Uz sākumu Login

Jaunākais...


Jūs esat te: Pasākumi, norises

2019. gads

 

Plānotie pasākumi novembrim
 
   Literatūras izstādes:

1.„Tik sirds un saule man tuvas(K.Skalbe) ( 7. novembrī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1879-1945 ) rakstnieks, dzejnieks un pasaku meistars Kārlis Skalbe);

2.”Ņem tādu, kāds es esmu fantāzijā./Kāds esmu īstenībā, līdzi nāks.(A.Imermanis) ( 18. novembrī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-1998 ) rakstnieks, dzejnieks  Anatols Imermanis ).

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

3. “Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”;

4. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts( L .Breikšs).

  

  Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde       

5. “Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi/Teic pagātni, cel uz nākotni(J. Rainis). (11. novembrī aprit 100 gadu, kopš nodibināta Lāčplēša diena par godu Rīgas atbrīvošanas cīņām no Bermonta vadītā karaspēka; aprit 100 gadu, kopš nodibināts Lāčplēša ordenis. )

 

   Tematiska literatūras un materiālu izstāde bērniem

6.”Mana tēvzeme ir mana tēta zeme(J. Peters).

  Lit. izstāde bērniem, veltīta Ziemeļvalstu b-ku nedēļai no 11.-17.11.,

7.“Viņu darbi iekaro bērnu sirdis visā pasaulē”.

  
    Citi pasākumi:

1. Svinīgs brīdis pie piemiņas plāksnes Lāčplēšiem, Sv. Mise Bēržu baznīcā un lāpu gājiens no baznīcas uz Bērzpils centru. 11.11.

2. Kopēja Sv. Mise par mirušajiem Bēržu baznīcā. 08.11.
3. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB. 20.11.
 

 

Plānotie pasākumi oktobrim

   Literatūras izstādes:

1. „Rudiņa saulei es dzīsmas šōs dzīdu (A.E.) ( 4. oktobrī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1994 ) Bērzpils novadnieks – dzejnieks, skolotājs, dārznieks Augusts Eglājs );

2. “Apbrīnojamā prasme veidot oriģinālas romānu konstrukcijas” ( 15. oktobrī rakstniecei Norai Ikstenai - 50 );

3. “Latgales gleznotājs Francisks Varslavāns” ( 10. oktobrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1949 ) gleznotājs Francisks Varslavāns ).

 

   Literatūras izstāde Novadpētniecības stūrītī

4. “Jubilejas ievērojamiem Bērzpils novadniekiem” ( 1.okt. –žurnālistei Veltai Aizupītei -85 ( 1934 ); 24. okt. – militārajam darbiniekam, ģenerālim Valdim Matīsam – 75 ( 1944-2010 )).

           

  Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu un Jauniešu žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.

 

Plānotie pasākumi septembrim

   Literatūras izstādes:

1. „Es nevaru gaidīt,/Man vajag iet (Z.L.) ( 9. septembrī Bērzpils novadniecei – dzejniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Zinaidai Loginai - 65);

2. “Vienmēr vēlos sekot trakajam iedvesmas zirgam” (A.A.)( 16. septembrī rakstniekam Andrim Akmentiņam - 50 );

3. “Bagātais kultūrvēsturiskais izziņas materiāls E. Aistara darbos” ( 16. septembrī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1998 ) rakstnieks Ernests Aistars ).

 

   Literatūras izstāde bērniem

4. “Mirdzas Kļavas devums bērniem un jauniešiem” ( 17. septembrī bērnu rakstniecei Mirdzai Kļavai apritētu 95 gadi ( 1924-2019; mūžībā aizgājusi 29. augustā).

Tematiska literatūras izstāde

5.”Miķeļi – rudens gadskārtu svētki” ( 29. septembris – Miķeļi, saukti arī Apjumības jeb Jumis ).

           

   Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu un Jauniešu žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.

 

Plānotie pasākumi augustam

   Literatūras izstādes:

1. „Pasaules jaunākās klasiskās literatūras neatņemama sastāvdaļa ”( 4. augustā aprit 160 gadu, kopš dzimis ( 1859-1952 ) norvēģu rakstnieks Knuts Hamsuns);

2. “Latviešu literatūras postmodermisma pārstāve” ( 7. augustā rakstniecei Dacei Rukšānei - 50 );

3. “Izcilais ieguldījums teātra un kino mākslā” ( 21. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1929-2008 ) ievērojamā aktrise Vija Artmane );

4. “Mūs vieno tilti, celti no dvēselēm tīrām” (M.M.)( 31. augustā dzejniecei Mārai Misiņai – 70 ));

5. “Visgrūtākais – vienmēr būt Cilvēkam” ( 31. augustā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1924-1989 ) rakstnieks Egons Līvs, īst.v. Egons Gūtmanis ).

           

    Pastāvīga grāmatu izstāde “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbojas žūrija.

 

 

Plānotie pasākumi jūlijam

   Literatūras izstādes:

1. „Kad talants lielāks par gribu vai negribu ”( 7. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1929-2006 ) aktieris Eduards Pāvuls);

2. “Izcilais vācu sociālā un vēsturiskā romāna meistars” ( 7. jūlijā aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1884-1958 ) vācu rakstnieks Lions Feihtvangers );

3. “Ir vērts riskēt, meklējot patiesību” (E.H.)( 21. jūlijā aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1961 ) amerikāņu rakstnieks Ernests Hemingvejs );

4. Patiesi par tautā atzītām personībām ( 25. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1929-2010 ) teātra zinātniece un kritiķe, rakstniece Lilija Dzene).

 

5. Literatūras izstāde bērniem “Pasaules izziņa J. Baltvilka bērnu grāmatās” ( 7. jūlijā aprit 75 gadi, kopš dzimis ( 1944-2003 ) rakstnieks, dzejnieks Jānis Baltvilks ).

           

 6. Grāmatu izstāde “Bērnu, jauniešu  un vecāku žūrija - 2019” ar sadalījumu pa lasītāju vecuma grupām; darbu uzsāk žūrija.

 

 

Plānotie pasākumi jūnijam

   Literatūras izstādes:

1. „Ieraudzīt dzīvi, kāda tā ir ”( 5. jūnijā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1929-2013 ) rakstnieks Andrejs Dripe);

2. “Gars ar dižām domām, skaistām jūtām un dzejas kvēli apveltīts” ( 6. jūnijā aprit 220 gadu, kopš dzimis ( 1799-1837 ) krievu rakstnieks Aleksandrs Puškins );

3. “Nūslauceit osoras vējam, atrast zvaigzni ustobas koktā” (A.Rancāne)( 12. jūnijā rakstniecei Annai Rancānei - 60 );

4. “…lai dzīvo viss, ko tu jūti un redzi” ( 30. jūnijā dzejniekam Jānim Peteram - 80).

 
5.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Sanāciet, Jāņu bērni, / Sagaidiet Jāņu dienu!
           
  

 

Plānotie pasākumi maijam

   Literatūras izstādes:

1. „Latgales dvēsele J. Klīdzēja grāmatu lappusēs ”( 6. maijā aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-2000 ) rakstnieks Jānis Klīdzējs);

2. “Pretrunīgi vērtētais rakstnieks” ( 12. maijā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1966 ) rakstnieks Vilis Lācis );

3. “Galvenie notikumi manā dzīvē ir mani sacerējumi” (Balzaks)( 20. maijā aprit 220 gadu, kopš dzimis ( 1799-1850 ) franču rakstnieks Onorē de Balzaks );

4. “Spraiga sižeta meistars” ( 22. maijā aprit 160 gadu, kopš dzimis ( 1859-1930 ) angļu rakstnieks Arturs Konans Doils);

5. “No tautas izaudzis reālisms” ( 24. maijā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1909-1987 ) rakstnieks, literatūrzinātnieks Jānis Niedre ).

Literatūras izstāde bērniem:

6. “Prasme visparastākās lietas parādīt asprātīgi un aizraujoši” ( 29. maijā rakstniecei, dzejniecei Mārai Cielēnai - 65 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

7. “Bērzpils novadnieks – priesteris Jānis Kupčs” ( 18. maijā priesterim Jāņim Kupčam 50 gadu priesterības jubileja ).

Tematiska literatūras un materiālu izstāde

8. “Eiropa – mūsu kopējās mājas” ( 2004.gada 1. maijā Latvija oficiāli kļūst par ES dalībvalsti; 9. maijs – Eiropas diena ).

 Literatūras izstāžu cikls, veltīts Mātes dienai

9. “Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri” (F.Bārda);

10. “Māte savam bērnam sirdi atdod” ( izstāde bērniem ).

      Citi pasākumi:

1.“Bērnu un Jauniešu žūrijas - 2018” noslēguma pasākums.

2. Pieteikums “Bērnu un Jauniešu žūrijai – 2019”.

           

 

 

Plānotie pasākumi aprīlim

   Literatūras izstādes:

1. „Tautā mīlētais un cienītais Ēvalds Valters ”( 2. aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1894-1994 ) aktieris Ēvalds Valters);

2. “V. Nabokova prozas valdzinājums” ( 22. aprīlī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1899-1977 ) krievu izcelsmes amerikāņu rakstnieks Vladimirs Nabokovs );

3. “Talantīgums un unikālā dramatisma izjūta” ( 23. aprīlī aprit 455 gadi, kopš dzimis ( 1564-1616 ) angļu dramaturgs, dzejnieks Viljams Šekspīrs );

4. “Dvēseles norišu atspulgi A. Pormales darbos” ( 28. aprīlī aprit 80 gadu, kopš dzimusi ( 1939-1979 ) dzejniece Ausma Pormale );

5. “Pretrunīgā K. Raudives personība un atstātais mantojums” ( 30. aprīlī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1909-1974 ) rakstnieks, filozofs, parapsihologs Konstantīns Raudive ).

Literatūras izstādes bērniem:

6. “Vika plašais un paliekošais devums bērniem” ( 1. aprīlī rakstniekam Vikam ( Viktoram Kalniņam ) – 80 );

7. “Drosmīgie un neparastie varoņi J. Širmaņa pasakās” ( 4. aprīlī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1904-1992 ) rakstnieks Jānis Širmanis ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde

8. “Garīguma un jūtu paudēja” ( 8. aprīlī aprit 95 gadi, kopš dzimusi ( 1924-2012 ) dzejniece Broņislava Martuževa ).

Tematiska literatūras un materiālu izstāde

9. “Smieties ir veselīgi” ( 1. aprīlis – Joku un smieklu diena );

 Literatūras izstāžu cikls, veltīts Lieldienām:

10. “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu;

11. “Nāc nākdama, Lieldieniņa” ( izstāde bērniem ).

           
   Citi pasākumi:

1. Bērzpils skolnieču B. Birkovas un A. Žeikares keramikas darbu izstādes atklāšana un B. Birkovas dzejas grāmatas “Mākoņiem ir saknes” atvēršanas svētki saieta namā 01.04.;

2. Bibliotēku darbinieku seminārs Balvu CB. 17.04.;

3. Jauno grāmatu diena. 18.04.;

4.Tikšanās ar dzejnieci L. Apšenieci Bērzpils saieta namā 24.04. plkst. 16.00;

5. LAD konsultācijas par Platību maksājumu pieprasījumu aizpildīšanu EPS Bērzpils pag. bibliotēkā 30.04. no plkst.9.00-16.00

 

Plānotie pasākumi martam
 

   Literatūras izstādes:

1.      „Viena no latviešu klasikas augstākajām virsotnēm ”( 23. martā aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1899-1972 ) rakstniece Aīda Niedra);

2.      “Mūžs, kas veltīts teātra mākslai” ( 24. martā aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1919-2008 ) režisors Alfrēds Jaunušans  ).

Latgaliešu un novadpētniecības literatūras stūrītī literatūras izstāde

3.      “Dvēseliskō pīdareiba Latgolai” ( 16. martā dzejniekam Vilim Dzērvinīkam – 60 ).

Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

4.      Pavasara sievišķīgākie svētki” ( 8. marts – Starptautiskā Sieviešu diena );

5.      Tautas sāpju un ciešanu ceļš” ( pirms 70 gadiem – 1949. gada 25. martā – notika Latvijas iedzīvotāju 2. deportācija uz Sibīriju ).

           

 Literatūras izstāžu cikls “Romantiskais un skaudri reālistiskais dziesminieks”:

1.”Par daiļu dzeju viss ap mani kļūst” (V.P.);

2.”Viņš māca bērnus lasīt dabas grāmatu un veidot jūtīgu sirdi” ( izst. bērniem ) ( 9. martā aprit 145 gadi, kopš dzimis ( 1874-1940 ) dzejnieks un rakstnieks Vilis Plūdonis ).

