Jaunieguvumi

Jaunumi pieaugušo abonementā jūnijā

Autors Redaktors Ceturtdiena, 16 jūnijs 2011 09:58

Aizpuriete, Amanda, 1956-. Ledusskapja šūpuļdziesma / Amanda Aizpuriete. - Rīga : Mansards, 2011. - 138, [1] lpp.

Alegra, Brižita. Senomagusas spoki : vēstījumi / Brižita Alegra ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - [Rīga] : Mansards, [c2011]. - 115, [3] lpp.

Aleksijeviča, Svetlana. Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 262, [1] lpp.

Antiņ, pūt stabulīt'! : anekdotes un spurainas domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Anžs, Daniels. Smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu II : patiesi stāsti / Daniels Anžs ; [no franču valodas tulkojusi Sabīne Golubovska]. - Pārskatīts un papildināts izdevums. - [Rīga] : KALA Raksti, c2011. - 298, [6] lpp. il. iel.

Augļu un ogu konservēšana/ sastād. Gundega Anšance. - Rīga : Avots, 2011. - 440 lpp.
   

Augstkalns, Alvils, 1907-1940. Darbu izlase / Alvils Augstkalns ; [sast.: Ilga Jansone, Ieva Breņķe, Rūta Augstkalne] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 559, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr.

Banga, Anna. Viena ar vareno darbu : ārsta piezīmes / Anna Banga. - Creative Cat. : Armands Ragže, 2010. - 60 lpp.       

Bells, Heinrihs. Katarīnas Blūmas zaudētais gods jeb Kā var rasties un kur var novest vardarbība : stāsts / Heinrichs Bells ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava., 2011. - 140 lpp. - Vāka nosaukums: Katarīnas Blūmas zaudētais gods.       

Bērziņš, Māris, 1962-. Titāna skrūves / Māris Bērziņš ; [redaktors Guntis Berelis]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un slepkavības sveču gaismā / Džails Brendrets ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 303, [1] lpp.

 

Brummers, Mati. Bērnu un jauniešu psihoterapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [c2011] (Latvijas Karte). - 279, [1] lpp. ;

Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Lietuva). - 261, [2] lpp. : il., tab.

Cīpa, Velta. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums / Velta Cīpa, Agrita Šulce. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Zelta rudens). - 94 lpp. : il.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai / Diāna Čemberlena ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, c2006 (Zelta rudens). - 414, [1] lpp.

Debeļska, Brigita. Parunāt nāc-- / Brigita Debeļska. - [Tukums : Autorizdevums, 2011]. - 160 lpp. : il.

Dubkēvičs, Lotārs. Līderība vadīšanā / Lotārs Dubkēvičs. - Rīga : RaKa, 2011. - 120 lpp. : il., graf.

Džeroms,K Dž. Trīs bērni un es / Džeroms K. Džeroms ; no angļu valodas tulkojusi Valda Melgalve. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 173, [2] lpp.

Evanss, Nikolass. Drosmīgie / Nikolass Evanss ; [no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde]. - Rīga : Tapals, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp.

Forands, Ilgvars. Viesnīcas menedžments / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2011. - 232 lpp. : graf., tab. ; 22 cm. - Ietver bibliogr. (230. lpp.).
 

Gortners, K. V. Kastīlijas mantojums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 409, [1] lpp. : karte.

Grūena, Sāra. Ūdens ziloņiem / Sāra Grūena ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 430, [1] lpp. : il.

Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša / Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Grasnsberga. - Rīga : SIA "Jumava", 2011. - 230,[1] lpp.

Hārvijs, Stīvs. Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis / Stīvs Hārvijs un Denīna Milnere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Ievads pētniecībā : stratēģijas, dizaini, metodes/ [sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. - [Rīga] : RaKa, 2011. - 284 lpp. : graf., il., tab.

Ikstena, Nora, 1969-. Vīrs zilajā lietusmētelītī. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 166, [1] lpp.

Jansone, Ilga. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā / Ilga Jansone ; zin. red. Ojārs Bušs ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas inst., 2003. - 399 lpp. : il., tab., kartosh.

Jansone, Ilze. Baltās nāves gūstā / Ilze Jansone. - Rīga : Autorizdevums, [2011]. - 117, [3] lpp. : il.

Karlovska, Rasma. Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai : kustību aktivitātes / Rasma Karlovska, Una Mārtiņsone ; [Elitas Šeidleres zīmējumi]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 111, [1] lpp. : il.

Kārters, Viljamss S. Iemīlējies Prusts / Viljamss S. Kārters; no angļu val. tulk. Haralds Matulis. - Rīga : Atēna, 2011252 lpp. - 252 lpp

Keičs, Jānis. Ar krusta zīmi dvēselē : dzeja / Jānis Keičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 2010. - 155 lpp.
        

Konelijs, Maikls. Putnubiedēklis : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (SIA "Zelta rudens").). - 418, [4] lpp.

Korņilova, Vera. Mācāmies gatavot ziepes : maigas un burvīgi smaržojošas ziepes ar dabiskām piedevām / Vera Korņilova ; [no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska]. - Rīga : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 111 lpp. : il.

Kostello, Džeina. Sekojot laimes putnam / Kostello, Džeina; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394, [1] lpp.       

Kovaļova, Gaļina. Labas omas noslēpumi : kā atbrīvoties no slikta garastāvokļa / Gaļina Kovaļova ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava., [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 204, [2] lpp.

Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā : Latgale / Daina Kraukle. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 119 lpp. : il.

Kubelka, Susanna, 1942-. Ofēlija mācās peldēt / Zuzanna Kubelka ; no vācu valodas tulkojušas Dace Strelēvica un Rasma Vīlipa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 415, [1] lpp.

Latviešu izlokšņu vārdnīca : prospekts/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [atbildīgā redaktore Elga Kagaine]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 358, [1] lpp. : kartes ;

Latviešu / krievu dzeja /sastādītājs Aleksandrs Zapoļs = Латышская / русская поэзия / составитель Александр Заполь. - [Rīga] : Neputns, [c2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp.

