Jaunumi bērniem

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada aprīlī.

Autors Redaktors Trešdiena, 17 aprīlis 2019 09:39

Bembijs / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [adaptētājs] Bob Grant ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp.

Dacjūte, Evelina. Laime ir lapsa / Evelina Dacjūte ; Aušra Kjudulaite, ilustrācijas ; Dace Meiere, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 47 nenumurētas lpp.

Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmučovskiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Ģintara Jocjus ilustrācijas ; atdzejojusi Jana Egle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 56 lpp.

Felkere, Anete. Zēns, meitene, internets un gadījums / Anete Felkere, Andris Marts ; Māris Baumanis, zīmējumi ; Lilija Rimicāne, vāka noformējums. - Rīga : Avots, [2019]. - 127, [1] lpp.

Kaldmā, Ketlina. Būt sliktai meitenei ir dievīgi : stāsts / Ketlina Kaldmā ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; ilustrējis Jāns Rēmuss ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 123, [4] lpp.

Karalis Lauva / [adaptētājs] Justine Korman ; [ilustrācijas]: Don Williams, H.R. Russell ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp.

De Koks, Mihaels. Rozija un Musa, meitene un zēns : stāsti / Mihaels de Koks ; [ilustrācijas]: Judīte Fanistendāla ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 180, [2] lpp.

Melece, Anete, 1983-. Kiosks / Anete Melece teksts, ilustrācijas, dizains ; redaktore Inese Zandere ; dizains Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2019]. - 33 nenumurētas lpp.

Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jānis Roze, 2019. - 336 lpp.

Ozola, Līva, 1991-. Eju meklēt! / Līva Ozola teksts un ilustrācijas ; redaktors Inese Zandere ; dizains - Normunds Ozols, Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2019]. - 33 nenumurētas lpp

Parra, Marija. Vārtsargs un jūra / Marija Parra ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; redaktore Ingmāra Balode. - [Rīga] : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp.

Pasaules tautu pasakas / Niklāva Strunkes ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Dainas Vīķeles vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 95, [1] lpp.

Plūdons, Vilis, 1874-1940. Eža kažociņš / Vilis Plūdons ; māksliniece Marina Heniņa ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 41 nenumurēta lpp.

Šteinhēfels, Andreass. Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni / Andreass Šteinhēfels; no vācu valodas tulk. Ligita Sproģe ; Pētera Šesova ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 252, [4] lpp.

Svirževska, Lilita, 1971-. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais noformējums: L. Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 117 lpp.

Taunzenda, Džesika. Nekadbija. Moriganas Kraukles pārbaudījumi / Džesika Taunzenda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Lilita Vīksna. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 459, [4] lpp.

Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 94, [3] lpp.

Višķere, Zane. Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; fotogrāfe Jeļena Šveica ; literārā redaktore

Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. - 142, [1] lpp.

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un mežonīgie pirāti / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 69, [4] lpp.

JAUNO GRĀMATU DIENA 2019. GADA 25.APRĪLĪ
 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada martā

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 marts 2019 14:43 Autors Redaktors Otrdiena, 26 marts 2019 08:55

Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi/ Bono Bidari; no katalāņuvalodas tulkojusi Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. –

Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi, un pazudušo suņu noslēpums / Bono Bidari; no katalāņuvalodas tulkojusi Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 211, [5] lpp.

Bikše, Laima, 1970-. Grāmata par zilo zirdziņu / Laima Bikše, teksts un ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica; Ingunas Kļavas Švankasgrāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26 nenumurētas lpp

Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā : romāns / Linda Malelija Hanta; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp.

Hantere, Ērina. Nestundā : romāns / Ērina Hantere; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 368 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klanu kaķi / Ērina Hantere; VI)

Laukmane, Maija, 1953-. Kaķpēdiņas : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; māksliniece Antra Auziņa-Bajāre; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. - 56 lpp

Melgalve, Ieva, 1981-. Īsti cilvēki / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 31 nenumurēta lpp.

