Jaunumi bērniem

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada jūnijā

Autors Redaktors Piektdiena, 07 jūnijs 2019 09:50

Auseklis, Uldis, 1941-. Četras otas : gadalaiku dzejoļi bērniem / Uldis Auseklis ; ilustrējuši: Aleksejs Naumovs, Signe Ērmane, Gundega Muzikante, Ilze Dambe. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019 (Rēzekne : Latgales druka). - 38 nenumurētas lpp.

Auseklis, Uldis, 1941-. Un tu esi brīvs : dzejoļi dažādiem bērniem / Uldis Auseklis ; māksliniece Signe Ērmane ; redaktore Renāte Neimane ; datorgrafiķe Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 50, [2] lpp.

Auza, Māra, 1937-. Māras pasakas / Māra Auza, teksts un ilustrācijas. - [Latvija] : Izdevniecība "Otis", [2019]. , ©2019. - 53 lpp.

Bahs, Ričards. Kaija, vārdā Džonatans Livingstons : pilns izdevums / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; vāka un grāmatas dizains: Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - 3., papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 93, [2] lpp.

Birks, Jans. Sāra un Sprogainis : ponijs uz četrām ķepām / Jans Birks ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 64 nenumurētas lpp.

Brice, Baiba. Visi desmit spēlējas : pirkstiņpanti un skandējamās rotaļas bērna vingrināšanai un iepriecināšanai / Baiba Brice ; redaktore Oļesja Burkevica ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; Alises Landsbergas ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2017 (PNB Print). - 52, [3] lpp.

Ēkmane, Kšerstina. Suns mežā pie ūdeņiem : sirsnīgs un inteliģents stāsts par draudzību un uzticību / Kšerstina Ēkmane ; no zviedru valodas tulkojusi Solveiga Elsberga ; Aijas Andžānes vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109, [1] lpp.

Klasens, Džons. Es gribu atpakaļ savu cepuri! / Džons Klasens ; no angļu valodas tulkojusi Ita Lapsa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 33 nenumurētas lpp.

Krankaliene, Neringa. Mūsdienīgi rokdarbi : radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas : enciklopēdija / Neringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko ; [no liet. val. tulk. Lāsma Nikolaisone ; red. Baiba Vītola ; fotogr.: Rasa Linkaite, Aleksa Jauņus, Roberta Narkus]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 333 lpp.

Kreicbergs, Toms. Havanas kaķu karalis : romāns / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 351, [1] lpp.

Lindgrēne, Astrida. Karlsons, kas dzīvo uz jumta, lido atkal / Astrida Lindgrēne ; Anatolija Savčenko ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Marika Taube ; grāmatas un vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019. - 110, [2] lpp.

Nonna, Fabiola. Pavisam jauns stāsts par mopsi Karlu, kas piepeši tika pie ģimenes : Stāsts par mopsi Karlu / teksts Fabiola Nonna, Lūkass Veidenbahs ; ilustrācijas Joelle Tourloniasa ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 25 nenumurētas lpp.

Olsone, Kristīna. Mūmijas mīkla / Kristīna Olsone ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 221, [1] lpp.

Petešena, Sīri. Burbulis / Sīri Petešena ; no norvēģu valodas tulkojusi Māra Valpētere ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2019. - 293, [1] lpp.

Pilkijs, Deivs. Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un un radioaktīvo robo-bokseršortu barbariskā atriebība : Deiva Pilkija desmitais episkais romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 216, [7] lpp.

Pračets, Terijs. Man būs pusnakts kleita / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 431, [1] lpp.

Rainis, Jānis, 1865-1929. Jāzeps un viņa brāļi / Rainis ; [priekšvārds: Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa, vāka dizains: Vita Lēnerte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 295, [1] lpp.

