Jaunieguvumi

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ JŪNIJĀ

Autors Redaktors Trešdiena, 19 jūnijs 2013 20:09

DAIĻLITERATŪRA

 

Auziņš, Arnolds, 1931-. Nevīstošā saulespuķe : romāns / Arnolds Auziņš ; redaktore Eva Mārtuža ; Anitas Jansones-Zirnītes il. ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, 2013

 

Bauere, Inguna, 1960-. Melu māja / Inguna Bauere. - Rīga : Lauku Avīze, 2013

 

Čaklā, Inta, 1941-. Kas dzīvo vārdos : raksti par literatūru / Inta Čaklā. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, c2013

 

Džeimsa, Erika. Keitijas Lavenderes cita dzīve : romāns / Erika Džeimsa; no angļu val. tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2013

 

Džūela, Līza. Pirms tevi satiku : romāns / Līza Džūela ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013

 

Eipurs, Aivars. Minimas, jeb, Zemestrīce zābakā / Aivars Eipurs. - Rīga : Dienas Grāmata, c2013.

 

Eljota, Ketrina. Zāles pret vientulību : romāns / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2013

 

Folets, Kens. Zemes pīlāri / Kens Folets ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Hegards, Henrijs Raiders. Ķēniņa Zālamana raktuves / Henrijs Raiders Hegards ; no angļu valodas tulkojusi Anna Feldhūne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Ieviņš, Kārlis, 1888-1977. Latvijas vasara 1921-1922 : [Dzeja] / Kārlis Ieviņš. - Rīga : Apgāds Daugava, 201X

 

Mans Ziedonis : veltījums dzejniekam jubilejā / sakārtojusi Lija Brīdaka ; "Imants Ziedonis attēlos periodā no 1967. līdz 2013. gadam" / fotogrāfs Gunārs Janaitis. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013.

 

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā / Aleksandra Mariņina ; [tulkojusi Dace Kārkliņa]. - Rīga : Nordik, c2013

 

Muižzemniece, Ilze Liliāna. Ledus pieskāriens / Ilze Liliāna Muižzemniece; il. Meldra Bula. - Rīga : Jumava, [2013].

 

Priede, Gunārs. Gunāra Priedes dzīve un darbi : [kopoti raksti] / Gunārs Priede ; sast. Ieva Struka ; [zin. red. Raimonds Briedis ; Valda Villeruša māksl. noform. ; atb. red. Renāte Neimane]. - Rīga : Jumava, 2013.

 

Repše, Gundega, 1960-. Laiks esi tu / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne ; 133. lpp. Josifa Brodska dzejolis Amandas Aizpurietes atdzejojumā ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; vāka noformējumā izmantots Jura Dimitera plakāts "Ronis". - Rīga : Dienas Grāmata, 2013.

 

Rota,Veronika. Citādie / Veronika Rota ; no angļu valodas tulkojusi Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Smits, Vilburs. Briesmu varā : starptautisks bestsellers / Vilburs Smits ; tulk. Aija Čerņevska; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012.

Stendāls. Armansa : romāns / Stendāls ; no franču val. tulk., red. un ievada aut. Dagnija Dreika ; [Lilijas Rimicānes makets un dizains ; Pjēra Gangona oriģ. il.]. - Rīga : Daugava, [2013]

 

Strēlerte, Veronika, 1912-1995. Raksti : [4 sējumos] / Veronika Strēlerte ; sastādītāja un komentāru autore Ieva E. Kalniņa ; redaktore Ligita Bībere ; mākslinieks Valdis Villerušs ; vāka noformējumam izmantots Niklāva Strunkes zīmējums ; foto: R. Briedis, K. Kindermann. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2012

 

Svīķe, Marika. Mēs esam viens otram : dzeja / Marika Svīķe ; [mākslinieks Raimonds Bricis]. - [Smiltenes novads : Marika Svīķe], 2012

 

Ugrešiča, Dubravka. Ragana izdēja olu : romāns / Dubravka Ugrešiča; no horvātu val. tulkojusi Anete Simanovska ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013

 

Vailds, Oskars. Gredzens un dūja : A ring and a dove : dzeja / Oskars Vailds ; no angļu val. atdz. Dagnija Dreika ; [māksl. Lilija Rimicāne ; sast. Dagnija Dreika]. - Rīga : Daugava, [2013]

 

Vaita, Kārena. Pārmaiņu vējš : romāns / Kārena Vaita ; no angļu val. tulk. Gunita Mežule ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2013].