Lisovska, Aija. Viss būs labi, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka; redaktore Guna Pitkevica; Ingunas Kļavas Švankasvāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 63 lpp

Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / autori: Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Andris Akmentiņš, Anna Auziņa, Ingmāra Balode, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, Ronalds Briedis, Pēteris Draguns, Gaiķu Māris, Inga Gaile, Inguna Jansone, Liāna Langa, Andra Manfelde, Andris Ogriņš, Artis Ostups, Marts Pujāts, Anna Rancāne, Edvīns Raups, Katrīna Rudzīte, Ieva Rupenheite, Māris Salējs, Daina Sirmā, Ruta Štelmahere, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Alise Zariņa ; sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 176 lpp. ; 21 cm. - Par dzejniekiem: 159.- 168. lpp.

 Mūsdienu latviešu īsprozashrestomātija vidusskolēniem / sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 303 lpp. ; 21 cm. - Par rakstniekiem: 297. lpp.

Neimane, Kristīne, 1978-. Rolisun Brunis iepazīst pasauli / Kristīne Neimane ; māksliniece Olga Gogole ; Māras Alševskasgrāmatas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 25 nenumurētas lpp.

Poruks, Jānis, 1871-1911. Tracis / Jānis Poruks; māksliniece Agija Staka; Ingunas Kļavas-Švankasvāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 16 nenumurētas lpp.

Pračets, Terijs. Ziemdaris: romāns / Terijs Pračets; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 396,[2] lpp.

Raičenoka-Raišonoka, Zane. Sivēnu princese Berta Bertolīne/ pasaku rakstīja un bildes zīmēja Zane Raičenoka-Raišonoka; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26, [3] lpp.

Smeila, Hollija. Viss, kas mirdz / Hollija Smeila; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 414, [1] lpp.

Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela; ilustrējis Pasi Pitkenens; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 187, [2] lpp.

Veba, Hollija. Drosmīgais kaķēns / Hollija Veba; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 123, [2] lpp

Veba, Hollija. Slepenais draugs / Hollija Veba; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 127, [1] lpp.

Vinogradova, Laura, 1984-. Mežpasakas: par Meža Susuri, skudrām, Vilceni un Pūces bērnu / Laura Vinogradova ; māksliniece Ieva Ozola ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 43, [1] lpp.

Žutaute, Lina. KikaMika un Supertētadiena / Lina Žutaute; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 36 nenumurētas lpp

Jauno grāmatu diena 2019. gada 28. martā

 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā februārī

Autors Redaktors Otrdiena, 19 februāris 2019 16:45

Akuraters, Jānis, 1876-1937.  Kalpa zēna vasara : Degoša sala / Jānis Akuraters ; Margarita Stoka, vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2019. - 174, [2] lpp.

Auziņa, Ieva, 1975-.  Glābējcūka / Ieva Auziņa, Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 38, [1] lpp.

Bedīls, Deivids.  Maģiskā pults : nospiediet A + B + UP + DOWN un atbloķējiet smieklīgo grāmatu / Deivids Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 363, [3] lpp.

Bedīls, Deivids.  Vecāku aģentūra : izvēlies savu mammu un tēti / Deivids Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 382, [2] lpp

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.  Noveles / Rūdolfs Blaumanis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Apgāds "Jumava", 2019. - 148, [3] lpp.

Carfati, Einata.  Kaimiņi / Einata Carfati ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 42 nenumurētas lpp.

Ērgle, Zenta, 1920-1998.  Labi sēņu māmiņai / Zentas Ērgles pasakas ; ilustrējusi Margarita Stāraste ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26, [6] lpp.

Frits, Alekss.  Politika iesācējiem / Alekss Frits, Rozija Horeišija un Luja Stovela ; ilustrējis Kelans Stovers ; redaktore Zane Seņkova ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - UAE. , ©2019. - 127 lpp.

Gāga-Ēķe, Daina, 1978-.  Gribu būt dizainers : iedvesmas grāmata bērniem / Daina Gāga Ēķe, teksts, ilustrācijas un dizains ; literārā redaktore Ieva Broka. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : droši un koši, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 97 lpp.

Grimms, Jākobs.  Sarkangalvīte / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 17 nenumurētas lpp.

Grimms, Jākobs.  Vilks un septiņi kazlēni / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 17 nenumurētas lpp.

Hantere, Ērina.  Bīstamā taka / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365 lpp.

Hāgerups, Klauss.  Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas / Klauss Hāgerups ; Līsas Aisatū ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 54 nenumurētas lpp.