 
 Citi pasākumi:

Bibliotēku darbinieku seminārs Balvu CB.

Plānotie pasākumi februārim

 

   Literatūras izstādes:

1.      „Tik skumjas un sapņi mans ieguvums ( A. Skujiņa ) ( 10. februārī aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1909-1932 ) dzejniece Austra Skujiņa);

2.      “No kurienes šis labsirdīgais milzis nāk” (18. februārī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1914-2009 ) aktieris Kārlis Sebris );

Latgaliešu un novadpētniecības literatūras stūrītī literatūras izstāde

3.      “Latgolas dvēseles sorgōtōjs Stepons Seiļs” ( 12. februārī aprit 110 gadu, kopš dzimis (1909-1979 literatūrvēsturnieks,) rakstnieks Stepons Seiļs).

Literatūras izstādes bērniem:

4.      Margaritas Stārastes brīnumu krātuves” ( 2. februārī aprit 105 gadi, kopš dzimusi ( 1914-2014 ) bērnu rakstniece, ilustratore Margarita Stāraste );

5.      Lielais putnu pazinējs un bērnu draugs” ( 16. februārī aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1884-1972 ) ornitologs, rakstnieks Kārlis Grigulis );

6.      Visiem, kas negrib garlaikoties” ( 23. februārī aprit 120 gadu, kopš dzimis      ( 1899-1974 ) vācu bērnu rakstnieks Ērihs Kestners ).

Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

7.      Tikai mīlestības priekšā laiks apstājas( I. Ziedonis ) ( 14. februāris – Valentīna diena );

t.sk., bērniem un jauniešiem,

8. “Esi zinošs un drošs internetā” ( 8.februāris– Pasaules Drošāka interneta diena );

  9. “Mums katram ir sava dzimtā valoda” ( 21. februāris – Starptautiskā Dzimtās valodas diena ).

 
 Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena.

 

Pasākumi janvāra mēnesī
 

Literatūras izstādes:

1.”Bet nav vairs cilvēka pļavā…” ( K. Elsbergs) ( 3. janvārī aprit 60 gadu, kopš dzimis ( 1959-1987 ) dzejnieks Klāvs Elsbergs;

2.”Domas un idejas uzradās darba gaitā” ( 6. janvārī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1909-1988 ) rakstnieks Mārtiņš Krieviņš );

3.”Mans literārais kredo ir izcelt gaišo” ( 13. janvārī rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 80 );

4.”Lielais krāsu meistars” ( 17. janvārī aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1894-1993 ) gleznotājs Valdis Kalnroze ).

 

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:

5.”Es jautāju sev, kas paliks pēc manis?( L. Apšeniece ) (15. janvārī Bērzpils novadniecei, dzejniecei Leontīnei Apšeniecei – 80 ).

6.”As dzīžu vysod: ka man skumeigi i ka man ļusteigi” (Br.Romanovska) ( 24.janvārī aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1899-1968 ) Bērzpils teicēja Bronislava Romanovska ).

 

Tematiska literatūras izstāde bērniem

7.”Stāsti, kas uzdzen baiļu drebuļus” (19. janvārī aprit 210 gadu, kopš dzimis ( 1809-1849 ) viens no šausmu stāstu meistariem – rakstnieks Edgars Alans Po ).

 

2018. gads

 

Plānotie pasākumi decembra mēnesī

 Literatūras izstādes:

1.„Pirmais īsā reālistiskā stāsta meistars latviešu literatūrā“ ( 8. decembrī aprit 160 gadu, kopš dzimis ( 1858-1929 ) rakstnieks Apsīšu Jēkabs);

2.”Piedzīvojumu cienītājam pa pēdām” ( 20. decembrī rakstniekam, scenāristam Andrim Kolbergam – 80 );

3.”Tik skane napazyud. Jei atsabolsoj…(O.Slišāns) (28.decembrī aprit 70 gadu, kopš dzimis ( 1948-2010) dzejnieks, sabiedriskais darbinieks, savas dzimtās puses patriots Ontons Slišāns).

 

 Tematisks literatūras un materiālu izstāžu cikls “Pāri laukiem Ziemassvētku zvani skan”:

1. “Aizdedzam sveces Adventa vainagā”;

2. “Sen gaidīju, nu atnāca/Tie bagāti Ziemassvētki;

3.”Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemassvētkus vēstīdams” (lit. izstāde bērniem).

  

 Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde:        

7. “Ievērojamais Bērzpils pašvaldības un sabiedriskais darbinieks Jānis Sudarovs” ( 17.decembrī aprit 160 gadu, kopš dzimis (1868-1941) ievērojamais Bērzpils novadnieks Jānis Sudarovs).

 

Citi pasākumi:

1.Inovāciju seminārs Balvu CB lasīšanas veicināšanas programmām 2018

   Balvu reģiona skolu un bibliotēku darbiniekiem. 11.12.
 
2.Seminārs Balvu CB bibliotēku darbiniekiem. 19.12.

3.Veiksmīgie Bērnu žūrijas dalībnieki aizpilda elektroniskās anketas.

 

Plānotie pasākumi novembrim

  Literatūras izstādes:

1.„S. Lāgerlēvas darbos pašaizliedzība un mīlestība uzvar ļaunumu“ ( 20. novembrī aprit 160 gadu, kopš dzimusi ( 1858-1940 ) zviedru rakstniece Selma Lāgerlēva );

2.”Ievērojamais Latgales vēstures un kultūrvēstures pētnieks – Buiņickis Kazimirs” ( 30. novembrī aprit 230 gadu, kopš dzimis poļu izcelsmes rakstnieks, publicists Buiņickis Kazimirs ).

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

3. “Kam Mārtiņu daudzināt”);

4. “Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts( L .Breikšs).

    Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:    

5. “Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi/Teic pagātni, cel uz nākotni(J. Rainis);

6.“Leonards Rakickis – novadpētnieks, literāts, aktīvs kristīgā dzīves veida popularizētājs ” ( 8. novembrī L. Rakickim - 65 ).

   Tematiskās literatūras un materiālu izstādes bērniem:

7.”Mārtiņa diena – bagātie rudens svētki”;

8.”Mana tēvzeme ir mana tēta zeme(J. Peters).

 Citi pasākumi:

1. Svinīgs brīdis pie Bērzpils piemiņas plāksnes Lāčplēšiem 09.11.

2. Sv. Mise un psalmu dziedāšana Bēržu baznīcā 08.11.

 

 

Plānotie pasākumi oktobrim
 

 Literatūras izstādes:

1. „Aktieris ar veselīgu dzīves un skatuves līdzsvara izjūtu “ ( 3. oktobrī aktierim Uldim Dumpim - 75);

2. “Sava laikmeta apliecinātājs”( 6. oktobrī rakstniekam Albertam Belam - 80 );

3. “Mūžam dzīvais dvēseles nemiers” (19. oktobrī aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1898-1955 ) rakstniece, tulkotāja Elīna Zālīte );

4. “Viens no ievērojamākiem latviešu monumentālās tēlniecības meistariem”( 28. oktobrī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1888-1942 ) tēlnieks Kārlis Zāle).

5. Lit. izstāde bērniem “Rakstnieks, kura darbus iemīļojuši lasītāji visā pasaulē” ( 20.oktobrī aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1923-2013 ) vācu bērnu rakstnieks Otfrīds Preislers.

6. Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Bērzpils novadniekam Jānim Kupčam - 80”.

 
Citi pasākumi:
 
1. Mācību kursa apmeklējums Balvos 16.10.

2. Tikšanās ar novadpētnieku, literātu, tulkotāju, aktīvu kristīgās dzīves popularizētāju Leonardu Rakicki Bērzpils saieta namā 19.10. plkst.13.00

3. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB 23.10.

 

 Pasākumi augustā

 Literatūras izstādes:

1. „Vienkārši aktieris un cilvēks “ ( 1. augustā aktierim Ivaram Kalniņam - 70);

2. “Dziedi, mana dvēsele, savu dziesmu izšalko”( O. Lisovska ) ( 4. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1928-2015 ) dzejniece Olga Lisovska );

3. “Es stāstu par Latviju” (25. augustā  rakstniecei, tulkotājai, diplomātei Annai Žīgurei – 70 );

4. “Es negribētu no savas dzīves neko izsvītrot…( I. Sokolova ) ( 10. augustā aprit 95 gadi, kopš dzimusi ( 1923-2012 ) rakstniece, literatūrzinātniece Ingrīda Sokolova);

5. “Esmu ārste, kura raksta(L. Miķelsone) ( 18. augustā rakstniecei, ārstei Liānai Miķelsonei - 65 );

6. ”Spilgts, agri no dzīves aizgājis talants” ( 24. augustā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1908-1936 ) Latgales dzejnieks Aleksandrs Adamāns).

    
Citi darbi:

1. Nolietoto, novecojušo u.c. grāmatu atlase no krājuma un norakstīšana.

2. Novadpētniecības darbs. Gatavošanās pasākumam “Bonifacovas muižas svētki” 25.08.

 

Pasākumi jūlijā

Uzliktas literatūras izstādes:
1. „Gaišā skatījumā uz dzīvi un cilvēkiem “( 9. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1928-2004 ) rakstniece Milda Geidāne );
2. “Tu šodien skaties kā no kalna”( J.Vanags) ( 17. jūlijā aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1903-1983 ) aktrise Lilita Bērziņa );
3. “Rakstnieks, kurš pirmo grāmatu uzrakstījis 19 gados”  (17. jūlijā rakstniekam Aivaram Kļavim – 65 );
4. “Cilvēka dzīves jēga – tiekšanās pēc lieluma un skaidrības” ( 22. jūlijā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1923-1992 ) rakstnieks Visvaldis Lāms );
5. “Komponists, kurš pelnīti ieguvis atzīšanu visā pasaulē” ( 26. jūlijā aprit 155 gadi, kopš dzimis ( 1863-1948 ) komponists Jāzeps Vītols ).
  
6.  Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde ”Lubāna ezera regulēšanas darbu vadītājam Antonam Kursītim - 135” ( 10. jūlijā  aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1883-1968 ) Antons Kursītis -  Lubāna ezera regulēšanas darbu vadītājs 1926.-1939. gadā, satiksmes ministrs 1931.-1933.gadā, viens no Latvijas Meliorācijas institūta organizatoriem un daudzu citu atbildīgu darbu veicējs ).

 

 Pasākumi jūnijā
 

 Literatūras izstādes:

1. „Latgales lauku un mazpilsētas cilvēku dzīves tēlotājs “( 13. jūnijā rakstniekam Antonam Stankevičam - 90);

2. “Cilvēciskās cieņas pamati Ē. M. Remarka darbos”) ( 22. jūnijā aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1898-1970 ) vācu rakstnieks Ērihs Marija Remarks ). 

 
3.Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Nāc nākdama, Jāņu diena!”
  

4.  Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde ”Ar atbildību pieņemot dzīves izaicinājumus” ( 16. jūnijā  Bērzpils novadniecei, žurnālistei, sabiedriskajai darbiniecei Mārītei Šperbergai – 60).

    
 Citi pasākumi:
 
Darbu uzsāk "Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2018".

Bibliotēkas akreditācija 05.06.

Atvaļinājums 06.-19.06.
 


Pasākumi maijā

 Literatūras izstādes:

1.      „I.Ziedoņa rakstāmspalvas zelta putekļu pieskāriens “( M.Zālīte) ( 3. maijā aprit 85 gadi, kopš dzimis (1933-2013) dzejnieks Imants Ziedonis);

2.      “Izcilais Latvijas vēsturnieks”) ( 25. maijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1888-1959 ) vēsturnieks, rakstnieks, tiesību zinātnieks Arveds Švābe );

3.      “Lauku dzīves problēmu atspoguļotājs” ( 29. maijā aprit 85 gadi rakstniekam Ērikam Hānbergam).

 Tematiskas literatūras un materiālu izstādes:

4.      Visā dzīvē iet mums līdzi /Mātes mīļā, labā sirds” (F.Bārda)( 13. maijs – Mātes  diena);

5.       “Pazīstamā un nepazīstamā Eiropa” ( 9. maijs – Eiropas diena). 

 Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde:

   6.  ”Jubilejas ievērojamiem novadniekiem”

 ( 12. maijā ārstam, Rēzeknes Goda pilsonim Pēterim Akulam – 80;

   21. maijā žurnālistei, Atmodas laika aktīvistei Rasmai Zvejniecei – 55 ).

