Jaunieguvumi

Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā martā

Autors Redaktors Trešdiena, 13 marts 2019 16:17

Daiļliteratūra.

Darbiņa-Epnere, Alda. Klejojuma gadi: pieci stāsti par Sāras Rū ciltskoku / Alda Darbiņa-Epnere; Kristapa Epneramakets, Lūcijas Epneresvāka zīmējums ; redaktore Māra Cielēna ; Ievas Epneresfoto. - Rīga : Lietusdārzs, 2019.

Delanijs, JP. Ideālā sieva: romāns / JP Delanijs; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019.

Eglīte, Ināra Kaija, 1948-. Kliedziens starp āboliem: piecdesmit gadu vēlāk. Tieši laikā / Ināra Kaija Eglīte ; sastādītāja Ieva Kalniņa ; literārā redaktore Cilda Redliha; dizains: brālis Y ; foto: Anna Bētiņa, Normunds Brasliņš, Māra Brašmane [un vēl 7 fotogrāfi]. - Rīga : Neputns, [2018].

Einfelds, Jānis, 1967-. Armagedonacikls/ Jānis Einfelds ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019].

Hants, Toms. Killeraizvēle: romāns / Toms Hants; no angļu valodas tuklojisJāzeps Springovičs; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019.

Lindberga, Hanna. Stokholmas virtuve: detektīvromāns / Hanna Lindberga; tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskasvāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Pakraste, Lida. Laika lokos: romāns / Lida Pakraste; Emīla Garjāņavāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018].

Pulvere, Ingrīda. Gribu apprecēties!: [romāns] / Ingrīda Pulvere; redaktore Kate Vītola ; Raula Liepiņa mākslinieciskais noformējums ; Kaspara Podskočijamakets. - Rīga : Lietusdārzs, 2019.

Rīsa-Praisa, Čerila. Mēmais noslēpums: detektīva Vintera Medouzamistērija : krimināldetektīvs/ ČerilaRīsa-Praisa; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu; Emīls Garjānis, vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019.

Šalamovs, Varlams. Kolimas stāsti/ Varlams Šalamovs; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; literārā redaktore Elīna Kokareviča; priekšvārda autors Sergejs Bondarenko. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedzehologrāfija. , ©2019.

Šetuka, Džesika. Sievietes pilī: romāns / Džesika Šetuka; no angļu valodas tulkojusi Monta Kļaviņa ; Ilutas Koiduvāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019.

Šmite, Linda, 1970-. Aizved mani uz Hiršenhofu!: romāns / Linda Šmite ; redaktore Līga Sīle ; Nataļjas Kugajevskasvāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019

Tarvids, Oskars, 1985-. Gastarbaiteradienasgrāmata/ Oskars Tarvids; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018].

Taska, Ilmars. Pobeda 1946/ Ilmars Taska; no igauņu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; Tatjana Zubareva, vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktores Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019.

Teilore, Lulū. Sniega roze: romāns / LulūTeilore ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019.

Triks, Olivjē. Vilka jūras šaurums: detektīvromāns / Olivjē Triks ; no franču valodas tulkojusi Inga Mackēviča; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Vecgrāvis, Viesturs, 1948-. Mani sveicina zvaigznes...: romantiskā pasaules izjūta latviešu dzejā : impresijas un ieskati / Viesturs Vecgrāvis; recenzenti: Dr.philol. Edgars Lāms, Dr.philol. Inguna Daukste-Silasproģe; redkolēģija: Dr.philol. Ieva Kalniņa, Dr.philol. Ojārs Lāms, Dr.philol. Māra Grudule[un vēl 2 redaktori] ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018].

Velss, Benedikts. Vientulības gals: romāns / Benedikts Velss; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga; literārā redaktore Raita Saleniece ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Vensko, Sandra, 1958-. Adele: [romāns] / Sandra Vensko ; redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīšadizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019].

Vuds, Toms. Hameleons: romāns / Toms Vuds; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019].

Zigmonte, Dagnija, 1931-1997. Pavasara krustceles/ Dagnija Zigmonte ; māksliniece Dina Ābele ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

 

Nozaru literatūra.

 

Neiburgs, Uldis, 1972-. "Grēka un ienaida liesmās!": Latvijas Otrā pasaules kara stāsti / Uldis Neiburgs; māksliniece Aija Andžāne; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Zigrīda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Pērse, Laine, 1990-. Āzijas brīnumi: ar stopiem apkārt pasaulei / Laine Pērse, teksts, fotogrāfijas ; redaktore Rasa Lāse. - [Skrīveri] : [Laine Pērse], [2018].