Rainis, Jānis, 1865-1929. Pūt, vējiņi! / Rainis ; [priekšvārds: Inguna Daukste-Silasproģe ; redaktore Inese Auziņa ; Vitas Lēnertes vāka dizains]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Poligrāfists). - 190, [1] lpp.

Rīds, Gevins. Disleksija agrīnā vecumā : praktiska rokasgrāmata / Gevins Rīds ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. - 222, [1] lpp. : tabulas. - Terminu glosārijas 201.-[205.] lpp.

Rozenfelde, Marta. Anelaina / Marta Rozenfelde, teksts un ilustrācijas. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019]. - 14, [1] lpp. : ilustrācijas ; 18 cm
Skalbe, Kārlis, 1879-1945. Pasakas / Kārlis Skalbe ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; priekšvārds: Dr.philol. Lita Silova. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019]. , ©2019. - 449, [6] lpp

Vācietis, Ojārs, 1933-1983. Uz putnu lielceļa / Ojārs Vācietis ; sakārtojusi Gundega Sēja ; grāmatas vāka un dizaina autors Aigars Truhins ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 109 lpp.

Jauno grāmatu diena 27. jūnijā

 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada maijā

Autors Redaktors Trešdiena, 08 maijs 2019 15:00

Čukovskis, Kornejs.  Dakteris Aikāsāp/ Kornejs Čukovskis; no krievu val. atdzej. Ieva Strelēvica; Nikolaja Karpenko il. ; Lauras Akmanesmāksl. apdare. - [2. izdevums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 24 nenumurētas lpp.

Doda, Emīlija.  Jautājumi un atbildes tavam IQ / Emīlija Doda ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 143, [1] lpp.

Grīns, Džons.  Bruņurupuči bez gala : romāns / Džons Grīns ; no angļu valodas tulkojis Ingus Macats; Ilzes Isakasvāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 256 lpp.

Grīnvuda, Elinora.  Visas manas emocijas : iemācies mīlēt savas izjūtas / Elinora Grīnvuda; redaktore Inese Auziņa ; tulkojums: Ilze Veinberga ; konsultants Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. , ©2019. - 80 lpp.

Jaunsudrabiņš, Jānis, 1877-1962.  Zaļā grāmata / Jānis Jaunsudrabiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; izmantoti Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 412, [1] lpp.

Kas te dzīvo? : lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās/ Ginta Tenbergateksts ; redaktore Gunta Šustere; grāmatas un vāka dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 10 nenumurētas lpp.

Kas dzīvo mežā? : lielisks mācību līdzeklis dabaszinībās/ Ginta Tenbergateksts ; redaktore Gunta Šustere; grāmatas un vāka dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 10 nenumurētas lpp.

Kestere, Ulrika.  Kā Otto pie džempera tika / Ulriha Kestere, [teksts un ilustrācijas] ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26 nenumurētas lpp.

Landara, Ellena R., 1987-.  Lietussargs : fantāzijas žanra stāsts / Ellena R. Landara; Agijas Stakasilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers ; grāmatas un vāku dizaina autore Māra Alševska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 190, [2] lpp

Lasmane, Liene.  Pagalma mantojums : 32 jautras spēles un rotaļas / Liene Lasmane ; ilustrāciju autors Mikus Čavarts; redaktore Elīna Vanaga ; Vitas Lēnertes vāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 78, [2] lpp.

Pauli, Gunters.  Zebras gaisa kondicionētājs : TheZebra Aircon/ GuntersPauli ; māksliniece KaterinaBaha ; redaktors Guntis Kalns ; tulkojums: Lilija Berzinska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 39 lpp.

Pilkijs, Deivs.  SupervaronisKapteinis Apakšbiksisun ļaundara Tipša Zvaniņbikšaatgriešanās : Deiva Pilkijadevītais episkais romāns / no angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 294, [7] lpp.

Pulmans, Filips.  Putekļu grāmata : romāns / Filips Pulmans; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 541, [1] lpp.