 
 Citi pasākumi:
 
 Prezentācija par Bērzpils teicēju Br. Romanovsku tikšanās reizē ar folkloras kopu "Ceidari". 01.05.
 “Bērnu žūrijas 2017” noslēguma pasākums. 21.05.
  Dalība seminārā Balvu Novada muzejā. 09.05.
 
 
 
Viests masu medejim
Reigā, 20.04.2018.

Folklorys kūpa “Ceidari” aicynoj iz Bierzpiļs pusis dzīsmem veļteitu koncertu

Ūtardiņ, 1. majā, 14.00 iz sasatikšonu koncertā Bolvu nūvoda Bierzpiļs pogosta saīta nomā aicynoj bīdreibys “Latgolys Studentu centrs” folklorys kūpa “Ceidari”, kurei ituo goda majā svieteis pīcu godu dorbuošonuos jubileju.

Koncerts “Skaisti putneni dzīduoja” veļteits Bierzpiļs pogosta Sylamuižys dzīduotuojai Bronislavai Romanovskai (1899–1968). Bronislavys dzīduotuos dzīsmis pīraksteitys Latvīšu folklorys kruotivis 1960. goda 14. zynuotnyskuos ekspedicejis Bolvu, Dagdys i Kruoslovys rajonūs laikā. Teicieja tūlaik bejuse 61 godu vaca, vyss juos myužs bejs saisteits ar dzīduošonu – dzīduojuse kai riktēs (tai Bierzpiļs pusē sauce saīšonys), tai vysaidūs gūdūs i ari Bieržu bazneicys korī. Bronislava daļu sovu dzīšmu montuojuse nu mamys, kurei ari bejuse lela dzīduotuoja. “As dzīžu vysod! Ka maņ skumeigi, tod buoryuneitis dzīsmis, a ka ļusteigi kot’ kaidys,” sovulaik sacejuse Bronislava.

Koncerts ir na tikai veļtejums Bronislavai Romanovskai, bet simboliska gūda atdūšona vysom tom daudzajom tautys dzīduotuojom, kuruos ir mozuok zynomys, bet taipat kai Bronislava pamatušys boguotu dzīšmu montuojumu. Taipat “Ceidarim” itūreiz byus prīca koncertēt taišni Bierzpiļs pogostā, kurs ir boguots ar folklorys montuojumu, nu cikom moz “calts gaismā”. Koncertā “Skaisti putneni dzīduoja” folklorys kūpa gryb izceļt i popularizēt dzīsmis, kuruos ite dzīduotys pyrma vaira nikai pusis godsymta.

Bīdreibys “Latgolys Studentu centrs”, kurei jau ilgus godus ir aktivs latgaliskuos kulturys popularizātuojs, folklorys kūpa “Ceidari” rodusēs 2013. goda 21. majā, kod pyrmū reizi iz dzīduošonu Reigā saguoja golvyspiļsātā dzeivojūšī latgalīši, puorstuovūt dažaidus Latgolys pogostus. Suoku ideja – pošim sovai prīcai sasatikt, padzīduot i īsavuiceit jaunys dzīsmis latgaliski – puortope folklorys kūpā, kurei veiksmeigi īsakļuovuse Latvejis folklorys kusteibā. “Ceidari” pīsadalejuši i pīsadaleis Storptautyskajā festivalā “Baltica”, Vyspuorejūs Dzīšmu i Deju svātkūs, festivalā “Muzykys Skrytuļs”, Latgalīšu kulturys goda bolvā “Boņuks” i cytuos leluokuos i mozuokuos nūtikšonuos. “Ceidari” sovulaik beja nomināti “Boņukam” par lobuokū debeju, bet vīns nu pošu lapnumim ir kūpā ar dzīsminīku Kārli Kazāku dzīduotuo i postfolklorys izlasē “Sviests 7” īkļautuo teiciejis Domicellys Līpenis dzīsme “Zīmeņa”. Folklorys kūpys “Ceidari” vadeituoja vysus itūs godus ir etnomuzikologe Marta Sīle, bet kūpys rosšonuos iniciatore beja Edeite Husare. Folklorys kūpys pamatrepertuaru veidoj tūs Latgolys molu dzīsmis, nu kurūs īt kūpys dalinīki – teik dzīduotys Aulejis, Bukmuižys, Škilbanu, Bierzpiļs, Vonogu, Rūžupis i cytu Latgolys vītu dzīsmis. Pats nūsaukums “Ceidari” rodīs nu vuorda, kas apzeimoj koncentryskus apļus, kaidi rūnās, kod iudinī īmat akmisteņu. Kai iudiņa apli izaplieš i īsaista kusteibā vysu, kas godīs ceļā, tai i “Ceidari” rauga īkustynuot latgaliskū dzīduošonu kai Reigā, tai cytur i aizraut ar tū puorejūs.

Iz koncertu “Skaisti putneni dzīduoja” 1. majā aicynuots kotrys grybātuojs, īīšona koncertā ir bez moksys.

Vaira dazynuošonai par koncertu:
Kristīne Pokratniece
pokratniece@gmail.com
28240441
http://facebook.com/ceidari
http://lgsc.lv

 

Plānotie pasākumi aprīlim

 
 Literatūras izstādes:

1. „Brīvības un vienotības dziesminieks” ( 8. aprīlī aprit 110 gadu, kopš dzimis (1908-1942) dzejnieks Leonīds Breikšs);

2. „ Latgales nacionālās atmodas darbinieks Jezups Kindzuļs” ( 4. aprīlī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1888-1941 ) rakstnieks, publicists, agronoms Jezups Kindzuļs );

3. „Satīriskie tēli – tautas gara neuzvaramības simbols” ( 30. aprīlī aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1883-1923 ) čehu rakstnieks Jaroslavs Hašeks);

4. “Singā mīt īpatnēja artistiska personība” (G.Treimanis) ( 28. aprīlī aprit 95 gadi, kopš dzimusi ( 1923-2014 ) aktrise Vera Singajevska );

5. Tematiska lit. un materiālu izstāde „Smieties ir veselīgi”.
 
   Citi pasākumi:
Dalība seminārā Balvu CB. 04.04
Jauno grāmatu diena. 12.04.
„Bērnu žūrijas - 2017” noslēguma pasākums.

 

Plānotie pasākumi martam 

 

 Literatūras izstādes:

1.      „Viss dzīvē saņemtais man ir liktens dāvana “ ( 1. martā aktrisei Olgai Dreģei – 80 );

2.      “Savrupais skaudrības un daiļuma meklētājs”) ( 8. martā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1888-1977 ) rakstnieks Kārlis Ieviņš ( īst. v. Kārlis Viktors Pakulis ) );

3.      “Atbildībā par sevi un savu darbu” ( 17. martā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1928-2000 ) dramaturgs Gunārs Priede).

 
  Tematiska literatūras un materiālu izstāde   

4. “Pavasara sievišķīgākie svētki” ( 8. marts – Starptautiskā Sieviešu diena);

5. "Nāc nākdama, Lieldieniņa".

 Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes

6.“Šajā dienā balss lai klusāk skan…” ( 25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena );

7."Būt laimīgai ar to, ko dari"   (veltījums dzejniecei, kultūras un sabiedriskajai darbiniecei I. Atpilei-Juganei, ar kuru tiksimies Bērzpils Saieta namā ).     
 
 Citi pasākumi:
 
Tikšanās ar novadnieci Inetu Atpili-Jugani Saieta namā 23.03. plkst.15.00

Jauno grāmatu diena (mēneša beigās ).

 

Plānotie pasākumi februārim

 
 Literatūras izstādes:

1.      „Tauta vienīgā drīkst spriest un lemt… (Ā.Elksne) ( 7. februārī aprit 90 gadu, kopš dzimusi  (1928-1984 ) dzejniece Ārija Elksne);

2.      “Pi sovas zemes es turūs…” (M.Bārbale) (8. februārī aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1933-2003 ) dzejniece Marta Bārbale );

3.      “No dzīves par dzīvi” ( 8. februārī aprit 95 gadi, kopš dzimis (1923-1976) rakstnieks Ēvalds Vilks);

4.      “Piedzīvojumu un ceļojumu romantikas pasaulē” (8. februārī aprit 190 gadu, kopš dzimis  (1828-1905 ) franču rakstnieks Žils Verns ) ( lit. izstāde bērniem un jauniešiem );

5.Novadpētniecības literatūras izstāde “Balvu pilsētai - 90”.
 

 Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:            

6. “Valentīna diena – visu mīlēto un mīlošo diena” ( 14. februāris – Valentīna diena);

 t.sk., bērniem un jauniešiem,

7.“Mums katram ir sava dzimtā valoda” ( 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena );

8.„Vai tu zini, kas ir “ drošs internets”?” (8. februāris – Pasaules drošāka interneta diena ).

           
 
Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena.20.02.

 
Atskaites:

1.”Bērnu un jauniešu žūrijas - 2017” atskaite.

2. Kultūrkartes aizpildīšana.

 

Pasākumi janvāra mēnesī

Literatūras izstādes:

1.      Mans zelts ir mana tauta…”(R.B.) ( 1. janvārī aprit 155 gadi, kopš dzimis (1863-1908) rakstnieks Rūdolfs Blaumanis );

2.      Mārtiņa Zīverta talanta neatkārtojamība” (5. janvārī aprit 115 gadi, kopš dzimis (1903-1990) dramaturgs Mārtiņš Zīverts );

3.      Nemierīgie dzīves līkloči” ( 18. janvārī rakstniecei Anitai Liepai - 90);

4.      Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien mākoņrindas slīdēs”(I.K.) ( 27. janvārī aprit 100 gadu, kopš dzimusi (1918-1968) rakstniece Ilze Kalnāre ( īst.v. Ņina Ivanova )).

5.Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Barikāžu laiks – emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks” ( 21. janvārī 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena ).

 
Atskaites:
 
Ziņas par krājumu – līdz 19.01.
Statistiskā atskaite par 2017. gadu – līdz 19.01.

“Bērnu žūrijas – 2017” noslēgums – elektronisko anketu aizpildīšana – līdz 31.01.

Teksta atskaite par darbu 2017. gadā – līdz 05.02.
 

 

2017. gads 

 Plānotie pasākumi decembrī

    Literatūras izstādes:

1.„Liktenis, kas ierakstīts šodienai un mūžībai” ( 1. decembrī literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, LR prezidentei (1999-2007) Vairai Vīķei-Freibergai - 80 );

2.“Dziļā mīlestībā uz savu zemi un tautu” ( 4. decembrī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1877-1970 ) rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis Andrejs Upīts);

3. “Neiespējamais kļūst iespējams, ja tu tam tici(Z.M.) ( 15. decembrī aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1897-1978 ) rakstniece, esejiste Zenta Mauriņa ).

    Tematisks literatūras izstāžu cikls “Ziemassvētku brīnuma gaidās” ( 3 izstādes) :

1.“Aizdedzam sveces Adventa vainagā”;

2.”Ar Ziemassvētkiem sirdīs ienāk miers un mīlestība”;

3. “Zaķīt’s ledus tauri pūta/Ziemassvētkus vēstīdams” ( lit. izst. bērniem ).

 
   Citi pasākumi:
 
Darbu turpina “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2017” .
Uzsākam anketu aizpildīšanu. 
 

Plānotie pasākumi novembrī

 
 Literatūras izstādes:

1.„Cik cilvēks patiesi vērts ir savos darbos” ( 13. novembrī dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam - 80 );

2.“Brīņišķā spēja iejusties un izdzīvot citu dzīves” ( 19. novembrī aktrisei Lilitai Ozoliņai - 70 ).

Tematiska literatūras izstāde:

3.“Kam Mārtiņu daudzināt”( 10.novembrī – senie latviešu gadskārtu svētki - Mārtiņi ).

Tematisks literatūras izstāžu cikls ( 2 izstādes), veltīts LR proklamēšanas dienai:

4.“… neaizmirsti: tu esi Latvija”(O. Vācietis);

5.”Mana tēvzeme ir mana tēta zeme” (J. Peters) ( lit. izstāde bērniem).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde “Ko mēs zinām par Bērzpils Lāčplēšiem” ( 11. novembris – Lāčplēša diena).

Literatūras izstāde bērniem                                                                                                     5. “Populārā bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne” ( 14. novembrī aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1907-2002 ) zviedru bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne ).

 
Citi pasākumi:
 
Darbu turpina “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2017” .
Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 07.11.

Ziemeļvalstu b-ku nedēļas ietvaros pie A. Lindgrēnes grāmatu izstādes – grāmatu apskats un fragmentu lasījumi.

