JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ MAIJĀ

DAIĻLITERATŪRA

Barts, Rolāns.Sēru dienasgrāmata : 1977. gada 26. oktobris - 1979. gada 15. septembris/ Rolāns Barts ; [sastādītāja un piezīmju autore Natalī Ležē ; tulkotājas no franču valodas: Ieva Lapinska, Vineta Berga]. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp.  

Beridze, Lewan.Filiparia / Levans Beridze, Nora Ikstena. - [Rīga] : Mansards, 2010. - 102, [1] lpp.

Džeimsa Erika. Dzeguzes nams / Erika Džeimsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 409, [1] lpp.

Faidžīss, Orlando. Čukstētāji : privātā dzīve Staļina Krievijā / Orlando Faidžīss ; no angļu valodas tulk. Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka diz. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 1000 lpp. : il., ģeneal. tab. ; kartes

Gaiķu, Māris, 1973-.Gribu ēst / Gaiķu Māris. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 62 lpp.

Herona, Eko.Pulss : romāns / Eko Herona ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; redaktore Inga Dalbiņa ; mākslinieks Aldis Kopštāls. - Rīga : Skarabejs, 2010. - 318, [1] lpp.

Jakubovska, Māra.Zvaigznes un hamburgeri : veltu šo darbu savai mammai-Rūtai Mežaraupai/ Māra Jakubovska. - Rīga : Drukātava, 2011. - 255 lpp. 

Keita, Lorena.Eņģeļu nakts : romāns / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic).). - 476, [1] lpp.

Lesinga, Dorisa.Bens pasaulē : romāns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Ieva Kalnciema ; mākslinieks Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263, [1] lpp.

Lesinga Dorisa.Piektais bērns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Loransa, Kamilla.Šajās rokās / Kamilla Loransa ; no franču valodas tulkojusi Linda Barkāne. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 213, [1] lpp.

Ogriņš, Andris, 1975-.Zem pulksteņa pulkstenis / Andris Ogriņš. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 102 lpp.

Oksanena, Sofi.Attīrīšanās / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2011] (Lietuva). - 295, [5] lpp.

Pārkers, Dereks.Kazanova: [biogrāfisks romāns] / Dereks Pārkers ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; atb. red. Kristīne Kirkila ; lit. red. Sarmīte Medne ; māksl. Raimonda Strode ; grām. noform. izmantots Fransuā Bušē gleznas "Gaišmatainā Odaliska" fragments. - Rīga : Jumava, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 300, [3] lpp., [4] lpp. iel. : il., faks.

Skots, Maikls.Burve / Maikls Skots ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Kolmane]. - Rīga : Jumava, [2011] (Zelta rudens). - 349, [4] lpp. : il.

Sniedze, Evita.Leģendas par ilgām / Evita Sniedze. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 94, [2] lpp.

Snips, Artūrs.Pasaule pēc tam / Artūrs Snips ; [mākslinieki: Arhats un Fauns]. - Rīga : Nodibinājums "Pilsētai un pasaulei", c2006. - 240 lpp.

Šakina, Mārīte.Rītviss būs citādi / Mārīte Šakina ; [Ints Vilcāns, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il.

 

NOZARU LITERATŪRA

Arheologu pētījumi Latvijā ... un ... gadā : [rakstu krāj.]/ Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - 1998/1999-. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000-. - sēj. : il., diagr., tab., plāni .

Bišofs, Māris. My Latvia / Māris Bišofs. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [102] lpp. : il.

Bloks, Marks.Vēstures apoloģija, jeb, Vēsturnieka amats / Marks Bloks ; Žaka Legofa priekšvārds ; [no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. : faks

Bookmark Latvia.- Rīga : Latvian Institute, c2008. - [33 lpp].

Dekupāža : senā izgriezumu tehnika /teksts: Mariza Lupato, Vilma Strabello, Džīna Kristiāni ; tulk. Astra Šmite. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 123, [4] lpp. : il.

 Destination: Latvia.- Rīga : Latvian Institute, 2008. - [26 lpp] : krās.il.