Ruks, Māris. 25 gadi sektā/ Māris Ruks ; [Armanda Ērgļa vāka dizains]. - Rīga : Antava, [2018].

Tomsone, Lolita, 1974-. CilvēkglābējsŽanis Lipke/ sastādītāja Lolita Tomsone ; zinātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; redaktore Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs ; interviju tulkojums: Anna Peršteina. - Rīga : Žaņa Lipkesmemoriāls ; Zinātne, [2018].

 

 

Jaunumi krievu valodā (13. 03. 2019.)

Autors Redaktors Trešdiena, 13 marts 2019 16:15

Атаманенко, Игорь. Гроссмейстеры афер : [роман] / Игорь Атаманенко. - Издание переработанное и дополненное. - Москва : Вече, cop. 2018. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима).

Бакшеев, Сергей. Формула убийства : роман / Сергей Бакшеев. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2018. - 252, [2] c. - Кто-то убил мать ученого-математика Константина Данина и украл его научные наработки, которым он посвятил полжизни. В убийстве подозревают самого Данина. Помочь Константину пытается его школьная учительница Валентина Ипполитовна вместе со своими бывшими учениками Таней и Феликсом. Они начинают собственное расследование. Валентина Ипполитовна подозревает, что убийцу нужно искать среди коллег Константина, которые также бились над доказательством великой теоремы Ферма…

Барбера, Анжелик. Наши судьбы сплелись : роман / Анжелик Барбера ; [перевод с французского И. Крупичевой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 412, [2] с. - (Эталон французского романа). - 16+. - Ориг. назв.: Barbérat, Angélique. L'instant précis où les destins s'entremêlent, 2014.

Бачинская, Инна. Отражение бабочки : [роман] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей).

Гай, Джон. Две королевы / Джон Гай ; [перевод с английского Юрия Гольдберга]. - Москва : КоЛибри, 2019. - 699, [1] с., [8] л. ил., цв. ил., портр. : ilustrācijas, kartes, dzimtas koki ; 22 см. - (Читайте книгу! Смотрите фильм!). - Bibliogrāfija: 671.-[686.] lpp. - 16+. - Пер.: Guy, John. My heart is my own. - На обл.: Две сестры - одна судьба.

Диккер, Жоэль. Книга Балтиморов : роман / Жоэль Диккер ; перевод с французского Ирины Стаф. - Москва : АСТ, Corpus, 2018. - 505, [2] с. ; 22 см. - (Corpus ; 443). - 16+. - Пер.: Dicker, Joël (1985-). Le livre des Baltimore.

Корецкий, Данил(Данил Аркадьевич), 1948-. "Сандал" которого не было : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2019. - 382, [1] c. - (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).

Крышилович, Е. В. Химия : все темы школьного курса, тренировочные задания, ответы и комментарии / Е. В. Крышилович, В. А. Мостовых. - Москва : Э, 2018. - 319 с. : ilustrācijas, tabulas, formulas, shēmas ; 21 см. - (Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ). - Для старшего школьного возраста

Леонов, Николай(Николай Иванович), 1933-1999. Таежное дело : [повести] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 381, [1] с. - (Черная кошка). - 16+. - Книга издана в суперобложке.
        Содерж.: Таежное дело ; Криминальный сезон.

Литвинова, Анна. Почтовый голубь мертв : сборник / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Знаменитый тандем Российского детектива). - 16+.
        Содерж.: Почтовый голубь мертв ; Жемчужные тени ; Тайный побег.

Мадунц, Александра. Виртуальные встречи / Александра Мадунц. - Москва : Вече, 2018. - 253, [3] lpp. - (Любимый детектив).

Мануйлов, А. В.(Александр Викторович), 1951-. Основы химии для детей и взрослых / А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. - 3-е изд., доработанное. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 413, [1] с. : ilustrācijas, tabulas, formulas, shēmas. - (Легендарное учебное пособие).

Мартова, Людмила. Чужая путеводная звезда : роман / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины. Детективные романы Л. Мартовой).