 

Plānotie pasākumi oktobrim

 
 Literatūras izstādes:

1.„E. Veidenbaums dzīvē un darbos” ( 3. oktobrī aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1867-1892 ) dzejnieks Eduards Veidenbaums );

2.“Es gribu atzīties mīlestībā savam laikam” ( 5. oktobrī rakstniecei Ingai Ābelei – 45 );

3.“Ar zobenu zem galvas un mīlestību dvēselē”( 21. oktobrī aprit 105 gadi, kopš dzimis ( 1912-2006 ) dzejnieks, esejists, publicists Andrejs Eglītis );

4.“Ar sapratni pret visu dzīvo dabu” ( 22. oktobrī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1917-2011 ) rakstnieks Alberts Caune ).

 

Literatūras izstāde bērniem                                                                                                     5. “Daiļrade, kas veltīta bērniem” ( 18. oktobrī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1887-1958 ) bērnu grāmatu ilustrators, dzejnieks Alberts Kronenbergs ).

 
Citi pasākumi:
 
Darbu turpina “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2017” .
Dalība Balvos Grāmatu svētkos. 13.10.
 

Plānotie pasākumi augustam

 
 Literatūras izstādes:

1.„Nevainojams partneris brīvdienām – dāmu romāns” ( 14. augustā angļu rakstniecei Danielai Stīlai - 70 );

2.“Saskatīt to, kas citu acīm apslēpts” ( 14. augustā aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1867-1933 ) angļu rakstnieks Džons Golsvertijs);

3.“Viens no lasītākajiem autoriem pasaulē”( 24. augustā brazīliešu rakstniekam Paulu Koelju - 65);

4.“Gaišas cilvēcības piestrāvota pasaule” ( 25. augustā aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1877-1962 ) rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš ).

Literatūras izstāde bērniem                                                                                                     5. “Visā pasaulē populārā bērnu un jauniešu rakstniece” ( 11. augustā aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1897-1968 ) angļu rakstniece Enida Blaitona ).

 
Citi pasākumi:
 
Darbu turpina “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2017” .
 

Organizēta veco psalmu dziedātāju tikšanās ar muzikologu Mārtiņu Boiko. 02.08.

 

Plānotie pasākumi jūlijam

 
 Literatūras izstādes:

1.      „Iet Dzejnieks, priecājoties par pasauli” ( 11. jūlijā aprit 85 gadi, kopš dzimis ( 1932-2014 ) dzejnieks, tulkotājs, lit. pētnieks Jāzeps Osmanis );

2.      “Prasme vēstures patiesības un likumsakarības izteikt tēlos un precīzā laikmeta tēlojumā” ( 14. jūlijā aprit 85 gadi, kopš dzimis ( 1932-2014 ) rakstnieks, publicists, vēsturnieks Arturs Heniņš);

3.      “Klusās dabas un ainavas meistars”( 19. jūlijā aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1897-1975 ) gleznotājs Leo Svemps );

4.      “Rakstnieks – no dabas apveltīts ar neparastām spējām” ( 24. jūlijā aprit 215 gadi, kopš dzimis ievērojamais franču rakstnieks Aleksandrs Dimā ( tēvs )).

 
 Citi pasākumi:
 
Darbu turpina “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2017” .
 

 

Plānotie pasākumi jūnijam

 
 Literatūras izstādes:

1.      „Viņa mūžs rāda, kur slēpjas grāmatu dzīvība” ( 2. jūnijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1887-1974 ) literatūrzinātnieks, bibliogrāfs, tulkotājs Kārlis Egle );

2.      “Skatoties uz dzīvi un cilvēkiem caur sava laikmeta prizmu” ( 3. jūnijā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1922-2016 ) rakstnieks Laimonis Purs ( īst.vārdā Laimonis Strazdiņš ));

3.      “… visugaišākajos rītos/Pret ausmu mana dvēsele ies”(E.Ā.) ( 22. jūnijā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1907-1946 ) rakstnieks Eriks Ādamsons ).

 
4.Tematiska literatūras un materiālu izstādeNāc nākdama, Jāņu diena!”
 
 
Citi pasākumi:
 
No 27.06. darbu uzsāk “Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija - 2017” .

 

Plānotie pasākumi maijam
 
 Literatūras izstādes:

1.      „Ar stingru, nesatricināmu mīlestību pret savu zemi un tautu” ( 2. maijā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1907-1976 ) rakstnieks Alfreds Dziļums;

2.      “Noslēpumainie un romantiski lepnie varoņi D. di Morjē darbos” ( 13. maijā aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1907-1989 ) angļu rakstniece Dafnija di Morjē.

 
Tematiskas literatūras un materiālu izstādes:      

3.      Pazīstamā un nepazīstamā Eiropa” ( 9. maijs - Eiropas diena );

4.      Vēsturiskajam Latgales kongresam - 100” ( 1917.g. 9. maijā sākās Latgales 1. kongress, kurā pieņēma lēmumu par apvienošanos ar pārējām Latvijas daļām – Vidzemi un Kurzemi);

5.      “Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri” ( F. Bārda ) ( 14. maijs – Mātes diena ).

 
Citi pasākumi:
 
B-kas darbinieku seminārs Balvu CB 16.05.

Jauno grāmatu diena.

Bērnu un jauniešu žūrijas - 2016 noslēguma pasākums 18.05.

 

Pasākumi aprīlī

Literatūras izstādes:

1.      „Katram no mums ir kāda vājība, neliegsimies” (A.Skailis) ( 1. aprīlī rakstniekam Andrejam Skailim ( īst. v. – Andrejs Vite ) – 90);

2.      “Tautā iemīļotā dzejniece” ( 12. aprīlī dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai  - 80);

3.      “Kad vārdi iegūst spārnus,/vārdi lido un dzied” (A.Vējāns) ( 20. aprīlī aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1927-2005 ) dzejnieks Andris Vējāns ( īst.v. Donats Kalnačs)).

4.       “Mūžīgās ilgās pēc dzīves pilnskanības” ( 23. aprīlī rakstniecei Ilzei Indrānei ( īst.v. Undīna Jātniece ) - 90);

 Tematiska literatūras un materiālu izstāde          

5.      Smieties ir veselīgi” ( 1. aprīlis – Joku un smieklu diena );

Lieldienām veltītas izstādes:

6.      “Lieldienas – gaismas uzvara pār tumsu”;

7.      “Nāc nākdama Lieldieniņa” ( izst. bērniem).

 
Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena. 05.04.

Bibliotēku nedēļa 2017

18.-23. aprīlis

Vadmotīvs “Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”.

Plānotie pasākumi Bērzpils pagasta bibliotēkā:

1.       Novadpētniecības materiālu par bibliotēkas vēsturi un darbību līdz šodienai izstāde “Šodien stāsta bibliotēka” – no 18.-29.04;

2.       Pirmskolas izglītības iestādes “Kripatiņas” bērnu ekskursija uz bibliotēku “Pirmā tikšanās ar bibliotēku” – 19.04.

3.     

 

 

Pasākumi martā

Literatūras izstādes:

1. "Tavs darbs ir tavi vārdi/Un tiem ir jāsakrīt" ( A.Skalbe )( 1. martā aprit 95 gadi, kopš dzimis ( 1922-2002 ) dzejnieks Arvīds Skalbe );

2. "Janīnas Kursītes fenomens" ( 8. martā  literatūrzinātniecei, folkloristei Janīnai Kursītei - 65 );

3. "Kur sadzīves realitāte mijas ar romantisku tēlainību" ( 27. martā rakstniekam Jānim Einfeldam - 50 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes:

4. "Ievērojamā novadniece Agnese Garijone" ( 19. martā aprit 120 gadu, kopš dzimusi ( 1897-1979 ) ievērojamā Bērzpils novadniece - skolotāja, folkloras vācēja, publiciste un sabiedriskā darbiniece Agnese Garijone );

5. "Es sapni par dzimteni pagalvī likšu..." ( Represētie bērzpilieši atmiņās un dokumentos )( 25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena ).

Tematiska literatūras un materiālu izstāde

 6. "Pavasara sievišķīgākie svētki" ( 8. marts - Starptautiskā Sieviešu diena ).

Citi pasākumi:

Seminārs Balvu CB bibliotēku darbiniekiem 10.03.

Jauno grāmatu diena 17.03.

 

Pasākumi februārī

Literatūras izstādes:

1. "Viņas skaidrajā dzejā pukst dzīva sirds" ( 9. janvārī aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1907-1974 ) dzejniece Mirdza Ķempe );

2. "Stiprā, cēlā teātra karaliene" ( 10. februārī aprit 100 gadu, kopš dzimusi ( 1917-2005 ) aktrise Elza Radziņa );

3. "Darbi, kas saista ar negaidīti asiem sižeta pavērsieniem" ( 15. februārī rakstniekam Miermīlim Steigam ( īst. v. - Iļja Frīdmans ) - 90);

4. "Man ļoti patiktos dzīvot tā,/ka neesmu nevienam parādā" (M.Z.) ( 18. februārī dzejniecei, dramaturģei, sab. darbiniecei Mārai Zālītei - 65 );

5. "Kai bolta sudobra dzeiteņa nu kotra Latgales kakteņa..." ( 16. februārī aprit 80 gadu, kopš dzimis ( 1937-2008 ) skolotājs, ērģelnieks, diriģents, literāts Ontons Matvejāns ).

Tematiskās literatūras un materiālu izstādes:

6. "Svētā Valentīna diena - visu mīlošo diena" (14. februāris - Valentīna diena );

t.sk., bērniem un jauniešiem,

7. "Mums katram ir sava dzimtā valoda" ( 21. febr. - Starptautiskā dzimtās valodas diena );

8. "Vai tu zini, kas ir "drošs internets"? " ( 8. febr. - Pasaules drošāka interneta diena ).

Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena 10.02.

 

Pasākumi janvārī

Literatūras izstādes:

1. "Apbrīnojamais meistars sarežģītu sižeta intrigu savīšanā" ( 6. janvārī aprit 80 gadu, kopš dzimis (1937-2008) rakstnieks Egils Lukjanskis );

2. "Dzeja - saruna par dzīves lielajām vērtībām" ( 13. janvārī aprit 80 gadu, kopš dzimis (1937-2015) dzejnieks Jānis Sirmbārdis );

3. "Visgaišāk mirdz padarīta darba apziņa" (28. janvārī aprit 80 gadu, kopš dzimis (1937-2010) dzejnieks Vitauts Ļūdēns );

4. "Redzēt pasauli mākslinieka acīm" ( 31. janvārī aprit 130 gadu, kopš dzimis (1887-1977) gleznotājs Kārlis Miesnieks ).

5. Lit. izstāde bērniem "Kopā ar labsirdīgo Vinniju Pūku un viņa draugiem" ( 18. janvārī aprit 135 gadi, kopš dzimis (1882-1956) ievērojamais angļu bērnu rakstnieks Alans Aleksandrs Milns ).

 

2016. gads

Pasākumi decembrī

Literatūras izstādes:

1."Ik dienas tikai uz priekšu" ( 3.dec. rakstniecei Santai Mežābelei ( īst v. Antoņinai Ločmelei ) - 75 );

2."Francis Kemps - Latgales atmodas celmlauzis" ( 24.dec. aprit 140 gadu, kopš dzimis (1876-1952) sabiedriskais darbinieks, publicists, dzejnieks Fancis Kemps );

3."Neizsmeļamā dzīves gudrība Z. Skujiņa darbos" ( 25.dec. rakstniekam Zigmundam Skujiņam - 90).

Tematisks literatūras izstāžu cikls "Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk":

1."Aizdedzu sveces Adventa vainagā zaļā";

2."Nāk klusā nakts ar savu svēto mieru...";

3."Zaķīt's ledus tauri pūta/Ziemassvētkus vēstīdams " ( izst. bērniem).

Citi pasākumi:

Turpinās Bērnu žūrijas darbs. Elektronisko anketu aizpildīšana.

Kursi Balvu muižā. 07.12.

Seminārs Balvu CB. Apm. 20.-22.12.

 

Pasākumi novembrī

Literatūras izstādes:

1. "Prasme saskatīt skaistumu ikdienas sūrumā" ( 4. novembrī rakstniecei Dainai Avotiņai - 90);

2. "Mūža darbs veltīts teātrim" ( 23. novembrī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1886-1966 ) režisors, aktieris Eduards Smiļģis.

Temat. lit. un materiālu izstādes:

3. "Mārtiņi - vieni no mūsu senču nozīmīgākajiem rudens svētkiem" ( 10. novembrī - Mārtiņdiena);

4. "Tevi simtas saites ar tautu sien" (Aspazija) ( 18. novembrī - LR proklamēšanas diena ).