Latviešu-vācu sarunvārdnīca : Lettisch-deutsches Sprachführer/ sastādījušas Lonija Duka, Larisa Vjatere. - Rīga : Avots, 2011. - 327, [1] lpp.
        

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2003. - 381 lpp.

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2006.

Laukmane, Maija, 1953-. Atvērt logus uz jūru : [dzejoļu krājums] / Maijas Laukmanes dzeja ; red. Daina Lorence ; Ritas Blaževicas akvareļi. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys).). - 76, [4] lpp. : il.

Līcītis, Egils. Feļetoni / Egils Līcītis ; Ērika Oša zīmējumi. - [Rīga] : Lauku Avīze, c2011 (Latvijas karte). - 255 lpp. : il.

Mēle ģipsī : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Mensela, Džila. Mīlestības loterija / Džila Mensela ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.

Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916. Darbu izlase : divos sējumos / Kārlis Mīlenbahs ; [sast. Ina Druviete] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - sēj. <1> : iel., il., portr.

Nucho, Aina Ozoliņa. Mākslas terapija: psihokibernētiskais modelis / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, c2011. - 241 lpp. : il.

Pacienti klienti : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Pižē, Anrī. Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu: no A līdz Z / Anrī Pižē ; [no franču valodas tulkojis Māris Baltiņš]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 141, [1] lpp. : il.

Pols, Alens. Katiņa : Staļina noziegums un patiesības triumfs / Alens Pols ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 581, [3] lpp., [16] iel. lpp. : il., faks., kartes.

Puče, Armands. Ozo : cilvēks uz ledus / Armands Puče. - [Rīga : Autorizdevums], c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp., [8] lpp. il. iel.

Austra Pumpure : mana un tava/ [sastādījums, redaktori: Signe Sniedze, Ēriks Pozemkovskis ; Edīte Tišheizere, Anda Buševica, Ilze Šarkovska-Liepiņa, teksts]. - Rīga : Austras biedrība, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 208 lpp. : il., faks., notis

Puriņš, Kristaps. Remonts bēniņos/ Kristaps Puriņš ; [Svena Neilanda zīmējumi]. - Rīga : Avots, c2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 154, [1] lpp. : il.

Roja, Anurada. Neiespējamu ilgu atlants : romāns / Anuradai Roja ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 303 lpp.
       

Rubenis, Arturs. Režijas pamati : skolotājiem un pašdarbniekiem / Arturs Rubenis. - Rēzekne : Latgales Kltūras centra izd., 2000. - 274 lpp. : il.
 

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 372, [1] lpp.

Sedlenieks, Didzis, 1963-. Bohēmijas zaglis/ Didzis Sedlenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 175 lpp.

Seterstrēma ,Monika. Izšūsim ar prieku / Monika Seterstrēma ; [fotogrāfs Nisse Petešons ; no zviedru valodas tulkojusi Madara Bernharda]. - Rīga : Madris, c2010. - 128 lpp. : il.

Sprancmanis, Nikolajs, 1936-. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati : [mācību grāmata] / Nikolajs Sprancmanis ; māksl. noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Burtene, [2011]. - 218, [3] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: [221.] lpp.

Starptautiskā zinātniskā konference "Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi". (2007 : Rēzekne, Latvija). Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi : Etniskums Eiropā: socialpolitiskī i kulturys procesi : starptautiskā zinātniskā konference : 2007. gada 24.-26. maijs = International conference "Ethnicity in Europe: sociopolitical and cultural processes" : 24-26 May 2007 : [materiāli]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 296 lpp. : il., kartes.

Trīs dakteri : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Vādons, Jānis. Virve / Jānis Vādons. - [Rīga : Pētergailis, 2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 95 lpp. : il.

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti = Languages in Eastern Latvia: data and results of survey : Via Latgalica humanitāro zinātņu žurnāla pielikums = Supplement to Journal of the Humanities/ [redaktores Ilga Šuplinska, Sanita Lazdiņa]. - Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2009. - 466 lpp. : il., kartes., tab.

Valtere, Beāte. Floristika : pamatkurss ziedu kārtošanā. 183 krāsainas fotogrāfijas 32 zīmējumi/ Beāte Valtere; tulk. no vācu val. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava., 2011. - 144 lpp. : il.
 

Veršiņina ,S. Onkoloģiskās slimības : ceļā uz izveseļošanos / S. Veršiņina, J. Potjavina ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 128 lpp. : il.

Viesiens, Jānis, 1916-. Nozaudētais viļķis : Jānis Reiters : lugas ; Māla bezdelīgas : dzeja / Jānis Gulbītis. - Rīga : Antava, 2011. - 167 lpp. : il.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 2(2010)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls /Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti / Edvarts Virza ; sast., koment. un priekšv. sarakst. Anda Kubuliņa ; red. Ināra Stašulāne ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2011 (Madonas poligrāfists).). - 590, [1] lpp. : il., ģīm., faks. 4. sējums. Mūža nogales, presē palikusī un nepublicētā dzeja.
 

Višņevskis, Janušs Leons. Bikini / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 523, [1] lpp.

Volfs, Notkers. Atļaujies veltīt sev laiku : tā ir tava dzīve / Notkers Volfs ; no vācu valodas tulkojusi Inese Mičule. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 167, [1] lpp. : il.

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves paradoksi : īsa rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 103 lpp.

WikiLeaks : nošaut nedrīkst apžēlot/ [sastādītājs un prologa autors Jānis Bērziņš ; no angļu valodas tulkojušas Liene Akmens, Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 283, [1] lpp. : il.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs drāmas : Lācis ; Pērs Gints nav mājās ; Margarēta / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 215 lpp.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs latviskas dziesmuspēles : Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis! / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 195 lpp.