Hegartijs, Šeins.  Tumšmute. Haosa sākums / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Līga Ciematniece ; [ilustrācijas]: James de la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 358 lpp

Hējers, Dāns.  Krēslas gari un citi spoku stāsti / Dāns Hējers ; Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 62, [1] lpp.

Kalniņa, Irma, 1950-.  Pie galda / Irma Kalniņa ; mākslinieks Reinis Pētersons ; redaktore Oļesja Burkevica. - [Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 62, [2] lpp.

Ķezbers, Kārlis, 1914-2006.  Brencītis : pasaka / Kārlis Ķezbers ; ilustrējis Viestarts Aistars. - Rīga : Mansards, [2018]. , ©2018. - 190, [1] lpp.

Lindgrēne, Astrida.  Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrēne ; Anatolija Savčenko ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Marika Taube ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 95, [1] lpp.

Manfelde, Andra, 1973-.  Vēja Vīrs un mēs : Ventspils pasaka bērniem un vecākiem / Andra Manfelde ; [red.: Renāte Neimane (atb.), Lilija Berzinska (lit.) ; Andras Manfeldes, Annas Ugāres il. ; dizains Nataļja Kugajevska]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 143 lpp

Martinello, Džesika.  Pat briesmoņi tīra zobus / Džesika Martinello, Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2019. - 27 lpp.

Niemi, Jūli.  Tu neiesi viens : romāns / Jūli Niemi ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 351 lpp

Nīvenhūzena, Martīne van.  Tik daudz, ko tev teikt... / Martīne van Nīvenhūzena ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 21, [2] lpp.

Paegle, Anita, 1956-.  Rožu spoks : pils stāsts / teksts: Andrejs Vīksna ; Anitas Paegles ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - 27 lpp.

Pračets, Terijs.  Pilna cepure debesu : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 350, [2] lpp.

Petraškevičs, Juris, 1953-.  Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - 33 lpp

Prohasko, Marjana.  Kā saprasties ar kazu / Marjana Prohasko ; Tarass Prohasko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2019. - 83, [4] lpp.

Purēns, Vilnis, 1961-.  Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; [zīm., datorgraf. Rudīte Kravale]. - Rīga : RaKa, 2019. - 24 lpp. : ilustrācijas, tabulas + 10 emociju kartiņas. - Bibliogr.: 24. lpp

Purviņa, Maija Viktorija.  Lācēna ziema : Little Bear's Winter / Maija Viktorija Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums no angļu valodas. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, 2018. - 20 lpp.

Rasela, Reičela Renē.  Maksa Kramblija dēkas : Pamatskolas haoss / Reičela Renē Rasela kopā ar Nikiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 228, [4] lpp

Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : Ne pārāk slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 258, [1] lpp. : ilustrācijas

Rungulis, Māris, 1950-.  Trīs nāves Mārtiņdienā : Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. - [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 124, [4] lpp.

Skotons, Robs.  Runcis Puncis slepenais aģents! / Robs Skotons ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 33 nenumurētas lpp

Staka, Agija, 1969-.  Vecīša cimdiņš : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Sakas ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Ķīna. , ©2018. - 8 nenumurētas lpp

Staka, Agija, 1969-.  Zvēri un abru taisītājs : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Stakas ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Ķīna. , ©2018. - 8 nenumurētas lpp.

Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Laimes zeme : pasaka / Margarita Stāraste ; autores ilustrācijas. - Grāmata sagatavota pēc 1993. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 40 nenumurētas lapaspuses

Strautniece, Anna, 1962-.  Kaķi, kamoli un sapņi / Anna Strautniece ; autores ilustrācijas. - Rīga : Alis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 293, [1] lpp.

Šmits, P.  Latviešu mitoloģija / P. Šmits. - Atkārtots izdevums. - [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2019. , ©2019. - 173, [2] lpp.

Timofejevs, Sergejs.  Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi / Sergejs Timofejevs ; ilustrējusi Rūta Briede ; no krievu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - 40 lpp.

Tungala, Lēlo.  Sniegavīra Ludviga laime / Lēlo Tungala [teksts] ; Regīna Luka-Tompere [ilustrācijas] ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnbega ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 23 lpp.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.  Dilles tante : poēma / Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Rebeka Lukošus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - 43 lpp.