Svifts, Džonatans.  Guliveraceļojumi / Džonatans Svifts ; [tulkojis Oskars Zviedris ; ilustrējis Ģirts Vilks]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Poligrāfists). - 142, [1] lpp. : ilustrācijas

Šelvaha, Lolita.  Gatavo pats! : Fast Foodēdienu receptes / Lolita Šelvaha; [Vitas Lēnertes dizains ; Elvija Mennika foto ; redaktore Baiba Vītola]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 71 lpp.

Vīslandere, Juja.  Mūmammakāpj kokā / Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists; pēc Jujasun Tūmasa Vīslanderuidejas ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 101, [1] lpp. : ilustrācijas

Vīslandere, Juja.  Mūmammasvin Vārnas dzimšanas dienu / Juja Vīslandere, Svens Nūrdkvists; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - 51, [1] lpp.

Jauno grāmatu diena 30. maijā

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada aprīlī.

Autors Redaktors Trešdiena, 17 aprīlis 2019 09:39

Bembijs / [ilustrācijas]: Walt Disney Studio ; [adaptētājs] Bob Grant ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp.

Dacjūte, Evelina. Laime ir lapsa / Evelina Dacjūte ; Aušra Kjudulaite, ilustrācijas ; Dace Meiere, tulkojums latviešu valodā. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 47 nenumurētas lpp.

Dmučovskiene, Rasa. Skudriņa Kāpēcīte / Rasa Dmučovskiene ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; Ģintara Jocjus ilustrācijas ; atdzejojusi Jana Egle. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 56 lpp.

Felkere, Anete. Zēns, meitene, internets un gadījums / Anete Felkere, Andris Marts ; Māris Baumanis, zīmējumi ; Lilija Rimicāne, vāka noformējums. - Rīga : Avots, [2019]. - 127, [1] lpp.

Kaldmā, Ketlina. Būt sliktai meitenei ir dievīgi : stāsts / Ketlina Kaldmā ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; ilustrējis Jāns Rēmuss ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 123, [4] lpp.

Karalis Lauva / [adaptētājs] Justine Korman ; [ilustrācijas]: Don Williams, H.R. Russell ; tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Linda Kalna ; Walt Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2019]. - 27, [1] lpp.

De Koks, Mihaels. Rozija un Musa, meitene un zēns : stāsti / Mihaels de Koks ; [ilustrācijas]: Judīte Fanistendāla ; no nēderlandiešu valodas tulkojusi Inese Paklone ; redaktors Jānis Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 180, [2] lpp.

Melece, Anete, 1983-. Kiosks / Anete Melece teksts, ilustrācijas, dizains ; redaktore Inese Zandere ; dizains Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2019]. - 33 nenumurētas lpp.

Nilsone, Frīda. Ledusjūras pirāti / Frīda Nilsone ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; mākslinieks Mārtiņš Zutis. - Rīga : Jānis Roze, 2019. - 336 lpp.

Ozola, Līva, 1991-. Eju meklēt! / Līva Ozola teksts un ilustrācijas ; redaktors Inese Zandere ; dizains - Normunds Ozols, Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, [2019]. - 33 nenumurētas lpp

Parra, Marija. Vārtsargs un jūra / Marija Parra ; no norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; vāka ilustrācija: Reinis Pētersons ; redaktore Ingmāra Balode. - [Rīga] : liels un mazs, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 275, [1] lpp.

Pasaules tautu pasakas / Niklāva Strunkes ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; Dainas Vīķeles vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019. - 95, [1] lpp.

Plūdons, Vilis, 1874-1940. Eža kažociņš / Vilis Plūdons ; māksliniece Marina Heniņa ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2019. - 41 nenumurēta lpp.

Šteinhēfels, Andreass. Riko, Oskars un pieci glābšanas plāni / Andreass Šteinhēfels; no vācu valodas tulk. Ligita Sproģe ; Pētera Šesova ilustrācijas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 252, [4] lpp.

