. Psalmu dziedājumi.

10.11. Mārtiņdiena. Izstāde par tradīcijām, telpu rotāšanau, dziesmaām un c.

14.11. Psalmu dziedājumi.

18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Literatūras izstāde.

21.11. Psalmu dziedājumi.

28.11. Psalmu dziedājumi.

Pasākumi oktobrī

10.10. Garīgie dziedājumi.

19.10. Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei - 120

24.10. Garīgie dziedājumi.

31.10. Garīgie dziedājumi.

Pasākumi augusts

01.08. Garīgie dziedājumi.

04.08. dzejniecei Olgai Lisovskai - 90. Literatūras izstāde

15.08. Garīgie dziedājumi.

29.08. Garīgie dziedājumi.

 

Pasākumi jūlijs

17.07. Rakstniekam Aivaram Kļavim- 65. Literatūras izstāde.

18.07. Garīgie dziedājumi.

Pasākumi jūnijs

06.06 Garīgie dziedājumi.

20.06. Garīgie dziedājumi.

19.06.-26.06. Līgo, Jāņi latviešu literatūrā.

Pasākumi maijā

03.05. Dzejniekam Imantam Ziedonim - 85. Literatūras izstāde.

09.05. Maija dziedājumi.

13.05. Mātes diena. Literatūras izstāde.

23.05. Maija dziedājumi.

29.05. Rakstniekam publicistam Ērikam Hānbergam - 85. Literatūras izstāde.

 

Pasākumi aprīlī

11.04. Garīgie dziedājumi.

25.04. Garīgie dziedājumi

30.04. Čehu rakstniekam Jaroslavam hašekam - 135

 

Pasākumi februārī

 

07.02. Garīgie dziedājumi.

07.02 Arijai Elksnei - 90. Literatūras izstāde "Es visu mūžu mīlējusi esmu..."

13.02. Garīgie dziedājumi.

21.02. Garīgie dziedājumi.

28.02. Garīgie dziedājumi.

01.02.-28.02. Daces un Modra Teilānu foto izstāde"Atspulgi"

Pasākumi janvārī

10.01. Garīgie dziedājumi

20.01. 1991.gada barikāžu atceres diena "Bija tāds laiks..."

24.01. Garīgie dziedājumi

27.01. Rakstniecei Ilzei Kalnārei - 100

 

2017.gads

Pasākumi decembrī

06.12. Garīgie dziedājumi.

20.12. Garīgie dziedājumi.

27.12. garīgie dziedājumi.

Pasākumi un izstādes novembrī

08.11. Psalmu dziedājumi

10.11. Mārtiņdiena - Latviešu gadskārtu svētki. Literatūras izstāde.

14.11. Astrīdai Lindgrēnai - 110. Literatūras izstāde.

15.11. Psalmu dziedājumi.

22.11. Psalmu dziedājumi.

29.11. Psalmu dziedājumi

01.11.-30.11. Tautas nama zālē skatāma Daces Loginas gleznu izstāde.

Pasākumi un izstādes oktobrī

04.10. Garīgie dziedājumi

07.10. Radošā darba vakars visiem, kas raksta dzeju un/vai komponē dziesmas"Rudens krāsu virpulī"

18.10. Garīgie dziedājumi

pasākumi un izstādes septembrī

06.09. garīgie dziedājumi

20.09. garīgie dziedājumi

pasākumi un izstādes jūlijā

 

11.07  Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim- 85

No 17.jūlija līdz 25. augustam bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. Bibliotekāre atvaļinājumā.

