Paši mazākie čaklākie lasītāji

PAŠI MAZĀKIE ČAKLĀKIE LASĪTĀJI 2016. GADĀ

ARTŪRS LAURIS
MARIJA MASLOVSKA
ARMANDS ĶERĢIS
MĀRTIŅŠ BULS
ELĪNA KUPČA
KARĪNA DUĻKO
RĒZIJA OZOLA
JŪLIJA DIČA
LAURA LOGINA
ROBERTS MEŽSARGS
IEVA STEPANOVA

PALDIES MAZO LASĪTĀJU VECĀKIEM !