Svirževska, Lilita, 1971-. Attīstošās un izzinošās rotaļlietas : pirmsskolas vecuma bērniem / Lilita Svirževska, Ilze Vjatere-Meinarte ; mākslinieciskais noformējums: L. Rimicāne. - Rīga : Avots, [2019]. - 117 lpp.

Taunzenda, Džesika. Nekadbija. Moriganas Kraukles pārbaudījumi / Džesika Taunzenda ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Lilita Vīksna. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019. - 459, [4] lpp.

Vanaga, Agnese. Plastmasas huligāni / Agnese Vanaga ; māksliniece Līva Ozola ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 94, [3] lpp.

Višķere, Zane. Mazais pētnieks : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas bērniem 2-5 gadu vecumā / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; fotogrāfe Jeļena Šveica ; literārā redaktore

Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, 2019. - 142, [1] lpp.

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un mežonīgie pirāti / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2019. - 69, [4] lpp.

JAUNO GRĀMATU DIENA 2019. GADA 25.APRĪLĪ
 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā 2019. gada martā

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 marts 2019 14:43 Autors Redaktors Otrdiena, 26 marts 2019 08:55

Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi/ Bono Bidari; no katalāņuvalodas tulkojusi Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. –

Bidari, Bono. Es, Elviss Riboldi, un pazudušo suņu noslēpums / Bono Bidari; no katalāņuvalodas tulkojusi Dace Meiere ; [ilustrējis] Òscar Julve; redaktore Ilona Ancāne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 211, [5] lpp.

Bikše, Laima, 1970-. Grāmata par zilo zirdziņu / Laima Bikše, teksts un ilustrācijas ; redaktore Guna Pitkevica; Ingunas Kļavas Švankasgrāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26 nenumurētas lpp

Hanta, Linda Malelija. Zivs kokā : romāns / Linda Malelija Hanta; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 207, [1] lpp.

Hantere, Ērina. Nestundā : romāns / Ērina Hantere; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Ogriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 368 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - (Klanu kaķi / Ērina Hantere; VI)

Laukmane, Maija, 1953-. Kaķpēdiņas : dzejoļi bērniem / Maija Laukmane ; māksliniece Antra Auziņa-Bajāre; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2019. - 56 lpp

Melgalve, Ieva, 1981-. Īsti cilvēki / Ieva Melgalve ; Anitas Rupeikas ilustrācijas ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 31 nenumurēta lpp.

Lisovska, Aija. Viss būs labi, Made! / Aija Lisovska ; māksliniece Agija Staka; redaktore Guna Pitkevica; Ingunas Kļavas Švankasvāka un grāmatas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 63 lpp

Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija vidusskolēniem / autori: Eduards Aivars, Amanda Aizpuriete, Andris Akmentiņš, Anna Auziņa, Ingmāra Balode, Uldis Bērziņš, Leons Briedis, Ronalds Briedis, Pēteris Draguns, Gaiķu Māris, Inga Gaile, Inguna Jansone, Liāna Langa, Andra Manfelde, Andris Ogriņš, Artis Ostups, Marts Pujāts, Anna Rancāne, Edvīns Raups, Katrīna Rudzīte, Ieva Rupenheite, Māris Salējs, Daina Sirmā, Ruta Štelmahere, Kārlis Vērdiņš, Arvis Viguls, Inese Zandere, Alise Zariņa ; sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 176 lpp. ; 21 cm. - Par dzejniekiem: 159.- 168. lpp.

 Mūsdienu latviešu īsprozashrestomātija vidusskolēniem / sakārtojums, redaktore Inese Auziņa ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2016 (Poligrāfists). - 303 lpp. ; 21 cm. - Par rakstniekiem: 297. lpp.

Neimane, Kristīne, 1978-. Rolisun Brunis iepazīst pasauli / Kristīne Neimane ; māksliniece Olga Gogole ; Māras Alševskasgrāmatas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 25 nenumurētas lpp.