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 2007-1013 : European Union Funds projects in Latvia, 2007-2013 /[sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija]. - Rīga : SIA "E Forma", 2011. - 119 lpp. : il.

Gordons, Franks.Lokanums un spīts : Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā / Franks Gordons(Alberts Sābris). - Rīga : Antava, 2011. - 129 lpp.

History of Latvia : a brief survey/ [text and concept Raimonds Cerūzis]. - Riga : Latvian Institute, 2007. - 48 lpp. : il., karte.

Iltnere, Anna, 1984-.Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; [fotogrāfi: Jānis Deinats ... [u.c.] ; tulkojums angļu valodā, Valdis Bērziņš]. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il.

Ivančičs,Tomislavs.Dievs pārmaina. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2011. - 154 lpp.
 

Kirkegors, Sērens.Bailes un trīsas / Sērens Kirkegors ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Ad verbum, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 246 lpp. : portr.

Kočegina, Albīna.Su-džok: sēklu terapija mājas apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu valodas tulkojis Andris Petrovs ; redaktore Oļesja Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 127 lpp. : il., tab.

Lielā autoceļu karte, Latvija ar pilsētu plāniem [kartogrāfiskais materiāls].- Mērogs 1:400,000. - [Rīga : Jāņa sēta, 2007]. - 1 karte : krās. ; lp.

Liepa, Dzintra.Es jau adu! / [sastādījusi] Dzintra Liepa. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 87 lpp. : il.

Loro, Domenika.Vienkāršības māksla / Domenika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 260, [3] lpp.

Piketa, Dženifera.Eternal dark / [Dženifera Piketa ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 127 lpp. : il.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.Latvian folk dress / [text and concept, Ieva Pīgozne ; photo: V. Deščenko ... [et al.]. - Riga : Latvian Institute, c2009. - 36 lpp. : krās. il., kartes.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.The cuisine of Latvia / [text and concept: Ieva Pīgozne- Brinkmane]. - Latvian Institute. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [26 lpp] : krās.il.
 

Sounds like Latvia [audiovizuāls materiāls].].- Rīga : Latvijas Institūts, 2006. - 1 DVD (6:28) : skaņa, krāsa.

Šneidere, Mudīte, 1934-.Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, c2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Torgāns, Jānis.Latviešu mūzikas virsotnes : palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā/ Jānis Torgāns. - Rīga : Zinātne, 2010 (Preses nams Baltic). - 280 lpp. : notis, portr.

Veismans, Alans.Pasaule bez mums : cik daudz laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem? / Alans Veismans ; [no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka]. - Rīga : Avots, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. : il., karte.

Velss, Maikls. Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulk. Ilgvars Vērmelis ; red.: Rita Priedīte, Ilgvars Vērmelis ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : Kristus Latvijai ; Latvijas Kristīgais radio, [2010]. - 452 lpp.

Vilkinsons, Ričards.Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)laimīgas sabiedrības analīze/ Ričards Vilkinsons, Keita Pikita ; [no angļu valodas tulkojušas Ita Pelīte, Anda Dzenīte, Ilona Tiesniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 333, [1] lpp. : il., graf.

Vinogradova, Natālija.Friziera darbu pamati / Natālija Vinogradova, Ludmila Fjodorova. - Rīga : Jumava, 2011. - 181,[2]lpp. - Mācību palīglīdzeklis profesionālajām skolām, kas apmāca jaunos, topošos frizierus. Informatīvi bagāts izdevums - no friziera instrumentiem un kopējā tēla līdz frizūru un bārdas un ūsu veidošanai.

Vītola, Ilona.Rūgtais vērmeļu kauss / Ilona Vītola. - [B.v.] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 251 lpp. 

Zīdkoka zaros : japāņu tautas pasakas/ [sastādījis un no japāņu valodas tulkojis Edgars Katajs ; māksliniece Maija Vītola]. - Rīga : Valters un Rapa, c2010. - 310, [1] lpp. : il.

Krievu valodā

Артемьева, Галина. И в сотый раз я поднимусь : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с.

