Jauno grāmatu saraksts Balvu CB bērnu literatūras nodaļā jūnijā.

Feibels, Tomass.  Es par tevi zinu visu / Tomass Feibels ; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 101, [1] lpp. - (Zibstāsti tīņiem).

Kas tā par krāsu? : izzinoša grāmata bērniem no 2-4 gadiem / Dorisas Rībelas ilustrācijas un teksts ; no vācu valodas tulkojusi Skana Neimane. - Rīga : Madris, [2018]. - 16 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - (Kādēļ? Kāpēc? Kā tā?). - Pirmsskolas vecuma bērniem.

Kūlis, Ēriks. Niķa un Riķa stiķi / Ēriks Kūlis ; māksliniece Dzintra Vīriņa ; redaktors Andris Vilsons. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2014. - 211, [1] lpp. : ilustrācijas. - (Lasītprieks!). - Jaunākā skolas vecuma bērniem.

Lasmanis, Imants, 1937-1977. Lāčplēsis : stāsti bērniem = Lāčplēsis : contado a los niños / Imanta Lasmaņa pārstāsts ; Pablo Auladeļa ilustrācijas ; Vairas Vīķes-Freibergas ievads ; priekšvārds: Pedro Himeness Načers ; redaktors Kristaps Ozoliņš ; tulkojuma redaktors Migels Anhels Sančess Peress ; Māra Garjāņa vāka dizains ; tulkojums spāņu valodā: Alla Baikova, Lāsma Ekimane, Juta Rozentāle [un vēl 6 tulkotāji]. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 391, [2] lpp

Polis-Polītis, Uldis. Rotaļas un rotaļlietas : [dzejolīši bērniem] / Uldis Polis-Polītis ; mākslinieks Kristaps Auzenbergs ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; korektore Brigita Šoriņa. - Rīga : Jumava, 2018. - 60, [4] lpp.

Stepēna, Maija. Pazudušajiem pa pēdām : zilā sila pasakas / Maija Stepēna ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; Antras Auziņas-Bajāres ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018. - 69, [2] lpp. : ilustrācijas. - (Zilā sila pasakas).

Štelmahere, Vita. Es dzīvoju zaļajā Latvijā / Vita Štelmahere ; [atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Kristīnes Ramanes ilustrācijas]. - Rīga : Jumava, ©2016. - 94, [1] lpp.

Vehterovičs, Pšemislavs. Vista vai ola? / Pšemislavs Vehterovičs, ilustratore Marta Ludviševska ; no poļu valodas tulkoja Ingmāra Balode ; redaktore Inese Zandere ; dizaina adaptācija - Artis Briedis. - Rīga : liels un mazs, 2018. - 29, [3] lpp.

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un Melnais Bruņinieks / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Līga Lediņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 66, [5] lpp

Zīgners, Ingo. Mazais pūķis Kokosrieksts un negaisa ragana / Ingo Zīgners ; no vācu valodas tulkojusi Inga Karlsberga. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 66, [7] lpp.

Jauno grāmatu diena 28. jūnijā

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Interesanti!

 

 

 

 

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!