JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ AUGUSTĀ

                                            DAIĻLITERATŪRA

 

Akmentiņš, Andris, 1969-.Zemeņu blūzs : dzejas izlase / Andris Akmentiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 117, [1] lpp.

Bauere, Inguna.Skolas Līze : romans / Inguna Bauere; māksl. Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 479 lpp. : il.

Beigbeders, Frederiks.Franču romāns / Frederiks Beigbeders ; no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2011 (Poligrāfists). - 223, [1] lpp.

Dīns, Džeisons.Nozieguma anatomija / Džeisons Dīns ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp.

Doda, Kristīna.Kreļļu bandīti / Kristīna Doda ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas Tipogrāfija). - 397 lpp.

Feibers, Mišels. Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās / Mišels Feibers ; no angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 1118, [1] lpp.

Gabris, Roberts.Latvju puika / Roberts Gabris ; sastād. Ausma Līdumniece. - Rīga : Karogs, 2011. - 207 lpp.

Genārs, Tims.Stiprāks par naidu : nobendēta bērnība: no šausmām līdz piedošanai / Tims Genārds ; [tulk. Inese Gagaine]. - 3.izd. - Rīga : Dzivibas straume, 2011. - 257 lpp.

Gilberta, Elizabete.Saistības : skeptiķe izlīgst ar laulību / Elizabete Gilberta ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [201(Poligrāfists). - 335, [1] lpp.

Gregorija,Filipa.Baltā karaliene / Filipa Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, [c2009] (Zelta rudens). - 411, [1] lpp.

Hegs,PĒteris.Klusā meitene / Pēters Hēgs ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 470, [1] lpp.

Kaldupe, Skaidrīte, 1922-.Mākoņu melodijas : dzeja / Skaidrīte Kaldupe ; [redaktore Māra Rune]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp. : il.

Kasta, P.K.Nodotā : tumsas nama romāns: 2.grām. / P.K. Kasta & Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 350, [1] lpp.

Laukmane, Maija, 1953-.Nošalko gaiss : dzeja / Maija Laukmane. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 103, [1] lpp.

Laukmane, Maija, 1953-. Privātā telpa : dzeja / Maija Laukmane. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 119 lpp.

Lekberga, Kamilla.Ledus princese / Kamilla Lekberga ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne. - Rīga : Jumava, 2011 (Viļņa : Spauda). - 295, [1] lpp.  

 Lesinga, Dorisa.Zeltītā piezīmju grāmata / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011]. - 734, [2] lpp.

Lū, Ērlenns.Doplers : romāns / Ērlenns Lū ; no norvēģu valodas tulkojusi Ilze Kačevska. - Rīga : Nordisk, c2011 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 122, [1] lpp.

Makkalova, Kolīna.Zāles vainags / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 1277, [1] lpp. : il., kartes.

Mariņina, Aleksandra.Personīgie motīvi / Aleksandra Mariņina, tulk. Dace Kārkliņa. - Rīga : Nordik, 2011. - 222 lpp. 1.gr.  

Mauriņš, Osvalds, 1932-.Otrā mīla / Osvalds Mauriņš. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [c2011]. - 136 lpp.

Prusts, Marsels. Zudušo laiku meklējot : [romāns] / Marsels Prusts ; no franču valodas tulkojusi Skaidrīte Jaunarāja ; [pēcvārdu sarakstījusi Oksana Vilnīte]. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 397, [2] lpp.

Radzinskis, Edvards.Nikolajs II : vēsturisks romans / Edvards Radzinskis; tulk. no kr. val. Gunta Silakalne, Veronika Pužule, un Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 487 lpp. : il., kartes. 

Repše, Gundega, 1960-.Dzelzs apvārdošana / Gundega Repše. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 148, [3] lpp.

Robārdsa ,Kārena.Mana daiļā lēdija / Kārena Robārdsa ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [c2011] (Jelgavas Tipogrāfija). - 375, [3] lpp.

Rušdi, Salmans. Maura pēdējā nopūta / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 687, [1] lpp.

Turgeņevs ,Ivans.Stepes karalis Līrs / Ivans Turgeņevs ; no krievu valodas tulkojis Talrids Rullis. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [c2011]. - 334, [1] lpp.

Verbērs, Bernārs.Tanatonauti / Bernārs Verbērs ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 637, [1] lpp.

Vitmors, Edvards. Sīnāja gobelēns / Edvards Vitmors ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp.

Zihmanis, Modris, 1927-.Igreks un Iksa : stāsti un tēlojumi / Modris Zihmanis ; [redaktore Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 183, [1] lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-.Ne jau pēdējo dienu dzīvojam : romāns / Dzintra Žuravska. - Rīga : Sol Vita, c2011. - 375, [2] lpp.

NOZARU LITERATŪRA

Āze, Anna.Iepazīsti kokus, krūmus, puskrūmus, sīkkrūmus un liānas. : stāsti, apraksti, uzdevumi / Anna Āze. - Rīga : Nims, 2011. - 52 lpp. : il.