5. Novadpētniecības lit. un materiālu izstāde "Bērzpils novadnieki - Lāčplēši" , no cikla "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes".

Literatūras izstādes bērniem:

6. "Par Ņiķa un Riķa stiķiem un daudz ko citu" ( 12. novembrī bērnu rakstniekam Ērikam Kūlim - 75 );

7. "Mana tēvzeme ir mana tēta zeme" (J.Peters).

8. Pastāvīga literatūras izstāde "Bērnu un jauniešu žūrija - 2016" pa vecuma grupām. Turpinās žūrijas darbs.

Citi pasākumi:

Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem. 16.11.

Dalība svētku koncerta programmas veidošanā.

 

Pasākumi oktobrī

Literatūras izstādes:

1. "No augsto vērtību kalna - kur Dievs, Daba, Darbs" ( 1. oktobrī aprit 155 gadi, kopš dzimusi ( 1861-1939 ) rakstniece Anna Brigadere );

2. "Laikmeta un cilvēku dokumentējums" ( 13. oktobrī rakstniecei Mārai Svīrei - 80 );

3. "Izcils groteski satīriskā rakstības stila meistars" ( 14. oktobrī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1906-1993 ) rakstnieks Anšlavs Eglītis );

4. "Darbi ar reālistisku ievirzi" ( 25. oktobrī rakstniekam, dramaturgam Harijam Gulbim - 90).

5. Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde "Literāti - Bērzpils novadnieki" no izstāžu cikla "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes".

6.Jaunākās literatūras izstāde pieaugušajiem.

Literatūras izstādes bērniem:

7. "Rakstnieces Annas Brigaderes devums bērniem";

8. "Es esmu rudens putns, vēlais putns" (U.A.) ( 30. oktobrī dzejniekam Uldim Auseklim - 75 ).

 Citi pasākumi:

1. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB. 05.10.

2. Grāmatu svētki ar Zvaigzni ABC. 14.10.

3. Darbu turpina "Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija - 2016".

 

Pasākumi augustā

Literatūras izstādes:

1. "Cilvēka dzīvības daļa ir saule un ziedēšana" ( P.Zalāne) ( 21. augustā dzejniecei Paulīnei Zalānei - 85 );

2. "Laika pārbaudi izturējušais" ( 28. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1926-2008 ) rakstnieks Viktors Lagzdiņš );

3. "Ievērojamais devums latviešu mūzikā un tās popularizēšanā" ( 30. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1926-2015 ) komponists, muzikologs Oļģerts Grāvītis ).

4. Novadpētniecības lit. un materiālu izstāde "Bēržu Latvijas Katoļu Jaunatnes biedrības darbība" no cikla "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes" ( Pirms 85 gadiem ( 1931 ) Aglonā notiek pirmie LKJB dziesmu svētki, kuros piedalās arī koris no Bēržu draudzes ).

Darbu turpina "Bērnu un Jauniešu žūrija - 2016".

 

Pasākumi jūlijā

Literatūras izstāde

1. "Nenogurstošā rakstniece, žurnāliste Monika Zīle" ( 20. jūlijā rakstniecei Monikai Zīlei - 75 ).

Novadpētniecības literatūras un materiālu izstādes no cikla "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes":

2. "Ievērojamā Benislavsku dzimta Bēržu draudzē" ( 16. jūlijā aprit 280 gadu, kopš Bēržu draudzē dzimis ( 1736-1812 ) bīskaps Jānis Benislavskis );

3. "Bēržu Romas-katoļu draudzes vēsture un šodiena" ( Sv. Annas Bēržu Romas-katoļu baznīcai - 165 );

4. "Pieminot ievērojamo novadnieku Kazimiru Olekšu" ( 26. jūlijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1886-1970 ) Bērzpils novadnieks, Latvijas brīvības cīņu dalībnieks ģenerālis Kazimirs Olekšs ).

 

5. Literatūras izstāde "Bērnu un jauniešu žūrija - 2016" pa vecuma gupām un darbu uzsāk jaunā žūrija.

 

Pasākumi jūnijā

   Literatūras izstādes:

1. "Kosmosam syuteju dūmu liduojumu..." (I.T.) ( 30. jūnijā dzejniecei Ingrīdai Tāraudai - 45 );

2. "Latgalei atdots mūžs" ( 22.jūnijā aprit 125 gadi, kopš dzimusi (1891-1970) pedagoģe, sabiedriskā darbiniece Valērija Seile );

3. "Latviešu prozas meistare" ( 7. jūnijā aprit 85 gadi, kopš dzimusi (1931-1997) rakstniece Dagnija Zigmonte );

4. "Ievērojamais piedzīvojumu un dēku romānu autors" ( 22. jūnijā aprit 160 gadu, kopš dzimis (1856-1925) angļu rakstnieks Henrijs Raiders Hegards );

5. Tematiska lit. un materiālu izstāde "Sagaidām Jāņu dienu";

6. Novadpētniecības materiālu izstāde "Folkloras mantojums Bērzpilī" no cikla "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes".

 

Pasākumi maijā
   Literatūras izstādes:
1. "Senpoļu dzīves un ieražu atspoguļotājs" ( 5. maijā aprit 170 gadu, kopš dzimis ( 1846-1916 ) poļu rakstnieks Henriks Senkevičs );
2. "Vīrišķīgs un atklāts rakstnieks ar talantu " ( 15. maijā aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1891-1940 ) krievu rakstnieks Mihails Bulgakovs );
3. "Aktiera mūžam lemts skanēt un atbalsis nest" ( 23. maijā aprit 85 gadi, kopš dzimis ( 1931-2005 ) aktieris Gunārs Cilinskis );
4. "Ar dvēseles pacēlumu pāri ikdienišķajam" ( 30. maijā aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1931-2005 ) dzejniece Vizma Belševica.
Tematisks lit. un materiālu izstāžu cikls "Mātes sirds stāv pāri gadiem straujiem" ( 2 izst. ):
5. "No visām balsīm mīļāk tava balss skan, māt";
6. "Mana mīļa māmuliņa/Mani mīļi audzināja" ( lit. izst. bērniem ).
7. Novadpētniecības materiālu izstāde "Krucifiksi un maija dziedāšanas tradīcijas Bērzpils pagastā" no lit. izstāžu cikla gada garumā "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes" ( A. Šnepers ).
   Citi pasākumi:
"Bērnu žūrijas - 2015" noslēguma pasākums 18.05.
Bibliotēku darbinieku seminārs Balvu CB 24.05.
Jauno grāmatu diena. Mēneša beigās.
   Citi darbi:
Turpināt norakstāmo grāmatu atlasi no krājuma un norakstīšanu.
 
Pasākumi aprīlī
Literatūras izstādes:
1. "Saules koka meklētājs" ( 1. aprīlī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1896-1962 ) rakstnieks Jānis Veselis);
2. "Viens no labākajiem latviešu novelistiem" ( 9. aprīlī aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1891-1924 ) rakstnieks Jānis Ezeriņš );
3. "Anglijas literatūras lepnums" ( 21. aprīlī aprit 200 gadu, kopš dzimusi ( 1816-1855 ) angļu rakstniece Šarlote Brontē ).
4. Tematiska lit. un materiālu izstāde "Smieties ir veselīgi " ( 1. aprīlis - Joku un smieklu diena ).
5. Novadpētniecības materiālu izstāde "Bērzpils pagasta bibliotēkai - 70" ( 1946. gadā Domopolē nodibināta Bērzpils pagasta bibliotēka - fonds 5902 eks. iespiedd. ).( Bibliotēku nedēļas ietvaros; no lit. izstāžu cikla gada garumā "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes" ( A. Šnepers ).
6. Lit. izstāde bērniem "Man bijusi tā laime būt vienmēr kopā ar bērniem" ( 6. aprīlī aprit 145 gadi, kopš dzimis ( 1871-1960 ) rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis ).
Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena.
 
 
Pasākumi martā
Literatūras izstādes:
1. "Iespaidīgais devums latviešu kultūrā" ( 4.martā aprit 190 gadu, kopš dzimis ( 1826-1907 ) vācu tautības latviešu valodnieks, etnogrāfs Augusts Bīlenšteins );
2. "No dzīvības esmu ņemta,/ Man par dzīvību jāpaliek" (A.Aizpuriete) ( 28. martā dzejniecei Amandai Aizpurietei - 60 ).
Tematiska lit. un materiālu izstāde
3. "Pilnveidosim savas e-prasmes" ( 7.-12. marts - E-prasmju nedēļa ).
Novadpētniecības lit. un materiālu izstādes no lit. izstāžu cikla gada garumā "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes" ( A.Šnepers):
4. "Ievērojamais devums Bērzpils folkloras apzināšanā" ( 6. martā aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1906-... ) Bērzpils novadnieks, izglītības darbinieks, Bērzpils folkloras vācējs Ciprians Apšenieks );
5. "To brīdi, Dzimtene, vēl pieminu..." ( 25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; represētie bērzpilieši un viņu atmiņas ).
Tematisks lit. un materiālu izstāžu cikls, veltīts Lieldienām "Lieldienas - svētki, kas apvieno kristīgo bijību un tautiski pagānisku jautrību" ( 2 izst. ):
1. "Atīt Leldīna par augstu kolnu";
2. "Nāc nākdama, Lieldieniņa" ( izst. bērniem).
Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena.
Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB. 17.03.
 
Pasākumi februārī
Literatūras izstāde
1. "Lielais stāstnieks Gunars Janovskis" ( 8. februārī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1916-2000 ) trimdas latviešu rakstnieks Gunars Janovskis);
Tematiska lit. un materiālu izstāde
2. "Svētā Valentīna diena - visu mīlētāju diena" ( 14. febr. - Valentīna diena ).
Literatūras izstādes bērniem un jauniešiem:
3. "Labestīgajā, visām būtnēm labvēlīgajā pasaku pasaulē" ( 13. febr. bērnu rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam - 75 );
4. "Vai tu zini, kas ir "drošs internets"?" ( 8. febr. - Pasaules drošāka interneta diena );
5. "Mums katram ir sava dzimtā valoda" ( 1. febr. - Starptautiskā dzimtās valodas diena).
6. Novadpētniecības lit. un materiālu izstāde
"Lubāna mitrājs un tā arheoloģiskie pieminekļi" no cikla visa gada garumā "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī nākotnes" ( Arheoloģisko ekspedīciju vadītājai Lubāna zemienē Ilzei Lozei - 80 ).
Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena. 12.02. 
 
Pasākumi janvārī
Literatūras izstādes:
1. "Komponists, kura mūzika pielīp un aiziet tautā" ( 12. janvārī komponistam Raimondam Paulam - 80 );
2. "Cildena dvēsele nekad nav vientuļa" ( R.R. ) ( 29. janvārī aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1866-1944 ) franču rakstnieks Romēns Rolāns );
3. "Cilvēka gara spēks Džeka Londona darbos" ( 12. janvārī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1876-1916 ) amerikāņu rakstnieks Džeks Londons );
4. "Lielāks kā dzīve ir dzīves sapnis " (J.A.) ( 13. janvārī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1876-1937 ) rakstnieks Jānis Akuraters.
Literatūras izstāde bērniem:
5. "Darbi visiem bērniem, kas tādi ir pēc gadiem un savā sirdī" ( 14. janvārī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1886-1947 ) angļu rakstnieks Hjū Loftings ).
Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde:
6. "Barikāžu laiks - emocionāla pacēluma, izvēles un vienotības laiks" ( 2016. gada janvārī Barikādēm - 50 ). ( No lit. izstāžu cikla gada garumā "Tautai, kura nepazīst savu vēsturi un neinteresējas par to, nav arī vēstures. )"
Citi darbiņi:
07.01.Balvu CB Apstrādes nodaļā ar Summārās uzskaites grāmatām ( 3 daļas ).
Līdz 15.01. bibliotēkas Statistiskā atskaite par 2015.g.
Līdz 25.01. bibliotēkas Teksta atskaite par veikto darbu 2015.g.
Līdz 31.01. "Bērnu žūrijas - 2015" dalībnieku elektroniskās anketas.
 