Volkinšteine, Zane.  Augstāk par zemi / Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga ; ilustrējusi Agnese Aljēna ; redaktore Jana Kuļeņova ; dizains: Irēna Ansava. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59, [1] lpp.

Vollēbens, Pēteris.  Vai dzirdi, kā koki runā? : izzinoša pastaiga mežā / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; vāka un iekšlapu dizains: Dagmar Herrmann ; ilustrācijas: Stefanie Reich ; fotogrāfijas: Pēteris Vollēbens, Jens Steingässer ; zinātniskais konsultants Māris Lielkalns. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 127, [1] lpp.

Zelta klasika. Aladins : vakara pasaciņa / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - 48 lpp.

Ziemanis, Ilmārs, 1979-.  Peļķīte / Ilmārs Ziemanis ; vāka dizains un ilustrācijas: Andis Reinbergs ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26 nenumurētas lpp.

Jauno grāmatu diena 28. februārī
 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada janvārī

Autors Redaktors Trešdiena, 09 janvāris 2019 16:47

Aspazija, 1865-1943. Vaidelote. Sidraba šķidrauts : [drāmas] / Aspazija. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 194, [2] lpp. ; 20 cm. - (Vajadzīga grāmata).

 Ašais vilcieniņš / no angļu valodas tulkojusi Gita Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Lielbritānija : Igloo Books. , ©2017. - 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar četrām skaņu podziņām.

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks. Dārgumu salā / Enida Blaitona; no angļu val. tulkojusi Ilze Vasmane; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 166, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks. Bēgšana no mājām / Enida Blaitona; no angļu val. tulkojusi Ieva Elsberga ; māksliniece Una Leitāne ; redaktore Māra Rune. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016. - 190, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!).

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks. Piedzīvojumi kontrabandistu smailē / Enida Blaitona; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; [māksliniece Una Leitāne ; redaktore Māra Rune]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Poligrāfists). - 197, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks!)

Blaitona, Enida. Slavenais piecnieks. Brīvdienas ar cirku / Enida Blaitona; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; [redaktore Anda Brazauska ; māksliniece Una Leitāne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Lasītprieks! )

Bruksa, Felisitija. Tu kļūsti pieaugusi. Meitenēm / Felisitija Bruksa; Keitas Lavelasilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 277, [1] lpp

Čainani, Somans. Pēdējās laimīgās beigas : fantāzijas romāns jauniešiem / Somans Čainani; Jakopo Bruno ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 720 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Labā un Ļaunā skola )

Dziedošā ferma / no angļu valodas tulkojusi Gita Andersone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Lielbritānija : Igloo Books. , ©2017. - 8 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Grāmata ar četrām skaņu podziņām.

Frits, Alekss. Tu kļūsti pieaudzis. Zēniem / Alekss Frits, Felisitija Bruksa; Keitas Satonesil. ; no angļu val. tulk. Inga Harmsone; [red. Oļesja Burkevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017. - 287, [1] lpp.

Goldmanis, Juris, 1952-.  Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis Klints, Valdis Klišāns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 48 nenumurētas lpp.

Grīns, Aleksandrs(Jēkabs Grīns), 1895-1941. Nameja gredzens : [romāns] / Aleksandrs Grīns ; vāka mākslinieks Vladimirs Avramenko; redaktore Daina Borovska; dizains: Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009]. - 224 lpp. - (Piedzīvojumu sērija).

Grīns, Dens. Pazudis kosmosā. Piedzīvojumu astronomija : esi drosmīgs! Radi pats savu piedzīvojumu, lai veiksmīgi realizētu glābšanas misiju! / DensGrīns ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns ; vāka dizains: Mandijs Normens; ilustrators Deivids Šepards. - Rīga: Zvaigzne ABC, [2018]. - 48 lpp.

Grīns, Dens. Slepenā formula. Piedzīvojumu ķīmija : esi drosmīgs! Esi radošs! Izveido pats savu piedzīvojumu un izglāb šokolādes rūpnīcu! / DensGrīns ; no angļu valodas tulkojusi Gunta Šustere; tulkotājas redakcijā ; vāka dizains: Mandijs Normens; ilustrators Deivids Šepards. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018],- 48 lpp

Grīns, Dens. Šausmu atrakcijas. Piedzīvojumu fizika : esi drosmīgs! Radi pats savu piedzīvojumu un notver monstrus! / DensGrīns ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns ; vāka dizains: Mandijs Normens; ilustrators Deivids Šepards. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 48 lpp.

