Jaunumi pieaugušo abonementā jūnijā.

Daiļliteratūra.

Bauere, Inguna, 1960-.  Palieku tev uzticams. Juris Neikens : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Brauča, Inga.  Iekšējās pasaules lirika & Ārējās pasaules lirika / Inga Brauča ; Ineses Guras datorsalikums. - Rīga : Autorizdevums ; Sava grāmata, 2018.

Hobjana-Šerona, Staņislava.  Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece ; redaktore Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa dizains ; priekšvārds: Vieslavs Jans Visockis ; ievads: Alicja M. Rudņevska. - Rīga : Mansards, [2018]. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2018.

Džeimsa, Rebeka.  Sieviete spogulī : romāns / Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Gogolis, Nikolajs.  Vijs un citi stāsti / Nikolajs Gogolis ; latviskojis Aleksandrs Čaks. - Rīga : Jumava ; Liegra, [2018]. , ©2018.

Hāge, Martina.  Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikposmu no 1958. līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Karkliņa ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018].

Hūvere, Kolīna.  Manas laimes lauskas : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkoja Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018.

Kangro, Mārja.  Stikla bērns : dokumentālais romāns / Mārja Kangro ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018].

Matulis, Haralds, 1979-.  Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; redaktors Arvis Kolmanis ; Alekseja Muraško dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Platace Fačsa Faina, Marija.  Platās acis / Marija Platace Futchs Fine (Marija Platace Fačsa Faina) ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Pēšsone Džolito, Mālina.  Plūstošās smiltis / Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav Sokcic. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Rikmane, Māra, 1939-.  Mārdadzis : Māras Rikmanes dienasgrāmata / Māra Rikmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Birnbauma. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Šūmeikere, Sāra.  Misters Ročesters : romāns / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Zīle, Monika, 1941-.  Mētelis ar sudrablapsu : stāsti / Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

 

Nozaru literatūra.

Balodis, Pauls, 1978-.  Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... : latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija / Pauls Balodis ; atbildīgais redaktors Dr.habil.philol. Ojārs Bušs ; rādītāja sastādītāja Mg.philol. Sintija Ķauķīte ; vāka un starplapu dizains: Vanda Voiciša. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2018

Bērzs, Arnolds, 1940-.  Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis ; Ingas Apsītes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa. - Rīga : Jumava, [2018].

Grava, Evelīna.  Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija / Evelīna Grava, Daniels Jāns ; [dizains: Ilze Ramane ; redaktore Evita Bandere]. - [Latvija] : Universal universe, ©2017.

Hants, Vincents.  asinis mežā : Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr.hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; ievads: Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Kursīte, Janīna.  Zīmju valoda: latviešu žesti / Janīna Kursīte ; [recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda ; Ieva E. Kalniņa ; redkolēģija: Ieva Kalniņa ... u.c. ; literārā redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains: Agris Dzilna]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2016]

Šļūka, Gatis, 1979-.  Karikatūra LV / Gatis Šļūka, karikatūras un sastādījums ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018.

Zariņa, Līga, 1984-.  Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši? / Līga Zariņa ; recenzenti: Dr.ģeogr. Laimdota Kalniņa, Dr.vēst. Artūrs Tomsons ; literārā redaktore Sandra Liniņa ; vāka dizains: Ingrīda Pičukāne ; mākslinieces: Dace Zariņa, Ingrīda Pičukāne ; priekšvārds: Valdis Segliņš, Jurģis Šķilters. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!