Poruks, Jānis, 1871-1911. Tracis / Jānis Poruks; māksliniece Agija Staka; Ingunas Kļavas-Švankasvāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 16 nenumurētas lpp.

Pračets, Terijs. Ziemdaris: romāns / Terijs Pračets; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; [ilustrācijas]: Paul Kidby; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 396,[2] lpp.

Raičenoka-Raišonoka, Zane. Sivēnu princese Berta Bertolīne/ pasaku rakstīja un bildes zīmēja Zane Raičenoka-Raišonoka; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 26, [3] lpp.

Smeila, Hollija. Viss, kas mirdz / Hollija Smeila; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 414, [1] lpp.

Sortlanns, Bjērns. Kepler62 / Bjērns Sortlanns, Timo Parvela; ilustrējis Pasi Pitkenens; no somu valodas tulkojusi Kristīne Sončika ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 187, [2] lpp.

Veba, Hollija. Drosmīgais kaķēns / Hollija Veba; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 123, [2] lpp

Veba, Hollija. Slepenais draugs / Hollija Veba; Sofijas Viljamsas ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Aija Biezaite; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 127, [1] lpp.

Vinogradova, Laura, 1984-. Mežpasakas: par Meža Susuri, skudrām, Vilceni un Pūces bērnu / Laura Vinogradova ; māksliniece Ieva Ozola ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 43, [1] lpp.

Žutaute, Lina. KikaMika un Supertētadiena / Lina Žutaute; no lietuviešu valodas tulkojusi Marika Taube ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 36 nenumurētas lpp

Jauno grāmatu diena 2019. gada 28. martā

 

 

Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā februārī

Autors Redaktors Otrdiena, 19 februāris 2019 16:45

Akuraters, Jānis, 1876-1937.  Kalpa zēna vasara : Degoša sala / Jānis Akuraters ; Margarita Stoka, vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2019. - 174, [2] lpp.

Auziņa, Ieva, 1975-.  Glābējcūka / Ieva Auziņa, Ilze Raudiņa ; redaktore Daina Vilemsone ; fotogrāfs Normunds Brasliņš. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 38, [1] lpp.

Bedīls, Deivids.  Maģiskā pults : nospiediet A + B + UP + DOWN un atbloķējiet smieklīgo grāmatu / Deivids Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 363, [3] lpp.

Bedīls, Deivids.  Vecāku aģentūra : izvēlies savu mammu un tēti / Deivids Bedīls ; Džima Fīlda ilustrācijas ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 382, [2] lpp

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.  Noveles / Rūdolfs Blaumanis ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : Apgāds "Jumava", 2019. - 148, [3] lpp.

Carfati, Einata.  Kaimiņi / Einata Carfati ; no ivrita tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 42 nenumurētas lpp.

Ērgle, Zenta, 1920-1998.  Labi sēņu māmiņai / Zentas Ērgles pasakas ; ilustrējusi Margarita Stāraste ; redaktore Inese Pelūde. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26, [6] lpp.

Frits, Alekss.  Politika iesācējiem / Alekss Frits, Rozija Horeišija un Luja Stovela ; ilustrējis Kelans Stovers ; redaktore Zane Seņkova ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - UAE. , ©2019. - 127 lpp.

Gāga-Ēķe, Daina, 1978-.  Gribu būt dizainers : iedvesmas grāmata bērniem / Daina Gāga Ēķe, teksts, ilustrācijas un dizains ; literārā redaktore Ieva Broka. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : droši un koši, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 97 lpp.

Grimms, Jākobs.  Sarkangalvīte / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 17 nenumurētas lpp.

Grimms, Jākobs.  Vilks un septiņi kazlēni / Jākobs Grimms, Vilhelms Grimms ; māksliniece Agija Staka ; tulkojusi un pārstāstījusi Inese Pelūde ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 17 nenumurētas lpp.