Попова, И. А. Физика / И. А. Попова. - Москва : Эксмо, 2018. - 191 с. : ilustrācijas, formulas, shēmas ; 26 см. - (Наглядный школьный курс: удобно и понятно). - В пособии в наглядной и доступной форме приводятся сведения за весь школьный курс физики, основные законы, понятия и определения, формулы. Издание окажет помощь выпускникам средней школы при подготовке к урокам, различным формам текущего и промежуточного контроля, а также для подготовки к экзаменам. - Для старшего школьного возраста

Прокудин, Николай. Панджшерский узник : роман / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с.

Прокудин, Николай. Последняя обойма : роман / Николай Прокудин, Александр Волков. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с.

Проуз, Аманда. День красных маков : [роман] / Аманда Проуз ; [перевод с английского Александры Смирновой]. - Москва : Э, 2018. - 410, [2] с. ; 18 см. - (Романы Аманды Проуз).

Рамазанов, Алескендер. Трагедия в ущелье Шаеста / Алескендер Рамазанов. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Назад в Афган. 30 лет окончанию войны). - 16+. - Фактическая дата выхода в свет - 2018.

Рэйборн, Деанна. Вероника Спидвелл : интригующее начало / Деанна Рэйборн ; перевод на русский язык Т. Артюховой. - Москва : АСТ, 2019. - 443, [3] lpp. - Англия, 1887 год. Похоронив обеих тетушек, молодая исследовательница Вероника Спидвелл планирует посвятить свою жизнь науке и путешествиям. Однако, вернувшись с печальной церемонии, она обнаруживает у себя дома взломщика, который к тому же пытается ее похитить! И лишь своевременное вмешательство загадочного немецкого барона избавляет девушку от печальной участи...

Сорокин, Геннадий. Смерть со школьной скамьи / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-ностальгия).

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-. Пуля для карателя / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина).

Ханна, Кристин. С жизнью наедине : [роман] / Кристин Ханна ; [перевод с английского Юлии Полещук]. - Москва : Фантом Пресс, 2018. - 446, [1] c. - 16+. - Ориг. назв.: Hannah, Kristin. The great alone, 2018.

Цеханович, Александр. Страшное дело : тайна угрюмого дома / Александр Цеханович. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Ленинград, 2019. - 313, [3] с. ; 21 см. - (Слово сыщика ; вып. 7).

Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā janvārī.

Autors Redaktors Otrdiena, 08 janvāris 2019 18:02

Daiļliteratūra.

Avotiņa, Daina, 1926-.  Soliņš pie Salacas / Daina Avotiņa ; priekšvārds: Jānis Peters ; vāka dizaina autore Vita Lēnerte ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018.

Baha, Tabea.  Kamēliju sala : [romantisks stāsts] / Tabea Baha ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Anita Poļakovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Ezeriņš, Jānis, 1891-1924.  Stāsti un noveles / Jānis Ezeriņš ; [Guntas Plotkas dizains ; Eduarda Groševa vāka fotogrāfija]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015

Džordāno, Mario.  Tante Poldī un sicīliešu lauvas : kriminālromāns / Mario Džordāno ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; redaktore Egija Smaļķe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Grīns, Džons.  Meklējot Aļasku / Džons Grīns ; no angļu val. tulk. Daina Grūbe ; [vāka māksl. Natālija Kugajevska ; red. Guntis Kalns]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

Jūnasons, Jūnass.  Slepkavnieks Anderss un viņa draugi (un dažs labs nedraugs) / Jūnass Jūnasons ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; [redaktore Kristīne Kupce]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Kristi, Agata.  Erkila Puaro Ziemassvētki / Agata Kristi ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Lāce ; redaktore Ilona Ancāne ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava-Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka ; projekta vadītāja Una Orinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Legardiņjē, Žils.  Rīt es sākšu jaunu dzīvi! / Žils Legardiņjē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; [redaktore Iveta Polkmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016

Melgalve, Ieva, 1981-.  Vēsais prāts : [kriminālromāns] / Ieva Melgalve ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Onodibio, Kristofs.  Ticēt brīnumainajam : romāns / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Petersa, Paulīne.  Rubīnsarkanā istaba : romāns / Paulīne Petersa ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2018.

Railija, Lūsinda.  Itāļu meitene / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; projekta vadītāja Una Orinska ; redaktore Diāna Romanoviča ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Sabaļauskaite, Kristina.  Silva rerum IV : [sāga] / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Tilaks, Dzintars, 1959-.  Piķis un zēvele jeb Latvju biznesa nacionālās īpatnības / Dzintars Tilaks ; [redaktore Gundega Sēja ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalniņa zīmējums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016

Vagnere, Jana.  Vongezers / Jana Vagnere ; no krievu val. tulkojusi Māra Poļakova ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017.