 

Vitmors, Edvards. Nīlas ēnas : romāns / Edvards Vitmors ; no angļu val. tulk. Māra Poļakova ; māksl. Jānis Esītis ; red. Dace Sparāne. - Rīga : Dienas grāmata, 2013.

 

Zebris, Osvalds, 1975-. Koka nama ļaudis. Stāstu krājums / Osvalds Zebris. - Rīga : Dienas grāmata, 2013.

 

Ziedonis, Imants, 1933-. Leišmalīte / Imants Ziedonis, Rimants Ziedonis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Aleksandrs, Ebens. Debesu valstības pierādījums : neiroķirurga ceļojums aizsaulē / Ebens Aleksandrs ; tulkojusi Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Ilgonis Riņķis. - Rīga : Avots, 2013

 

Bērziņa, Agnese. Cilvēks uz gaismas viļņa / Agnese Bērziņa, Enriko Plivčs ; [red. Antra Lezdiņa ; priekšv. Andris Buiķis ; il. Baiba Salan ; māksl. Tomass Folks]. - Rīga : Ameija, [2012]

 

Blaua, Līga. Dzīves stāsti / Līga Blaua ; [māksl. Nataļja Kugajevska ; fotogr.: Valdis Brauns, Jānis Deinats, Jānis Eiduks ... [u.c.]. - [Rīga] : Jumava, [2013].

 

Bula-Biteniece, Inta, 1976-. Bērns un sports pirmsskolā / Inta Bula-Biteniece, Rasma Jansone, Krzysztof Piech ; redaktore Rita Cimdiņa ; recenziju autori: Juris Grants, Andra Fernāte ; zīmējumu autore Rudīte Kravale ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2013

 

Cepurītis, Māris. Ārpolitikas mīti Latvijā : Eiropas Savienība un Krievija / Māris Cepurītis, Rinalds Gulbis. - Rīga : Latvijas vēstures bibliotēkas atbalsta fonds, 2012.

Dugana, Elena. Dabiskā maģija : Atklāj savu maģisko enerģiju / Elena Dugana. - Rīga : Jumava, 2013.

 

Eiropas literatūras vēsture : Hrestomātija Annikas Benuā-Dizosuā un Gija Fontēna redakcijā / Tulkojums latviešu valodā: Vineta Berga, Dens Dimiņš, Inese Egle, Valērija Lasovska, Astra Skrābane, Inta Šmite, Aivars Vaivods. Mākslinieciskais un datorgrafiskais noformējums: Anda Austriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2013.

 

Jaunzeme, Vita. Mana mamma - Dieva lutekle / Vita Jaunzeme. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Kūns, Olivers. Viss, kas jāzina vīrietim : rokasgrāmata visai dzīvei / Olivers Kūns ; [no vācu val. tulk. Kaspars Poikāns ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Austra Celmiņa-Ķeirāne]. - Rīga : J.L.V., [2013]

 

Krēsliņš, Kārlis, 1945-. Gods kalpot Latvijai! : ģenerāļa Kārļa Krēsliņa atmiņas par Nacionālo Bruņoto spēku izveidi un attīstību / [teksts, Kārlis Krēsliņš ; foto, Gunārs Binde]. - Rīga : Enerģija un Pasaule, 2012

 

Ls·20. Nacionālās valūtas mākslas gadi / [sastādītāja Ramona Umblija] ; Latvijas Banka. - Rīga : Latvijas Banka, c2013.

 

Moriss, Maikls. Veiksmīga biznesa sākums : mazā biznesa rokasgrāmata / Maikls Moris ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Multineo, [2008].

 

Pērkone, Inga, 1966-. Tu, lielā vakara saule! : esejas par modernismu Latvijas filmās / Inga Pērkone. - Rīga : Neputns, c2013

 

Šalc Tālavas un Dzimtenes sili / sast. Ivars Vīksna ; vāka dizains: Andis Jauniņš. - Gulbene : Vītola izdevniecība, 2013.

 

Tauriņa, Žanete. Skolēna kompetenču pašvērtējums / Žanete Tauriņa ; redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2013

 

 

 

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 18 aprīlis 2013 14:36 Autors Redaktors Trešdiena, 17 aprīlis 2013 13:00

DAIĻLITERATŪRA

 

Bargais, Rihards. Tenkas / Rihards Bargais. - Rīga : Biedrība "Ascendum", [2012]

 

Berķe, Dženija. Svētvakara sapņi : dzeja / Dženija, sastādījusi Ilona Vītola. - B.v. : Vītola izdevniecība

 

Brīdaka, Lija, 1932-. Dvēseles ziedēšana / Lija Brīdaka ; māksl. Rita Blaževiča. - Rīga : Annele