Hantere, Ērina.  Bīstamā taka / Ērina Hantere ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 365 lpp.

Hāgerups, Klauss.  Meitene, kas gribēja izglābt grāmatas / Klauss Hāgerups ; Līsas Aisatū ilustrācijas ; no norvēģu valodas tulkojusi Marta Roķe ; redaktore Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 54 nenumurētas lpp.

Hegartijs, Šeins.  Tumšmute. Haosa sākums / Šeins Hegartijs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Linkuma ; redaktore Līga Ciematniece ; [ilustrācijas]: James de la Rue. - [Rīga] : Prometejs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 358 lpp

Hējers, Dāns.  Krēslas gari un citi spoku stāsti / Dāns Hējers ; Jonnas Bjērnšērnas ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Pudure ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017 (Poligrāfists). - 62, [1] lpp.

Kalniņa, Irma, 1950-.  Pie galda / Irma Kalniņa ; mākslinieks Reinis Pētersons ; redaktore Oļesja Burkevica. - [Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2017. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 62, [2] lpp.

Ķezbers, Kārlis, 1914-2006.  Brencītis : pasaka / Kārlis Ķezbers ; ilustrējis Viestarts Aistars. - Rīga : Mansards, [2018]. , ©2018. - 190, [1] lpp.

Lindgrēne, Astrida.  Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta / Astrida Lindgrēne ; Anatolija Savčenko ilustrācijas ; no zviedru valodas tulkojusi Elija Kliene ; redaktore Marika Taube ; vāka dizaina autore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018. - 95, [1] lpp.

Manfelde, Andra, 1973-.  Vēja Vīrs un mēs : Ventspils pasaka bērniem un vecākiem / Andra Manfelde ; [red.: Renāte Neimane (atb.), Lilija Berzinska (lit.) ; Andras Manfeldes, Annas Ugāres il. ; dizains Nataļja Kugajevska]. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - Rīga : Dardedze hologrāfija. , ©2018. - 143 lpp

Martinello, Džesika.  Pat briesmoņi tīra zobus / Džesika Martinello, Greguārs Mabīrs ; tulkojusi Laura Romanovska ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2019. - 27 lpp.

Niemi, Jūli.  Tu neiesi viens : romāns / Jūli Niemi ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Māra Kalve. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 351 lpp

Nīvenhūzena, Martīne van.  Tik daudz, ko tev teikt... / Martīne van Nīvenhūzena ; tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 21, [2] lpp.

Paegle, Anita, 1956-.  Rožu spoks : pils stāsts / teksts: Andrejs Vīksna ; Anitas Paegles ilustrācijas ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - 27 lpp.

Pračets, Terijs.  Pilna cepure debesu : romāns / Terijs Pračets ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. , ©2018. - 350, [2] lpp.

Petraškevičs, Juris, 1953-.  Ērika un bailes / Juris Petraškevičs ; redaktore Inese Zandere. - Rīga : Liels un mazs, 2018. - 33 lpp

Prohasko, Marjana.  Kā saprasties ar kazu / Marjana Prohasko ; Tarass Prohasko ; no ukraiņu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : SIA "Jāņa Rozes apgāds", 2019. - 83, [4] lpp.

Purēns, Vilnis, 1961-.  Kā izprast emocijas : metodiski materiāli pedagogiem un izglītības iestāžu psihologiem / Vilnis Purēns ; [zīm., datorgraf. Rudīte Kravale]. - Rīga : RaKa, 2019. - 24 lpp. : ilustrācijas, tabulas + 10 emociju kartiņas. - Bibliogr.: 24. lpp

Purviņa, Maija Viktorija.  Lācēna ziema : Little Bear's Winter / Maija Viktorija Purviņa ; Arvīda Purviņa tulkojums no angļu valodas. - 2. izdevums. - Rīga : Avots, 2018. - 20 lpp.

