Jaunieguvumi

Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā novembrī

Autors Redaktors Otrdiena, 13 novembris 2018 18:01

Daiļliteratūra

Atāls, Valdis, 1950-.  Elles debesis / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde ; foto: Uldis Briedis ; dzejas citējumi: Vizma Belševica, Arvīds Ulme. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018

Ermlere, Franciska, 1968-.  Bliks : Rīgas sapnis par kino / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2018.

Devero, Džūda.  Pagātne tavās plaukstās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018.

Egle, Jana, 1963-.  Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Eldžera, Kristīna.  baņķiera SIEVA : [romāns] / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkoja Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018.

Gaile, Inga, 1976-.  Piena ceļi : [stāstu krājums] / Inga Gaile ; redaktors Jānis Oga ; vāka dizains: Sandijs Ruļuks, Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2018.

Hiekapelto, Kati.  Gājputni / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Judina, Dace, 1970-.  Amnēzija : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Keplers, Lārss.  Rotaļlaukums : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - [Rīga] : Mansards, [2018]

Konelijs, Maikls.  Farmaceits. Divi patiesības veidi : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Korija, Džeina.  vīrs, kura nav : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018.

Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018].

Lasila, Maiju.  Pēc sērkociņiem / Maiju Lasila ; no somu valodas tulkojis Jānis Plotnieks. - Rīga : Jumava, [2018].

Latvietis, Indriķis.  Vara : Bailes 2 / Indriķis Latvietis ; vāka dizains kapteinis Nemo. - [Rīga] : Mantojums, [2018].

Lekberga, Kamilla.  Ledus bērns : skandināvu detektīvs / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018

Loida, Eimija.  Mīlestības slazdā / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Mihalkova, Jeļena.  Indīgais maigums : romāns - detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redatore Liene Soboļeva ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018].

Montefjore, Santa.  Deverilu pēdējais noslēpums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Pereks, Žoržs.  Dzīve lietošanas pamācība : romāni / Žoržs Pereks ; no franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš ; redaktores: Cilda Redliha, Ildze Jurkāne ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Rancāne, Anna, 1959-. Prīca i klusiešona / Anna Rancāne ; redaktore Ilze Sperga ; vuoka i zeimiejumu muokslineica Gundega Rancāne. - [Līksna, Daugavpils novads] : Latgolys Studentu centrs, [2018]. , ©2018.

Teilore, K. L.  Bailes : romāns / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2018.

Tīmane, Linda.  Tik daudz ko teikt : dzejoļi / Linda Tīmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Solvitas Gedertes foto. - Rīga : Annele, [2018].

Verns, Žils.  Drāma Livonijā : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; L. Beneta ilustrācijas ; Lijaa Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Laikmetu atšalkās : dzeja / Dzintra Žuravska, autores zīmējumi ; Ērikas Tomsones datorsalikums ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018?].

 

Nozaru literatūra

Bikova, Anna.  Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018].

Fjodorova, Ludmila, 1948-.  Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova, teksts un ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. - [Rīga] : Jumava, [2018].

Īskalns, P. A.  Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. - Atkārtots izdevums. - [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018].

Krastiņš, Edmunds, 1958-.  Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / Edmunds Krastiņš ; recenzenti Dr. habil. hist., Aivars Stranga, Dr. hist., Gatis Krūmiņš ; Latvijas Finiera arhīva, Latvijas Valsts kinofonodokumentu arhīva, Preiļu siera arhīva, Rīgas kuģu būvētavas arhīva, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arhīva, kā arī no Jura Ģiguļa, Borisa Koļesņikova, Jurija Žitluhina personīgajiem foto krājumiem ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2019 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Latvijas katoļu baznīcas / autori: Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, 2018.

Načisčionis, Jānis, 1948-.  Administratīvās tiesības : monogrāfija / Jānis Načisčionis ; recenzenti: Dr.iur. Aivars Endziņš, Dr.habil.iur. Algimantas Urmonas ; priekšvārds: Dr.iur. Ingrīda Veikša. - Ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018

Svilāns, Andrejs, 1968-.  Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns, teksts un fotogrāfijas ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2018].

 

Jaunumi krievu valodā (14.11. 2018.)

Autors Redaktors Otrdiena, 13 novembris 2018 17:58

Альберт, Мелисса.  Ореховый лес : [роман] / Мелисса Альберт ; [перевод с английского Анастасии Дубининой]. - Москва : АСТ, 2018. - 413, [1] с. : ilustrācijas ; 22 см. - (#YoungFantasy).

