Izmaiņas darba laikā

Balvos, 19.oktobrī, notiks Grāmatu svētki
kopā ar Zvaigzni ABC.

Balvu Centrālā bibliotēka lasītājus neapkalpos!

Aicinām piedalīties svētkos!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!