Bibliotekāri tiekas Valsts ģimnāzijā

Balvu reģiona publisko bibliotēku darbinieki savā kārtējā seminārā tikās Balvu Valsts ģimnāzijas muzejā. Skolotāja un muzeja vadītāja Irēna Šaicāne iepazīstināja bibliotekārus ar savu vākumu, kā arī pārbaudīja ciemiņu vērību un uzmanību pēc muzeja aplūkošanas.

Bibliotekāri pārrunāja savas darba aktualitātes – jaunāko informāciju no republikas bibliotēku direktoru sanāksmes, aktualitātes no Bibliotekāru biedrības 10.kongresa, ielūkojās bērnu literatūrai darbam ar bērniem veltītās konferences nostādnēs. Balvu centrālā bibliotēka , Vecumu un Tilžas pagastu bibliotēkas dalījās savā pozitīvajā pieredzē organizējot bibliotēku popularizējošus pasākumus.


 

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!