Бартон, Фиона.  Дитя : [роман] / Фиона Бартон ; [пер. с англ. Н. Флейшман]. - Москва : Эксмо, 2018. - 477, [1] с. - (Мировой бестселлер. Роман-сенсаци). - 16+. - Ориг. назв.: Barton, Fiona. The child, 2017.

Брындза, Роберт.  Последнее дыхание : [роман] / Роберт Брындза ; [пер. с англ. С. Хатуевой]. - Москва : АСТ, печ. 2018. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер).

Кэрол, Джеймс.  Тихий человек : [роман] / Джеймс Кэрол ; [перевод с английского Светланы Хатуевой]. - Москва : АСТ, сор. 2018. - 415 с. ; 21 см. - (Мастера саспенса).

Марклунд, Лиза.  Прайм-Тайм : роман / Лиза Марклунд ; [пер. со швед. А. Петрова]. - Москва : Центрполиграф, 2018. - 382, [1] с. - (Иностранный детектив). - 16+. - Oriģ. nos.: Marklund, Liza. Prime time, 2002. - Книга издана в суперобложке. На обл.: Шедевры детектива # 1.

Мразек, Роберт.  Мост мертвеца : роман / Роберт Мразек ; перевод с английского С. Саксина. - Москва : Эксмо ; Гранд Мастер, 2018. - 318 с.

Норек, Оливье.  Код 93 : роман / Оливье Норек ; перевод с французского З. Линник. - Москва : Эксмо, 2018. - 381 c.

О'Фаррелл, Мэгги.  Пока тебя не было : [роман] / Мэгги О'Фаррелл ; [перевод с английского Е. Ракитиной]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 348, [2] с. - (Истории о нас). - 16+. - Ориг. назв.: O'Farrell, Maggie. Instructions For A Heatwave, 2013.

Пирсон, Мэри Э.  Сердце предательства : [роман] / Мэри Пирсон ; перевод с английского Еленой Мигуновой. - Москва : АСТ, 2018. - 474, [5] lpp. - (Хроники Выживших). - Она сбегает в день своей свадьбы. Крадет секретный документ из тайника. За ней охотятся наемники, отправленные в погоню ее отцом. Она – семнадцатилетняя принцесса Лия, Первая дочь дома Морриган. Правители королевства чтят устои предков и соблюдают старинные обычаи. Но есть традиции, с которыми Лия не желает мириться. Например, выходить замуж за того, кого она ни разу не видела – человека, избранного ей в мужья из политических соображений. - 16+. - Первая книга саги "По­це­луй об­ма­на". книга вторая.

Пономаренко, Сергей(Сергей Анатольевич), 1955-.  Зеркало из прошлого : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2018. - 332, [2] c.

Прах, Вячеслав, 1988-.  Храм мотыльков : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2018. - 254, [1] с.

Старк, Кристина, 1984-.  Гончие Лилит : [роман] / Кристина Старк. - Москва : АСТ, 2018. - 540, [2] c. - (Кристина Старк. Молодежные бестселлеры.). - Однажды в дублинском кафе, где работает Скай Полански, появляется загадочная незнакомка по имени Лилит. Лилит предлагает Скай работу секретарем в своей клинике в Бостоне. Скай не из тех, кто готов к переменам, но, устав от неудач в личной жизни, она соглашается. Вскоре выясняется, что под прикрытием клиники скрывается весьма изощренный бизнес, который способен дать все: красивую жизнь, роскошь и адреналин. Но праздник длится недолго: дьявол уже приготовил для Скай свои страшные дары. "Гончие Лилит" - это романтический триллер о реальности, которая бывает страшнее вымысла, и о любви, которая может стать последним шансом на спасение.

Тренау, Лиз.  Лоскутки судьбы : роман / Лиз Тренау перевод с английского Сергея Майбукова. - Харьков : Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2018. - 381, [2] lpp. - (Романы о любви). - Эта история началась в 1910 году, в Лондоне. Искусная швея Мария получила работу в королевском дворце. Юная красавица приглянулась принцу Уэльскому и не устояла перед его чарами. Когда же секрет их любви раскрылся, Мария исчезла… Спустя многие годы начинающий дизайнер Каролина находит на чердаке бабушкино лоскутное одеяло. Лучшая подруга Каролины замечает на нем лоскутки уникального королевского шелка. Теперь девушка может собрать все фрагменты загадочной истории: любовь Марии, ее разлуку с принцем, исчезновение и талант, который разрушил ее счастье. Как чужая трагедия поможет Каролине отыскать собственное счастье?.

Туомайнен, Антти.  Шахта : роман / Антти Туомайнен ; [пер. с фин. Е. Богданова]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Мастера саспенса). - 18+. - Oriģ. nos.: Tuomainen, Antti. Kaivos, 2015.