Баркли, Линвуд. Смерть у порога [Текст] : [роман] / Линвуд Баркли ; [пер. с англ. Н. К. Нестеровой]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 383 с.

Берсенева, Анна, 1963-. Французская жена [Текст] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2011. - 347, [1] с. : ил.

Блинова, Эльмира. Пятая группа крови : роман / Эльмира Блинова. - Москва : АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2011. - 284 с.       

Бойкова, Елена Анатольевна. Консервированные салаты [Текст] : самые вкусные рецепты / [Бойкова Е. А.]. - Москва : Мир книги, 2010. - 222, [1] с.

Бондарев, Степан Андреевич. Медоносные пчелы. Содержание и разведение [Текст] / С. Бондарев, П. Ромашкин. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 638, [1] с. : ил., табл. ; 15 см. - (Удобная библиотека). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 978-5-9567114-3-9.

Бронте, Энн, 1820-1849. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : роман / Энн Бронте ; [пер. с англ. И. Гуровой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 477, [1] с.

Вагнер, Бертиль Бертильевич, 1941-.
Сто великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. - Москва : Вече, 2009 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 431 с.

Горюнова, Ирина Стояновна.
Божьи куклы [Текст] : [сборник] / Ирина Горюнова. - Москва : Эксмо, 2011. - 286 с.

Готорн, Натаниель, 1804-1864.
Алая буква : [роман] / Натаниел Готорн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 348, [1] с. ;

Гулрик, Роберт.
Верная жена [Текст] : [роман] / Роберт Гулрик ; [пер. с англ. Н. Омельянович]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). - 301, [2] с.

Гюнтекин, Решад Нури, 1889-1956.
Листопад / Решад Нури Гюнтекин ; [пер. с тур. Ю. А. Аверьянова]. - Москва : Мир книги, 2008. - 142, [1] с.

Джеймс, Сири.
Потерянные мемуары Джейн Остин : [тайная жизнь и любовь Джейн Остин] / Сири Джеймс ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 362, [1] с. : ил.

Казимов, В.В.
Железо 2011 : Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим / В.В.Казимов, И.В.Коттер, Р.Г.Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2011. - 399 с., ил.       

Карр, Робин, 1951-.
Сбежавшая невеста [Текст] : роман / Робин Карр ; [пер. с англ. Е. В. Ламановой]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 378, [1] с.

Катенина, София.
Счастье будет! [Текст] : [роман для лучших подруг] / София Катенина. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 411, [2] с. : портр.

Кеннеди, Дуглас.
Особые отношения [Текст] / Дуглас Кеннеди ; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 620, [1] с.

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Нет места лучше дома [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. И. Карпушкина]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 460 с.       

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Плач в ночи [Текст] : A cry in the night / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. С. Дьяконовой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 396 с.

Крашевский, Юзеф Игнацы, 1812-1887.
Цыганка Аза : [перевод с польского] / Юзеф Крашевский. - Москва : Geleos, 2009. - 315, [1] с.

Маккалоу, Колин.
Леди из "Миссолонги" : [роман] / Колин Маккалоу ; [пер. с англ. И. Пандер]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009 (Тула : Тульская типография). - 235, [1] с.

Мэрфитт, Дженис.
Праздничные торты / [Мэрфитт Дженис ; пер. с англ. А. Н. Мироновой]. - Москва : АСТ-Пресс, 2010. - 110, [1] с. : цв. ил.

Непомнящий, Николай Николаевич.
Великие пророки современности / Н. Непомнящий. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 253, [2] с. : ил., портр.

Непомнящий, Николай Николаевич, 1955-.
Сто великих тайн [Текст] / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - Москва : Вече, 2011. - 479 с. : ил.

Поляков, Юрий Михайлович, 1954-.
Возвращение блудного мужа : [повести] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 253, [2] с.

Причко, Екатерина Дмитриевна.
Идеальный макияж [Текст] : искусство удивлять / [Е. Д. Причко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 158, [1] с. : цв. ил., портр.

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!