 

Pasākumi un izstādes jūnijā

 

01.06. Garīgie dziedājumi

15.06. Garīgie dziedājumi

13.06.-22.06. Līgo svētki, jāņi latviešu folklorā. Literatūras izstāde

29.06. Garīgie dziedājumi

 

 

Pasākumi un iztādes maijā

03.05. Garīgie dziedājumi

17.05. Garīgie dziedājumi

25.05. Rakstniecei Irmai Grebzdei - 105. Literatūras izstāde

31.05. Garīgie dziedājumi

Pasākumi un izstādes aprīlī

05.04 Garīgie gavēņa dziedājumi

12.04. Garīgie gavēņa dziedājumi

12.04 Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 80

        "Ar mīļiem vārdiem kā sveces liesmiņu sevī, šo pasauli sildām, ko Dievs mums mīlot ir devis"- literatūras izstāde

23. 04. Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90 - literatūras izstāde

 

Pasākumi un izstādes martā

08.03. Gaeīgie dziedājumi

15.03. Garīgie dziedājumi

14.03. "Laika plānot dārza darbus" Jaunākais un aktuālākais dārza darbos. Literatūras izstāde.

22.03. Garīgie dziedājumi

29.03. Garīgie dziedājumi

 

Pasākumi un izstādes februārī

02.02. "Šādi top svece" - literatūras izstāde par sveču liešanu.

08.02. Garīgie dziedājumi

18.02. Dramaturģei, dzejniecei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei - 65 - literatūras izstāde.

22.02. Garīgie dziedājumi.

24.02. Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei -  95 (1922-2013) - literatūras izstāde

 

Pasākumi un izstādes janvārī

03.01   Rakstniekam Egīlam Lukjanskim - 80 literatūras izstāde. skatāma visu janvāri.

11.01. Garīgie dziedājumi

25.01. Garīgie dziedājumi

2016. gads

Pasākumi un izstādes decembrī

14.12. Garīgie dziedājumi

18.12. Ziemassvētku pasākums dažāda vecuma bērniem "Flinstonam ir ideja...."

21.12. Garīgie dziedājumi

 

Pasākumi un izstādes novembrī

03.11. Psalmu dziedājumi

09.11. Psalmu dziedājumi

15.11. - 22.11. latvijas valsts 98. dzimšanas diena. Literatūras izstāde

16.11. Psalmu dziedājumi

23.11. Psalmu dziedājumi

30.11. Psalmu dziedājumi

Pasākumi un izstādes oktobrī

5.10. Garīgie dziedājumi.

13.10 rakstniecei Mārai Svīrei - 80.

19.10. Garīgie dziedājumi.

27.10 rakstniekam, Aleksandram Čakam - 115.

Pasākumi un izstādes aprīlī

 

18.04.-24.04 Bibliotēku nedēļa -  Attiecības. sadarbība. Kopiena.

20.04. LAD konsultācijas par platību maksājumu aizpildīšanu.

2015.gads

Pasākumi un izstādes oktobrī

06.10.-15.10. "Esi vesels" -literatūras izstāde kā novērst saslimšanu un ārstēties ar tējām, sulām un pielietot netradicionālo medicīnu.

07.10.           Garīgie dziedājumi

21.10.           Garīgie dziedājumi

 

Pasākumi septembrī

23.09. Garīgie dziedājumi

Pasākumi un izstādes jūlijā

 

14.07.-21.07. Literatūras izstāde. Rakstniecei Annai Skaidrītei Gailītei - 75.

 

Pasākumi un izstādes jūnijā

 

16.06.-25.06. literatūras izstāde "Līgo, Jāņi latviešu literatūtā"

29.06. Franču rakstniekam  Antuānam de Sent- Ekziperī - 115

           "Uz tavas planētas, - teica Mazais Princis, - cilvēki audzē piectūkstoš rožu vienā dārzā ….un neatrod to, ko meklē …Un tomēr to, ko viņi meklē, var atrast vienā pašā rozē vai ūdens lāsē… Acis ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi. /Antuāns de Sent-Ekziperī/

 

Pasākumi un izstādes maijā

10.05 Mātes dienai veltīta dzejoļu izstāde "tu mana vienīgā"

12.05.-14.05. literatūras izstāde"jaunumi manā dārzā"

16.05 Garīgie dziedājumi

 

Pasākumi un izstādes aprīlī

01.01 Garīgie dziedājumi

01.04.- 09.04. Pasaku meistaram Hansam Kristianam Abdersenam - 210.