Уайт, Карен.  Танцующая на гребне волны : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. И. Гюббенет]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 538, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - 16+. - Oriģ. nos.: White, Karen. Sea chance, 2012. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.

Уэбб, Кэтрин.  Наследие : [роман] / Кэтрин Уэбб ; [пер. с англ. Елены Мигуновой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2018. - 473, [2] с. - 16+. - Ориг. назв.: Webb, Katherine. The legacy, 2011.

Фитцек, Себастьян.  Двадцать третий пассажир : роман / Себастьян Фитцек ; [пер. с нем. А. Г. Николаева]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 365, [1] с. ; 22 см. - (Иностранный детектив). - [16+]. - Пер.: Fitzek, Sebastian. Passagier 23.

Фоли, Люси.  Последнее письмо из Стамбула : роман / Люси Фоли ; перевод с английского Игоря Толка. - Москва : Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2018. - 317 lpp. - (Историко-приключенческие). - Каждый день Нур вспоминает дом своей семьи, где провела детство, где была так счастлива. Английские оккупанты превратили его в военный госпиталь. Теперь все, что есть у Нур, — ребенок, которого она спасла от смерти. Но мальчик тяжело заболевает. Ради ребенка Нур приходит к своему старому дому, с болью в сердце, переступая гордость, и просит помощи у врага, молодого врача Джорджа Монро. Она становится предательницей... Нур не может сопротивляться чувствам, которые влекут ее к Джорджу. И пусть он — враг, но сердцу не прикажешь.

Шемилт, Джейн.  Дочь : [роман] / Джейн Шемилт ; [пер. с англ. Л. Г. Мордуховича]. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] c. - (Психологический триллер). - 16+. - Ориг. назв.: Shemilt, Jane. Daughter, 2014. - На обл.: Детектив: новый уровень.

Экспер, Жак.  Гортензия : роман / Жак Экспер ; [перевод с французского Нины Жуковой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 347, [2] с. - 16+. - Ориг. назв.: Expert, Jacques. Hortense, 2016.

Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā oktobrī.

Autors Redaktors Trešdiena, 10 oktobris 2018 08:57

Daiļliteratūra.

Bērziņš, Artūrs. Visuma vērpēji/ Artūrs Bērziņš ; [red. Ieva Melgalve]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

Dilvars, Anands. Vergs: stāsts par iekšējām pārvērtībām, mīlestību, piedošanu un gara brīvību / Anands Dilvars; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Meldra Āboliņa ; priekšvārds: Dr. Hektors Salama Peņoss. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Eberlena, Keita. Man tevis pietrūkst: romāns / Keita Eberlena; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Gaile, Inga, 1976-. Neredzamie: [detektīvromāns] / Inga Gaile ; Natalijas Kugajevskasvāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Grebe, Kamilla. Ledus zem viņas kājām: kriminālromāns / Kamilla Grebe; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Grofa, Lorina. Gaisma un niknums: romāns / Lorina Grofa; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Hanimena, Geila. Eleanorai Olifantaiviss kārtībā: romāns / Geila Hanimena; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Hārdinga, Frānsisa. Melu koks/ Frānsisa Hārdinga; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Hēgs, Pēters. Ziloņkopējubērni/ Pēters Hēgs; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Hornbija, Anjello Simoneta. Mandeļu vācēja: romāns / Simoneta Anjello Hornbija; no itāļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka ; Ilzes Isakasvāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Konjeti, Paolo. Astoņi kalni: romāns / Paolo Konjeti; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Meiere, Stefanija.  Ķīmiķe: romāns / Stefānija Meiere ; no angļu valodas tulkojusi Adriana Bleka ; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Nesers, Hokans. Cilvēks bez suņa/ Hokans Nesers; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Noihausa, Nele. Dzīvie un mirušie: kriminālromāns / Nele Noihausa; no vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Pohodņeva, Maija, 1974-. Prāgas pastkartes: romāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis; Natālijas Kugajevskasvāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Sigurdardotira, Irsa. DNS: romāns / IrsaSigurdardotira ; no islandiešu valodas tulkojusi Inga Bērziņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Svīre, Māra, 1936-. Nopietni pa jokam: notikumi, vērojumi, kopābūšana/ Māra Svīre ; redaktore Gundega Sēja ; māksliniece, vāka dizains: Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Veinberga, Jana, 1964-. Svešais draugs: romantiskais detektīvromāns / Jana Veinberga ; Natālijas Kugajevskasvāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Vīgante, Dace, 1970-. Tad redzēs: stāsti / Dace Vīgante ; Kristas Jūlijas Kreišmanes vāka dizains ; redaktore Ieva Melgalve. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Nozaru literatūra

