Apbalvo konkursa „Prātnieks” uzvarētājus!

Šodien(30.03) Balvu Centrālajā bibliotēkā un Tilžas pagasta bibliotēkā notika otrā šā gada konkursa Prātnieks uzvarētāju apbalvošana. Tā kā Austra Vīcupa no Vectilžas šodien sava pagasta bibliotēkā nevarēja ierasties, Vectilžas bibliotēkas vadītāja Ina Skrima pasteidzās jau vakar (29.03) apciemot un apbalvot Austru mājās. Konkursa dalībnieku skaits ir palielinājies, līdz ar to arī uzvarētāju pulciņš ir pieaudzis. Konkurss Prātnieks cer, ka atraktīvo dalībnieku rindas papildināsies nepārtraukti.

Konkursa uzvarētāji martā: Antoņina Naļivaiko, Domeniks Svarinskis, Ulriks Pozņaks, Lidija Kivkucāne, Mirdza Pretice, Aivars Lukumietis, Daniels Kivkucāns, Zita Pulča Balvos; Vaira Dragune Kupravā; Austra Vīcupa Vectilžā, bet Alberts Slišāns, Olga Zelča, Alvīna Mičule Tilžā

1. attēlā Austra Vīcupa mājās Vectilžā
2. attēlā Alvīna Mičule, Olga Zelča, Alberts Slišāns Tilžas bibliotēkā
3. attēlā Mirdza Pretice pirmā saņēma balvu Balvu Centrālajā bibliotēkā
4. attēlā no kreisās Antoņina Naļivaiko, Zita Pulča, Vaira Dragune, Ulriks Pozņaks, Domeniks Svarinskis, Aivars Lukumietis, Daniels Kivkucāns Balvu Centrālajā bibliotēkā
 

 

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!