Bibliotēka

GALERIJA

Jaukie viesi no Rēzeknes novada bibliotēkām.

 

 

Izstāde “Senču mantojums – no paaudzes paaudzē”

 

Izstāde “Balvu novada pagasti”

 

2014.gads .

 

No 19.02.-28.02.14. mākslinieces Tatjanas Ābeltiņas ceļojošā gleznu izstāde. 

 

 


 

 

 
07.05.14. Bērnu/Junieš  žurijas noslēguma pasākums. 

 Atceramies izlasītās grāmatas un vērtējumu.

 

M.Cielēnas dzejoļu krājuma “Krupītes kurpītes” dzejolis

Labas pamācības.

 

Auj zirneklītis kājas,

Bet viņa tētis rājas:

“Ak ka tās pinķerējas!

Kā pavedieni vēja…

Tās vajag sanumurēt

Un divās rindās turēt;

Tad mierīgi bez steigas

Aut, kamēr rindām beigss.

Vispirms auj pirmo kreiso;

Tad neņem nepareizo,

Bet tūliņ pirmo labo,

To zabaciņā dabū…

Pirms meklē otrās kājas,

Tev mazliet jāapstājas…”

Bet zirneklītis tikām

Prom aizslid kajām plikām.

Krāsojam…

Saņemam atzinības rakstus…