Botāniskais ceļvedis : sugu noteicējs :Latvija / [apsekojumi, teksts, foto: Juris Smaļinskis ; teksts sugu noteicēja daļā: Diāna Meiere, Juris Smaļinskis]. - Rīga : Lauku ceļotājs, 2010. - 183 lpp. : il., kartes.

Sara Bon Bronika.Sirdsmiers un pārticība / Sāra Bon Bronika ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp.

400 veselības augi Latvijā : tējas, izvilkumi, novārījumi, sulas, kokteiļi, pulveri, kompreses, apliekamie, inhalācijas, vannas, ziedes, krēmi/ [sastādītāja Līga Zītara ; redaktors Ilmārs Birulis]. - [Rīga] : Lauku Avīze, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp. : il. (krās.) ; 22 cm. - Ietver rādītāju (235.-239. lpp.).ISBN 978-9984-8279-2-6.

Čopra, Dīpaks.Trešais Jēzus : kā atrast patiesību un mīlēt mūsdienu pasaulē / Dīpaks Čopra ; no angļu valodas tulkojusi Aija Dimanta. - Rīga : Arka, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 239, [1] lpp. ; 23 cm. - Ietver rād. (229.-[240.] lpp.).

Dillarda, Šerija.Mīlestība un intuīcija : māksla pilnveidot savas attiecības / Šerija Dillarda ; [no angļu valodas tulkojis Kristaps Šoriņš]. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 247, [1] lpp.

Eriksone, Džonija.Džonija. Nākamais solis. / Džonija Eriksone, Stivs Ests. - Rīga : AMNIS, 2011. - 124 lpp.

Feldmanis, M.(Marija).Praktiskā veģetārā virtuve / Marija Feldmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 184 lpp. : il.

Francijas Rivjēra :[kabatas ceļvedis / teksta autores: Suzanne Patterson, Meg Jump ; no angļu valodas tulkojusi Laura Katkeviča]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 144 lpp. : il.

Frīde, Zigrīda.Ienest sveci istabā : Latviešu literatūras veidošanas aspekti i9.gadsimta pirmajā pusē / Zigrīde Frīde, red. Ligita Bībere. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011. - 341 lpp. 

Gogulana, Maija.Veselības likumi : izdziedināšanās ir iespējama! / Maija Gogulana ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 188, [1] lpp. : il.

Grins, Anselms.Līdzsvars tavā dzīvē : kā rast saskaņu starp ģimeni un darbu / Anselms Grīns ; tulkotāja Terēze Tamoviča. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Mantoprint). - 139, [1] lpp.

Jansone, Ilze.Graudaugi, pupas un zirņi mūsu nacionālajā uzturā un dziedniecībā / Ilze Jansone. - Rīga : autorizdevums, 2011. - 58 lpp.

Kalniņa, Rasma.Homeopātija ģimenei : viss, kas jāzina par homeopātiskām zālēm / Rasma Kalniņa. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 93, [2] lpp. : il. (krās.)

Korāns/ [ievads, no arābu valodas tulkojis Uldis Bērziņš ; komentāri: Jānis Ešots]. - [Rīga : Neputns, 2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 593, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.

Linde, Māris.Sāgas I / Māris Linde. - Liepāja : LiepU LiePA, c2011. - 413 lpp. : il.

Mišs,Rohuss.Hitlera telefonists, kurjers un miesassargs : pēdējais liecinieks / Rohuss Mišs ; no vācu valodas tulkojis Gunārs Petris. - [Rīga] : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 309, [2] lpp., [12] lpp. iel. : il.

Neimane, Lolita.Sulu kūre ar Lolitu Neimani / Lolita Neimane, Sigita Kušnere, teksts ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava, c2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 127, [1] lpp. : il.

Ruks, Māris, 1972-.Spridzinātāji / Māris Ruks. - [Rīga] : Antava, 2011. - 237 lpp. : il., faks.

 Toskāna un Umbrija : [kabatas ceļvedis / teksta autors Stephen Brewer ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 144 lpp. : il., kartes.

Urbanovičs, Jānis, 1959-. Nākotnes melnraksti : Latvija 1934.g-1941.g. / Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders. - Rīga : Baltijas forums, c2011. - 448 lpp. : il., faks.

Užkalnis, Andrius, 1970-.Anglija : cilvēki un viņu valsts / Andrus Užkalnis ; no lietuviešu valodas tulkojusi Daina Avotiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 253, [1] lpp.

Vasiļjevs, Aleksandrs. "Es esmu modē--" : 100 atbildes uz jautājumiem par modi un sevi / Aleksandrs Vasiļjevs ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - [Rīga] : Jumava, c2011 (Viļņa : Spauda). - 277, [2] lpp. : il.