Ibsens, Henrihs. Pērs Gints / Henrihs Ibsens ; [Māras Alševskasvāka dizains ; tulkojis Jānis Akuraters ; redaktore Inese Auziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (Poligrāfists). - 253, [1] lpp. ; 21 cm. - (Vajadzīga grāmata).

 Izpēti, eksperimentē un atklāj zinātni / [redaktore Dace Markota; tulkojums latviešu valodā: Andra Muceniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - 128 lpp.

Kā kaķēns meklēja ziloni / [autors: Vlasta Svobodová; ilustrācijas: Veronika Čtvrtečková]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016

Kļavis, Aivars, 1953-. Asinis uz dzintara : [vēsturisks romāns : triloģija] / Aivars Kļavis ; mākslinieks Emīls Mozga; redaktore Gundega Sēja ; vāka dizains: Toms Lūsis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 304 lpp.

Laukos : lodziņu grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Heatherton Victoria, Australia : Hinkler Books. , ©2018. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Lodziņu grāmata).

Laukos : Zib actiņas / [dizains un ilustrācijas: Jordi Busquets]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Zib actiņas).

Lūiss, K. S. Zirgs un viņa zēns / K.S. Lūiss; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 206, [1] lpp.

Lūiss, K. S. Princis Kaspians/ K.S. Lūiss; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 207, [1] lpp.

Lūiss, K. S. "Rītausmas ceļinieka" brauciens / Klaivs Steiplzs Lūiss; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 237, [1] lpp.

Lūiss, K. S. Sudraba krēsls : Nārnijas hronikas 6 / Klaivs Steiplzs Lūiss; no angļu valodas tulkojusi Ilga Melnbārde; [ilustrācijas]: Pauline Baynes. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 223, [1] lpp.

Mācāmies skaitīt: 123 : Iepazīsti brīnumaino skaitļu pasauli!. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Lielbritānija). - [8] lpp.

Mājās : grāmata ar lodziņiem / [ilustrācijas: Anna Sosso, Roberta Lonardi; no itāļu valodas tulkojusi Iveta Ikale]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. - [10] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - (Grāmata ar lodziņiem). (Atver un uzzini!).

 Mājās : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Ķīna. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp.

 Mājas mīluļi : kustīgās bildītes / [ilustrācijas]: Nathalie Choux. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Ķīna. , ©2017. - 10 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 17 cm. - (Kustīgās bildītes)

Mana pasaule : lodziņu grāmata. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Heatherton Victoria, Australia : Hinkler Books. , ©2018. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Lodziņu grāmata).

Mans luksofors / [no krievu valodas tulkojusi Gita Andersone]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016- [10] lpp. : ilustrācijas

Markota, Dace.  Mana pirmā enciklopēdija. Latvija / Dace Markota, Gunta Šustere; vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; māksliniece Alise Landsberga ; izmantoti Ainas Alksnes-Alksnītes, Gundegas Kampes-Pērsones un Agijas Stakaszīmējumi ; redaktore Marika Taube ; kartogrāfe Rita Saurova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 119 lpp.

Meijere, Merisa. Skārleta / MerisaMeijere ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 461, [1] lpp. ; 21 cm. - (Mēness hronikas / MerisaMeijere ; II [2.] grāmata).

Melgalve, Ieva, 1981-. Mamma, kas apēda bērnus / Ieva Melgalve ; Anita Rupeika, ilustrācijas ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 32 nenumurētas lpp.

Mencis, Jānis, (seniors), 1914-2011. Cietie rieksti : [riekstkožiemno 8 līdz 11 gadiem] / Jānis Mencis, Pārsla Būmeistere ; [redaktore Māra Ozoliņa ; mākslinieks Aivars Rušmanis]. - Rīga : Zvaigzne, 2001. - 59 lpp.

Mežmalā : zib actiņas / [dizains un ilustrācijas: Jordi Busquets]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Madride). - [10] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Zib actiņas).

