BIBLIOTĒKAS PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI

BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

  • Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, u.c.
  • Grāmatu, žurnālu un citu informācijas nesēju izsniegšana lietošanai mājās. Pieejamo laikrakstu un žurnālu saraksts.
  • Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana
  • Ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem
  • Izdevumu saņemšana, rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana
  • Grāmatu ,žurnālu un citu informācijas rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana
  • Elektroniskā kataloga izmantošana
  • Starpbibliotēku abonements - iespieddarbus, kuri nav Balvu centrālās bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA). Klientam jāapmaksā pasta izdevumi.
  • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām


MAKSAS PAKALPOJUMI
 

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!