Jaunumi jūnija mēnesī

DAIĻLITERATŪRA

100 pozitīvi dzejoļi/ [dzejoļus izvēlējusies un sakārtojusi Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 117 lpp. : il.

Andžāne-Zvirgzdiņa, Olga, 1913-1994.Lugu izlase / Olga Andžāne-Zvirgzdiņa. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 280 lpp. : il.

Bekets, Barnards.Genesis : stāsts par Ādamu / Bernards Bekets ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 165, [1] lpp.

Binčija, Meiva.Vilkābeļu mežs / Meiva Binčija ; [no angļu valodas tulkojusi Inguna Brože]. - Rīga : Madris, [2010]. - 293, [1] lpp.

Freimane, Ilze.Cik tālu līdz mīlestībai? : romāns / Ilze Freimane, māksl.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 243 lpp.

Gulbis, Harijs, 1926- Brīnišķigā dzīve : romans / Harijs Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 422 lpp.

Jansone, Ilze, 1943-.Insomnia / Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 205, [2] lpp.

Kinsela, Sofija.Šopaholiķe dodas ceļojumā / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 398, [2] lpp.

Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas/ sastādītāji Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010 (Latvijas karte). - 282, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks.

Kolinsa, Sūzena.Spēle ar uguni : "Romānu triloģijas "Bada spēles" 2. grāmata / Sūzena Kolinsa; tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 394 lpp.

Lārsons, Stīgs.Meitene, kas spēlējās ar uguni : romans / Stīgs Lārsons; tulk. Dace Deniņa. - Rīga : Zvagzne ABC, 2010. - 647 lpp. 2.gr.

 

Lorijs, Hjū.Ieroču tirgonis / Hjū Lorijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 327, [1] lpp.

Martella, Morīna.Ideāli partneri / Morīna Martella ; [no angļu valodas tulkojusi Anna Frīdenberga]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 410, [1] lpp.

Mežābele, Santa, 1941-.Skaistulis un mežinieka meita : mīlestības drāma ar detektīvstāsta iezīmēm / Santa Mežāble. - Gulbene : Vītola izdevniecība, 2010. - 222 lpp.

Mosterte, Nataša.Sargātāja / Nataša Mosterte ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 317, [2] lpp.

Ostina, Džeina.Mensfīldpārka / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010] (Latgales druka). - 463, [1] lpp.

Quela, Džīna M.Mamutu mednieki / Džīna M. Ouela ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 734, [1] lpp. : il.

Redings, Mario.Nostradama pareģojumi / Mario Redings ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 376, [5] lpp.

Skujiņš, Zigmunds, 1926-.Patiesību karnevāls : Siržu zagļa uznāciens / Zigmunds Skujiņš. - Rīga : Mansards, c2010 (Jelgavas tipogrāfija).). - 535, [1] lpp. : il., portr.

Slišāns, Ontons.Čipierkstneits jeb apcirsto sakņu pieaudzēšana / Ontons Slišāns. - Šķilbēnu pag. : GIRG z.s. Jakupāni, 2010 (Latgales druka). - 559 lpp. : il., faks.

Sniķere, Velta, 1920-.Pietuvoties vārdiem [skaņu ieraksts] : dzeja : klausāmgrāmata / Velta Sniķere. - Rīga : Apostrofs, 2009. - 1 CD (42:02) : digitāls, stereo ; 12 cm + teksta piel. ([8] lpp. : ģīm. ; 12 cm). - Diskā iekļauti 46 dzejoļi
Stivotera, Megija.Lamento : feju karalienes viltus / Megija Stīvotera ; no angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, [2010] (Latgales druka). - 295 lpp.

Šmite, Linda.Ar māju plecos. - [Rīga] : Lauku Avīze, 2010. - 207 lpp.  ISBN 978-9984-8275-7-5.

Veronēzi, Sandro.Rāmais haoss / Sandro Veronēzi ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp.

Русская поэзия Латгалии. Конец ХХ-начало ХХI вeка : [krājums] / ред.и составитель Александр Якимов; худож. Анастасия Римша. - Лудза : Ludzas krievu biedrības"Наследие", 2010. - 511 с.

NOZARU LITERATŪRA

Amata, Selga.Nekādu brīnumu. Vienkārši Ziņģīte. Pēc diviem gadiem. - Rīga : Izdevniecība Trīsdesmit seši, c2010. - 167 lpp.

Amosovs, V.Galvassāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Amosovs ; [no krievu valodas tulkojusi Kristīne Stalte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 112 lpp.

Anaņjeva, O.Hipertonija : kā to ārstēt un novērst / O. Anaņjeva ; [no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 116, [1] lpp. : tab.

Baltica-2009. Starptautiskais folkloras festivāls = International folklore festival.Dziesmas [notis] / sast. A. Kapusts ; nošu datorsalikums I. Rijniece ; red. E. Priedīte ; makets I. Poļevska. - Rīga : v/a Tautas mākslas centrs, 2008. - 51 lpp.

Budže, Alberts, 1930-.Latvijas Romas katoļu priesteri / Alberts Budže ; red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010 (Rēzekne : (Latgales druka).). - 375, [1] lpp. : ģīm. ;

Cikovskis, Voldemārs.Iekšdedzes motori : mācību līdzeklis / Voldemārs Cikovskis ; [rec. Kārlis Aprāns ; red.: Ieva Heimane (atb.), Aija Kehre]. - Rīga : Jumava, [2010]. - 286 lpp. : il

Economic Development of Latvia[ decembris 2009]: report / autors: Barānovs, O, G.Piņķe .un c. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 141 lpp. : il., diagr.