 

Nozaru literatūra.

Adizess, Ichaks Kalderons.  Prasmīga pārmaiņu vadība : ievads organizāciju terapijā : universāla un praktiski izmantojama teorija, kā vadīt pārmaiņas un gūt izcilus rezultātus, neradot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova ; priekšvārds: Gregs Materss (Greg Mathers), Jānis Ošlejs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Aizaksons, Valters.  Stīvs Džobss / Valters Aizaksons ; no angļu valodas tulkojusi Inese Beljāne-Lavleisa ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018

Andrejevs, Georgs, 1932-.  Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Apkārt pasaulei ar Roberto : 51 cittautu recepte / izdošanai sagatavojuši: Aija Baltā-Baikova, Gunta Kuļbanska, Dita Palmbaha, Roberto Meloni ; literārā redaktore Maija Olte ; foto: Karīna Ziemele, Agate Rubene, Madara Gritāne [un vēl 2 fotogrāfi] ; vāka foto: Kristaps Jansons. - [Rīga] : Roberto Meloni, 2018.

Garsija, Ektors.  ikigai : ilgas un laimīgas dzīves noslēpumi no Japānas / Ektors Garsija, Fransesks Miraljess ; no spāņu valodas tulkojusi Marta Kaulakāne ; redaktore Zane Seņkova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Goldmanis, Juris, 1952-.  Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis Klints, Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Kenfīlds, Džeks.  Cāļa zupa dvēselei. Atbildētas lūgšanas : 101 stāsts par cerībām, brīnumiem, ticību, dievišķo palīdzību un lūgšanu spēku / Džeks Kenfīlds, Marks Viktors Hansens, Līena Tīmena ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; [redaktore Zane Seņkova]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014

Tomasa, Džeralīna.  Brīvs no krāmiem. Mājas detokss : noderīgi padomi, kā uz visiem laikiem tikt vaļā no nekārtības, atbrīvoties no liekām mantām un ietaupīt naudu / Džeralīna Tomasa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Zusta, Zane, 1982-.  Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande ; Līvas Ozolas ilustrācijas ; projekta vadītāja Meldra Āboliņa ; redaktore Gunta Šustere ; mākslinieciskā redaktore Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

 

 

Jaunumi krievu valodā. (09.01.2019.)

Autors Redaktors Otrdiena, 08 janvāris 2019 18:00

Винк, Таня. Если любишь – отпусти : роман / Таня Винк. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 252, [1] lpp. - Эля была влюблена в Шуру еще со школы. Однако началась война – и судьба разделила их. Шура пропал без вести...

Джеймс, Питер. За сумеречным порогом : роман / Питер Джеймс ; [перевод с английского О. Сидоровой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - 16+. . - В погоне за сенсационным материалом начинающая журналистка Кэт едет на маленькое церковное кладбище, где, по слухам, заживо похоронили молодую женщину. Слухи оказываются ужасной правдой, и Кэт пишет об этом репортаж, но его снимают с первой полосы и сокращают до нескольких строк. Девушка понимает, что кто-то пытается замять шумиху вокруг этого трагического случая. Возможно, этот «кто-то» преступник... Кэт начинает самостоятельное расследование, и ей открываются все более шокирующие подробности. Она отмахивается от предупреждения об опасности, переданного медиумом, не подозревая, что знает преступника в лицо... - Пер.: James, Peter. Twilight.

Джеймс, Питер. Пророчество : роман / Питер Джеймс ; [перевод с английского Б. Дмитриева]. - Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2018. - 349, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - В сутолоке вокзала Франческа Монсанто сталкивается с галантным джентльменом и его симпатичным сынишкой. Мужчина помогает ей занести багаж в вагон, и девушка, помимо признательности, чувствует необъяснимое притяжение к незнакомцу. Вскоре — совершенно случайно! — ей на глаза попадается частное объявление в журнале. Франческа приходит в замешательство, понимая, что тот привлекательный мужчина, которого она мельком видела на вокзале, ищет с ней встречи. Отбросив сомнения, она решает ответить Оливеру Халкину согласием. - 18+. - Пер.: James, Peter. Prophecy.