                       Literatūras iztāde.

14.04 Psalmu dziedājumi

20.04.- 26.04. Bibliotēku nedēļa.

 

Pasākumi un izstādes martā

 

3.03.-5.03. "Sieviete, tu Dievu Dieviete"- literatūras izstāde par sievieti, tās būtību.

11.03. Garīgie dziedājumi.

16.03. Aspazijai-150. Literatūras izstāde.

19.03. Seminārs Balvu CB.

22.03. Pasaules ūdens diena. literatūras izstāde

23.03.-27.03. E-prasmju nedēļa.

25.03. Garīgie dziedājumi.

Pasākumi un izstādes februārī

 

 04.02., 19.02. Garīgie dziedājumi.

 

Pasākumi un izstādes janvārī

07.01 Garīgie dziedājumi.

07.01. Angļu zoologam, rakstniekam Džeraldam Darelam -90.

16.01. Rakstniecei Annai Saksei - 110.

21.01 Garīgie dziedājumi.

 

 

 

2014. gads

Pasākumi un izstādes novembrī

15.11. Bijušās p.s. "Bolupe"  darbinieku tikšanās pasākums"No ātmiņu lādes"

13.11.- 19.11. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai literatūras izstāde.

 

 

Pasākumi un izstādes oktobrī

01.10. -31.10 literatūras izstāde

                    A. Brigaderei - 153

"Darbs jau tev atdod visu. Pats tev ieliekas rokās. Viņš jau tikai gribas būt darāms. Un tad tev ar spēku pielej dzīslas. Ar prieku pielej sirdi. Ar veiksmi locekļus, ar gudrību prātu."     /A.Brigadere/

Oktobrī katru trešdienu pulksten 10.00 notiek garīgie dziedājumi.

 

pasākumi un iztādes septembrī

04.09. rakstniekam Uldim Plotniekam - 90 / literatūras izstāde/

29.09. Naudaskalna ezermalā Mikeļdienas tirgus ar atrakcjā, tradicionālo      

          umurkumuru, dārzeņu sautējumu.

        

 

No 08.07.2014. - 04.08.2014. bibliotēka slēgta, bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā

pasākumi un izstādes jūnijā

No 20.05. turpinās darbs pie bibliotēkas fondu inventirizācijas

Pasākumi un izstādes maijā

No 29.04.- 12.05. Bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā.

No 20.05. Bibliotēkas fondu inventirizācija

30.05. Garīgo dziesmu dziedājumi.

Pasākumi un izstādes aprīlī

08.04 Dzejniecei Broņislavai Mārtuževai - 90

23.04 Angļu dramaturgam, dzejniekam Viljamam Šekspīram - 450

03, 10, 17. 04 garīgo dziesmu dziedājumi.

24.04 Psalmu dziedājumi

 

Pasākumi un izstādes martā

09. 03. Vilim Plūdonim - 140

23.03. rakstniecei Aīdai niedrai - 115

06., 13., 20., 27., martā garīgo dziesmu dziedājumi

 

Pasākumi un izstādes februārī

04.02.-06.02. Bērnu rakstniecei un māksliniecei Margaritai Stārastei - 100       

                   Literatūras izstāde

23.02. 

Meteņdienas pasākums Pilskalnā ar vizināšanos no kalna, sniegavīru celšanu. Interesantāko no kalna nobraucamrīku un sniegavīru veidotājus gaida pārsteiguma balvas.

Nelabvēlīgu laika apstākļu 'dēļ pasākums nenotiks!

 

Pasākumi un izstādes janvārī

07.01.-16.01. "Horoskopu pasaulē-2014" literatūras izstāde, ko sola Jaunais zirga gads

 

2013. gads

Pasākumi un izstādes decembrī

17.12-19.12 Rakstniekam, scenāristam Andrim kolbergam-75. Literatūras izstāde.

17.12-02.01 " Iedegsim sveces, visbaltākās sveces" Literatūras izstāde par Ziemassvētkiem.

