logo
Meklēt:

Sistēmas administrācijas panelī nospiediet pogu Lapas. Sadaļas Pievienot lapu laukā ierakstiet lapas nosaukumu. Šis nosaukums arī automātiski parādīsies izvēlnē- satura rādītājā.

Lapas satura maiņa, rediģēšana ir iespējama jebkurā laikā administratora paneļa sadaļā Lapas, noklikšķinot uz nepieciešamās lapas nosaukuma vietnes lapu sarakstā!  Turpat var nomainīt lapas atrašanās vietu vietnes satura secībā.

Atcerieties- paturot peles rādītāju virs pogas, vai simbola lapu sarakstā, parādīsies paskaidrojošais uzraksts par pogas nozīmi!

Izvēlnē Tips izvēlieties lapas veidu WYSIWYG. Nospiediet pogu Pievienot. Atvērsies redaktors lapas satura veidošanai.

Satura redaktora pogās izmantotie apzīmējumi līdzīgi standarta teksta redaktora apzīmējumiem un tām ir tāda pati nozīme.

Teksta ievade- vienkārši ierakstiet, pielietojiet formatējumu, ja nepieciešams. Darbojas arī poga Atcelt (Undo). Lielākus tekstus rakstot ieteicams pogu Saglabāt nospiest biežāk, lai izvairītos no jau uzrakstītā teksta pazaudēšanas problēmsituācijās.

Esoša teksta iekopēšana no programmas Word un citām.

Citā dokumentā esošo tekstu iespējams iekopēt Web lapā, bet formatējums atšķirsies. Nepārkopēsies arī attēli- tie jāievieto atsevišķi. Vislabāk iekopēt tekstu bez formatējuma un tad vietnes redaktorā to atbilstoši sakārtot .

Darbības:


Ja parādās dialoga logs (ja izmantojat pārlūku Firefox), izpildiet norādījumus. Var izmantot arī pogu Ievietot no Word (atrodas pa labi no iepriekšizmantotās), ieliekot abas atzīmes Ignorēt iepriekš norādītos fontus un Ignorēt norādītos stilus dialoga logā.

Jaunizveidotās lapas apskatīšanai var izmantot pogu administrācijas paneļa augšpusē.

Lapa atvērsies jaunā logā.