Джеймс, Питер. Убийственно просто : детектив / Питер Джеймс ; [перевод с английского И. И. Мансурова]. - Москва : ГрандМастер ; "Э", 2018. - 413, [1] lpp. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). - Майкл Харрис — счастливый жених; свадьба через несколько дней. Однако, вместо того чтобы прощаться с холостой жизнью на отвязной вечеринке, он оказывается погребенным заживо. И руку к этому приложили его друзья, назначенные шаферами... Рой Грейс — талантливый детектив с огромной дырой в душе. Он никак не может смириться с потерей жены. Когда к нему обращается невеста пропавшего Майкла, он, разумеется, не может спокойно отнестись к этому случаю несостоявшегося семейного счастья...

Дурст-Беннинг, Петра. Американская леди : роман / Петра Дурст-Беннинг ; [перевод с немецкого Михаила Зимы]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 395, [3] с. - 16+. - Ориг. назв.: Durst-Benning, Petra. Die Amerikanerin, 2017.

Зверев, Сергей. Бронебойный экипаж : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо ; "Э", 2018. - 284, [2] c. - Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдармов удерживает сводный механизированный корпус, в котором сражается экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта Алексея Соколова. В самый разгар боев танкисты получают задание: в составе оперативной группы захватить и удержать населенный пункт, в окрестностях которого разведчики будут искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топливом. Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не только на крепкую броню и могучее орудие, но и на проверенную солдатскую смекалку….

Кокотюха, Андрей. Аномальная зона : роман / Андрей Кокотюха ; [пер. с укр. Андрея Климова]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 283, [3] с. - 12+. - Ориг. назв.: Кокотюха, Андрій. Аномальная зона, 2016.

Кувайкова, Анна. Оторва, или Двойные неприятности для рыжей : [роман] / Кувайкова Анна. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Хиты Рунета). - Всегда знала, что у меня всё не так, как у людей! Вместо принца - звезда университета, вместо феи-крестной его заклятый друг, а за злых сестер сойдут братья-рокеры, один из которых и вовсе мне жених с приставкой "типа". Старое авто заменит карету, кучера сыграет рыжий Харлей, ну а мачеху будет играть один импозантный мужчина. И только Золушка вполне сказочной вышла. Во всяком случае, бедна как церковная мышь, носит потрепанные кеды и всё ещё верит в сказки. Или нет?. Это первая часть. - 16+. - Чудище или Одна сплошная рыжая беда - вторая часть.

Миранда, Меган. Идеальная незнакомка : [роман] / Меган Миранда ; [перевод с английского Т. Борисовой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Хрупкий мир Меган Миранды). - Неудавшаяся журналистка Лиа Стивенс бежит в Пенсильванию, чтобы наладить жизнь. Ее подруга Эмма помогает ей затаиться. Но однажды случается странное: у реки находят тело женщины, которая очень похожа на Лию. Все вокруг уверены, что это не случайность. Возможно, Эмма могла бы помочь разобраться в случившемся. Вот только есть одна проблема – полицейские говорят, что ее никогда не существовало. - [16+]. - Пер.: Miranda, Megan. The Perfect Stranger.

Остальский, Андрей. Английская тайна : [роман] / Андрей Остальский. - Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Любовь и власть. Проза Андрея Остальского).

Рид, Дина. Без боя не сдамся : [роман] / Дина Рид. - Москва : АСТ ; Редакционно-издательская группа "Жанровая литература", 2018. - 476, [1] c. - (#дотебя).

Стейси, Линда. Дом с секретоми : роман / Линда Стейси ; перевод с английского Оксаны Благиной. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 304 с.

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-. Один против Абвера : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - 1943 год. Окруженная под Смоленском немецкая группировка неожиданно прорвала кольцо и вышла из-под удара. Советское командование уверено: немцам кто-то помог, указав слабое место в нашей обороне. На поиски вражеского агента прибыла группа армейского отдела контрразведки СМЕРШ под командованием капитана Алексея Саблина. Оперативники выясняют, что во время оккупации в районе активно работала разведшкола Абвера. Некоторые из ее выпускников впоследствии внедрились в действующие части Красной Армии. Саблин узнает кличку немецкого шпиона и определяет круг подозреваемых. Дело за малым — выявить предателя и взять его живым….

