JAUNUMI OKTOBRA MĒNESĪ

Daiļliteratūra

Ābele, Inga, 1972-.Kamenes un skudras / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 214, [2] lpp.

Barts, Rolāns.Mitoloģijas / Rolāns Barts ; no franču val. tulk. Sarmīte Madžule ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2010. - 228, [3] lpp.

Brliča- Mazuraniča, Ivana.Horvātu stāsti no senatnes / Ivana Brliča-Mažuraniča ; [no horvātu valodas tulkojusi Sondra Buša ; zīmējumu autore Iveta Bambere]. - [Jūrmala] : Lielupes izdevniecība, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. : il.

Brontē, Šarlote.Šērlija / Šarlote Brontē ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [c2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 669, [1] lpp.

Damroze, Jānis, 1960-.Varbūt par mums : dzeja / Jānis Damroze. - [Ogre : autorizdevums, 2009] (Tipogrāfija Ogrē).). - 142, [1] lpp.

Di Morjē, Dafne.Karaļa ģenerālis / Dafne Di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 477, [1] lpp.

Di Morje, Dafne.Stikla pūtēji / Dafne Di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 431, [1] lpp.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.Švābu kapričo : raksti / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri ; Veronikas Janelsiņas zīmējumi]. - Rīga : Jumava, 2010 (Tipogrāfija Ogrē). - 369, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.

Gailums, Onufrijs.Pasmaidi, ja grūti iet. : Politiskā satīra / Onufrijs Gailums. - Lubāna : [B.i.], 2010. - 76 lpp.

Gavalda, Anna, 1970-.Mierinošā / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga. - [Rīga] : Atēna, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 553, [1] lpp.

Grass ,Ginters.Brīnumkaste : tumšās istabas stāsti / Ginters Grass ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; [Gintera Grasa zīmējumi]. - [Rīga] : Atēna, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 177, [6] lpp. : il.

Jansons, Ilmārs.Pie Ventas ziedu laikā : romāns / Ilmārs Jansons ; [redaktore Anda Līce]. - [Rīga : Zaiga Jansone, c2010]. - 511, [1] lpp.

Ķikuste, Sarmīte, 1962-.100 galvas runā-- : [spilgtakie izteicieni no Saeimas tribīnes.] / Sarmīte Ķikuste ; [fotogrāfijas: Uldis Pāže, Sarmīte Ķikuste, Janīna Kursīte-Pakule]. - Rīga : SOL VITA, 2010. - 215 lpp. : il.

Lācītis, Vilis.Stroika ar skatu uz Londonu / Vilis Lācītis ; [Ilvas Kalnbērzas ilustrācijas]. - [Rīga] : Mansards, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 196, [1] lpp. : il.

Lekare, Džons.Misijas dziesma / Džons Lekarē ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 357, [3] lpp. : karte.

Martinsons, Māris, 1960-.Amaya / Māris Martinsons. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [c2010]. - 110, [1] lpp. : il.

Mauliņš, Jānis.Burve : romāns / Jānis Mauliņš; il. Otto A. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 191 lpp. - (Lata romāns).

Nokss, Toms.Senatnes vārti / Toms Nokss ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [c2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 410, [2] lpp. Olūts 15 : Literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 323 lpp. - teksts latgaļu valodā. Rušdi,Salmans. Florences burve / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, [c2010]. - 390, [2] lpp.

Skujenieks, Knuts, 1936-.Nekā personīga : (atskaitot Afrodīti līdaciņu un Aleksandra augstumus) 2008-2010 / Knuts ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2010 (Dardedze Hologrāfija).). - 69, [1] lpp.

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2008-2009 :[krājums] / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; 28. lpp. izmantots Homēra eposa "Odiseja" fragm. A. Ģiezena tulkojums ; māksl. Jānis Esītis ; rakstnieku foto: Pauls Bankovskis, Elza Bērziņa, Rimands Ceplis, Ireta Čekse, Gunārs Dukšte, Aivars Eipurs, Pēteris Jaunzems, Kristaps Kalns, Baiba Ogriņa, Kristians Putniņš, Raitis Puriņš, Jānis Saliņš, Antonija Skopa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 154, [3] lpp. : ģīm.

Stīvotere, Megija.Balāde. Feju miriāde / Megija Stīvotere; tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 311lpp.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-.Kultūra un latvietība : esejas / Vaira Vīķe-Freiberga ; galv. red. Ieva Kolmane ; red. Guntis Berelis ; vāka dizains: Māris Sīmansons. - Rīga : Karogs, 2010 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 231 lpp.