 

Pasākumi un izstādes novembrī

05.11.-07.11 Mārtiņdiena latviešu literatūrā un folklorā.

12.11.-14.11 Ojāram Vācietim - 80.Literatūras iztāde"Tāpēc viņš ir dzīvojis pasaulē"

16.11 pulksten 16.00 Latvijas Valsts dzimšanas dienas ieskaņas koncerts ar Balvu mūzikas skolas audzēkņu piedalīšanos.

Novembra mēnesī katru ceturtdienu pulksten. 9.00 notiek psalmu dziedāšana.

 

Pasākumi un izstādes septembri

15.09. Dzejniecei Inesei Zanderei - 55

01.-30. Dzejas dienas. Ieskats populārakajos musdienu dzejas krājumos.

21. septembrī piedalīties lekcijā ,,Latgales latviešiem svarīgo kultūras lauku skaidrojums RA jaunākajos pētījumos”

AKTUALITĀTES

Dāvināsim savu īpašo grāmatu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.
Latvijas Nacionālā bibliotēka no
20.augusta1.novembrim rīko akciju ,,Tautas grāmatu plaukts.” Tās mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki šodien un arī nākamajās paaudzēs. ,,Tautas grāmatu plaukts tiks izvietots LNB jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā. Akcijas laikā tiks ne vien piepildīts ,,Tautas grāmatu plaukts”, bet noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata un autors.
1. Katrs lasītājs var dāvināt 1 grāmatu (līdz 1.novembrim)
2. Grāmatas dāvinātājs, grāmatas titullapā ieraksta vēstījumu, personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu
3. Ievieto aizpildītu anketu grāmatā un nodod bibliotekāram
4. Sīkāka informācija un anketas bibliotēkā

Pasākumi un izstādes jūnijā

18.06-21.06 literatūras izstāde "Līgo svētki, Jāņi - latviešu literatūrā."

                        

Pasākumi un izstādes maijā

 

9.05. Eiropas diena

12.05. Mātes dienai veltīta literatūras izstāde 'Es savai māmiņai"

29.05. Rakstniekam, publicistam Ērikam Hānbergam -80. Literatūras izstāde

 

Pasākumi un izstādes februārī

7.02. dzejniecei Ārijai Elksnei -85

                "Es visu mūžu mīlējusi esmu"

27. februārī seminārs BCB

Pasākumi un izstādes janvārī

Darbs pie gada pārskatu veidošanas par 2012. gadu

 

2012.gads

Pasākumi un literatūras izstādes decembrī

4.12. Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim-135

15.12. Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai-115

          "Vislielākais dzīves skaistums slēpjas cilvēku attiecībās" / Z. Mauriņa

21.12.-27.12. "Ziemassvētki sabraukuši, rakstītām kamanām"'-literatūras izstāde 

                     par ziemassvētkiem

 

Pasākumi un literatūras izstādes oktobra mēnesī

03.10 Eduardam Veidenbaumam-145

oktobrī joprojām skatāma Zinta Purena gleznu izstāde

Pasākumi, literatūras izstādes septembra mēnesī

  25.09.- 27.09. Mikeļdiena folklorā- literatūras izstāde.

 

Pasākumi, literatūras izstādes augusta mēnesī

No 16.08 skatāma Zinta Purena gleznu izstāde

Pasākumi, literatūras izstādes jūnija mēnesī

 

19.06.-25.06. Tematiska literatūras izstāde ""Nāc nākdama Jāņu diena" Līgo, Jāņu paražas, tradīcijas 

 

 Pasākumi, literatūras izstādes marta  mēnesī

 

1. marts  Arvīdam Skalbem -90

6. marts Pasākums "iemīlēt dzīvi"  - tikšanās ar psiholoģi Skaidrīti Krakopi,

                               dzejnieci Dženiju.

