Ādamam Vizulim – 120

Balvu Centrālās bibliotēkas Novadpētniecības lasītavā maijā ir skatāma interesanta izstāde:

Ādamam Vizulim – 120

„Odums Vyzuļs – vienreizēja personība, izcils sava laika pedagogs, mūziķis, literāts un dramaturgs, mākslinieks ar tautiski un pasaules kristīgajā kultūrā orientētu dvēseli ir mūsu bagātība, par kuru jāzin arī 21. gs. cilvēkiem” Ontons Slišāns

Odums Vyzuļs dzimis 1891. gadā 20. maijā Baltinavas pagasta Zelču ciemā zemkopju ģimenē. Viņš bija daudzpusīga personība - katoļu garīdznieks, preses darbinieks, izglītības darbinieks, sabiedrisks darbinieks, pašvaldību darbinieks, politiķis, publicists, mūziķis. Šis izcilais Latgales cilvēks ir atstājis savu devumu gan literatūrā, gan arī citās kultūras nozarēs un politikā, caur kurām Odums Vyzuļs spēcīgi ietekmēja tautas tālākvirzību garīgajā izaugsmē un to apliecina 1928. gada 14. novembrī viņam piešķirtais IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.

Laipni gaidīti Novadpētniecības lasītavā!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!