Zeibots, Andris.Ūdens ķirzaka : dzeju kopa : 20.gadsimta beigas - 21.gadsimta sākums / Andris Zeibots. - Rīga : Mansards, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 133, [3] lpp.

Zemdega, Aina, 1924-2006.Raksti / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres Dzīve un grāmatas, 7.-[10.] lpp., un bibliogr. aut. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 517, [1] lpp. : il., ģīm., faks.

Zīle, Monika, 1941-.Vīrietis vēsai vasarai. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 271 lpp.

Zvirbule, Dace.Abavas velns : mīlestības grāmata dzīvībai / Dace Zvirbule ; noform. izmantoti Ģirta Zvirbuļa, Jurģa Skulmes foto ; vāka, foto un kartes dizains: Raimonds Ramutis, Inga Poļevska. - [Rīga] : Abavas brīvdienas, 2010 (Talsu tipogrāfija).). - 255 lpp. : il., ģīm., kartes.

Žolude, Inga, 1984-.Mierinājums Ādama kokam / Inga Žolude. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 211, [2] lpp.

 

Nozaru literatūra

Ābele, Kristiāna, 1972-.Johans Valters / Kristiāna Ābele. - [Rīga] : Neputns, [c2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 399 lpp. : il., krās. il., faks.

Altaiska, Svetlana.Mēs izvēlamies veselību! : domas un tēlus pārvēršam par zālēm / Svetlana Altaiska ; no krievu val. tulk. Marita Freija ; māksl. Liene Apine. - Rīga : Vieda, 2004. - 153, [1] lpp.

Avots, Viesturs.Kārlis Ulmanis valstiski un privāti / Viesturs Avots. - Rīga : Jumava, c2010 (Tipogrāfija Ogre). - 231, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Bārbers, Džons.Mācīsimies zīmēt / Džons Bārbers ; [no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2010]. - 96 lpp. : il.

Bojārs, Nikodems Elijs, 1925.Baltu civilizācija : Baltu tautu aizvēsture un vēsturiskie laikmeti no Baltu pirmtautas sākumiem trešajā gadu tūkstotī pirms Kristus līdz I6. gs. pēc Kristus / Elijs Nikodems Bojārs. - Rēzekne : Latgales druka, 2009. - 590 lpp. : 1.pielikums.

Celma, Daina.Vadītājs un vadīšana izglītībā / Daina Celma. - Rīga : RaKa, c2006. - 217 lpp. : il.

Čumaks, Alans.Jūsu pašu dziedinošais spēks : dzīves veids, kas tuvina pārticībai un laimei / Alans Čumaks ; [no krievu valodas tulkojusi Solvita Uvarova]. - Rīga : Tapals, 2010 (Preses nams Baltic). - 238, [1] lpp., [1] lp. ģīm.

Darba aizsardzība uzņēmumā : palīgs jaunajiem komersantiem/ [Latvijas Darba devēju konfederācija]. - [Rīga] : Latvijas Darba devēju konfederācija, c2009. - 48 lpp. : il., tab.

Demakova, Helēna, 1959-.Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts : rakstu izlase, 2002-2010 = They wouldn't notice. Latvian contemporary art and the international context : collection of writings, 2002-2010 / Helēna Demakova ; [tulkotāji: Andris Mellakauls ... [u.c.] ; fotogrāfi: Dita Pence ... [u.c.]. - Rīga : 1/4 Satori, 2010. - 366, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Dimants, Ainārs. Žurnālistika : mācību un rokasgrāmata / Ainārs Dimants, Stefans Russ-Mols. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, c2009. - 382 lpp. : il.

Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas 2009.gada 6. jūnijā [elektroniskais resurss] : Deputātu kandidātu saraksti. Priekšvēlēšanu programmas.Vēlēšanu rezultāti. Statistika. - Tiešsaistes pakalpojums. - Rīga : CVK, 2009.

Etnosi.Hronikas 2009/2010[audiovizuāls materiāls]. - Rīga : Vizuālā Latvija, 2010. - 4 DVD.

Fišers, Roberts.Mācīsim bērniem mācīties / Roberts Fišers ; tulk. Ieva Kalnciema ; red. Rita Cimdiņa ; grafiskais dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, 2005 (SIA "Izdevniecība RaKa"). - 219 lpp. : zīm.

Free entry : laikmetīgās arhitektūras grāmata = book on contemporary architecture/ [sastādītāja un redaktore Ieva Zībārte]. - [Rīga] : Arhitektūras veicināšanas fonds, 2009 (Livonia Print). - 141 lpp. : il., plāni

Hillenbrands, Maiks.Angļu valoda ceļotājiem / [Maikls Hillenbrands, Tods M. Rīvs, no angļu valodas tulkojusi Ilona Tiesniece]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2010] (Poligrāfists). - 252 lpp. : il.