Zima, Dmitrijs. Visi horoskopi : zodiaka horoskops, ķīniešu horoskops, maiju horoskops, saderības horoskops / Dmitrijs Zima, Nadežda Zima, Marina Uspenska ; [no krievu valodas tulkojusi Dzintra Dāvidsone]. - Rīga : Vieda, c2011 (Latgales druka). - 423, [1] lpp. : il.

Zuja, Aija, 1972-. Slepenais spēks / Aija Zuja, Imants Aleksandrs Ozerskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 271, [1] lpp.

 

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ MAIJĀ

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 31 maijs 2011 13:02 Autors Redaktors Otrdiena, 17 maijs 2011 10:23

DAIĻLITERATŪRA

Barts, Rolāns.Sēru dienasgrāmata : 1977. gada 26. oktobris - 1979. gada 15. septembris/ Rolāns Barts ; [sastādītāja un piezīmju autore Natalī Ležē ; tulkotājas no franču valodas: Ieva Lapinska, Vineta Berga]. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp.  

Beridze, Lewan.Filiparia / Levans Beridze, Nora Ikstena. - [Rīga] : Mansards, 2010. - 102, [1] lpp.

Džeimsa Erika. Dzeguzes nams / Erika Džeimsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 409, [1] lpp.

Faidžīss, Orlando. Čukstētāji : privātā dzīve Staļina Krievijā / Orlando Faidžīss ; no angļu valodas tulk. Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka diz. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 1000 lpp. : il., ģeneal. tab. ; kartes

Gaiķu, Māris, 1973-.Gribu ēst / Gaiķu Māris. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 62 lpp.

Herona, Eko.Pulss : romāns / Eko Herona ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; redaktore Inga Dalbiņa ; mākslinieks Aldis Kopštāls. - Rīga : Skarabejs, 2010. - 318, [1] lpp.

Jakubovska, Māra.Zvaigznes un hamburgeri : veltu šo darbu savai mammai-Rūtai Mežaraupai/ Māra Jakubovska. - Rīga : Drukātava, 2011. - 255 lpp. 

Keita, Lorena.Eņģeļu nakts : romāns / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic).). - 476, [1] lpp.

Lesinga, Dorisa.Bens pasaulē : romāns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Ieva Kalnciema ; mākslinieks Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263, [1] lpp.

Lesinga Dorisa.Piektais bērns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Loransa, Kamilla.Šajās rokās / Kamilla Loransa ; no franču valodas tulkojusi Linda Barkāne. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 213, [1] lpp.

Ogriņš, Andris, 1975-.Zem pulksteņa pulkstenis / Andris Ogriņš. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 102 lpp.

Oksanena, Sofi.Attīrīšanās / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2011] (Lietuva). - 295, [5] lpp.

Pārkers, Dereks.Kazanova: [biogrāfisks romāns] / Dereks Pārkers ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; atb. red. Kristīne Kirkila ; lit. red. Sarmīte Medne ; māksl. Raimonda Strode ; grām. noform. izmantots Fransuā Bušē gleznas "Gaišmatainā Odaliska" fragments. - Rīga : Jumava, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 300, [3] lpp., [4] lpp. iel. : il., faks.

Skots, Maikls.Burve / Maikls Skots ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Kolmane]. - Rīga : Jumava, [2011] (Zelta rudens). - 349, [4] lpp. : il.

Sniedze, Evita.Leģendas par ilgām / Evita Sniedze. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 94, [2] lpp.

Snips, Artūrs.Pasaule pēc tam / Artūrs Snips ; [mākslinieki: Arhats un Fauns]. - Rīga : Nodibinājums "Pilsētai un pasaulei", c2006. - 240 lpp.

Šakina, Mārīte.Rītviss būs citādi / Mārīte Šakina ; [Ints Vilcāns, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il.

 

NOZARU LITERATŪRA

Arheologu pētījumi Latvijā ... un ... gadā : [rakstu krāj.]/ Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - 1998/1999-. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000-. - sēj. : il., diagr., tab., plāni .

Bišofs, Māris. My Latvia / Māris Bišofs. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [102] lpp. : il.

Bloks, Marks.Vēstures apoloģija, jeb, Vēsturnieka amats / Marks Bloks ; Žaka Legofa priekšvārds ; [no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. : faks

Bookmark Latvia.- Rīga : Latvian Institute, c2008. - [33 lpp].

Dekupāža : senā izgriezumu tehnika /teksts: Mariza Lupato, Vilma Strabello, Džīna Kristiāni ; tulk. Astra Šmite. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 123, [4] lpp. : il.

 Destination: Latvia.- Rīga : Latvian Institute, 2008. - [26 lpp] : krās.il.

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 2007-1013 : European Union Funds projects in Latvia, 2007-2013 /[sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija]. - Rīga : SIA "E Forma", 2011. - 119 lpp. : il.

Gordons, Franks.Lokanums un spīts : Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā / Franks Gordons(Alberts Sābris). - Rīga : Antava, 2011. - 129 lpp.

History of Latvia : a brief survey/ [text and concept Raimonds Cerūzis]. - Riga : Latvian Institute, 2007. - 48 lpp. : il., karte.

Iltnere, Anna, 1984-.Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; [fotogrāfi: Jānis Deinats ... [u.c.] ; tulkojums angļu valodā, Valdis Bērziņš]. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il.

Ivančičs,Tomislavs.Dievs pārmaina. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2011. - 154 lpp.
 

Kirkegors, Sērens.Bailes un trīsas / Sērens Kirkegors ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Ad verbum, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 246 lpp. : portr.

Kočegina, Albīna.Su-džok: sēklu terapija mājas apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu valodas tulkojis Andris Petrovs ; redaktore Oļesja Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 127 lpp. : il., tab.

Lielā autoceļu karte, Latvija ar pilsētu plāniem [kartogrāfiskais materiāls].- Mērogs 1:400,000. - [Rīga : Jāņa sēta, 2007]. - 1 karte : krās. ; lp.

