Jaunākās grāmatas pieaugušo abonementā septembrī

Daiļliteratūra.

A II Pozitīvs, 1970-. Heijā/ A II Pozitīvs ; redaktores: Ingrīda Zibens, Vineta Vaišļa ; vāka dizains, ilustrācijas: LībaKamene. - [Madona] : [Arturs Vaišļa], [2019].

Apškrūma, Kornēlija, 1937-. Šī zeme ir Dieva dāvana/ Kornēlija Apškrūma; Emīla Garjāņavāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019].

Bakmans, Marti. Spiegi: latviešu un somu aģentu intrigas, kaislības un noslēpumi / Marti Bakmans; no somu valodas tulkojusi Gunta Pāvola; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska; literārā redaktore Renāte Kārkliņa ; Dinas Ābeles vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Briedis, Leons, 1949-. Vilcene un atraitnis/ Leons Briedis ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2019].

Doda, Kristīna. Mirušās meitenes skrējiens: romāns / Kristīna Doda ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - Silakrogs, Ropažu novads : PNB Print. , ©2019.

Dreika, Dagnija, 1951-. Rīgas mozaīkas: veltījums dzimtajai pilsētai / Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - Rīga : Apgāds "Daugava", 2019.

Dzintars.  Dienas/ Dzintars. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2018.

Džeritsena, Tesa. Spēle ar uguni/ Tesa Džeritsena; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Lilija Berzinska; Tatjanas Zubarevasvāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Edvardsa-Džonsa, Imodžena. Sanktpēterburgas raganas/ ImodženaEdvardsa-Džonsa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Paegle ; māksliniece Nataļja Kugajevska; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ieva Stabiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.

Edvardons, Matiass. Gandrīz normāla ģimene: psiholoģiskās spriedzes romāns / Matiass Edvardsons; no zviedru valodas tulkojusi Dace Andžāne; Natālijas Kugajevskasvāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Hiekapelto, Kati. Tumsa: detektīvromāns / Kati Hiekapelto; no somu valodas tulkojusi Ingrīda Peldekse ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Elīna Kokareviča; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019.

Feldmanis, Helmuts, 1971-. Spārni atvēra debesis: [dzeja] / Helmuts Feldmanis ; Ritas Tropiņas mākslinieciskais noformējums. - Mērsrags : autora izdevums, 2009

Hietamies, Eve. Tētis uz pilnu slodzi/ Eve Hietamies; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Lilija Berzinska; Nataļjas Kugajevskasvāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019.

Hūvere, Kolīna. Veritija: romāns / Kolīna Hūvere; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019.

Jalonena, Rīta. skaidrums: romāns / Rīta Jalonena; no somu valodas tulkojusi MaimaGrīnberga ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.

Judina, Dace, 1970-.  Devītais: [romāns] / Dace Judina;ArturaNīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums;atbildīgāredaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Kavacis, Andrejs, 1941-2016. Dvēseli savu ar mūžīgo vieno/ Andrejs Kavacis; [redaktore Valentīna Unda ; Stella Elksne, vāku dizains]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, ©2015

Konstantīna, Liva.  Plēsoņa/ LivaKonstantīna ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019].

Krekle, Maija, 1955-. Melanholiskais valsis: Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību : romāns / Maija Krekle; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte ; māksliniece Nataļja Kugajevska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Kvērks, Metjū. Nakts aģents: romāns / Metjū Kvērks; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019.

Kurzemnieks, Kārlis. Mēmais kliedziens: krimināldetektīvs/ Kārlis Kurzemnieks ; Emīla Garjāņavāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019].

Latvietis, Indriķis. Nauda / Indriķis Latvietis ; vāka dizains kapteinis Nemo. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Mantojums, 2019.

Meins, Endrū. Rotaļlietu vīrs: romāns / Endrū Meins; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2019.

Nemirovska, Irēna. Franču svīta: romāns / Irēna Nemirovska; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; Nataļjas Kugajevskasvāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2019.

Pārksa, Adele. Nāc iekšā, mīļā/ Adele Pārksa; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2019].

Puče, Armands, 1968-. aitas/ Armands Puče; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju nams], 2019.

Rokpelnis, Jānis, 1945-. tīmeklītis/ Jānis Rokpelnis ; redaktors Kārlis Vērdiņš ; dizains: Dita Pence; foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Neputns, [2019].

Slotere, Karīna. Loras spēle: romāns / Karīna Slotere; redaktore Solvita Velde; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2019]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2019.