2015. gads
 
Pasākumi decembrī
Literatūras izstādes:
1. "Nemierīgā rakstnieka daudzpusīgā daiļrade" (7. dec. rakstniekam Žanim Grīvam -105 );
2. "Latgales gaismas nesējs" (12. dec. dziesminiekam, rokraksta literatūras pārstāvim Andrīvam Jūrdžam - 170 );
3. "Spilgta psiholoģiskās prozas meistare Regīna Ezera" ( 20. dec. rakstniecei Regīnai Ezerai - 85 );
4. "Myužs Latgolas kultūrā" ( 23. dec. dzejniekam, māksliniekam, režisoram Antonam Kūkojam - 75 ).
Literatūras izstādes bērniem:
1. "Ar prasmi iejusties bērnu vidē un atveidot interesantus notikumus" (23. dec. bērnu rakstniecei Zentai Ērglei - 95 );
2. "Kad galvenie varoņi ir zvēri ar cilvēku īpašībām" ( 31. dec. angļu bērnu rakstniekam Džozefam Radjardam Kiplingam - 150 ).
Literatūras izstāžu cikls "Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk":
1. "Adventa laiks mūs tuvina Ziemassvētku brīnumam";
2. "Sen gaidīju, nu atnāca/Tie bagāti Ziemassvētki ";
3. "Zaķīt's ledus tauri pūta,/Ziemassvētkus vēstīdams" ( izstāde bērniem ).                                                                                                  
 
 

 

Pasākumi novembrī

   Literatūras izstādes:

1. "Rakstniece, kas gāja laikam pa priekšu" ( 8. novembrī amerikāņu rakstniecei Margaretai Mičelai - 115);

2. "Viens no latviešu vēsturiskā romāna žanra pārstāvjiem" ( 30. novembrī režisoram, rakstniekam Andrejam Miglam - 75 );

3. "M. Tvena humors nav zaudējis savu svaigumu" ( 30. novembrī amerikāņu rakstniekam M. Tvenam - 180 ).

4. Tematiska novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde "Pieminot Bērzpils novadniekus - Lāčplēšus".

   Literatūras izstāžu cikls "Tev mūžam dzīvot, Latvija":

1. "Latvija! Tavs vārds ir dārgs un svēts";

2. "Mana tēvzeme ir mana tēta zeme" ( J. Peters ) ( izstāde bērniem ).

    Literatūras izstāžu cikls "Mārtiņa diena - bagātie rudens svētki":

1. "Kam Mārtiņu daudzināt";

2. "Visi saka: Mārtiņdiena" ( izstāde bērniem ).

 Jauno grāmatu diena pieaugušajiem 12.11.

Pasākumi jūlijā
 
   Literatūras izstādes:
1. „Ar saknēm savas tautas kultūrā” ( 10. jūlijā aktierim Ģirtam Jakovļevam - 75);   
 
2. „Rakstīt, gūstot lielu dvēselisko gandarījumu” ( 20. jūlijā rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei - 75 ).
  
3.   Literatūras izstāde bērniem “Ar redzīgāku, dzirdīgāku un jūtīgāku sirdi pret visu dzīvo dabu” ( 8. jūlijā aprit 95 gadi, kopš dzimusi ( 1920-2007 ) bērnu rakstniece Dzidra Rinkule-Zemzare ).
 
  Tematiskas lit. izstādes:
4.  “Benislavsku likteņi Bēržu draudzē” ;
5. ""Daudz baltu dieniņu..." vēlam Valdim Dundeniekam" (14. jūlijā bērzpilietim, Tautas Daiļamata meistaram, keramiķim Valdim Dundeniekam - 50 ).
 
   Citi darbiņi:
 
Darbu uzsāk “Bērnu žūrija - 2015”.
Grāmatu norakstīšana.
Pēc 20.07. sāksies bibliotēkas remontdarbi.

 

Pasākumi jūnijā

 

   Literatūras izstādes:

1. „Viens no nozīmīgākajiem vācu autoriem” ( 6. jūnijā aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1875-1955 ) rakstnieks Tomass Manns);   

2. „Ar spēju katru dvēseli pacelt lidojumam” ( 29. jūnijā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1900-1944 ) franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī );

3. “Saistošais reālistiskais dzīves atspoguļojums” ( 13. jūnijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1885-1945 ) latviešu rakstnieks Ādolfs Erss ).                              

 

 4. Tematiska lit. izstāde “Sagaidām Jāņu dienu” .

 

 Atvaļinājumā no 04.-18.06.

 

Pasākumi maijā
 
   Literatūras izstādes.
1. „Viens no nozīmīgākajiem vācu autoriem” ( 6. jūnijā aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1875-1955 ) rakstnieks Tomass Manns);   
2. „Ar spēju katru dvēseli pacelt lidojumam” ( 29. jūnijā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1900-1944 ) franču rakstnieks Antuāns de Sent-Ekziperī );
3. “Saistošais reālistiskais dzīves atspoguļojums” ( 13. jūnijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1885-1945 ) latviešu rakstnieks Ādolfs Erss ).                                
 
 4. Tematiska lit. izstāde “Sagaidām Jāņu dienu” .
 
 
Atvaļinājumā no 04.-18.06.

 

Pasākumi maija mēnesī
 
   Literatūras izstādes.
1. „Latviešu nacionālās himnas autors” ( 11. maijā aprit 180 gadu, kopš dzimis ( 1835-1905 ) dzejnieks, komponists Baumaņu Kārlis).
   Tematiskas lit. izstādes:
2. “Vēl šodien runā pagājušais karš”( 8. maijs – Nacisma sagrāves 70. gadadiena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena );
3. „Māte caur cilvēka dzīvi iet nemirstīga( I. Rismane) ( 10. maijs  – Mātes diena );
4. “Mēs esam daļiņa no Eiropas” ( 9. maijs – Eiropas diena ).                                 
   Literatūras izstāde bērniem
5. „Ražīgais un populārais bērnu rakstnieks” ( 16. maijā aprit 65 gadi bērnu rakstniekam Mārim Rungulim ).
   
   Citi pasākumi:
„Bērnu žūrijas - 2014” noslēguma pasākums.
Jauno grāmatu diena.
Seminārs bibliotēku darbiniekiem. 19.05.
 
Grāmatu atlase norakstīšanai.

 

Pasākumi aprīlī
 
   Literatūras izstādes:
1. „Dēku un piedzīvojumu pārpilnais mūžs” ( 1. aprīlī aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1875-1932 ) angļu rakstnieks Edgars Volless);
2. „Viens no spilgtākajiem franču rakstniekiem” ( 2. aprīlī aprit 175 gadi, kopš dzimis ( 1840-1902 ) franču rakstnieks Emīls Zolā).
   Tematiskas lit. izstādes:
3. “Lieldienas – svētki, kas apvieno kristīgo bijību un tautiski pagānisku jautrību”( 5.,6. aprīlis – Lieldienas );
4. „Smieties ir veselīgi” ( 1. aprīlis – Joku diena ).                             
   Literatūras izstāde bērniem
5. „Brīnumainais pasaku meistars” ( 2. aprīlī aprit 210 gadu, kopš dzimis ( 1805-1875 ) dāņu rakstnieks Hanss Kristians Andersens ).
   
   Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena.
Seminārs bibliotēku darbiniekiem.

 

Plānotie pasākumi marta mēnesī 

  

   Literatūras izstādes:

1. „Viņa palīdzēja veidot cilvēkos pareizu mākslas izpratni” ( 11. martā aprit 100 gadu, kopš dzimusi ( 1915-2010 ) mākslas zinātniece Tatjana Kačalova);

2. „Ar vienreizēju skatījumu uz dzīvi un tās norisēm”  ( 16. martā aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1915-1989 ) rakstnieks Alberts Jansons).

3.  Tematiska lit. izstāde “Saldāka par dzīvi, rūgtāka par nāvi” ( 8. marts – Starptautiskā Sieviešu diena ).

   Literatūras izstāžu cikls “Es gribu palikt jums atmiņā” ( Aspazija ):

1.”Es esmu … kā uguns starp sausiem žagariem …”      ( Aspazija );

2. “Zemei pāri liecas debestiņa” ( lit. izstāde bērniem ).                         

   

   Citi pasākumi:

1. Bibliotēku darbinieku seminārs. 18.02.

2. Jauno grāmatu diena ( mēn. otrajā pusē )

 
 
Plānotie pasākumi februāra mēnesī 
  
   Literatūras izstādes:
1. „Latviešu valodniecības un grāmatniecības pētnieks”
( 10. februārī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1915-1997 ) valodnieks, kultūrvēsturnieks Konstantīns Karulis);
2. „Latvieša ilgas pēc savas zemes”  
( 16. februārī aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1865-1931 ) rakstnieks Jēkabs Janševskis).
 
   Literatūras izstādes bērniem un jauniešiem:                                                                               
3.“Mums katram ir sava dzimtā valoda”  
( 21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena );
4. „Esi zinošs un drošs internetā
(8. februāris – Pasaules drošāka interneta diena ).
           
5. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „… tikai mīlestības priekšā laiks apstājas” ( I. Ziedonis )
( 14. februāris – Valentīna diena ).
 
   Citi pasākumi:
 
Jauno grāmatu diena.
 
Atskaite par Bērnu žūrijas darbu – līdz 15.02.
 
Pasākumi janvāra mēnesī
Literatūras izstādes:
1.      ”Ar vēlmi saudzēt visu dzīvo virs zemes” ( 7. janvārī angļu zoologam, rakstniekam Dž. Darelam – 90 );
2.      “ Laiks nav arguments” ( 13. janvārī rakstniecei, mākslas zinātniecei G. Repšei – 55 );
3.      “Dziļāk ieskatoties dzīvē un tās problēmās” ( 16. janvārī rakstniecei A. Saksei - 110 );
4.      “Dzīve ir ilgas un trauksme” ( 25. janvārī dzejniekam Fr. Bārdam – 135 );
5.      “Kalpošana divām mūzām ir viņa dzīvesveids” ( Rakstniekam Ē. Lansam – 75 );
6.      Tematiska literatūras un materiālu izstāde “Barikāžu atmiņu gaismā”.
 
Atskaites:
Ziņas par krājumu – līdz 05.01.
Statistiskā atskaite par 2014. gadu – līdz 10.01.                                     
Teksta atskaite par 2014. gadu – līdz 22.01.       
Digitālā Kultūras karte – līdz 31.01.
“Bērnu žūrijas - 2014” noslēgums – elektronisko anketu aizpildīšana – līdz 31.01.

 

 2014.gads

 Plānotie pasākumi decembrim

 
Literatūras izstādes:
      1. „Dzīve pilna mīklu grūtu…” ( P. Rozītis )                                                             
( 1. decembrī aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1889-1937 ) rakstnieks Pāvils  Rozītis );
  1. Atmiņa ar mani spēlējas…( E. Mārtuža )                                                            ( 15. decembrī rakstniecei Evai Mārtužai - 60 );
  2. “Lielais folkloras vācējs un kārtotājs”                                                                ( 25. decembrī aprit 145 gadi, kopš dzimis (1869-1938 ) folklorists Pēteris Šmits ).    
 
Tematisks 3 literatūras izstāžu cikls “Ziemassvētku brīnuma gaidās”:
1.„Advents mūs tuvina Ziemassvētku brīnumam”;
2.„Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk”;
3. “Zaķīt s ledus tauri pūta / Ziemassvētkus vēstīdams”
      ( literatūras izstāde bērniem ).                                                                           
 
 Citi pasākumi:
17.12. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB.
 

 

 
Plānotie pasākumi novembrim
 
Literatūras izstādes:
      1. „Tik sirds un saule man tuvas” ( K.Skalbe )                                                                                                                                     ( 7. novembrī aprit 135 gadi, kopš dzimis ( 1879-1945 ) rakstnieks, dzejnieks, pasaku meistars Kārlis Skalbe );
  1. „M. Tabakas paletes krāsu spožums”                                                                                                                               ( 5. novembrī gleznotājai Maijai Norai Tabakai - 75 ).
 
Tematiskas literatūras izstādes:
3.„Kam Mārtiņu daudzināt”                                                                            ( 10. novembrī senie latviešu gadskārtu svētki - Mārtiņdiena );
4.„Šī ir mūsu tēvu zeme”                                                                                                                           ( 18. novembrī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena ).
 
5. Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde, gatavojoties Lāčplēša 95. gadadienai un piemiņas vietas “Brīvības cīņu ( 1918-1920 ) karavīriem un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem” atklāšanai Bērzpilī : „Dzied’ latvju varoni Lāčplēsi, / Teic pagātni, cel uz nākotni” ( J. Rainis ).
 
6. Literatūras izstāde bērniem “Viņu darbi iekaro bērnu sirdis visā pasaulē.”                      (  No 10. – 16. novembrim Ziemeļvalstu b-ku nedēļa ).
 
 
Citi pasākumi:
05.11. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB.
 
