Uz sākumu Login

Jaunākais...


Jūs esat te: Attēli

Tikšanās ar novadnieci Zinaīdu Loginu (28.10.2009.)
Tikšanās ar novadnieci Zinaīdu Loginu (28.10.2009.)
Tikšanās ar Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas Rēzeknes klostera māsu Leoniju.
Tikšanās ar Nabadzīgā Bērna Jēzus māsu kongregācijas Rēzeknes klostera māsu Leoniju.
Tikšanās dalībnieki pasākuma laikā
Tikšanās ar Barikāžu dalībniekiem, tautfrontiešiem
Novadpētniecības materiālu popularizēšana februāra izstādēs
Novadpētniecības materiālu popularizēšana februāra izstādēs
Izstādē uzlikti materiāli par Bēržu baznīcu
Izstādē uzlikti materiāli par Bēržu baznīcu
\
"Bērnu žūrijas - 2009" noslēguma pasākums 04.03.
Tikšanās Balvu CB ar Bērzpils novadniekiem - L. Apšenieci - Akulu un P. Akulu
Tikšanās Balvu CB ar Bērzpils novadniekiem - L. Apšenieci - Akulu un P. Akulu
Pieaugušo tikšanās ar klostera māsām
Tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm Konsuelu un Edīti

Jauniešu tikšanās ar Sv. Ģimenes klostera māsām karmelītēm

Balvu CB ciemojas Bērzpils novadnieces - R. Zvejniece un M. Šperberga
\
"Bērnu žūrijas - 2010" noslēguma pasākums. 30.03.2011
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Stāsta novadpētnieks Leonards Rakickis.
Bērzpilī tikšanās ar Viļakas literātiem.
Par žūrijas darbu stāsta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Apbalvojumu saņem visčaklākais lasītājs 1.-2. klašu grupā - Dāvis Žukovskis.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Apbalvojumu saņem visčaklākais lasītājs 3.-4. klašu grupā - Alens Matvejevs.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Pateicības rakstu un pārsteiguma balviņu saņem viena no čaklākajām lasītājām 5.-7. klašu grupā - Alise Žeikare.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Pateicības rakstu un pārsteiguma balviņu saņem otra čaklākā lasītāja  5.-7. klašu grupā- Ieva Berne..
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Pateicības rakstu un pārsteiguma balviņu saņem čaklākā lasītāja 8.-12. klašu grupā - Santa Jermacāne.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Skats uz žūrijas pasākuma dalībniekiem.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Vēl viens skats uz ekspertiem - pasākuma dalībniekiem.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Jautājumus par izlasītajām grāmatām uzdod eksperte Zane Mārtuža.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Visi pasākuma dalībnieki kopskatā.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Žūrijas darba grupa: skolotāja L. Kokoreviča, pagasta bibliotēkas vadītāja A. Griestiņa un pagasta kultūras darba organizatore A. Kriviša.
Bibliotēkā "Bērnu/Jauniešu žūrijas - 2011" noslēguma pasākums.
Bērzpilī ciemojas dzejniece L. Liepdruviete. 07.02.2013
Bērzpilī ciemojas dzejniece L. Liepdruviete. 07.02.2013
Tikšanās ar dzejnieci L. Liepdruvieti. 07.02.2013
Tikšanās ar dzejnieci L. Liepdruvieti. 07.02.2013

Tikšanās ar dzejnieci L. Liepdruvieti. 07.02.2013
\
"Bērnu žūrijas - 2012" noslēguma pasākums.
\
"Bērnu žūrijas - 2012" noslēguma pasākums.
\
"Bērnu žūrijas - 2012" noslēguma pasākums.

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī. 23.04.2014

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī.

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī.

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī.

Pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana Bērzpilī.
\
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05.2016
\
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05. 2016
\
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05. 2016
\
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05. 2016
\
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums. 23.05. 2016
Bērzpils pag. bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016
Bērzpils pag. bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016
Bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016
Bibliotēkā ciemojas Benislavsku pēcteči. 12.08.2016
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017
\
"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrijas - 2016" noslēguma pasākums 18.05.2017

Tikšanās ar Bērzpils novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci I. Atpili-Jugani 23.03.2018

TiTikšanās ar Bērzpils novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci I. Atpili-Jugani 23.03.2018

Tikšanās ar Bērzpils novadnieci - kultūras darbinieci, dzejnieci I. Atpili-Jugani 23.03.2018

"Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2017" noslēguma pasākums 21.05.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018
Tikšanās ar Leonardu Rakicki 19.10.2018