Konferences

Latvijas tautas bibliotēku 7. novadpētniecības konference „Novadpētniecība – tilts no pagātnes uz nākotni” (2001. gada 1.-2.aug.)

Zinātniski praktiskā konference „Miķelis Bukšs – zinātnieks, vēsturnieks, valodnieks…?!” (2002.gada 28. septembris)

2. novadpētniecības konference „Katoļu garīdznieku devums Ziemeļlatgales kultūras vēsturē” (2003. gads)

3. novadpētniecības konference „Drukas aizliegums un tā aspekti Ziemeļlatgalē” (2004. gads)

Latgales novada bibliotekāru 5. konference „Bibliotekāru izglītība un tās kapacitāte” (2005. gada 24.-25. aug.)

Novadpētniecības konference "Balvu rajons novadnieku zinātniski pētnieciskajos darbos" (2005. gada 27. okt.)

Novadpētniecības konference „Dabas un ainaviskās vērtības Balvu rajonā” (2006. gada 24. okt.)

Novadpētniecības konference „Prese Latgalē: 1908 – 2008” (2008. gada 29. okt.)

Novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības nacionālās identitātes stiprināšanai” (2013. gada 18.-19. sept.)