Rasela, Reičela Renē.  Maksa Kramblija dēkas : Pamatskolas haoss / Reičela Renē Rasela kopā ar Nikiju Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018. - 228, [4] lpp

Rasela, Reičela Renē.  Nikijas dienasgrāmata : Ne pārāk slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti / Reičela Renē Rasela sadarbībā ar Nikiju Raselu un Ērinu Raselu ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2019. - 258, [1] lpp. : ilustrācijas

Rungulis, Māris, 1950-.  Trīs nāves Mārtiņdienā : Pārupes spoku stāsti / Māris Rungulis ; mākslinieks Kristians Brekte ; redaktore Inese Zandere ; dizains: Ūna Laukmane. - [Rīga] : liels un mazs, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 124, [4] lpp.

Skotons, Robs.  Runcis Puncis slepenais aģents! / Robs Skotons ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; redaktore Sarmīte Lomovceva. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 33 nenumurētas lpp

Staka, Agija, 1969-.  Vecīša cimdiņš : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Sakas ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Ķīna. , ©2018. - 8 nenumurētas lpp

Staka, Agija, 1969-.  Zvēri un abru taisītājs : pēc latviešu tautas pasakas / Agijas Stakas ilustrācijas ; Ingunas Kļavas Švankas dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Ķīna. , ©2018. - 8 nenumurētas lpp.

Stāraste, Margarita, 1914-2014.  Laimes zeme : pasaka / Margarita Stāraste ; autores ilustrācijas. - Grāmata sagatavota pēc 1993. gada izdevuma. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - 40 nenumurētas lapaspuses

Strautniece, Anna, 1962-.  Kaķi, kamoli un sapņi / Anna Strautniece ; autores ilustrācijas. - Rīga : Alis, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 293, [1] lpp.

Šmits, P.  Latviešu mitoloģija / P. Šmits. - Atkārtots izdevums. - [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2019. , ©2019. - 173, [2] lpp.

Timofejevs, Sergejs.  Pasaka par bruņinieku, kuram sāpēja zobi / Sergejs Timofejevs ; ilustrējusi Rūta Briede ; no krievu valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; redaktore Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - 40 lpp.

Tungala, Lēlo.  Sniegavīra Ludviga laime / Lēlo Tungala [teksts] ; Regīna Luka-Tompere [ilustrācijas] ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnbega ; literārā konsultante Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 23 lpp.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.  Dilles tante : poēma / Kārlis Vērdiņš ; māksliniece Rebeka Lukošus ; redaktore Inese Zandere ; mākslinieciskā redaktore Rūta Briede. - [Rīga] : Liels un mazs, 2018. - 43 lpp.

Volkinšteine, Zane.  Augstāk par zemi / Zane Volkinšteine, Baiba Grīnberga ; ilustrējusi Agnese Aljēna ; redaktore Jana Kuļeņova ; dizains: Irēna Ansava. - [Jaunsvirlauka, Jelgavas novads] : Biedrība "Droši un koši", 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 59, [1] lpp.

Vollēbens, Pēteris.  Vai dzirdi, kā koki runā? : izzinoša pastaiga mežā / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga ; vāka un iekšlapu dizains: Dagmar Herrmann ; ilustrācijas: Stefanie Reich ; fotogrāfijas: Pēteris Vollēbens, Jens Steingässer ; zinātniskais konsultants Māris Lielkalns. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 127, [1] lpp.

Zelta klasika. Aladins : vakara pasaciņa / tulkojis Mārtiņš Brūders ; redaktore Linda Kalna ; Disney. - Rīga : Egmont Publishing, [2018]. - 48 lpp.

Ziemanis, Ilmārs, 1979-.  Peļķīte / Ilmārs Ziemanis ; vāka dizains un ilustrācijas: Andis Reinbergs ; redaktore Guna Pitkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 26 nenumurētas lpp.

Jauno grāmatu diena 28. februārī
 

 

1 lapa no 21

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!