Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nesēji Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē

2017.gadā Balvu novada pašvaldības sagatavotie pieteikumi – “Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē” un “Dziedāšana ar pusbalsu” ar Latvijas Nacionālā kultūras centra lēmumu Nr.234 tika iekļauti Sarakstā kā Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtības. Tāpēc loģiski, ka gribējām, lai informācija par visiem šiem vērtību nesējiem būtu mūsu veidotajā Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē. Tapa projekts VKKF projektu konkursam, kurā guvām atbalstu.

Jau iepriekšējos gados datu bāzē bija ielikta informācija par 48 dziedātājām, kuras ir šajos sarakstos minēto vērtību nesējas, bet tagad turpinājām veikt lauka pētījumus, dokumentējot pārējās psalmu dziedātājas un dziedātājas "ar pusbalsu" visā reģionā. Projekta laikā tika sagatavota un datu bāzē ielikta informācija par 25 dziedātājām: Elitu Bukšu, Inesi Cibuli, Eviju Ločmeli, Eliju Loginu, Santu Matisāni, Initu Raginsku, Kati Slišāni, Natāliju Circeni, Valentīnu Dortāni, Antoņinu Grāveri, Anitu Kašu, Lūciju Kašu, Helēnu Krauču, Regīnu Kuļšu, Nelliju Lielbārdi, Ivetu Loginu, Luciju Loginu, Stefāniju Masu, Marutu Ozolu, Jevgeniju Račāni, Silviju Strupku, Annu Šakinu, Natāliju Šakinu, Stefāniju Šakinu, Annu Tutiņu. Tika papildināta arī informācija par tām dziedātājām, kuru veikums jau iepriekš bija atspoguļots kultūrvēstures datu bāzē, pievinojot komentāru "... ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" vai "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām".

Sagatavotajai informācijai apstrādāti un pievienoti 103 fotoattēli un hipersaite uz Novadpētniecības datu bāzi. Aicinām ieskatīties Kultūrvēstures datu bāzē

Projekta vadītāja Ināra Bobrova

Attēlā psalmu dziedātājas N.Šakinas “Waco lyugšonu gromota”, kura izdota 1912.gadā

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!