Vide un ekonomika : monografija/ Dzintra Atstāja, Džineta Dimante, Ivars Brīvers,Jānis Malzubris, Miriama Keneta, Tatjana Tamboveca, Inga Šīna, Agita Līviņa, Jānis Ieviņš, Jānis Grasis, Biruta Pūle, Anna Ābeltiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 256 lpp. : il. 

 

 

GRĀMATAS KRIEVU VALODĀ

Аппана, Наташа.Свадьба Анны / Наташа Аппана ; [пер. с фр. Н. Васильковой]. - Москва : Phantom press ; Эксмо, 2009. - 221, [1] с.

Ботти, Лоран.Билет в ад [Текст] / Лоран Ботти ; [пер. с фр. Т. Источниковой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 460, [2] с.

Гиффин, Эмили.Грусть не для тебя [Текст] / Эмили Гиффин ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. - Москва : Изд-во АСТ ; Астрель, 2010. - 348, [1] с.

Грегори, Филиппа.Земные радости [Текст] / Филиппа Грегори ; [пер. с англ. Н. Наказнюк]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 685, [1] с. : ил.

Девиль,Александра.Королева таврики / Александра Девиль. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2011. - 365 с.

Доусон, Люси.Его другая любовь [Текст] : [чего не хотят женщины : роман] / Люси Доусон ; [пер. с англ. Н. Омельянович]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 301, [1] с.

Драганов, Валерий Гаврилович.Белый песок [Текст] : роман / Валерий Драганов. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 285, [2] с.

Дюнан, С.Святые сердца : [роман] / Сара Дюнан ; пер. с англ.Н. Екимовой. - Москва : Эксмо, 2011. - 507 с.

Иванцова, Мила.Родительный падеж / Мила Иванцова ; [худож. Пушкарева]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2011. - 286 с. : ил.

Индридасон, Арнальд.Трясина / Арнальд Индридасон ; пер. с исланд. Ильи Свердлова. - Москва : Corpus ; Астрель, 2010. - 317, [1] с.

Карр, Робин.Спасение в любви : роман / Робин Карр;пер. с англ.В.П. Оршанской. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 443 с.

Майклз, Кейси.Как покорить герцога [текст] : роман / Кейси Майклз ; [пер. с англ. О. С. Блейз]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 314, [1] с.

Макомбер, Дебби.Список Ханны [Текст] : роман / Дебби Макомбер ; [пер. с англ. Г. Я. Сухотской]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 346, [1] с.

Молчанова, Ирина Алексеевна.Пленники рая [Текст] : роман / Ирина Молчанова. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 348, [1] с.

Мортенсон, Грег, 1957-.Три чашки чая [Текст] / Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин ; [пер. с англ. Т. Новиковой]. - Москва : Эксмо, 2011. - 621, [1] с., [8] л. ил.

Мурари, Тимери Н.Арджуманд. Великая история великой любви [Текст] / Тимери Н. Мурари ; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 430, [1] с. : ил.

Орбенина, Наталия.Три княгини [Текст] / Наталья Орбенина. - Москва : Эксмо, 2011. - 317, [1] с.

Пиколт, Джоди.Хрупкая душа : [роман] / Джоди Пиколт. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2011. - 541 с.

Гордон, Рис.Мыши [Текст] : роман / Гордон Рис ; [пер. с англ. И. А. Литвиновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 302, [1] с.

Фриманссон, Ингер, 1944-.Доброй ночи, любовь моя [Текст] : [роман] / Ингер Фриманссон ; [пер. со швед. Е. Самуэльсон]. - Москва : Фантом Пресс, 2010. - 383 с. : ил.

Харрис, Джоан, 1964-.Мальчик с голубыми глазами [Текст] : [роман] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ.: И. Тогоевой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 588, [2] с.

Кларк, Мэри Хиггинс.Прогулка по городу / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с англ. М. Жученкова]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 393, [1] с.

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.Ты мне принадлежишь [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. Н. Мироновой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 447 с.

Шевалье, Трейси, 1962-.Дама и единорог [Текст] / Трейси Шевалье ; [пер. с англ. А. Соколинской]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 316, [2] с.

Шапиро, Любовь.Жизнь - это кабаре [Текст] : роман / Любовь Шапиро. - Москва : Астрель ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2011. - 381, [1] с. Эссекс, Карин. Лебеди Леонардо [Текст] : [роман] / Карин Эссекс ; [пер. с англ. М. Клеветенко]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 427, [2] с.

Эшер, Джей.13 причин почему : [для старшего школьного возраста : пер. с англ.] / Джей Эшер. - Москва : Астрель, печ. 2011. - 319 с.

 

 

Darba laiki

Pirmdiena 10.00-18.00
Otrdiena 10.00-18.00
Trešdiena 10.00-18.00
Ceturtdiena 10.00-18.00
Piektdiena 10.00-18.00
Sestdiena 10.00-16.00
Svētdiena brīvdiena

Katra mēneša pēdējā
piektdiena- spodrības diena!

Esi drošs!

Izmēģini kataloga mobilo versiju!