Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā novembrī

Daiļliteratūra

Atāls, Valdis, 1950-.  Elles debesis / Valdis Atāls ; redaktore Dace Sparāne ; Jāņa Esīša dizaina apstrāde ; foto: Uldis Briedis ; dzejas citējumi: Vizma Belševica, Arvīds Ulme. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018

Ermlere, Franciska, 1968-.  Bliks : Rīgas sapnis par kino / Franciska Ermlere ; mākslinieks Artūrs Bērziņš ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Elīna Kokareviča ; maketētāja Baiba Lūsīte-Teikmane. - Rīga : Lauku Avīze, 2018.

Devero, Džūda.  Pagātne tavās plaukstās : romāns / Džūda Devero ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018.

Egle, Jana, 1963-.  Svešie jeb miļeņkij ti moi : stāsti / Jana Egle ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Sigita Kušnere ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Eldžera, Kristīna.  baņķiera SIEVA : [romāns] / Kristīna Eldžera ; no angļu valodas tulkoja Dina Kārkliņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018.

Gaile, Inga, 1976-.  Piena ceļi : [stāstu krājums] / Inga Gaile ; redaktors Jānis Oga ; vāka dizains: Sandijs Ruļuks, Zigmunds Lapsa. - Rīga : Mansards, 2018.

Hiekapelto, Kati.  Gājputni / Kati Hiekapelto ; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Judina, Dace, 1970-.  Amnēzija : romāns / Dace Judina ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Keplers, Lārss.  Rotaļlaukums : kriminālromāns / Lārss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - [Rīga] : Mansards, [2018]

Konelijs, Maikls.  Farmaceits. Divi patiesības veidi : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Korija, Džeina.  vīrs, kura nav : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Rīga] : PNB Print. , ©2018.

Kreicvalds, Frīdrihs Reinholds.  Kalevdēls : igauņu tautas eposs / Frīdrihs Reinholds Kreicvalds ; no igauņu valodas tulkojis Guntars Godiņš ; tekstu autori: Marina Lāka [ievads], Guntars Godiņš [piezīmes] ; literārās redaktores: Antra Bula, Sandra Godiņa ; dizains, ilustrācijas: Armands Zelčs. - Rīga : Neputns, [2018].

Lasila, Maiju.  Pēc sērkociņiem / Maiju Lasila ; no somu valodas tulkojis Jānis Plotnieks. - Rīga : Jumava, [2018].

Latvietis, Indriķis.  Vara : Bailes 2 / Indriķis Latvietis ; vāka dizains kapteinis Nemo. - [Rīga] : Mantojums, [2018].

Lekberga, Kamilla.  Ledus bērns : skandināvu detektīvs / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018

Loida, Eimija.  Mīlestības slazdā / Eimija Loida ; no angļu valodas tulkojis Jāzeps Springovičs ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Mihalkova, Jeļena.  Indīgais maigums : romāns - detektīvs / Jeļena Mihalkova ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska ; atbildīgā redatore Liene Soboļeva ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018].

Montefjore, Santa.  Deverilu pēdējais noslēpums : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Pereks, Žoržs.  Dzīve lietošanas pamācība : romāni / Žoržs Pereks ; no franču valodas tulkojuši Gita Grīnberga un Dens Dimiņš ; redaktores: Cilda Redliha, Ildze Jurkāne ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Rancāne, Anna, 1959-. Prīca i klusiešona / Anna Rancāne ; redaktore Ilze Sperga ; vuoka i zeimiejumu muokslineica Gundega Rancāne. - [Līksna, Daugavpils novads] : Latgolys Studentu centrs, [2018]. , ©2018.

Teilore, K. L.  Bailes : romāns / K.L. Teilore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2018.

Tīmane, Linda.  Tik daudz ko teikt : dzejoļi / Linda Tīmane ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; Solvitas Gedertes foto. - Rīga : Annele, [2018].

Verns, Žils.  Drāma Livonijā : romāns / Žils Verns ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; L. Beneta ilustrācijas ; Lijaa Kalniņas vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2018.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Laikmetu atšalkās : dzeja / Dzintra Žuravska, autores zīmējumi ; Ērikas Tomsones datorsalikums ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018?].

 

Nozaru literatūra

Bikova, Anna.  Manam bērnam patīk bērnudārzs! : "slinkās mammas" pieredzes stāsts / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; Ilutas Koidu vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018].

Fjodorova, Ludmila, 1948-.  Frizūru veidošanas pamattehnika / Ludmila Fjodorova, teksts un ilustrācijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. - [Rīga] : Jumava, [2018].

Īskalns, P. A.  Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. - Atkārtots izdevums. - [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018].

Krastiņš, Edmunds, 1958-.  Latvijas rūpniecība XIX-XXI gadsimtā : vēsturiski ekonomiska apcere / Edmunds Krastiņš ; recenzenti Dr. habil. hist., Aivars Stranga, Dr. hist., Gatis Krūmiņš ; Latvijas Finiera arhīva, Latvijas Valsts kinofonodokumentu arhīva, Preiļu siera arhīva, Rīgas kuģu būvētavas arhīva, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja arhīva, kā arī no Jura Ģiguļa, Borisa Koļesņikova, Jurija Žitluhina personīgajiem foto krājumiem ; redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.

Latvijas Avīzes gadagrāmata 2019 / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Latvijas katoļu baznīcas / autori: Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, 2018.

Načisčionis, Jānis, 1948-.  Administratīvās tiesības : monogrāfija / Jānis Načisčionis ; recenzenti: Dr.iur. Aivars Endziņš, Dr.habil.iur. Algimantas Urmonas ; priekšvārds: Dr.iur. Ingrīda Veikša. - Ceturtais, papildinātais un pārstrādātais izdevums. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018

Svilāns, Andrejs, 1968-.  Eksotiskie koki un krūmi Latvijas dārziem / Andrejs Svilāns, teksts un fotogrāfijas ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, [2018].

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!