Plānotie pasākumi oktobrim
 
Literatūras izstādes Bērzpils novadniekiem:
      1. „Es nevaru gaidīt - Man vajag iet.”   ( Z.Logina )                                                                                                                                                ( 9. septembrī dzejniecei, žurnālistei Zinaidai Loginai – 60 );
  1. „Dzejnieks ar skolotāja darba gribu un dārznieka skaistuma izjūtu”                      ( 4. oktobrī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 04.10.1904-02.10.1994 ) dzejnieks un skolotājs Augusts Eglājs ( īstajā vārdā Ciprijans Pokrotnieks ).
 
Citas literatūras izstādes:
  1. „Latgales dabas tēlotājs – Francisks Varslavāns”                                                   ( 10. oktobrī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1899-1949 ) Latgales gleznotājs Francisks Varslavāns );
  2. „Īvarojamais Latgolas dāls – Francis Trasuns”                                                       ( 16. oktobrī aprit 150 gadi, kopš dzimis ( 1864-1926 ) Latgales atmodas darbinieks, politiķis, publicists, rakstnieks, mag. Theol. Francis Trasuns);
  3. „Sirds visos laikos pateiks priekšā pašu labāko”                                                    ( 9. oktobrī aprit 140 gadu, kopš dzimis krievu gleznotājs, zinātnieks, filozofs, sabiedriskais darbinieks Nikolajs Rērihs ).
 
 15.09. Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvos.
 
 
 
Plānotie pasākumi augustam
 
 Literatūras izstādes:
1. „Vienkāršas dzīves atzīšana K. Hamsuna darbos”
            ( 4. augustā aprit 155 gadi, kopš dzimis ( 1859-1952 ) norvēģu rakstnieks Knuts Hamsuns);
2. „Dzīves stiprie mezgli lauku dzīves tēlojumā”
            ( 16. augustā aprit 80 gadu, kopš dzimis ( 1934-1986) rakstnieks Augusts Štrauss);
3 „Izcilais ieguldījums teātra un kino mākslā”
            ( 21. augustā aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1929-2008 ) aktrise Vija Artmane);
4. „Visgrūtākais – vienmēr būt cilvēkam”
( 31. augustā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1924-1989 ) rakstnieks Egons Līvs);
5. „Mūs vieno tilti, celti no dvēselēm tīrām”(M.Misiņa)                                                                                                       ( 31. jūlijā aprit 65 gadi dzejniecei Mārai Misiņai ).
 
   Literatūras izstāde bērniem:

6. „Ar bagātīgu fantāziju apveltītā bērnu rakstniece”                                        ( 9. augustā aprit 100 gadu, kopš dzimusi ( 1914-2001) Somijas zviedru bērnu rakstniece Tūve Jansone ).

 

Plānotie pasākumi jūlijam
 
 Literatūras izstādes:
1. „Kad talants lielāks par gribu vai negribu”
            ( 7. jūlijā aprit 85 gadi, kopš dzimis ( 1929-2006 ) aktieris Eduards Pāvuls);
2. „Izcilais vācu sociālā un vēsturiskā romāna meistars”
            ( 7. jūlijā aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1884-1958 ) vācu rakstnieks Lions Feihtvangers);
3 „Kur dzīves īstenība robežojas ar fantastiku”
            ( 15. jūlijā aprit 95 gadi, kopš dzimusi ( 1919-1999 ) angļu rakstniece Airisa Mērdoka);
4. „Ir vērts riskēt, meklējot patiesību”
( 21. jūlijā aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1899-1961 ) amerikāņu rakstnieks Ernests Hemingvejs ) ;
5. „Patiesi par tautā atzītām personībām”                                                                           
         ( 25. jūlijā aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1929-2010 ) rakstniece, teātra zinātniece un kritiķe Lilija Dzene ).
 
   Literatūras izstādes bērniem:
6. „Pasaules izziņa J. Baltvilka bērnu grāmatās”                                                               
         ( 7. jūlijā aprit 70 gadu, kopš dzimis ( 1944-2003 ) rakstnieks, dzejnieks Jānis Baltvilks ).
 
Grāmatu krājuma attīrīšana no mazlietotajiem u.c. iespieddarbiem un norakstīšana ( līdz 31.07. )
 

 

 

Plānotie pasākumi jūnijam
 
1. Literatūras izstāde „Dzejnieka darbi ir viņa vārdi”
            ( 30. jūnijā aprit 75 gadi dzejniekam Jānim Peteram);
2. Tematiska literatūras izstāde „Es Jānīti daudzināju”.
 
 
 No 02.06.- 17.06. atvaļinājumā.
 
Grāmatu krājuma attīrīšana no mazlietotajiem u.c. iespieddarbiem.
 

 

Plānotie pasākumi maija mēnesī

 Literatūras izstādes:

1. „Latgales dvēsele J. Klīdzēja grāmatu lappusēs”                                                                                                       ( 6. maijā aprit 100 gadu, kopš dzimis (1914-2000) rakstnieks Jānis Klīdzējs);
2. „Pretrunīgi vērtētais rakstnieks, kura darbu tirāžas pārsniegušas visas ierastās iespējas”                                                                                                                       ( 12. maijā aprit 110 gadu, kopš dzimis (1904-1966) rakstnieks Vilis Lācis );
3. „Sāpēs un rūgtumā par  savu tautu”                                                                                                      ( 12. maijā aprit 175 gadi, kopš dzimis (1839-1920 ) rakstnieks Reinis Kaudzīte; aprit 135 gadi brāļu Kaudzīšu darbam „Mērnieku laiki” );
4. „Katrs cilvēks nes sevī veselu paaudzi”                                                                                                        ( 17. maijā aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1894-1975 ) dzejnieks Jānis Sudrabkalns ).
 
5. Tematiska lit. un materiālu izstāde „Mātes mīlestības zelts/Staro mūžos visam pāri” (F. Bārda).
 
Literatūras izstādes bērniem:
6. „Prasme visparastākās lietas asprātīgi parādīt kā svarīgas un aizraujošas”                 ( 29. maijā bērnu rakstniecei Mārai Cielēnai – 60 );
7. „Izcilais matemātiķis Jānis Mencis - bērniem”                                                                                                  ( 4. maijā aprit 100 gadu, kopš dzimis (1914-2000) matemātiķis Jānis Mencis).
 
8. Novadpētniecības mater. izstāde „Bērzpils novadnieks – priesteris Jānis Kupčs”            ( 18. maijā – priesterim Jānim Kupčam 45 gadu priesterības jubileja ).
 
Jauno grāmatu diena.
Bērnu žūrijas pasākums.
 

 

Plānotie pasākumi aprīlim
 
 Literatūras izstādes:
1. „Tautā mīlētais un cienītais Ēvalds Valters”
            ( 2. aprīlī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1894-1994 ) aktieris, literāts Ēvalds Valters);
2. „V. Šekspīra ģenialitāte cauri gadsimtiem”
            ( 23. aprīlī aprit 450 gadu, kopš dzimis ( 1564-1616 ) angļu dramaturgs, dzejnieks Viljams Šekspīrs);
3 „Dvēseles norišu atspulgi A. Pormales darbos”
            ( 28. aprīlī aprit 75 gadi, kopš dzimusi ( 1939-1979 ) dzejniece Ausma Pormale);
4. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Smieties ir veselīgi”
( 1. aprīlis - Smieklu un joku diena ;
5. Tematiska lit. un novadpētniecības materiālu izstāde „Garīguma un jūtu paudēja”                                                                                                                           ( 8. aprīlī aprit 90 gadu, kopš dzimusi ( 1924-2012 ) novadniece, dzejniece Broņislava Martuževa ).
 
   Literatūras izstādes bērniem:
6. „Vika plašais devums bērniem”                                                                                      
( 1. aprīlī rakstniekam Vikam ( Viktoram Kalniņam ) – 75 );
7. „Drosmīgie un neparastie varoņi J. Širmaņa pasakās”                                                 
( 4. aprīlī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1904-1992 ) bērnu rakstnieks Jānis Širmanis ).
 
Jauno grāmatu diena. 02.04.
Dalība seminārā. 15.04.
 
Pasākumi Bibliotēku nedēļā 21.-27.04.:
        22.-25.04. tematiska literatūras izstāde "Viss par veselīgu dzīvesveidu".
        23.04. plkst.10.00 svinīga pirmā elektroniskā grāmatu izsniegšana; bibliotēka uzsāk darbu elektroniskajā bibliotēku sistēmā Alise. Laipni visi aicināti!

 

Plānotie pasākumi martam
 
   Literatūras izstādes:
1. „Izcils cilvēka psiholoģijas izpratējs”
            ( 5. martā aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1864-1902 ) rakstnieks Jānis Purapuķe);
2. „Dvēseliskō pīdareiba sovai Latgolai”
            ( 16. martā aprit 55 gadi ( 1959-2007 ) dzejniekam Vilim Dzērviniekam);
3 „Pilna ticības dzīvei un dabas apgarotībai”
            ( 23. februārī aprit 115 gadi, kopš dzimusi ( 1899-1972 ) rakstniece Aīda Niedra);
4. Tematiska literatūras un materiālu izstāde „Tautas sāpju un ciešanu ceļš”
( 25. martā aprit 65 gadi, kopš 1949. gada iedzīvotāju deportācijas ).
 
Literatūras izstāžu cikls „Tēvzemes balvas laureāts Vilis Plūdonis”:
5. „Romantiskais un skaudri reālistiskais dziesminieks” ( izst. pieaugušajiem );
6. „Kur māj manas bērnības dienas…” ( izst. bērniem ).
            ( 9. martā aprit 140 gadu, kopš dzimis ( 1874-1940 ) dzejnieks Vilis Plūdonis).
 
 
 Citi pasākumi:
 
Jauno grāmatu diena. 04.03.
Dalība seminārā. 06.03.
Alises kursi Rīgā. 25.03.
 „Bērnu žūrijas - 2013” noslēguma pasākums.
 
Grāmatu krājuma attīrīšana no mazlietotajiem u.c. iespieddarbiem.

 

Plānotie pasākumi februārim

 Literatūras izstādes:

1. „Tik skumjas un sapņi mans ieguvums”
            ( 10. februārī aprit 105 gadi, kopš dzimusi ( 1909-1932 ) dzejniece Austra Skujiņa);
2. „No kurienes šis labsirdīgais milzis nāk” ( A. Vējāns )
            ( 18. februārī aprit 100 gadu, kopš dzimis ( 1914-2009 ) aktieris Kārlis Sebris);
   Literatūras izstādes bērniem un jauniešiem:
3. „Margaritas Stārastes brīnumu krātuves”
            ( 2. februārī bērnu rakstniecei un ilustratorei Margaritai Stārastei – 100 );
4. „Lielais putnu pazinējs un bērnu draugs”
            ( 16. februārī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1884-1972 ) ornitologs, rakstnieks Kārlis Grigulis);
5. „Visiem, kas negrib garlaikoties”
            ( 23. februārī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1899-1974 ) vācu bērnu rakstnieks Ērihs Kestners );
6. Tematiska literatūras un materiālu izstāde  „No sirds uz sirdi”
( 14. februāris – Valentīna diena ).
 
 Citi pasākumi:
 
Jauno grāmatu diena.
 

Pasākumi janvāra mēnesī

 
Literatūras izstādes:
1. „Savas paaudzes traģisma paudējs”
            (3. janvārī aprit 55 gadi, kopš dzimis ( 1959-1987 ) dzejnieks Klāvs Elsbergs);
2. „Dodoties sižeta meklējumos”
(13. janvārī rakstniecei Dzintrai Žuravskai – 75 );
3. „Lielais krāsu meistars”
( 17. janvārī aprit 120 gadu, kopš dzimis ( 1894-1993 ) ievērojamais gleznotājs Valdis Kalnroze );
4. „Vai bailes ir lētas?”
( 19. janvārī aprit 205 gadi, kopš dzimis ( 1809-1849 ) amerikāņu rakstnieks Edgars Alans Po ).
 
Novadpētniecības literatūras un materiālu izstāde „Es jautāju sev, kas paliks pēc manis?” ( L. A. )
( 15. janvārī Bērzpils novadniecei, dzejniecei Leontīnei Apšeniecei – 75 ).
 
 
Atskaites par 2013. gadu:
 
Statistiskā atskaite – līdz 10. janv.
Teksta atskaite, darbs ar bērniem – līdz 22. janv., pievienot elektron. Word dok.
            Līdz 15. febr. teksta atskaiti izprintēt un nogādāt Balvu CB.
Atskaite par Bērnu žūriju – līdz 31. 01.
Informācija Kultūras kartē www.kulturaskarte.lv - līdz 15.02.
 
Darba plāns 2014. gadam.
 