Economic Development of Latvia[decembris, 2008] : report / Zin. sast. O. Barānovs,G. Piņķe .un c. - Rīga : Ministry of Economics Republic of Latvia, 2008. - 146 lpp. : il., diagr.

Grāmata makšķerniekam iesācējam -- un ne tikai / [sast. Ilze Čerņevska ; māksl. Uldis Baltutis]. - 2.izd. - Rīga : Avots, 2010. - 183 lpp., [8] lpp. ielīmes : il. ; 18 cm. - Bibliogr.: 182. lpp.

Grūtups, Andris, 1949-.Maniaks : par Staņislava Rogaļova apsūdzību seksuālos noziegumos un slepkavībās / Andris Grūtups ; [redaktore Brigita Zelle]. - Rīga : Atēna, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 286, [1] lpp. : il., faks

Herls, Mihaels.Ungārija : Mihaels Herls, [Elke Eberharte ; no vācu valodas tulkojusi Daiga Riekstiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [1] lpp. : il., kartes ; 20 cm. - (Polyglott ceļojumā). - Ietver rādītāju (104.-105. lpp.).
Izglītība un audzināšana Latvijas sabiedrībai : pedagoģijas zinātnes rakstu krājums / [rakstu krājumu sastādījis Edgars Kramiņš] ; Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība. - Rīga : Latvijas Nacionālā Skolotāju savienība ; [Kultūras un mākslas centrs "Kāpnes"], 2010. - 142 lpp. : il.

Jansone, Aija.Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas / Aija Jansone. - Rīga : Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. - 63, [1] lpp. : il.

Jundzis, Tālavs, 1951-.Latvijas valsts atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989-1993 / Tālavs Jundzis ; Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. - Rīga : LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2010 (Mantojums). - 116 lpp. : il., faks.

Krievu valoda : gramatika kabatā/ [sastādījusi Margita Krasnā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 102 lpp.

Latvija.Kriminālprocesa likums. - Rīga : Firma "AFS", 2009. - 321, [1] lpp.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005 : rīcībspēja reģionos / galv. red. Aija Zobena ; priekšv., 3.lpp, aut. Vaira Vīķe-Freiberga ; priekšv., 4.lpp., aut. Inita Pauloviča ; priekšv., 5.lpp., aut. Māris Kučinskis ; vāka dizains: Inga Poļevska. - Rīga : UNDP Latvija ; LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, [2006]. - 148 lpp. : diagr., tab.

Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007: cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? / LU Sociālo un politisko pētījumu institūts ; galv. red. Aija Zobena ; red. Aldis Lauzis ; priekšv. sarakst. Valdis Zatlers, Mārcis Auziņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. - 117 lpp. : diagr., il., ģīm., sh., tab., karte

Malta un Goco / [sastādītāja Trūdija Troksa ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [1] lpp. : il., kartes

Millers, Gustavs Hindmans.Sapņu grāmata : 10 000 sapņu tulkojumu / Gustavs Hindmans Millers ; [tulkojusi Irēna Birzvalka ; redaktore Veronika Pužule]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 488 lpp. : il.

Parute, Edīte.Stila un modes enciklopēdija / Edīte Parute. - Rīga : Jumava, 2010 (Tipogrāfija Rota). - 582, [1] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il.

Postažs, Pēteris.Saruna ar sevi : par mākslu un gleznas kompozīciju / Pēteris Postažs. - Rīga : Pēteris Postažs, 2009. - 277, [3] lpp. : il.

Raundinga, Virdžīnija.Katrīna Lielā : mīlestība, sekss un vara / Virdžīnija Raundinga ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, [2010]. - 471, [1] lpp., [8] lpp. iel. : ģeneal. tab., portr.

Represijas pret latviešiem PSRS, 1937-1938 : dokumenti/ [sastādītājs, priekšvārda autors, dokumentus no krievu valodas tulkojis Jānis Riekstiņš]. - Rīga : Latvijas Valsts arhīvs, 2009. - 271 lpp.

Rusmanis, Sigurds.Baltijas valstis : Baltic travel guide / Sigurds Rusmanis ; [atbildīgā redaktore Ieva Heimane]. - Rīga : Jumava, [2010] (Latvijas karte). - 116, [1] lpp. : il.

Sakņu dārzs : rokasgrāmata dārzkopim iesācējam/ [I. Kalniņa ... [u.c]. - Rīga : Avots, 2010 (Tipogrāfija Ogrē). - 206, [1] lpp. : il., tab.

Sarunas ar Normundu Skauģi par biznesu un laiku/ [redaktore Antra Veļķere]. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 111 lpp. : il.

Sasona, Džīna.Majada Irākas meita : kādas sievietes izdzīvošana Sadāma Huseina cietumā / Džīna Sasona ; [no angļu valodas tulkojusi Evita Neimane]. - Rīga : Madris, [2010]. - 231 lpp. : il., kartes

Sēja, Gundega.Zelta padomu grāmata / Gundega Sēja. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009] (Poligrāfists). - 455, [1] lpp. : il.

Slovēnija : [kabatas ceļvedis] /[teksta autore Jane Foster ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams "Baltic"). - 144 lpp. : il., kartes

Suvorovs, Viktors.Uzvaras ēna / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 349, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks.

Vitingems, Džo.Sakņu mazdārziņš : soli pa solim pretī panākumiem / Džo Vitingems ; [no angļu valodas tulkojusi Elīna Biseniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 160 lpp. : il.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību[2008] decembris/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 138 lpp. : il., diagramas.

Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību[2009] jūnijs/ Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2009. - 132 lpp. : il., diagr.

Izmēģini kataloga mobilo versiju!