Liepa, Dzintra.Es jau adu! / [sastādījusi] Dzintra Liepa. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 87 lpp. : il.

Loro, Domenika.Vienkāršības māksla / Domenika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 260, [3] lpp.

Piketa, Dženifera.Eternal dark / [Dženifera Piketa ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 127 lpp. : il.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.Latvian folk dress / [text and concept, Ieva Pīgozne ; photo: V. Deščenko ... [et al.]. - Riga : Latvian Institute, c2009. - 36 lpp. : krās. il., kartes.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.The cuisine of Latvia / [text and concept: Ieva Pīgozne- Brinkmane]. - Latvian Institute. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [26 lpp] : krās.il.
 

Sounds like Latvia [audiovizuāls materiāls].].- Rīga : Latvijas Institūts, 2006. - 1 DVD (6:28) : skaņa, krāsa.

Šneidere, Mudīte, 1934-.Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, c2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Torgāns, Jānis.Latviešu mūzikas virsotnes : palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā/ Jānis Torgāns. - Rīga : Zinātne, 2010 (Preses nams Baltic). - 280 lpp. : notis, portr.

Veismans, Alans.Pasaule bez mums : cik daudz laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem? / Alans Veismans ; [no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka]. - Rīga : Avots, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. : il., karte.

Velss, Maikls. Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulk. Ilgvars Vērmelis ; red.: Rita Priedīte, Ilgvars Vērmelis ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : Kristus Latvijai ; Latvijas Kristīgais radio, [2010]. - 452 lpp.

Vilkinsons, Ričards.Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)laimīgas sabiedrības analīze/ Ričards Vilkinsons, Keita Pikita ; [no angļu valodas tulkojušas Ita Pelīte, Anda Dzenīte, Ilona Tiesniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 333, [1] lpp. : il., graf.

Vinogradova, Natālija.Friziera darbu pamati / Natālija Vinogradova, Ludmila Fjodorova. - Rīga : Jumava, 2011. - 181,[2]lpp. - Mācību palīglīdzeklis profesionālajām skolām, kas apmāca jaunos, topošos frizierus. Informatīvi bagāts izdevums - no friziera instrumentiem un kopējā tēla līdz frizūru un bārdas un ūsu veidošanai.

Vītola, Ilona.Rūgtais vērmeļu kauss / Ilona Vītola. - [B.v.] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 251 lpp. 

Zīdkoka zaros : japāņu tautas pasakas/ [sastādījis un no japāņu valodas tulkojis Edgars Katajs ; māksliniece Maija Vītola]. - Rīga : Valters un Rapa, c2010. - 310, [1] lpp. : il.

Krievu valodā

Артемьева, Галина. И в сотый раз я поднимусь : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с.

Баркли, Линвуд. Смерть у порога [Текст] : [роман] / Линвуд Баркли ; [пер. с англ. Н. К. Нестеровой]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 383 с.

Берсенева, Анна, 1963-. Французская жена [Текст] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2011. - 347, [1] с. : ил.

Блинова, Эльмира. Пятая группа крови : роман / Эльмира Блинова. - Москва : АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2011. - 284 с.       

Бойкова, Елена Анатольевна. Консервированные салаты [Текст] : самые вкусные рецепты / [Бойкова Е. А.]. - Москва : Мир книги, 2010. - 222, [1] с.

Бондарев, Степан Андреевич. Медоносные пчелы. Содержание и разведение [Текст] / С. Бондарев, П. Ромашкин. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 638, [1] с. : ил., табл. ; 15 см. - (Удобная библиотека). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 978-5-9567114-3-9.

Бронте, Энн, 1820-1849. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : роман / Энн Бронте ; [пер. с англ. И. Гуровой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 477, [1] с.

Вагнер, Бертиль Бертильевич, 1941-.
Сто великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. - Москва : Вече, 2009 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 431 с.

Горюнова, Ирина Стояновна.
Божьи куклы [Текст] : [сборник] / Ирина Горюнова. - Москва : Эксмо, 2011. - 286 с.

Готорн, Натаниель, 1804-1864.
Алая буква : [роман] / Натаниел Готорн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 348, [1] с. ;

Гулрик, Роберт.
Верная жена [Текст] : [роман] / Роберт Гулрик ; [пер. с англ. Н. Омельянович]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). - 301, [2] с.

Гюнтекин, Решад Нури, 1889-1956.
Листопад / Решад Нури Гюнтекин ; [пер. с тур. Ю. А. Аверьянова]. - Москва : Мир книги, 2008. - 142, [1] с.

Джеймс, Сири.
Потерянные мемуары Джейн Остин : [тайная жизнь и любовь Джейн Остин] / Сири Джеймс ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 362, [1] с. : ил.

Казимов, В.В.
Железо 2011 : Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим / В.В.Казимов, И.В.Коттер, Р.Г.Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2011. - 399 с., ил.       

Карр, Робин, 1951-.
Сбежавшая невеста [Текст] : роман / Робин Карр ; [пер. с англ. Е. В. Ламановой]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 378, [1] с.

Катенина, София.
Счастье будет! [Текст] : [роман для лучших подруг] / София Катенина. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 411, [2] с. : портр.

Кеннеди, Дуглас.
Особые отношения [Текст] / Дуглас Кеннеди ; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 620, [1] с.

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Нет места лучше дома [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. И. Карпушкина]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 460 с.       

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Плач в ночи [Текст] : A cry in the night / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. С. Дьяконовой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 396 с.

Крашевский, Юзеф Игнацы, 1812-1887.
Цыганка Аза : [перевод с польского] / Юзеф Крашевский. - Москва : Geleos, 2009. - 315, [1] с.

Маккалоу, Колин.
Леди из "Миссолонги" : [роман] / Колин Маккалоу ; [пер. с англ. И. Пандер]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009 (Тула : Тульская типография). - 235, [1] с.

Мэрфитт, Дженис.
Праздничные торты / [Мэрфитт Дженис ; пер. с англ. А. Н. Мироновой]. - Москва : АСТ-Пресс, 2010. - 110, [1] с. : цв. ил.