Šalevs, Meirs. Balodis un zēns: romāns / Meirs Šalevs; no ivrita tulkojis Ilmārs Zvirgzds ; literārā redaktore Renāte Punka ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019

Vizbulis, Oskars. Pēcjēzusvecuma sviests/ Oskars Vizbulis ; redaktore Ruta Kurpniece ; Māra Garjāņadizains. - Rīga : Mansards, [2019].

Zujāne, Biruta, 1964-. Skriesim abi pasauli ķert: Бежим ловить этот мир! = Let's drop in fora visit! = Ectrechemosel mundo entre los brazos! / [Biruta Zujāne; tulk. Patric Henry, Nina Avrova, Joan Casas; māksl. Ilona Zeļeņevska.]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : [izdevējs nav zināms], [1997?].

Žuravska, Dzintra, 1939-. Kā pa plānu ledu: romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2019].

Nozaru literatūra.

Antibiotikas dabā/ sastādījusi Kristīne Diga; redaktore Ilze Čerņevska; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Avots, [2019].

Berndta, Kristina. Dzīvesspēks. Psihiskā pretspēka noslēpums: kur rast spēku pretoties stresam, depresijai un izdegšanai / Kristina Berndta; no vācu valodas tulkojusi Renāte Siliņa ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2019.

Bormane, Anita. Kā var aizmirst...: dzīve Latvijā 20.gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; mākslinieciskais noformējums Daiga Dzene ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dace Kraule. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019.

Butjanova, Evita. Cilvēku tirdzniecībā cietušo personu atpazīšana un identidicēšana: metodiskais līdzeklis / Evita Butjanova, Iveta Lielbikse. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Profesionālās pilnveides un supervīzijascentrs Aisma, 2019.

Groce, Ināra, 1967-. Aglona: svētceļojuma atklāsmes/ Ināra Groce; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, 2019.

Hermanis, Voldemārs, 1935-. Trakie deviņdesmitie: atskati intervijās "...tikai Andrim Jakubānam un Ērikam Hānbergam" / sastādītājs Voldemārs Hermanis ; Emīla Garjāņavāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019].

Iespējamās tikšanās: 8 sabiedrībā zināmas personības dialogā ar grāmatas varoņiem - cilvēkiem ar invaliditāti / Ēriks Hānbergs, Aiva Kanepone, Marija Leskavniece, Agnese Meiere, Ērika Šmeļkova, Juris Visockis ; teksta sastādītāja Irīna Meļņika ; foto: Jānis Brencis, Lelde Goba ; Emīla Garjāņavāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, [2019].

Kudiņš, Jānis, 1974-. Oskars Stroks: tango karaļa mantojums: monogrāfija / Jānis Kudiņš ; recenzenti: Deniss Hanovs, Kevin C. Karnes; redaktore Ligita Bībere ; kopsavilkuma tulkotāja angļu valodā Andra Damberga ; mākslinieks, vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019.

Kuršu ķoniņicauri paaudzēm/ sastādītāja Inita Peniķe; zinātniskā redaktore Janīna Kursīte ; mākslinieks Andris Lamsters ; literārā redaktore Ina Eglīte ; teksts: J. Kursīte, A. Dzenis, L. Peniķe. - Rīga : Madris, [2019].

 No aistuvēstures: aistupolitiskās vēstures meti no valsts izcelšanās līdz mūsu laikiem. - [Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2019].

Paskāls, Blēzs. Apgaismības: izlase / Blēzs Paskāls ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Daugava, 2019.

Ryugts: Folkloras kūpaUpīte/ Andris Slišānsprojekta autors i vadietojs. - [Izdošanas vieta nav zināma] : #UpīteDzeiveJauka, 2019. - 1 skaņu disks.

Suvorovs, Viktors. Specnazs/ Viktors Suvorovs; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2019].

Tarasovs, Vladimirs. Dzīves tehnoloģija: grāmata varoņiem / Vladimirs Tarasovs ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska; Tonija Stroda grāmatas mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : Jumava, [2019].

Tūbele, Sarmīte, 1955-. Valodas traucējumu novērtēšana: monogrāfija / Sarmīte Tūbele; recenzentes: Rasma Vīgante, Baiba Trinīte; zīmējumi Rudīte Kravale. - Rīga : RaKa, 2019.

Vīna un garšu pasaulē/ sastādītājs Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva; vāka grafiskais noformējums: Margarita Stoka. - Rīga : Jumava, [2019].

Zariņa, Ligija. Es izvēlos iet: ceļš uz Santjago de Kompostelu/ Ligija Zariņa ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2019].

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!