Lorencs, Juris, 1959-. Varēt. Solvita Āboltiņa/ Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs, Anete Konste, Māris Zanders ; nobeiguma autore Solvita Āboltiņa ; sastādītāja Anete Konste ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Anna Aizsilniece; foto: Lauris Aizupietis, Baiba Aprāne, Ieva Čīka[un vēl 20 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Pūcītis, Uldis, 1937-2000. Dienasgrāmatas : 1948-2000/ Uldis Pūcītis ; sastādītāja, redaktore un priekšvārda autore Māra Vilde ; vāka mākslinieciskais noformējums: Daina Vīķele. - [Rīga] : Māra Vilde, 2018.

 100 gadi 100 kartēs/ sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans; māksliniece Līga Dubrovska; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Anda Juta Zēlīte. - Rīga : Jāņa sēta ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018.

Klāsons, Džordžs Semjuels. Bagātākais vīrs Babilonā / Džordžs Semjuels Klāsons; no angļu val. tulk. Ziedone Sērmūkša; [māksl. Aigars Truhins ; red. Aija Lāce]. - [2. izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Mans draugs Mārtiņš Freimanis/ Daiga Mazvērsīte; grafiskais dizains Guntars Ošenieks ; literārais redaktors Oskars Lapsiņš. - [Rīga]: MicRec, 2018.

Sila, Inita. 100 vēstules sievietei / Inita Sila ; grāmatas dizains: Baiba Roze ; literārā redaktore Zanda Batņa; foto: Ieva Andersone. - [Skujene, Amatas novads] : Apgāds "Sirds Ceļš", [2018].

Vilks, Ilgonis, 1960-. Visums: ceļvedis / Ilgonis Vilks ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina dizains, ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

 

 

 

Jaunumi krievu valodā (10.10.2018.)

Autors Redaktors Trešdiena, 10 oktobris 2018 08:55

Алюшина, Татьяна.  Белоснежный роман : [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. : ilustrācijas ; 21 см. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской).

Атаманенко, Игорь.  Медовый капкан для "Джоконды" : [роман] / Игорь Атаманенко. - Москва : Вече, cop. 2018. - 315, [4] с. ; 21 см. - (Миссия выполнима).

Берсталл, Эмма.  Мои дорогие девочки : [роман] / Эмма Берсталл ; [перевод с английского О. Ляшенко]. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Свет в океана). - 16+. - Ориг. назв.: Burstall, Emma. The darling girls, 2013.

Володарская, Ольга, 1974-.  Земля перестанет вращаться : [роман] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] c. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза О. Володарской). - 16+.
        Содержание: Земля перестанет вращаться / Ольга Володарская. Нарушенная заповедь (отрывок из романа) / Ирина Грин.

Данилова, Анна(Анна Васильевна), 1961-.  Сколько живут донжуаны : роман / Анна Данилова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). (Психологический детектив).

Жуков, Д. А.  Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера / Д. А. Жуков, И. И. Ковтун. - Москва : Вече, cop. 2018. - 444, [19] с. : ilustrācijas, portreti, tabulas, faksimili ; 21 см. - (Военно-историческая библиотека). - Библиогр. в конце кн. - [12+].

Зверев, Сергей.  Танкисты : [роман] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2018. - 285, [1] c.

Коломбани, Летиция.  Сплетение : роман / Летиция Коломбани ; [перевод с французского Серафимы Васильевой]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 250, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Colombani, Laetitia. La tresse, 2017.

Красницкий, Александр.  Воскресшая душа : сборник / Александр Красницкий. - Выпуск 3. - Москва : АСТ, 2018. - 347, [5] lpp. - (Слово сыщика). - Знаменитые детективы А. И. Красницкого! У молодой купеческой дочери таинственным образом один за другим умирают перед свадьбой шесть ее женихов. Седьмой бросает вызов судьбе, решив разгадать эту тайну. В центре Петербурга, в собственной квартире, ночью зверски убит известный делец. Перед этим в гостях у него был таинственный незнакомец. Приподнять таинственную завесу, раскрыть все эти преступления может только несравненный Мефодий Кобылкин — русский Шерлок Холмс, русский Мегрэ, русский Пуаро!.

Литвинова, Анна(Анна Витальевна).  Свадьбы не будет : роман / Анна Литвинова, Сергей Литвинов. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] с.

Майна, Дениз.  Долгое падение : роман / Дениз Майна ; перевод с английского А. Овчинниковой. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 316, [2] с. - (Детектив на основе реальных событий). - 16+. - Ориг. назв.: Mine, Denise. The Long Drop, 2017.