Непомнящий, Николай Николаевич.
Великие пророки современности / Н. Непомнящий. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 253, [2] с. : ил., портр.

Непомнящий, Николай Николаевич, 1955-.
Сто великих тайн [Текст] / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - Москва : Вече, 2011. - 479 с. : ил.

Поляков, Юрий Михайлович, 1954-.
Возвращение блудного мужа : [повести] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 253, [2] с.

Причко, Екатерина Дмитриевна.
Идеальный макияж [Текст] : искусство удивлять / [Е. Д. Причко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 158, [1] с. : цв. ил., портр.

JAUNUMI ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 19 aprīlis 2011 20:03

DAIĻLITERATŪRA

 

Auziņš, Imants, 1937-.Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 155, [5] lpp.

Avotiņa, Daina, 1926-.Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 471, [1] lpp.

 Ceļš uz sevi / [sastādījusi Lija Brīdaka ; redaktore Daina Lorence ; Viļņa Lapiņa foto un datordizains]. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys). - [31] lpp. : il. (krās.)

Garsija, Kami.Daiļās būtnes / Kami Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 598, [2] lpp.

 

Harisa ,Šarlēne.Miris - līdz tumsai / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 341, [1] lpp.

Hoseinī, Hālends.Tūkstoš sauļu mirdzums : romāns / Hālends Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema ; redaktore Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 455, [1] lpp.

Kasta, Kristīna.Iezīmētā : tumsas nama romāns / P.K. Kasta, Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp.

Khuri, Reimonds.Zīme / Reimonds Khuri ; [no angļu tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 415, [1] lpp

 Lietuviešu zelta stāsti / sastādītāja Solveiga Dauģirdaite ; tukotāji: D. Avotiņa ... [u.c.]. - Rīga : Lauku Avīze, c2011 (Latgales druka). - 239 lpp.

Kolbergs, Andris, 1938-.Dienasgrāmata / Andris Kolbergs. - Rīga : Pils, 2010 (Lietuva : Spindulio spaustuvė)

 

Lindsa, Geila.Zelta bibliotēka / Geila Lindsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 408 lpp.

Lukjanskis, Egils.Dzīve vienam mirklim : romāns / Egils Lukjanskis, il. Vītolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 239 lpp. - (Lata romāns

 Mana grāmata : dzejas krājums/ sastādījums un mākslinieciskā apdare: Līga Lācekle ; ievadu sarakstīja Auguste Pūce ; vāka dizains: Aija Gulbe. - [Rīga] : Visual studio, 2011 (Book Print.lv).).  1. sējums. Aut.: Evita Gedrima, Linda Grinberga, Edvīns Jansons, Dzidra Medvedjeva, Inonanta Millere, Laila Pabērza, Silva Rēfelde, Ināra Seņkāne, Edita Viļuma, Laimdota Vištarte. 

Montefjore, Santa.Tiksimies zem mīlas koka : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija).). - 460, [1] lpp.

Plaudis, Egils, 1931-1987.Lirika / Egils Plaudis ; sastādītājas Inta Čaklā [arī ievada teksts], Skaidrīte Plaude. - Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 191, [1] lpp.

Robārdsa, Kārena.Aušīgā lēdija : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 386, [1] lpp.

Sivuns , Oļegs.Brand : popārta romāns / Oļegs Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-.Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 376, [3] lpp.

 

NOZARU LITERATŪRA

Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs. - Rīga : Smails, 2011. - 84 lpp.
 

Āboltiņš, Ojārs.No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 127 lpp. : diagr., il., kartes.

Bolena, Džīna Šineda.Katrā sievietē ir dieviete : nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 254, [2] lpp.

Branta, Angela.Pērlīšu virtenes : skaistas mūsdienīga dizaina rotaslietas / Angela Branta ; [no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 30, [2] lpp. : il.

Ceļvedis kultūras centra vadībā : metodiskais materiāls/ sast. un iev. sarakst. Dace Jurka ; zin. red. Agnese Hermane ; lit. red. Elita Priedīte ; dizains: Inga Poļevska. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008 (SIA "Talsu tipogrāfija").). - 180 lpp. : il., sh., tab.

 Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? : sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits/ Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 292 lpp. : graf., tab

100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi/ sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka).). - 207 lpp. ISBN 978-9984-8278-5-8.

Eglīte, Kamita.Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte ; zin. red. Janīna Danusēviča ; vāka dizains: Marģeris Eglītis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Latgales druka).). - 243, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 229. lpp. (40 nos.).
 2. daļa. Ainsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma.

Franks, Pjērs.Rezonanses likums / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Kalendra ; atb. red. Kristīne Kirkila ; zin. red. Juris Lorencs ; Laimas Šķetres māksl. noform. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 174, [1] lpp. : il.

Grīnbergs, Andris. Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Andris Eglītis, Viesturs Serdāns, Vilnis Spundiņš, Valdis Semjonovs, Andris Grīnbergs, Indulis Krauze. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 207 lpp. : il., ģīm., tab., kartes

Gulbis, A.(Aivars).Muitas darbības pamati : mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Papildināts un pārstrādāts izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010 (RTU tipogrāfija).). - 389 lpp.

Kerols, Lī.Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un Džena Toubere ; tulkojums no angļu valodas: Ināra Kaija Eglīte ; redaktore Gundega Vētra ; priekšvārda, 1.-3. lpp., aut. Sandija Sedžbīra. - Rīga : ALIS, 2011. - 283 lpp. : tab.

Klinkerte, Monika.Stikla pērlīšu rotaslietas : atraktīvas idejas kaklarotām, rokassprādzēm, gredzeniem un citām rotām / Monika Klinkerte ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 30, [2] lpp. : krās. il.

Kokss, Roberts E.Nemirstības eliksīrs : Mūsdienu alķīmiķa ceļojums cauri gadsimtiem / Roberts. E Kokss. - Rīga : Lietusdārzs, 2011. - 174, [1] lpp.

