Skip to: site menu | section menu | main content

BRIEŽUCIEMA pagasta bibliotēka

Currently viewing: Bibliotēkas vēsture

Bibliotēkas vēsture

    Abrenes rajona DDP izpildu komiteja 1951.gada 12. jūnijā nolēma Kvašņevas ciema padomē atvērt bibliotēku. Lēmums Nr.383. Bibliotēka darbu uzsāka 1952.gada janvārī ar nosaukumu Kvašņevas ciema bibliotēka un tā atradās Dambergu ciemā. Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā izdarīts 1952. gada 6. janvārī, bet uz 1953.gada sākumu bibliotēkas fondā bija 1070 grāmatas un brošūras.

Pirmā bibliotekāre - Helēna Tolkačova. 

1968. gada 27. jūnijā Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs Kvašņevas ciema padomi pārdēvēja par Briežuciema ciema padomi. Līdz ar to bibliotēka kļuva par Briežuciema ciema bibliotēku. 1972. gadā bibliotēku pārcēla uz Briežuciema centru.

1990. gadā tika nodibināts Briežuciema pagasts un bibliotēka kļuva par 

Briežuciema pagasta bibliotēku. 

Ar  2009. gada septembri ir Balvu CB filiālbibliotēka.

 

Bibliotēkas darbinieki 

 • Helēna Tolkačova;
 • Anna Mežale;
 • Lūcija Keiša- Vanaga;
 • Valentīna Circene - Keiša;
 • Valentīna Ozoliņa;
 • Genovefa Logina - Zelča;
 • Rita Logina;
 • Anastasija Kuzņecova - Sutugova;
 • Vija Sīle - Logina;
 • Janīna Pakalnīte;
 • Lūcija Logina;
 • Silvija Dzerkale;
 • Silvija Ločmele - Apare  (  darbu uzsāk 1982.g. dcembrī un strādā pašlaik );
 •  Elita Siliņa;
 • Lāsma Gabrāne;
 • Ilga Logina
 • Leontīne Slišāne               

 


Pirmā Kvašņevas ciema padomes bibliotēkas ēka

Dambergos

( bibliotēkai atvēlēta viena istaba )

 

 

Back to top