Osmanis, Jāzeps, 1932-2014. Sprīdīša ābece : [burtu pasakas] / Jāzeps Osmanis ; māksliniece Liāna Šulce ; redaktore Ilze Cine, Māra Alševska. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017. - 46, [2] lpp.

 Noslēpumainie dinozauri. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - [10] lpp. : ilustrācijas

 Pasaku kalendārs 2019 / Agijas Stakasilustrācijas ; Jutas Tīronasilustrācija 8. lpp. ; sakārtojusi Inese Pelūde; Māras Alševskasdizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 24 nenumurētas lpp.

Parvela, Timo. Keplers6/ Timo Parvela, Bjērns Sortlanns; ilustrējis Pasi Pitkenens; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 189, [3] lpp

Pauli, Gunters. Siržu karalis : mācību pasaka divās valodās / GuntersPauli ; māksliniece KaterinaBaha ; redaktors Guntis Kalns ; vāka dizaina adaptācija Sanita Romančuka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 39 lpp. + ilustrācijas.

Pauli, Gunters. Vai āboli lido? / GuntersPauli ; māksliniece KaterinaBaha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 39 lpp.

Pīrss, Bobijs. Viljams Ventonsun orbulatoraģents/ Bobijs Pīrss ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 206, [1] lpp. ; 21 cm. - (Viljams Ventons/ Bobijs Pīrss ; 3). - Vidējā skolas vecuma bērniem. . - 9+.

Rasela, Reičela Renē. Nikijasdienasgrāmata : Ne gluži labākās ienaidnieces stāsti / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar NikijuRaselu un ĒrinuRaselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 243, [4] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Nikijasdienasgrāmata / Reičela Renē Rasela ; 11). - Vidējā skolas vecuma bērniem.

Rīds, Tomass Mains. Baltais virsaitis : Ziemeļmeksikasleģenda / Tomass MainsRīds ; no angļu valodas tulkojusi Erna Sprince. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 407, [1] lpp. ; 21 cm. - (Piedzīvojumu sērija).

Štorms, Teodors. Ņiprais Ķipars / Teodors Štorms; no vācu valodas tulkoja Elīna Jirgena ; māksliniece Laima Steika; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 25 nenumurētas lpp. + ilustrācijas. - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Tērnere, Treisija. 100 izgudrojumi, kas veido vēsturi : izcili atklājumi, kas mainījuši mūsu pasauli / sarakstījuši: TreisijaTērnere, AndreaMilza, Klaivs Gifords; [no angļu valodas tulkojusi Andra Muceniece ; redaktore Dace Markota]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017. - 128 lpp

Ugunsdzēsējs steidz palīgā / tulkojums latviešu valodā: apgāds Zvaigzne ABC. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Lielbritānija : Igloo Boooks. - ©2017. - 10 nenumurētas lpp.

Valjamss, Deivids. Sliktais tētis / Deivids Valjamss; Tonija Rosa ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 443, [4] lpp

Veidenbaums, Eduards, 1867-1892. Dzeja / Eduards Veidenbaums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. - 54, [1] lpp. ; 20 cm. - (Vajadzīga grāmata)

Vēro, ieklausies, atrodi! / [Svjatoslova Bulackaideja ; Valērijas Zubkovasdzeja ; mākslinieks Igors Lazars; no krievu valodas tulkojusi Ieva Tarvida]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (Ķīna). - [18] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Runājošā grāmatiņa).

Jauno grāmatu diena 2019. gada 31. janvārī

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2018. gada decembrī

Autors Redaktors Ceturtdiena, 06 decembris 2018 14:58

Barsoti, Eleonora. Ziemassvētkus gaidot / Eleonora Barsoti ; Valda Valtere-Jēkabsone, tulkojums no itāliešu valodas. - Rīga : Annele, [2018]. - [Viļņa] : Balto print. , ©2018. - 32 nenumurētas lpp.

Bellova, Bianka. Ezers / Bianka Bellova ; no čehu valodas tulkojusi Halina Lapiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; māksliniece Elīna Brasliņa. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 187, [4] lpp.

Benediktuss, Deivids. Atgriešanās Septiņjūdžu mežā : Vinnija Pūka jaunie piedzīvojumi kopā ar Kristoferu Robinu un draugiem / Deivids Benediktuss ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; atdzejojusi Māra Cielēna ; Marka Bērdžesa ilustrācijas. - [2. izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 212, [1] lpp.