Kramiņa, Ingrīda.Visuma uzbūve. Rokasgrāmata astronomijā / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 152 lpp.

Kur mācīties tālāk? 2011 : Gribu studēt ārzemēs!. - [Rīga] : Poligrāfists, 2011. - 89 lpp.

Lielais, Jānis.Dziedināšana un meklēšana / Jānis Lielais. - Rīga : [b.i.], 2009. - 332, [1] lpp. : il., faks.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Pusvārdā. Jānis Zābers / Daiga Mazvērsīte ; red.: Aija Lāce, Daila Liepa ; Alda Aleka vāka dizains ; vāka noform. izmantota Egona Keras fotogr. - Rīga : Mansards, 2010. - 461, [2] lpp. : il., ģīm., fakspaliekot laikabiedru atmiņās kā cilvēks ar skaidru dvēseli un atklātu sirdi un neatkārtojamu balss tembru. - Bibliogr. norādes parindēs.

Nikitenko, Sanita.Piespraudes / Sanita Nikitenko ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane ; Sanitas Nikitenko zīmējumi ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Vitas Lēnertes foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams BALTIC). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 2). - S.Nikitenko grāmatiņā piedāvā viegli izgatavojamas interesantas, netradicionālas un atraktīvas piespraudes. Zināms, ka tērpam glītu akcentu vienmēr piešķirs oriģināla piespraude. Autore iepazīstina ar nepieciešamajiem materiāliem un apraksta darba gaitu. 

Ņikonovs, Aleksandrs.Kurš pirmais? : Otrā pasaules kara galvenā mīkla / Aleksandrs Ņikonovs ; no krievu valodas tulkojusi Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 406, [2] lpp.

Osho, 1931-1990. Oranžā grāmata : ieskats Ošo meditācijās / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa ; māksl. Toms Gūtmanis. - Rīga : Sētava, 2010. - 174 lpp.

Ričo, Deivids.Kad pagātne ir tagadne : kā dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; red. Guntis Kalns ; vāka fotogr. Clarissa Leahy. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263 lpp.

Strubergs, Pēteris, 1945-.Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs ; red. Marika Taube ; kartogr. Rita Saurova ; Aigara Truhina dizains ; noform. izmantotas Pētera un Valdas Strubergu fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 159 lpp., [48] lpp. krās. il., ģīm.

Suvorovs, Viktors.Uzvaras ēna : triloģijas 2. grāmata / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 483, [1] lpp.

Svētais Meinards - pirmais Latvijas bīskaps/ tekstu sast. Līga Malāne. - Ogre : [b.i.], 2011. - 46 lpp., il.

 Sviestmaižu ballīte / Iryna Stepanova, Sergiy Kabachenko ; tulk. Sigita Kušnere ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 96 lpp. : il. ;

Vedins, Ivans, 1946-.Mācīšanas māksla / Ivans Vedins ; red. Gunita Aizstrauta ; vāka dizains: Juris Karčevskis. - Rīga : Avots, 2011 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē).). - 359 lpp. : il., ģīm.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.Bastarda forma : latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja Māra Krēsliņa ; vāka māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Liāna Beņķe, Rimands Ceplis, Viktors Gulbis, Gunārs Janaitis, Jānis Rieksts, Jānis Vinters, Mārtiņš Zālītis, Zonvalds, Litfi Ezkeks ; uz vāka 2. atloka Jāņa Indāna foto. - Rīga : LU Literatūras,folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 334 lpp. : il., ģīm., faks., tab. 

 

JAUNUMI ABONEMENTĀ MARTĀ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 17 marts 2011 12:13

Daiļliteratūra

Aržuni, Jakobs Idioti : piecas pasakas / Jakobs Aržuni ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp.

Enraita, Anna.Pulcēšanās / Anna Enraita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 255, [1] lpp

 Roze-Marija Fransuā. Šūpoles pelnos : autobiogrāfisks vēstījums / Roze-Marija Fransuā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; dzejas fragmentus atdzejojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 71, [1] lpp.

Gregorija, Filipa.Henrija VIII meitas / Filipa Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 425 lpp

Harisa, Šarlēne. Nemirstīgie Dalasā / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 335 lpp.

Hārpers, Toms.Slepenā māksla / Toms Hārpers ; [no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns]. - Rīga : Kontinents, c2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 423, [2] lpp. 

 Heniņš, Arturs, 1932-.Velnakmens veļas : vēsturisks romāns par latviešiem Krievijā 20. gadsimta 30. gados / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, c2010 (Latgales druka). - 437, [1] lpp.

Jakubovska, Māra.Akmeņi, akmentiņi / Māra Jakubovska. - Rīga : Drukātava, 2010. - 146 lpp.

Karēms, Moriss.Stikla lode : pasaka / Moriss Karēms ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; [mākslinieks Aldis Aleks]. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 111 lpp. : il.

Kīza, Meriana.Kur laime mīt / Meriana Kīza ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp. ; 21 cm.
 

Kostova, Elizabete.Gulbja nolaupītāji / Elizabete Kostova ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, c2011. - 500, [1] lpp.

Liepa, Anita, 1928-.Pa gājputnu ceļu : romāns / Anita Liepa. - Daugavpils : [Anita Liepa], 2010 (An&Dim). - 215 lpp.

Mensela, Džīla. Kā no zila gaisa : romāns / Džīla Mensila; tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 416 lpp. 

Orvijī, Žils Barbē d.Donžuāna mīlestības : ]romāns] / Žils Barbē d Orvijī ; tulk. no franču val. Dagnija Dreika;māksl.Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2010. - 255 lpp. - (XX gadsimta klasiķi).

Pakraste, Lida.Baloži virs torņiem / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, [2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 195, [3] lpp. ; 21 cm. - (Vakara romāns).

Perucs, Leo.Leonardo un Jūda / Leo Perucs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 211, [2] lpp.