Ieraugi Baltijas jūru : mūsu vienīgo un kopīgo/ [autori: Anda Ruskule ... [u.c.] ; tulkojums latviešu valodā: Dace Vītiņa, Anda Ruskule]. - Rīga : Baltijas Vides Forums, c2009 (Igaunija : (SIA "Tallinna Raamatutrükikoda"). - 80 lpp. : il., kartes.

Janelis, Ilze Māra.Latvijas muižu dārzi un parki / Ilze Māra Janelis ; [redaktore Ildze Jurisone ; mākslinieks Juris Petraškevičs ; foto: Ilze Māra Janelis, Guntars Jansons]. - [Rīga] : Neputns, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 303 lpp. : il., kartes, plāni, faks.

Ka nozagt miljardu : rokasgrāmata/ A. Lembergs, L. Lapsas un I. Saatčianes priekšvārds. - Rīga : Baltic Screen, 2010. - 1005 lpp.
Kā rodas laba arhitektūra? / sastādītāja un redaktore Ieva Zībārte ; darba grupa: Pēteris Bajārs ... [u.c.]. - Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, c2008. - 222 lpp. : il.

Kastaņeda, Karloss.Dona Huana mācības : jaki indiāņu zināšanu ceļš / Karloss Kastaņeda ; no angļu valodas tulkojis Heinrihs Jubels. - [Rīga] : Jumava, [c2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 221, [2] lpp.

Katoļu kalendārs 2011.gadam/ sastād.: Ingrīda Puce. - Rīga : Nodibinājums"Katoļu Baznīcas Vēstnesis", 2010. - 319 lpp.

Курпатов, Андрей(Андрей В.).Flirts eksperta skatījumā : personisko un profesionālo panākumu noslēpumi / Andrejs Kurpatovs ; no krievu val. tulk. Nora Kalna ; māksl. Liene Apine. - Rīga : Vieda, 2004. - 221, [1] lpp.

Kuzņecovs, Vladimirs, 1944-.Stress un depresija / Vladimirs Kuzņecovs. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 76, [2] lpp. : il.

Lapsa, Lato, 1969-.Indija ne pa jokam. Un Pakistāna arī / Lato Lapsa ; ar autora fotogrāfijām. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 262, [1] lpp., [56] lpp. : il.

Lapsa, Lato.Šofera dēls Minhauzens / Lato Lapsa, I. Saatčiane kopā ar K. Jančevsku. - Rīga : Atēna, 2010. - 239 lpp.

Mākslas Vēsture un Teorija : Art History and Theory/ galv. red. Elita Grosmane ; māksl. Ieva Vīriņa. - Nr.1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akad. Mākslas vēstures inst., 2008. - 78 lpp. : il., krās. il.

Makvarijs, Kims.Inki : vēsturi raksta uzvarētāji / Kims Makvarijs ; no angļu valodas tulkojis Guntis Dišlers. - [Rīga] : Jumava, [c2010] (Lietuva). - 444, [1] lpp. : il., kartes.

Māsburgs, Leo.Brīnišķīgie atgadījumi Mātes Terēzes dzīvē / Leo Māsburgs, tulk. Valdis Bisenieks. - B.v. : Kala raksti, 2010. - 183 lpp.

Mejo klīnika : alternatīvā medicīna/ [no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktore Maruta Kusiņa]. - [RīgA] : Zvaigzne ABC, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 192 lpp. : il.

Meža ogu grāmata /[sastādītāja Irīda Miska]. - Rīga : Jumava, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 143, [1] lpp. : il.

Mežmalis, Andrejs Modris.Latviešu leģions : informācija, fakti, patiesība / Andrejs Modris Mežmalis. - 2.izd. - Rīga : Autorizdevums, 2010. - 72 lpp. : il., faks., kartes.

Mežore, Sandra.Dziesmiņas par burtiņiem [notis] : [nošizdevums] / Sandra Mežore ; Leontīnas Apšenieces ( teksts), Sandra Mažore (mūzika). - Rīga : Eve, [2007]. - 55 , [1] lpp. : notis.

Noviks, Juris.Būvdarbi VII : jumta nesošās konstrukcijas, jumta siltināšana, jumta seguma ierīkošana, nokrišņu novadīšana no jumta / Juris Noviks ; red. Aivars Balodis. - Rīga : Tehniskā grāmata, 2010 (Poligrāfists).). - 237 lpp., [4] lpp. krās. il. : il., zīm., tab.

