Jaunumi decembrī


NOZARU LITERATŪRA
Bīčs, Riks.  Origami : papīra locīšanas rokasgrāmata / Riks Bīčs ; [no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 264 lpp. : il.
Ильин, В. Ф.(Виктор Федорович). Vēdersāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Iļjins ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 93 lpp. : il.
Jegorovs, Aleksejs. Uzvedības atkarības / Aleksejs Jegorovs ; [tulkoja Ineta Dabiņa]. - Rīga : RaKa, c2009. - 229 lpp.
Karaša, Diāna. Latviešu sadzīves tradīcijas un godi / Diāna Karaša. - Rīga : Jumava, [2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 158, [2] lpp. : il.
Lauki - Latvijas sirds / sast.: Helēna Grīnberga, Voldemārs Strīķis ; red. Andris Grīnbergs ; iev. Vai pazīstam savus laukus, 18.-20.lpp., aut. Voldemārs Strīķis ; māksl. Dace Draveniece ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte ; Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ; LR Valsts zemes dienests ; fotogr.: Ieva Novicka, Andris Eglītis. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002. - 303 lpp. : il., ģīm.
Madalāne, Valda. Veselības grāmata / [Valda Madalāne]. - Rīga : Lauku Avīze, c2010 (Latgales druka). - 95 lpp. : il.
Naita, Lorna. Šūšana : rokasgrāmata / Lorna Naita ; [no angļu valodas tulkojusi Margita Markevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 256 lpp. : il.
Nezināmais karš : latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956 : nacionālo partizānu cīņu un piemiņas vietas / [Latvijas Nacionālo partizānu apvienība]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālo partizānu apvienība ; Domas spēks, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 350 lpp. : il., faks., kartes.
Nikitenko, Sanita. Tamborēsim! : rokdarbi vienam vakaram / [Sanita Nikitenko ; Sanitas Nikitenko zīmējumi un foto ; Aigara Truhina foto]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 16 lpp. : il.
O`Mūra, Mona. Kā novērst vardarbību skolās : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Mona O'Mūra, Stīvenss Džeimss Mintons ; [no angļu valodas tulkojis Jānis Valbis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 112 lpp. : il.
Paiders, Juris. Latvijas attīstības prioritātes : alternatīva valsts izaugsmei līdz 2025. gadam / Juris Paiders, Jānis Urbanovičs. - Rīga : Baltijas forums, 2010. - 191 lpp. : il., karte, tab.
Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību-2009 / Eiropas Komisija. - Brisele : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs ; Luksemburga, 2010. - 123 lpp. : tab., diagr., karte
Pilsētas zemnieku valstī : Latvijas pilsētas savu interešu sardzē: 1919-1941 / [Latvijas Lielo pilsētu asociācija ; tekstus sakārtojis Dzintars Zaļūksnis]. - [Rīga : Latvijas Lielo pilsētu asociācija], c2009. - 172 lpp. : il. Po'litkovska, Anna, 1958-2006. Tikai un vienīgi patiesība / Anna Poļitkovska ; no angļu valodas tulkojusi Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, c2010. - 461, [1] lpp. - Ietver rādītāju.
Reģionu attīstība Latvijā-2009 / Valsts reģionālās attīstības aģentūra. - 2003-. - Rīga : VRAA, 2010. - 172 lpp. : il., diagr., kartes (dažas krās.)
Kārlis Sebris. Pats / [sastādītāja Ilze Kļaviņa]. - Rīga : Jumava, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 181, [3] lpp. : il.
Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti-2009 : zinātniskie raksti / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = The results of statistical scientific research : research papers / Central Statistical Bureau of Latvia. - 2008-. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2009. - 244 lpp. : diagr., tab.
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību(2009)decembris / Ziņojumu sagatavojuši: O. Barānovs, G. Piņķe un c. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 136lpp.
Žīgure, Anna, 1948-. Viņi. Ceļā / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Jumava, 2010. –229 lpp.

DAIĻLITERATŪRA
Atpile, Ineta, 1977-  Reveranss : sarkans uz sarkana : dzeja / Ineta Atpile-Jugane. - Rīga : Apgāds "Garā Pupa", 2008 (Latgales druka). - 71 lpp. : il.
Dreiže, Laura.  Nepabeigtais skūpsts / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp.
Judina, Dace. Tik vienkārši / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp.
Kaldupe, Skaidrīte, 1922-. Es jums dāvinu pēdējo naktsvijoli : dzeja : visjaunākie dzejoļi, 2009-2010 / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Sol Vita, [2010]. - 119 lpp. : il.
Lārsons, Stīgs. Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni / Stīgs Lārsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 719, [1] lpp.
Meiere, Stefanija. Brī Taneres īsā otrā dzīve : romāna aptumsums novele / Stefanija Meiere, tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvagzne ABC, 2010. - 184 lpp.
Rūmnieks, Valdis.  Čaks / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 788 lpp.
Sandere, Žanete. Laulības pēc sludinājuma : patiess stāsts par Vācijā dibināto ģimeni un ikdienas realitāti / Žanete Sandere. - Rīga : Avots, 2010 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 221 lpp. : il.
Sēle, Laimdota. Cērt zibens marmalē : [vēsturisks romāns] / Laimdota Sēle ; māksl. Ansis Sēlis-Sviriņš ; pēcv. aut. I.Štrumfa. - Rīga : Vara Vīksna, [2010]. - 304, [1] lpp.
Snips, Artūrs, 1949-. Klejojumi / A. Snips. - [Rīga] : Komunikāciju vadība un Konsultācijas, c2010 (Mantojums). - 440 lpp. : il., faks.

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!