Sent-Ekziperī ,Antuāns de.Vēstule ķīlniekam / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [1] lpp.

Stāsti : Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2009-2010/ redkol. : Dace Sparāne, Ieva Kolmane, ,Jānis Oga. - Rīga : Dienasgrāmata, 2010. - 133 lpp. 

 

Nozaru literatūra

Arheoloģija un etnogrāfija.- 1 (1957)-. - Rīga : Latvijas PSR ZA, 1957-. - sēj. : il., tab., sh., kartes

Barnards, Džulians.Ceļvedis Baha ziedu terapijā / Džulians Barnards ; no angļu valodas tulkojusi Laura Tidriķe. - [Rīga] : Ziedu enerģija, 2008. - 60 lpp. : il.

Bono, Edvards de.Lieliskais prāts / Edvards de Bono ; [no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 224 lpp.

Būmane, Ilze.111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā / Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 253 lpp. : il., kartesrtes

\Diedzētu graudu dzīvības spēks : diedzētu graudu pagatavošana un izmantošana : padomi, ieteikumi, receptes/ [sastādījusi Patrīcija Sakne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 55 lpp.

Ēriksens, Tomass Hillanns.Mazas vietas - lieli jautājumi : ievads sociālantropoloģijā / Tomass Hillanns Ēriksens ; no norvēģu valodas tulkojusi Agnese Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 526 lpp. : il.

Kārnegijs, Deils.Panākumu māksla : kā iedvesmot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas Karte). - 214, [1] lpp.

Krūgmens, Pols.Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze / Pols Krūgmens ; no angļu valodas tulkojuši Signe Skujeniece un Guntis Dišlers. - Rīga : Jumava, [2010] (Lietuva). - 216 lpp. : il.

Kurpatovs, Andrejs.Septiņas unikālas receptes kā uzvarēt nogurumu : bestsellers / Andrejs Kurpatovs ; [no krievu valodas tulkojusi Lilija Lauce]. - Rīga : Vieda, [2010]. - 190, [2] lpp

Ķeniņš-Kings, Gundars, 1926-.Krīzes laika komentāri : Latvijā un Amerikā / Gundars Ķeniņš Kings. - Rīga : Biznesa Partneri, c2011 (Gulbene : Vītola izdevniecība). - 143 lpp. : il.


Osho, 1931-1990. Grāmata par ego : atbrīvošanās no ilūzijām / Osho ; [redaktore, tulkojums, Aija Rožlapa]. - Rīga : Sētava, c2010. - 280 lpp.

Plotkāns, Aigars.Cita ekonomika / Aigars Plotkāns. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 191, [1] lpp. : il.

Suņdzi.Karamāksla / Suņdzi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 232 lpp.

Šneidere, Mudīte, 1934-. Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, c2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Vāvere, Klāss.Pink Floyd : mūzika, cilvēki un cūkas / Klāss Vāvere. - Rīga : Mansards, c2010. - 115 lpp. ; il. - (Roka faili ; 2). - Ietver bibliogr. (114.-115. lpp.) un diskogrāf. (113. lpp.).

Vāvere, Klāss.The Beatles : mūzika, cilvēki un notikumi / Klāss Vāvere. - Rīga : Mansards, c2010. - 79, [1] lpp. ; il. - (Roka faili ; 1). - Ietver bibliogr. (78.-79. lpp.) un diskogrāf. (76.-77. lpp.).

Viljamss, Haivels.Dienas, kas pārvērta pasauli : izšķiroši mirkļi pasaules vēsturē / Haivels Viljamss ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece]. - Rīga : Avots, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 261 lpp. : il.

Židels, Anri.Pikaso : divdesmitā gadsimta dižākā mākslinieka dzīvesstāsts / Anrī Židels ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 381 lpp.

JAUNUMI ABONEMENTĀ FEBRUĀRĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 15 februāris 2011 10:56

Daiļliteratūra

 Bezrūpju kauss : dažādu laiku bohēma latviešu dzejā / [Andreja Grāpja atlase un sakārtojums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-048-4.

Blandija, Anna. Oligarha sieva / Anna Blandija ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, c2009. - 393, [2] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-355-19-

Bušnela, Kendaisa.Kerijas dienasgrāmatas / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-488-8.

Dirģēla, Petrs.Ancilus ezers / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 470, [1] lpp. ; 22 cm. - (Baltijas triloģija / Petrs Dirģēla ; 3. grām.). - ""Baltijas triloģijas" trešā grāmata". ISBN 978-9984-8475-6-6.

Džibrāns, Hadžārs.Pravieša atgriešanās / Hadžārs Džibrāns ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 94, [2] lpp. ; 19 cm. ISBN 978-993-401-706-3.

Es stāstu dzērvēm par internetu : praktiskā dzeja. - Valmiera : Zappa, 2010. - 156 lpp.
 1.sēj. ISBN 978-9984-492-03-2.

Grietēna, Margarita.Kad visi striķi trūkst, jeb, atentāts Burgteātrī / Margarita Grietēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 230, [1] lpp. ; 21 cm.
 ISBN 978-993-401-345-4.

Hilla, Melisa.Zem citām zvaigznēm / Melisa Hilla ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Zelta rudens). - 409, [2] lpp. ; 21 cm.
 ISBN 978-9984-355-33-7.

Ingrems, Ričards. Kad atgriežas pagātne / Ričards Ingrems. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 264 lpp. ; 21 cm.
ISBN 978-9984-8268-9-9.

Koelju, Paulu.Mīlestība : atziņas no autora grāmatām / Paulu Koelju ; [no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; tekstu izvēle : Mįrcia Botelho ; ilustrācijas : Catalina Estrada ; fotogrāfijas : Paul Macleod]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (TTB Slovakia). - 128 lpp. : il., portr. ; 19 cm. ISBN 978-9984-233-55-0

Kolinsa, Sūzena.Zobgaļsīlis / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bada spēles / Sūzena Kolinsa ; 3. grām.). - "Romānu triloģijas "Bada spēles" noslēguma grāmata"--Uz vāka. ISBN 978-993-401-676-9.