Padberga, Martina.Parīze / Martina Padberga ; [no vācu valodas tulkojušas Indra Andersone, Aija Ozoliņa un Ilvija Ezermane]. - [Rīga] : Jāņa Rozes apgāds, [c2010]. (Ķīna). - 479, [1] lpp. : il., kartes, plāni, portr.

Pārraut sastingumu : Tautsaimniecības rakstu krājums 2010/ Lit. red. Dace Sparāne, atbild. red. Andrejs Bērziņš. - Riga : Pilsoniskā Savienība, 2010. - 252 lpp.

Postdramatiskais teātris: mīts vai realitāte/ Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts ; [sastādītāja, Guna Zeltiņa]. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2008. - 149 lpp. : il

Публичные зеркала : плакат Латвии = Public mirrors : Latvian posters :[каталог / автор концепции выставки, редактор и автор текста Рамона Умблия]. - [Рига] : biedrība Fronda, 2008. - 55 с. : ил.

Rubene, Zanda, 1969-.Ievads mediju pedagoģijā / Zanda Rubene , Andrita Krūmiņa, Inga Vanaga ; red. Rita Cimdiņa. - Rīga : Raka, 2008. - 207 lpp. : il. sh. - (Pedagoģiskā bibliotēka).

100 labākās pasaules filmas : ceļojums cauri kinovēstures gadsimtam/ [concept and editor: Manfred Leier ; text: Rolf Schneider ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojis Viktors Freibergs]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2010] (Indija). - 206, [1] lpp. : il., kartes

Socioloģija Latvijā/ sast., zin. red. un priekšv. sarakst. Tālis Tisenkopfs ; lit. red. Ruta Puriņa ; vāka dizains: Andra Pūce. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 533 lpp., [16] lpp. krās. il., ģīm. : il., tab.

Strods, Heinrihs.PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940-1990 / Heinrihs Strods. - [Rīga] : Jumava, [2010] (Tipogrāfija Ogrē). - sēj. <1 > : iel., il., faks., tab.

Špona, Ausma.Audzināšana. Pašaudzināšana / Ausma Špona, Inta Čamane ; [lit. red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains Baiba Lazdiņa]. - Rīga : RaKa, 2009 (SIA "Izdevniecība RaKa"). - 260 lpp. : diagr., tab., sh

Terēze, māte, 1910-1997.Mātes Terēzes lūgšanas : lūdz kopā ar "Kalkutas svēto" Māti Terēzi / sastādītājs un priekšvārda autors Fr. Braiens Kolodijčuks ; [no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Zaķe]. - [Rīga] : Tapals, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 62, [1] lpp. : il.

Treijs, Rihards, 1931-.Vilhelms Munters / Rihards Treijs ; [Aija Abens, tulkojums angļu valodā]. - [Rīga] : Jumava, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 342, [1] lpp., [8] lpp. iel. : tab., faks.

Tradicionālā kultūra bērniem : metodiskais līdzeklis pirmskolas un sākumskolas skolotājiem/ autori : Gunta Siliņa- Jasjukeviča, Sergejs Oļenkins, Anna Kārkle .[un.c]. - Rīga : Raka, [2008]. - 328 lpp. : 16 lp.il.

Vanags, Jānis.Medības : atziņas un patiesības / Jānis Vanags ; red. Jānis Vanags ; noform. izmantoti Nila Austruma, Dmitrija Paramonova, Lauras Raisteres zīm. ; dizains: Atis Luguzs ; vāka foto: Vitauts Vilks. - [Babītes novads] : aut. izd., 2010. - 360 lpp. : il., ģīm., tab., notis.

Verjē, Tanja.Финансовый фитнес / Таня Верье ; пер. с латыш. Виола Ругайс ; авт. предисл., с.7-8, Виестур Нейманис ; худож. Рихард Делверс ; в оформл. обложки использована фотогр. Владимира Маргойта. - Рига : Nordik, 2006 (Jelgavas tipogr.).). - 263, [2] с. : портр., табл.

Volkovs, Oļegs.Cilvēka superiespējas / Oļegs Volkovs ; no krievu val. tulk. Lilita Kainaize ; māksl. Liene Apine. - Rīga : Vieda, 2004 (Latgales druka).). - 142, [1] lpp.

Zeile, Pēteris, 1928-.Latgales glezniecība : no Vilhelma Purvīša Rēzeknē līdz Latgales glezniecībai Mākslas namā / Pēteris Zeile ; [fotogrāfi: Vjačeslavs Fomins ... [u.c.]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2009 (Latgales druka). - 343, [1] lpp. : il.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību(2009)decembris/ Ziņojumu sagatavojuši: O. Barānovs, G. Piņķe un c. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 136lpp.

Izmēģini kataloga mobilo versiju!