Тронина, Татьяна. В нежных объятьях : роман / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] lpp. - Дурнушка Женя и красавица Аня – двоюродные сестры, которые, как оказалось, когда-то были влюблены в одного мужчину – Сергея. Только в отличие от Жени, скрывавшей свои чувства, Анна стала его невестой, но… ненадолго. Потому что в последний момент вдруг предпочла другого. Спустя много лет Женя, приехавшая из Москвы в родной городок, чтобы навестить мать, вдруг встретилась с Сережей и, кажется, очаровала его. Но есть ли у девушки шанс на отношения с тем, кого она так долго и безответно любила? И почему Аня вновь обратила свой взор на бывшего жениха?.

Уайт, Лорет Энн. Когда меркнет свет : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с английского Д. Сорокиной. - Москва : Эксмо, 2018. - 476, [2] с. - (Высшая лига детектива). - 16+. - Ориг. назв.: White, Loreth Anne. In the waning light, 2015.

Уолш, Рози. Мужчина, который не позвонил : роман / Рози Уолш ; перевод с английского Юлии Кушнир. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. - 350 lpp. - Когда Сара повстречала Эдди, ей казалось, что он — человек, которого она искала всю жизнь. Они провели вместе прекрасную неделю, полную романтики, страсти и нежности. Их души начали петь в унисон. Перед тем как уехать в отпуск, Эдди пообещал девушке, что обязательно перезвонит по дороге в аэропорт. Прошло несколько дней, но телефон молчит… Да и на свою страницу в соцсети мужчина тоже не заходит. Друзья советуют Саре выбросить Эдди из головы. Неужели это всего лишь мимолетная интрижка? Но что, если их связывает нечто большее, чем всплеск страсти, — тайна из их общего прошлого?.

Хантер, Кара. Самый близкий враг : [роман] / Кара Хантер ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Национальный бестселлер Британии).

Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā decembrī.

Autors Redaktors Otrdiena, 11 decembris 2018 17:51

Daiļliteratūra.

Aksats, Federiko.  Vienīgā izeja : romāns / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Azimovs, Aizeks.  Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018.

Baka, Pērla.  Mūžīgais brīnums : romāns / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Bukovska, Ilga.  Tik cēla un noslēpumaina = Благородная и таинственная : sajūtu pieraksti dzejā / Ilga Bukovska ; Ainas Feldmanes teksta korekcija ; Agneses Piļānes teksta salikums un vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018 (SIA "Drukātava").

Dimkovska, Lidija.  Slēptā kamera / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Esteres Rožkalnes vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Dzīves virpuļos : romāns / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; māksliniece, vāka autore Lidija Dombrovska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018].

Dreika, Dagnija.  Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide ; [pēcvārda aut. Ivars Aļķis]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Daugava, 2018.

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011.  Zālīte truša dvēselei / Mārtiņš Freimanis ; ilustrācijas: Nikolajs Sičevs ; dizains: Pēteris Sičevs ; vāka foto: Karlīna Vītoliņa. - Papildināts pārizdevums. - [Rīga] : MicRec, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Galbraits, Roberts.  Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Geibla, Mišela.  Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Gončarovs, Ivans.  Oblomovs / Ivans Gončarovs ; no krievu valodas tulkojis Gundars Āboliņš ; māksliniece Kristīne Jurjāne. - Rīga : SIA " Upe tuviem un tāliem", 2018.

Grišams, Džons.  Informators : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Hīlija, Emma.  Elizabete ir pazudusi : romāns / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Keplers, Larss.  Uguns liecinieks : zviedru kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Koelju, Paulu.  Hipijs : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Kurzemnieks, Kārlis.  Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; vāka grafiskais noformējums, Garjānis, Emīls ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.

Laplante, Linda.  Atraitnes : romāns / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Latkovska, Maruta, 1954-.  Unuceite : šaļtenis, kurys nūzibsnej ceļā / Maruta Latkovska ; redaktore Sandra Ūdre ; vuoka dizains: Silvija Tuča. - Viļāni : [Maruta Latkovska], 2018. - Reiga : Drukātava. , ©2018.

Lucs, Džons.  Terorists : romāns / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019.