Lāgerlēva, Selma.Kristus leģendas / Selma Lāgerlēva ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; [māksliniece Irēna Žguta]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 264 lpp. ; 16 cm.

Makjuans, Ians.Česilas pludmalē / Ians Makjuans ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 174, [2] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-094-1.

Millers, Rasels.Artura Konana Doila piedzīvojumi / Rasels Millers ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone ; [Jānis Elsbergs, atdzejojumi]. - Rīga : Dienas Grāmata, c2011. - 511, [1] lpp. ; 22 cm. - Ietver bibliogr. un rād. ISBN 978-9984-8475-8-0.

Nokss, Toms.Kaina zīmes / Toms Nokss ; [no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns]. - Rīga : Kontinents, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-355-34-4.

Sanders, Vitālijs.Ūdensrožu gatve : vēsturisks romāns / Vitālijs Sanders. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 151 lpp. ; 21 cm.ISBN 978-9984-410-47-0.

Saviano, Roberto, 1979-.Gomora / Roberto Saviano ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Jumava, [2010] (Tipogrāfija Ogrē). - 318, [2] lpp. ; 20 cm. - "Patiess stāsts par kamoras noslēpumiem, kas guvis pasaules ievērību"--Uz vāka. ISBN 978-9984-388-53-3.

Šmits, Ēriks Emanuēls.Oskars un Rozā dāma / Ēriks Emanuēls Šmits ; no franču valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 18 cm. ISBN 978-9984-233-27-7.

Tenne, Guntars.Pērles un pelni / Guntars Tenne ; [redaktore Aija Lāce]. – Rīga Zvaigzne ABC, [2009]

Zebris, Osvalds, 1975-.Brīvība tīklos : stāsti / Osvalds Zebris. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [3] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-233-56-7.

Zīle, Austra.Sapņu pils pie jūras / Austra Zīle. - [Rīga] : Mansards, [2009.]. - 235, [1] lpp. ; 19 cm.  ISBN 978-9984-8125-1-9.

 

NOZARU LITERATŪRA

Androsa, Nika.Ja Bēthovens dzīvotu Amerikā, jeb, mūzikas profesores sarunas ar amerikāņu zēnu / Nika Androsa ; [tulkotāja Anna Frīdenberga ; mūzikas pielikuma sastādītāja Tatjana Markovska]. - Rīga : Literārā brālība, c2010 (Zelta rudens). - 61, [3] lpp. : il. ; 23 cm + 1 CD. ISBN 978-993-481-023-7.

Bidstrup, Herluf, 1912-1988.Bidstrups smejas, Bidstrups izsmej. - Rīga : Latvijas Žurnālistu savienība ; Latvijas Valsts izd., 2010. - 149 lpp.il. ; 27 cm. - Teksts paral. latviešu un krievu val. - Priekšv. beigās: H. Bidstrups. ISBN 978-993-401-263-1.

Čangs, Hadžūns.Sliktie samarieši / Hadžūns Čangs ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Treijs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 384 lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. (piezīmēs) un rād. (373.-384. lpp.). - "Bagāto valstu netīrās sirdsapziņas noslēpumi"--Uz vāka. ISBN 978-993-401-577-9.

Darbiņa, Ruta.Miega traucējumi / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 73, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85914-9.

Darbiņa, Ruta.Stress un hronisks nogurums / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 77, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85915-6.

Havensone, Guna.Uztura izpratne / Guna Havensone, Laila Meija. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 77, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - (Veselības sērija).

Jolkina, Aleksandra.Piesmietā misis Eiropa / Aleksandra Jolkina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 584, [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. ([570.]-584. lpp.). ISBN 978-993-401-551-9.

Karls, Raimonds.Ādas veidojumu ābece : Raimonds Karls. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 76, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - (Veselības sērija). -   ISBN 978-9984-8269-4-3.

Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / edited by Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 242, [1], 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Latvijas valsts atjaunotnei - 20 = Latvian state renewal - 20". ISBN 978-9984-8088-3-3.

Līvmane, Akvelīna, 1951-. Zaļās iedvesmas grāmata : veselībai un dzīvespriekam / Akvelīna Līvmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 80 lpp. : il. ; 24 cm.
 ISBN 978-993-401-575-5.

Nikonovs, Aleksandrs.Dzīve uz "pulvermucas" : zemes un tās iemītnieku liktenis / Aleksandrs Ņikonovs ; [no krievu valodas tulkojis Kārlis Riekstiņš]. - Rīga : Avots, c2010 (Tipogrāfija Ogrē). - 227, [1] lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85917-0.

Pašdarināts alus un kvass / [sastādījis Kārlis Riekstiņš]. - Rīga : Avots, c2010 (Dardedze Hologrāfija). - 78 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (78. lpp.). ISBN 978-9984-85916-3.

Plaudis, Arvīds, 1942-.Ar mīlestību, Jūsu Zilākalna Marta / Jānis Arvīds Plaudis ; [redaktore Ieva Bečere]. - Rīga : Ameija, c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 281, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver biblogr. (273.-[279.] lpp.). ISBN 978-993-481-891-2.

Prisjolkova, Inese.Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova; foto Jānis Naglis. - Rīga : [B.i.], 2010. - 276 lpp.ISBN 978-9984-491-95-0.

Puga, Arturs, 1950-.Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums : dokumenti, liecības un atziņas / Arturs Puga. - Rīga : Zvaigzne ABC

Ūdris, Ints.Viss par kāju vēnām / Ints Ūdris. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 80 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Veselības sērija)

Viljamss, Haivels.Dienas, kas pārvērta pasauli : izšķiroši mirkļi pasaules vēsturē / Haivels Viljamss ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece]. - Rīga : Avots, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 261 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 978-9984-85913-2.

 

25 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā21222324252627NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!