 
 2013. gads

 

Plānotie pasākumi decembra mēnesī

 Literatūras izstāžu cikls „Ai, bagāti Ziemassvētki”:
1.„Advente – klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks” ;
2.”Sen gaidīju, nu atnāca                                                                        
     Tie bagāti Ziemassvētki”;
3. „Zaķīt’s ledus tauri pūta                                                                                                     Ziemassvētkus vēstīdams”( lit. izstāde bērniem ).  
 
Novadpētniecības materiālu un literatūras izstāde „Pādejū Latgolys katōļu jaunatnes žurnāla „Sauleite” redaktoru pīminūt”
(7. decembrī aprit 110 gadu, kopš dzimis ievērojamais Bēržu draudzē strādājušais priesteris Ādolfs Tarbunass).
 
Literatūras izstādes:
        1. „Reālistiskā stāsta nodibinātājs latviešu literatūrā”                          
( 8. decembrī aprit 155 gadi, kopš dzimis rakstnieks Apsīšu Jēkabs );                    
        2. „Piedzīvojumu cienītājam pa pēdām”                                           
 
( 21. decembrī rakstniekam Andrim Kolbergam – 75 );                                 
        3. „Acīm nebūs klejot pa debess tukšumu, bet tik pa zemi ejot” ( E.V. )     
( 27.decembrī aprit 130 gadu, kopš dzimis rakstnieks Edvards Virza );                    
        4. „Myusim jau navajag daudzi…” ( O.S. )
            ( 28. decembrī   rakstniekam, dzejniekam Ontonam Slišānam – 65) (1948-2010)                                  
 
Seminārs bibliotēku darbiniekiem Balvu CB 11.12.

 

 Plānotie pasākumi novembrī 

 

Literatūras izstāžu cikls „Ojārs Vācietis – sava laika sirdsapziņa”:
1.„Kur ies mana tauta, mana dūša tur ies” ( O. Vācietis )
        ( 13. novembrī rakstniekam Ojāram Vācietim - 80 );
2.”Kā mums to dziesmiņu priecināt” ( O. Vācietis )
      ( O. Vācieša darbi bērniem ).
Tematiska literatūra izstāde „Kam Mārtiņu daudzināt”                                       
           (10. novembris – Mārtiņdiena – senie latviešu gadskārtu svētki ).
Tematisks literatūras izstāžu cikls „Latvija man dārga un svēta”
        ( 18. novembris – LR proklamēšanas 95. gadadiena ):                                                      
        1. „Kā savu Dzimteni lai tēloju”
( Dzimtenes tēma daiļliteratūrā );
        2. „…neaizmirsti: tu esi Latvija” ( O. Vācietis )                                                                ( Dzimtenes tēma bērnu grāmatās ).      
 
11.-17.11. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa:
1. Literatūras izstāde „Humānisma un tautiskuma ideāli S. Lāgerlēvas darbos”
( Zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai – 155 );
2. Literatūras izstāde bērniem „Ziemeļvalstu rakstnieki - bērniem”;
3. Rīta stunda mazajiem lasītājiem. Fragments no J. Jaunsudrabiņa darba „Baltā grāmata” – tēlojums „Ziema”. 11.11.
 

 

Plānotie pasākumi oktobrī

Literatūras izstādes:

1.„Sava laikmeta apliecinātājs”
        ( 6. oktobrī rakstniekam Albertam Belam - 75 );
2.”Piedzīvojumu literatūras autors - Gunārs Cīrulis”
      ( 8. oktobrī rakstniekam Gunāram Cīrulim – 90 );
3.„Mūžam dzīvais dvēseles nemiers”
      ( 19. oktobrī rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei – 115 );
4.„Aktieris ar veselīgu dzīves un skatuves līdzsvara izjūtu”
      ( 3. oktobrī aktierim Uldim Dumpim – 70 ).
5. Tematiska literatūras izstāde „Tas bija tautas laiks”                        
            ( 8., 9. oktobrī Latvijas Tautas Frontei – 25 ).
6. Novadpētniecības materiālu izstāde „Bērzpils novadnieks – priesteris, aktīvs LKC izdevniecības atbalstītājs – Jānis Kupčs”
            ( 13. oktobrī novadniekam Jānim Kupčam – 75 ).
 
7. Literatūras izstāde bērniem „… rakstīt bērniem man sagādā prieku”
            ( 20. oktobrī vācu bērnu rakstniekam Otfrīdam Preisleram – 90 ).
 
Citi pasākumi:
 
Grāmatu svētki Balvos. 19.10.
Seminārs Balvos. 29.10.

 

Plānotie pasākumi augustā  
Literatūras izstādes:
  1. „Dzied mana dvēsele,                                                                                   
      savu dziesmu izšalko” (O. Lisovska)
        ( 4. augustā dzejniecei Olgai Lisovskai - 85 );
2.”Patiesi, godīgi un vaļsirdīgi par visu”
      ( 10. augustā rakstniecei, literatūrzinātniecei Ingrīdai Sokolovai – 90 );
3. „…lai mūžīga būtu aktrises esība uz skatuves!”
      ( 28. augustā aktrisei Veltai Līnei – 90 );
4. „Es stāstu par Latviju”
      ( 25. augustā diplomātei, rakstniecei, tulkotājai Anna Žīgurei – 65 ).
 
Citi veicamie darbi:
Grāmatu atlase un norakstīšana;
Novadpētniecības darbs, sadarbība ar Balvu CB.
Novadpētniecības kartotēkas kārtošana – papildināšana.
 
 
Plānotie pasākumi jūlijā 
   Literatūras izstādes:
1. „Gaišā skatījumā uz dzīvi un cilvēkiem”
            ( 9. jūlijā aprit 85 gadi ( 1928 ) rakstniecei Mildai Geidānei);
2. „Rakstnieks, kurš pirmo grāmatu uzrakstījis 19 gados”
            ( 17. jūlijā aprit 60 gadu ( 1953 ) rakstniekam Aivaram Kļavim );
3. „Tu šodien skaties kā no kalna” ( J. Vanags );
            ( 17. jūlijā aprit 110 gadu, kopš dzimusi ( 1903-1983 ) aktrise Lilita Bērziņa);
4. „Tiekšanās pēc lieluma un skaidrības”.
( 22. jūlijā aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1923-1992 ) rakstnieks, publicists         Visvaldis Lāms );                                                                                  . 5.Tematiska literatūras izstāde „Un mūžam dziesmu svētkos/ Nāk meitene baltās zeķēs”
( 1.jūlijā Rīgā sākas XXV vispārējie latviešu dziesmu un XV deju svētki )
 
 Citi pasākumi:
 
Darbojas Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija – 2013.
Darbs pie Kultūrvēstures datubāzes.
Lielā inventarizācija. 02.07. -19.07.

 

  

Plānotie pasākumi maijam
 
   Literatūras izstādes:
1. „I. Ziedoņa rakstāmspalvas zelta putekļu pieskāriens”
            ( 3. maijā aprit 80 gadu ( 1933-2013 )dzejniekam, rakstniekam
            Imantam Ziedonim);
2. „Viss mīlestības vārdā”
            ( 12. maijā aprit 80 gadu, kopš dzimis ( 1933-2007 ) ārsts, psihoterapeits,        onkologs, hipnologs Jānis Zālītis );
3. „Izcilais Latvijas vēsturnieks”
            ( 25. maijā aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1888-1959 ) vēsturnieks, rakstnieks,  tiesību zinātnieks Arveds Švābe).
4. Tematiska lit. un materiālu izstāde
            „Visā dzīvē iet mums līdzi
                Mātes mīļā, labā sirds”.
 
   Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena bērniem – iepazīšanās ar „Bērnu žūrijas - 2013” grāmatu kolekciju.
 
Darbs pie novadpētniecības materiāliem Kultūrvēstures datubāzei.
 
 
Plānotie pasākumi aprīlim
 
   Literatūras izstādes:
1. „Brīvības un vienotības dziesminieks”
            ( 8. aprīlī aprit 105 gadi, kopš dzimis (1908-1942) dzejnieks Leonīds Breikšs);
2. „Jezups Kindzuļs – Latgales nacionālās atmodas darbinieks”
            ( 4. aprīlī aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1888-1941 ) rakstnieks, publicists,         agronoms J. Kindzuļs );
3. „Satīriskie tēli – tautas neuzvaramības simbols”
            ( 30. aprīlī aprit 130 gadu, kopš dzimis ( 1883-1923 ) čehu rakstnieks               Jaroslavs Hašeks).
4. Tematiska lit. un materiālu izstāde „Smieties ir veselīgi”.
 
  Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena bērniem „Iepazīsti pasauli ar grāmatu”. 02.04.
Jauno grāmatu diena pieaugušajiem. 03.04.
„Bērnu žūrijas - 2012” noslēguma pasākums. 17.04.
 Dalība seminārā Balvu CB. 16.04.               

 Darbs ar novadpētniecības materiālu mapēm un Balvu kultūrvēstures datubāzi.

Plānotie pasākumi martam
 
   Literatūras izstādes:
1. „Olgas Dreģes talanta daudzpusība”
            ( 1. martā aprit 75 gadi ( 1938 ) aktrisei Olgai Dreģei );
2. „Rakstniecība ir aicinājums, no kura neizbēgt”
            ( 6. martā aprit 85 gadi ( 1928 ) kolumbiešu rakstniekam Gabrielam Garsija Markesam);
3. „Raitais stāstītājs ar cieņu pret lauku darba cilvēku”
            ( 8. martā aprit 125 gadi, kopš dzimis ( 1888-1977 ) rakstnieks Kārlis Ieviņš );
4. „Ar patiesa dzimuša prozaiķa prieku un precīzu spalvu”
            ( 10. martā aprit 40 gadu ( 1973 ) rakstniekam Pēterim Bankovskim ).
 
   Tematiska literatūras un materiālu izstāde:
 „Nāc nākdama, Lieldieniņa!”
 
   Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena.

 

   Plānotie pasākumi februārim
 
   Literatūras izstādes:
1. „Es visu mūžu mīlējusi esmu”
            ( 07.02. aprit 85 gadi, kopš dzimusi ( 1928-1984 ) dzejniece    Ārija Elksne );
2. „Pi sovas zemes es turūs…”
            ( 08.02. aprit 80 gadu, kopš dzimusi ( 1933-2003 ) dzejniece Marta Bārbale );
3. „No dzīves – par dzīvi”
            ( 08.02. aprit 90 gadu, kopš dzimis ( 1923-1976 ) rakstnieks Ēvalds Vilks );
4. „Ļaužu likteņu advokāts”
      ( 13.02. aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1903-1989 ))franču rakstnieks Žoržs Simenons .
   Literatūras izstāde bērniem un jauniešiem:
5. „Piedzīvojumu un ceļojumu romantikas pasaulē”
( 08.02. aprit 185 gadi, kopš dzimis ( 1828-1905 ) franču rakstnieks Žils Verns ).
 
   Tematiska literatūras un materiālu izstāde:
6. „Valentīna diena – visu mīlēto un mīlošo svētki”
 
   Citi pasākumi:
Literārs pasākums - tikšanās ar dzejnieci Līviju Liepdruvieti
    08.02. Bērzpils Saieta namā.  
                
 
 
 Plānotie pasākumi janvārī
 
Literatūras izstādes:
1. „Patiesība – manas dzīves vadītāja zvaigzne”
            ( 1. janvārī aprit 150 gadu, kopš dzimis ( 1863-1908 ) izcilais rakstnieks Rūdolfs Blaumanis );
2. „Dodot citiem, neprasot neko pretī”
            ( 5. janvārī aprit 110 gadu, kopš dzimis ( 1903-1990 )ievērojamais dramaturgs Mārtiņš Zīverts );
3. „Būt kā skaidai dzīves atvarā”
            ( 18. janvārī aprit 85 gadi, kopš dzimusi (1928 ) rakstniece, žurnāliste Anita Liepa );
4. „Pašaizliedzīgais kalpojums savai tautai”
            ( 19. janvārī aprit 115 gadi, kopš dzimis ( 1898-1978 ) latgaliešu sabiedriskais darbinieks, publicists Jezups Trasuns ).
 
Citi pasākumi:
Jauno grāmatu diena bērniem un pieaugušajiem. 14.01.
 
Citi veicamie darbi:
 
Teksta pārskats par darbu 2012. gadā – līdz 14. 01.
Statistiskā atskaite – līdz 21.01.
„Bērnu žūŗijas – 2012” ekspertu anketu aizpildīšana un atskaite – līdz 31.01.
Apkopot ziņas par teicējiem – līdz 31.01.
Perspektīvais 2013. gada darba plāns – līdz 18.01.