Makintoša, Klēra.  Es tevi redzu : spriedzes romāns / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Mantela, Hilarija.  Vilku nams : vēsturisks romāns / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Mikele, Aija, 1972-.  Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Nesaule, Agate, 1938-.  Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību : romāns / Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce ; mākslinieciskais noformējums: Zane Neimane ; vāka foto: Irina Kostenich. - Rīga : Vesta-LK, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Nuotio, Epu.  Indīgais velnarutks : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2018]

Račs, Guntars, 1965-.  Reiz Ziemassvētkos... : [dzejoļi] / Guntars Račs ; Lilias Alvarado vāka foto ; Guntara Ošenieka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : MicRec, 2018

 "... sāc dienu ar dzeju..." [nepublicētais materiāls] : Balvu pilsētas iestāžu ATMIŅU KLADE / Balvu Centrālā bibliotēka. - Balvi : [b.i.], [2018]. - [21 nenumurēta lapa] : fotogrāfijas. - Sākta 2010. gada dzejas dienās.

Slimani, Leīla.  Klusa dziesma : romāns / Leila Slimani; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Izdošanas vieta nav norādīta] : Omnia mea, 2018.

Šadare, Daina.  Sens attēls : romāns / Daina Šadare ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Šodere, Sabīne.  Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs. : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; [atb. red. Anna Pavlovska]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Jumava ; Liegra, 2018.

Tjūdora, K. Dž.  Krīta vīrs : [romāns] / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkoja Alda Vāczemniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Vaita, Kārena.  Vēlmju koks : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2018].

Vinogradova, Laura, 1984-.  izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Zvaigzne ABC,2018.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja, priekšvārda, komentāru un portretskices autore Anda Kubuliņa ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Zinātne, [2018].

Žolude, Inga, 1984-.  Silta zeme. Materia botanica : [romāni] / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Алексеев, Александр.  И грусть, и радость прежних лет : избранные стихи / Александр Алексеев. - Санкт-Петербург : Радуга, 2018.

Nozaru literatūra.

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti Dace Bula, Tālis Tīsenkopfs, Guntis Šmidchens, Indra Ekmane ; konsultants Saimons Dž. Bronners ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Jānis Deinats ; kopsavilkumu un S.Dž. Bronnera komentāru tulkojusi Elita Saliņa ; Latvijas Kultūras akadēmija. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Ektermane, Brigita.  Latviešu zīmju spēks : Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita Ektermane ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Keitels, Vilhelms.  Pārdomas pirms nāvessoda / Vilhelms Keitels. - [Rīga] : Ašurbanipals, 2018.

Kleins, Ivars, 1939-.  Aktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju / Ivars Kleins ; Eduarda Groševa vāka dizains ; fotoattēlu autori: J. Deinats, E. Freimane, D. Geidmane [un vēl 8 fotogrāfi] ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Latvijas leģendas VIII : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis Rūmnieks, Pēteris Strubergs, Juris Visockis; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2017. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.

Lemešonoka, Inta.  Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; [Guntas Plotkas vāka dizains ; red. Inese Auziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Mazzālītis, Valentīns, 1930-2017.  Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma ; mākslinieks Rihards Delvers ; foto: Gunārs Bernhards, Zigurds Mežavilks. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018].

Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018

O'Braiens, Toms.  Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; [red. Elviss Ozols ; priekšv.: Marks Haimens]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-.  Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā / sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Kristīne Matīsa ; sastādītāja un ilustratīvā materiāla redaktore Agnese Zeltiņa ; galvenā redaktore Laima Slava ; tekstu autori: Daira - Rīga : Neputns, [2018].

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere un Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultantes: Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori: Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs [un vēl 21 autors] ; fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]

Sinklērs, Neils.  Komandiertētis: pamatapmācība : elites klases tētis : izcila bērna aprūpe : no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam / Neils Sinklērs ; no angļu val. tulkojusi Lilija Berzinska ; Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Spalva, Rita, 1953-.  dejas kompozīcija / Rita Spalva ; recenzenti: Dr.paed. Gunta Bāliņā, Dr.paed. Birute Banevičiūte, Dr.habil.philol. Dace Markus ; māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Anna Celmiņa ; literārā redaktore Antra Legzdiņa. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Šarmers, Klauss Otto.  U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Tropa, Ilona.  Saklausām skaņas vārdā / Ilona Tropa ; zīmējumi Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, [2018]. , ©2018.

 

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos/ notikumos / atmiņās. / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, [2018].

Veronika Stabiņa dzimusi Makuža : dzīvesstāsts 1916-2011 / atmiņas: Veronika Stabiņa ; Rutas Stabiņas ievads. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2016?]

Vollēbens, Pēteris.  Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

 

 

2 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!