Мартова, Людмила.  Встреча по-английски : [детективный роман] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Желание женщины).

Мартова, Людмила.  Первый шаг к мечте : [роман] / Людмила Мартова. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины. Детективный роман).

Миронина, Наталия, 1952-.  Аромат от месье Пуаро : роман / Наталия Миронина. - Москва : Э, 2018. - 379 с.

Молчанов, Александр(Александр Владимирович ), 1974-.  Сценарист : [роман] / Александр Молчанов. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 314, [1] с. - (Русский нуар. Криминальные романы А. Молчанова). - Наступил новый век — и настала новая эра в жизни молодого писателя. После успешного издания книги он переехал в Москву, но удача капризна и непостоянна, и ему, чтобы удержаться на плаву, приходится осваивать работу сценариста. Только кем бы он ни был — газетчиком, писателем или сценаристом, — прошлое следует за ним неотступно. То, что случилось несколько лет назад в далекой деревне, не так просто забыть, особенно если все действующие лица той трагедии вновь собрались вместе. И сценарий, который приготовила для них судьба, не изменить. - 18+. - На тит. листе: Настоящий русский нуар.

Нури, Альбина.  Обреченные на страх : роман / Альбина Нури. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 313, [1] c. - (За гранью). - 16+.
        Содерж.: Обреченные на страх / Альбина Нури. Проклятие Титаника (отрывок) / Екатерина Барсова.

 Сто великих драм и трагедий истории / [автор-составитель Н. Н. Непомнящий]. - Москва : Вече, 2018. - 415 с. : ilustrācijas ; 22 см. - (100 великих). - [12+]. - Фактическая дата выхода в свет - 2017.

Тамоников, Александр(Александр Александрович), 1959-.  По следу кровавого доктора : [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина).

Уайт, Карен.  Танцующая на гребне волны : [роман] / Карен Уайт ; [пер. с англ. И. Гюббенет]. - Москва : [Издательство "Э"], 2018. - 538, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - 16+. - Oriģ. nos.: White, Karen. Sea chance, 2012. - На обл.: Международный бестселлер №1 по версии New York Times.

Jaunumi pieaugušo abonementā septembrī

Autors Redaktors Trešdiena, 12 septembris 2018 08:50

Daiļliteratūra

Abgarjana, Narinē.  No debesīm nokrita trīs āboli : romāns / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Akmentiņš, Andris, 1969-.  Skolotāji : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums ; Jānis Esītis, vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, [2018]. , ©2018.

Bergs, Alvils, 1958-.  Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs ; redaktors Māris Garjānis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018.

Delanijs, JP.  Ticiet man : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Džeimsa, E. L.  Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018].

Holsela, Rona.  Greizo spoguļu spēles : romāns / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Judina, Dace, 1970-.  Uzraksti man... vakar / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Kreca, Ingrīda.  Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda, Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ingas Ieviņas mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Jumava, [2018].

Koljers, Miks.  Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Valija Brutāne, atdzejojuma citējumi. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Manfelde, Andra, 1973-.  Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Raudonis, Pāvils, 1960-.  Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018.

Rudišs, Jaroslavs.  "Grandhotel" : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - Rīga : Jumava, [2018].

Steiga, Miermīlis, 1927-.  Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018.

Svonsons, Pīters.  Visi skaistie meli : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Vaita, Kārena.  Laika upes krastos : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Vieta, kur sirds silst : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018].


 

Nozaru literatūra

Brauns, Mārtiņš, 1951-.  Saule. Mārtiņš. Daugava / Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu ; Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto: Atis Ieviņš ; grafiskais dizains: GoshDesign. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2018].

Grīns, Anselms.  Klusums dzīves ritmā jeb māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, [2018].

Iļjina, J.  Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana / J. Iļjina ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018]. , ©2018.

Jakubovska, Māra, 1964-.  Pauls Kvelde : diriģents dārznieks / Māra Jakubovska ; Lijas Kalniņas vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2018.

Liniņa, Iveta, 1963-.  Kā piesaistīt un noturēt pircēju / Iveta Liniņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018.

Meimane, Ineta, 1969-.  Nora Bumbiere. Nepalikt vienai tumsā : atmiņu portrets, jaunas lappuses senā manuskriptā / Ineta Meimane ; Daiga Mazvērsīte, diskogrāfija ; Gunārs Straume, dizains. - Papildināts izdevums. - Rīga : Mansards, [2018].

Praude, Valērijs.  Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.oec. Vadims Danovičs. - [Rīga] : Burtene, 2018.

 

2 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!