22. marts   Pasaules ūdens diena  "Viss par ūdeni"

Pasākumi un literatūras izstādes februāra mēnesī

16.02.-21.02.  dramaturģei , dzejniecei Māsrai Zālītei-60

23.02.-28.02   rakstniecei Skaidrītei Gailītei -90

 

Pasākumi un literatūras izstādes janvāra mēnesī

10.01.-19.01. rakstniekam Egīlam Lukjanskim-75

10.01.-26.01.  "Horoskopi-2012"

Darbs pie gada atskaitēm

 

2011.gads

Pasākumi un literatūras izstādes decembra mēnesī

13.12-27.12 "Šis baltais un klusais Ziemassvētku laiks"

20.12.-23.12. Zigmundam Skujiņam-85

 

Pasākumi un literatūras izstādes novembra mēnesī

 

15.11.- 18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadiena

14.11.-20.11. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa "Humors Ziemeļos"

 

Pasākumi un literatūras izstādes oktobra mēnesī

01.10.- 14.10 Rakstniecei Annai Brigaderei -150

17.10.-31.10 "Adot, šujot, tamborējot īsināsim garos rudens vakarus" literatūras izstāde 

 

Bibliotēkā var iepazīties ar Balvu novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas materiāliem un vides pārskata projektu

 

Pasākumi un literatūras izstādes septembra mēnesī

 

13.09-15.09 Agatai Kristi-120

01.09-20.09 "Rudentiņš bagāts vīrs"- konservēšna, receptes, padomi

 

Pasākumi un literatūras izstādes augusta mēnesī 

01.08-15.08  Bibliotēka slēgta.

                    Bibliotēkas vadītāja atvaļinājumā

 

Pasākumi un literatūras izstādes jūlija mēnesī 

 

19.07-21.06    Rakstniecei, žurnālistei Monikai Zīlei - 70

05.07-14.07    "Apskatīsim skaistākās vietas ceļojot"

 

Pasākumi un literatūras izstādes jūnija mēnesī 

07.06 Rakstniecei Dagnijai Zigmontei - 80

21.06-28.06 "Pār gadskārtu Jānīts nāca"

 

Pasākumi un literatūras izstādes maija mēnesī

Literatūras izstādes

05.05.-11.05. "Pavasara dārza darbi "-literatūras izstāde par darbiem 

                        pavasarī dārzā

10.05.-16.05. "Kvēl saule pār zemi mūžīga, ko esi tu cēlusi ,māt..."

                      literatūras izstāde veltīta Mātes dienai.

Citi pasākumi

Darbs ar bibliotēkas krājumiem

 

Pasākumi un literatūras izstādes aprīļa mēnesī

Literatūras izstāde
 
06.04. Rakstniekam ,tulkotājam Ernestam Birzniekam Upītim-140

  19.04.-26.04. "Nāc nākdama Lielā diena"-

                          Lieldienas un to tradīcijas 

  12.04.-29.04. J. Bozoviča origami darbu izstāde

 

Pasākumi un literatūras izstādes marta mēnesī 

 
Literatūras izstādes
 
08.03. Starptautiskā sieviešu diena
               "Sieviete Tu Dievu dieviete"
 
09.03.-10.03. Meteņi, Pelnu diena
 
27.03.  Starptautiskā Teātra diena
 
 
 

Pasākumi un literatūras izstādes februāra mēnesī 

Literatūras izstādes
 
02.02. Sveču diena
                             "Kā svece deg.
                              Cik skaisti svece deg!
                              Cik balta liesma šūpodamās mirgo!"
                                                                   I. Ziedonis
                                   Literatūras un sveču izstāde
 
     
14.02. Valentīndiena
 
                              "Tava balss sasilda visaukstāko dienu.."
 
 

Pasākumi un literatūras izstādes janvāra mēnesī

Literatūras izstādes
 
11.01.-13.01. komponistam Raimondam Paulam-75
 
18.01.-26.01. "Gribi tici, gribi nē " -Horoskopi 2011. gadam
 
                     
 
x

 

 25.09.-27.09. Mikeļdiena folklorā-literatūras iztāde

 

print

Izveidots ar KKF atbalstu   Apmeklējumu skaits: 10136 (šodien: 4)