Berzinska, Lilija, 1978-. Meža pasaka / Lilija Berzinska ; ar autores ilustrācijām ; redaktore Gundega Blumberga ; Katrīnas Vasiļevskas dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 44, [3] lpp

Čuba, Natālija. Lācēna Villija brīnumainie atklājumi mežā : interesantais mežā, dažādi meža iemītnieki, meža noslēpumi, mežs tumsā / Natālija Čuba ; no krievu valodas tulkojusi Ludmila Viļumova ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; ilustrācijas: I. Morozova. - Rīga :

Annele, [2018]. - [Viļņa] : Balto print. , ©2018. - 43 lpp.

Dikinsa, Rozija. Datori un programmēšana : atver lodziņus! / Rozija Dikinsa [teksta autore], Šovs Nīlsens [ilustrācijas] ; [dizainu veidoja Emīlija Bādena un Holija Lamonta ; tulkojums latviešu valodā, Sabīne Trēde]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 (Ķīna). - 14, [2] lpp.

Dzīvnieki laukos / [teksts]: Émilie Beaumont ; [ilustrācijas]: Christel Desmoinaux ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].- 18 nenumurētas lpp

Dzīvnieki mežā / [teksts]: Hélène Grimault, Émilie Beaumont ; [ilustrācijas]: Christel Desmoinaux ; no franču valodas tulkojusi Kristīne Skrīvele ; redaktore Indra Putre. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 18 nenumurētas lpp

Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans. Brašais Moriss. Nedēļa kājām gaisā / Kārls Jūhans Forsēns-Ērlins ; Katarina Vintrafors ilustrācijas ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums latviešu valodā: Aija Dvinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 36 lpp

Gabrielsone, Moda. Lookbook meitenēm : satriecoši lielisks modes ceļvedis ikvienai / Modas Gabrielsones teksts ; Aliksas de Musakas ilustrācijas ; tulkotāja Ilze Sausiņa ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 224 lpp.

Jūna, Nikola. Viss, itin viss : romāns / Nikola Jūna ; [ilustrācijas]: David Yoon ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 316, [1] lpp

Keizerlinka, Linde fon. Šķiršanās un tikšanās / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - [Rīga] : Jumava ; Liegra, [2018]. - 166, [1] lpp

Keizerlinka, Linde fon. Tavas asaras uz mana vaiga / Linde fon Keizerlinka ; no vācu valodas tulkojusi Vija Brangule ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava ; Liegra, [2018]. - 174, [1] lpp.

Kesa, Kīra. Prinča līgava. Kronis : triloģijas "Prinča līgava" piektā grāmata / Kīra Kesa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte ; redaktore Diāna Romanoviča ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2018 (Jelgavas tipogrāfija). - 287, [1] lpp.

Kinnijs, Džefs. Grega dienasgrāmata / Džefs Kinnijs ; no angļu valodas tulkojusi Daina ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 217, [1] lpp.- 13. Sabrukums.

Kreiss, Roberts. Zaglis : romāns / Roberts Kreiss ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 415 lpp.

Liepiņš, Agris, 1959-. Mūsu ķēniņš / mākslinieks un teksta autors Agris Liepiņš ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 56, [5] lpp. : ilustrācijas, karte. - Skaidrojošā vārdnīca: [59.-60.] lpp.

De Mari, Silvana. Hanija. Mēmā ragana / Silvana De Mari ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 367, [1] lpp

Mācies valodas un izzini pasauli! : latviešu- русский- english- deutsch valodas vārdnīca / Tamāra Žizņevska, Iveta Kļaviņa, Gita Andersone ; redaktore Indra Putre ; maketētāja Iveta Kļaviņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014. - 65 lpp

Murmane, Amēlija. Ar sirdi pret klikšķi / Amēlija Murmane ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokarēviča ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 80 lpp

Nesbē, Jū. Doktors Proktors un lielā zelta laupīšana / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; [ilustrācijas]: Per Dybvig ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, Patersons, Džeimss. Peles vārds : stāsts / Džeimss Patersons un Kriss Grābensteins ;

Džo Satfina ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 269, [3] lpp [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 255, [1] lpp

Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris atrod draugus / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Kauņa : Jūsų Flintas. , ©2018. - 14 nenumurētas lpp.

Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris iepazīst krāsas / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]

Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris mācās skaitīt / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Kauņa : Jūsų Flintas. , ©2018. - 14 nenumurētas lpp

Pikiene, Irma. Zaķēns Ziķeris mācās būt vērīgs / Irma Pikiene ; ilustrējusi Jurgita Juškaite-Jakaitiene. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Kauņa : Jūsų Flintas. , ©2018. - 14 nenumurētas lpp

Pingvīnēna lielais piedzīvojums : stāsts / [teksts]: Melanie Joyce ; [ilustrācijas]: Gareth Liewhellin ; tulkojusi Linda Kalna ; redaktore Antra Jansone. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - Ķīna. - 20 nenumurētas lpp.

Pitkevica, Guna. Čau, ko dari? : bērnu anekdotes / sastādījusi Guna Pitkevica ; Edgara Švanka grāmatas dizains ; Ingunas Kļavas Švankas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 62, [1] lpp

Plūdons, Vilis, 1874-1940. Zaķīšu pirtiņa / Vilis Plūdons ; māksliniece Agija Staka ; Ingunas Kļavas Švankas grāmatas un vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 24 nenumurētas lpp

Saga, Zoji. Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga / Zoji Saga ; tulkojusi Dace Andžāne ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont, [2018]. - 316, [1] lpp

Samule, Elīna, 1989-. Mārlija sapņu ceļojums. Mārlijs astronauts : Mārlijs astronauts / Elīna Samule ; māksliniece Māra Dzelstiņa ; galvenā redaktore Kristīne Dzelstiņa ; redaktore Linda Tunte. - Rīga : Izdevniecība iŽurnāli, [2018]. , ©2018. - 34 lpp.

Sēja, Gundega. Mana un tava Latvija / Gundega Sēja ; redaktore Marika Taube ; Guntas Plotkas dizains ; Alises Landsbergas zīmējumi ; fotogrāfiju autori: Māra Alševska, Ilona Ancāne, Māris Balcers [un vēl 24 fotogrāfiju autori]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 79, [1] lpp.

100 dzejoļi Latvijai : 1918-2017 / sakārtojusi Inese Auziņa ; Guntas Plotkas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 127, [1] lpp

90 Skerijs, Ričards. Labu labā lasāmgrāmata / Ričards Skerijs, teksts, ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa ; dzejoļus atdzejojusi Daina Grūbe ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela ; ilustrējis Pasi Pitkenens ; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 128 lpp

Špeilhofa, Barbara van den. 13 ņipri Ziemassvētku vīriņi : Ziemassvētku stāsts 24 nodaļās / Barbara van den Špeilhofa ; Zuzannes Gēlihas ilustrācijas ; no vācu valodas tulkoja Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava ; Liegra, 2018. - 172, [4] lpp.

Valtere, Inese. Pasakas ģimenei / Inese Valtere ; māksliniece Gunta Zaļaiskalna. - [Stopiņi] : [Inese Valtere] ; Amber Book Print, [2018]. - [Inčukalns] : Amber Book Print. , ©2018. - 47, [1] lpp

Watson, Brown. Trīs aizraujoši stāsti : mazie lasītāji / Brown Watson ; tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Latvija SIA, 2018. - 30 lpp.

Watson, Brown. Trīs piedzīvojumu stāsti : mazie lasītāji / Brown Watson ; tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna. - Rīga : Egmont Latvija SIA, 2018. - 30 lpp

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; literārā konsultante Ildze Jurisone. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 64, [9] lpp.

Ziedonis, Imants, 1933-2013. Krāsainās pasakas / Imants Ziedonis ; māksliniece Ieva Maurīte ; redaktore Inese Auziņa ; māksl. redaktore Māra Alševska. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2016. - 75, [4] lpp.

Znotiņa, Vija. Tu to vari : jautri eksperimenti bērniem kopā ar vecākiem / Vija Znotiņa ; autores redakcijā ; Vitas Lēnertes vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 112 lpp.

Jauno grāmatu diena 2018. gada 27. decembrī


 

 

1 lapa no 20

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!