 

Devero, Džūda. Lavandas rīts : romāns / Devero, Džūda, no angļu val. tulkojusi Anda Smilga. - Rīga : Kontinents

 

Gortners, K V. Katrīnas Mediči grēksūdze / K.V. Gortners ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents

 

Gudmundsons, Einars Maurs. Visuma eņģeļi / Einars Maurs Gudmundsons, no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : J.L.V.,

 

Jākobsons, V V. Dimanta zobens: Noljāras kristāli / Visvaldis Voldemārs ''Vivo" Jākobsons. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC

 

Kaldupe, Skaidrīte, 1922-2013. Degošā paaudze : poēma par Gauju un mīlestību : 2012. gada aprīlis - jūlijs / Skaidrīte Kaldupe ; redaktors un priekšvārda autors Imants Auziņš. - Rīga : Sol Vita

 

Kolbergs, Andris, 1938-. Eņģeļu purvs : Sirreāls gadījums / Andris Kolbergs. - Rīga : Dienas Grāmata

 

Koulija, Adriana. Sestā atslēga / Adriana Koulija ; no angļu valodas tulkojusi Lilija Berzinska. - Rīga : Dienas Grāmata

 

Krustkalne, Ingeborga. Folkloriste / Ingeborga Krustkalne. - [Tukums] : aut. izd., 2009

 

Kūlis, Ēriks, 1941-. Diena kā sieviete / Ēriks Kūlis ; māksl. Arnis Kilbloks. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC

 

Lācītis, Vilis, 1975-. Amsterdamas princips : romāns / Vilis Lācītis ; red. Ildze Jurkāne ; il. Toms Mazputniņš. - Rīga : Mansards

 

Larka, Sāra. Kivi aicinājums : romānu "Balto mākoņu zemē" un "Maoru dziesma" turpinājums un triloģijas noslēdzošā grāmata / Sāra Larka ; no vācu val.tulk. Iveta Galēja ; māksl. Edgars Švanks. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC

 

Levī, Marks. Vārdi, kurus viens otram nepateicām : romāns / Marks Levī ; no franču valodas tulkojusi Sintija Rimšele ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents

 

Linka, Šarlote. Lūriķis / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Makleina, Paula. Parīzes sieva / Paula Makleina ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Mariņina, Aleksandra. Tīģeru cīņa ielejā : romāns / Aleksandra Mariņina ; no krievu val. tulkojusi Dace Kārkliņa ; māksl. Armands Dišers. - Rīga : Nordik

 

Nemiera, Linda, 1981-. Lidojums / Linda Nemiera. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Nilsone, Juhanna. Rozes skaistās un ilgotās. SOS : romāns / Juhanna Nilsone ; [no zviedru val. tulk. Dace Deniņa ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; red. Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents

 

Ozols, Harijs, 1963-. Dzīve sākas / Harijs Ozols. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība

 

Plūcis, Ričards. Ceļojums ar "Cerību vēju". / Ričards Plūcis. - Rīga : Lauku Avīze

 

O'Riordena, Keita. Romas brīvdienas : Keita, O'Riordena, no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode. - Rīga : Kontinents

 

Robertsa, Nora. Dzīvot vēlreiz : romāns / Nora Robertsa ; no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra ; red. Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents

 

Sagāna, Fransuāza. Akordi : romāns / Fransuāza Sagāna ; no franču val. tulk. Mirdza Ersa ; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava

 

Sēle, Laimdota, 1951-. Kaislību pavārgrāmata / Laimdota Sēle. - Riga : Jumava

 

Vasmu, Herbjorga. Simts gadi : ''Dinas Grāmata" / Herbjorga Vasmu, no norvēģu valodas tulkojuši Raita Kozlovska un Guntis Ancens. - pirmā grāmata. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC

 

Zīle, Monika, 1941-. Vientuļo spīganu dārzs / Monika Zīle. - Rīga : Lauku Avīze

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Berķis, Aivars, 1936-. Finieris ikdienā un apbrīnā : lieluzņēmums mainīgā pasaulē / Aivars Berķis, Ēriks Hānbergs. - Rīga : Jumava

 

Brodeka, Aijako. Papīra plastika : vizuāls ceļvedis tradicionālu un mūsdienīgu papīra meistardarbu veidošanā / Aijako Brodeka ; [no angļu valodas tulkojusi Madara Bernharda]. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos / sastādītājas: Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško. - Rīga : Zinātne

 

Enciklopēdisks izdevums skolēniem "Ausmas zeme" / Autoru kolekt. ; red. Sanita Lazdiņa. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola

 

Feldmanis, Inesis, 1949-. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas : (1939-1941) / Inesis Feldmanis ; lit. red. Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds

 

Felpsa, Izela. Tapošana : adīšana bez adatām / Izela Felpsa ; [tulkojums latviešu valodā, Vita Briže]. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Garbuzovs, Genādijs. Ūdens uzvar audzējus un citas neārstējamas slimības : dzīvā rasa / Genādijs Garbuzovs ; [tulkojis Kārlis Skruzis]. - Rīga : Avots

 

Izglītības ceļvedis 2013 : augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība. - Informatīvs izdevums. - Rīga : SIA "Vitakons"

 

Kalniņš, Harijs. Evolūcija vai eksperiments : dzīvās dabas divainības un cilvēka loma evolūcijas ceļā / Harijs Kalniņš ; māksl. Uldis Baltutis. - Rīga : Avots

 

Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca : 2 sējumos = Лингвотерриториальный словарь Латгалии : в 2 томах / [galvenā redaktore I. Šuplinska]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola

 

Latgolys lingvoretitorialuo vuordineica / Linvoterritorial Dictionary of Latgale / Atb. redaktore: I. Šuplinska ; Autori: I. Belasova, A. Briška, I. Gusāns, L. Garanča, I. Graudiņa ... - Rēzekne : Rēzeknis Augstškola,

 

Latvijā iecienīti ēdieni : [pavārgrāmata / autoru kolektīvs: I. Kalniņa ... [u.c.]. - Rīga : Avots

 

Lesīte, Ineta. Stila noslēpumi / Ineta Lesīte. - Rīga : Jumava

Ozola, Inita. Edvarda de Bono sešas domāšanas cepures literatūras stundās / Inita Ozola. - Rīga : RaKa

 

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā : morāles komunikācijas aspekti : (1918-1934) / Ineta Lipša ; lit. red. Ruta Puriņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds

 

Polsone, Ženevjēva. Meditācija : garīgais treniņš / Ženevjēva Polsone ; no angļu val. tulk. Linda Ulāne. - Rīga : Jumava

 

Priedīte, Aija, 1957-. Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki / Aija Priedīte. - Rīga : Zinātne

 

Salaspils Vissvētākās Jaunavas Marijas Rožukroņa Karalienes baznīca / tekstu sastādīja Līga Malāne, konsultants pr. Andris Priede. - Ogre : Sv. Meinarda draudzes atbalstam

 

 

 

Strods, Pīters. Pareizraksteibas vōrdneica / Pīters Strods. - Rēzekne : Latgolas kulturas centra izdevniecība

 

Vaithērsta, Tesa. Tavas mājas baltā maģija : [noderīgi padomi, lai mājās radītu harmoniju] / Tesa Vaithērsta ; Aijas Andžānes vāka māksl. noform. ; red. Ieva Heimane. - Rīga : Jumava

 

Zellis, Kaspars, 1972-. Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda nacistu okupētajā Latvijā: Vara, mediji un sabiedrība / Kaspars Zellis. - Rīga : SIA Apgāds Mansards

 

Ziņģīte, Inese, 1940-. Speķītim nav ne vainas : jeb atziņas veselīgai dzīvei / Inese Ziņģite, Anatolijs Danilāns. - Rīga : Jumava

Jaunumi krievu valodā 18. 04. 2013.

Арсеньева, Елена. Русская лилия : [роман] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2012. - 280, [4] с. - (Чаровница. Романы Е. Арсеньевой).

 

Ванденберг, Филипп. Беглая монахиня : исторический роман / Филипп Ванденберг. - Раскаяние праведной грешницы. - Харьков : клуб семейного досуга, [2012]. - 462, [ 2] с.

 

Вересов, Дмитрий. Семь писем о лете : [роман] / Дмитрий Вересов. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2012. - 346, [2] с. - (Семейный альбом).

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Трепетный трепач / Екатерина Вильмонт ; [дизайн Яна Бабаян ; отв. ред. И.Н.Архарова]. - Москва : Астрель ; Минск : Харвест, 2013 (Минск : Белорусский Дом печати). - 317 с. : ил. - (Современная женщина).

 

Гранин, Даниил. Три любви Петра Великого : [роман] / Даниил Гранин. - Москва : Олма Медиа Групп, 2012. - 509, [3] с. : ил.

 

Гриффитс, Элли. Переправа / Гриффитс Элли, перевод сангл. Вознякевич Дмитрий. - Москва : Астрель, [2012]. - 314,[2]c.

 

Джеймс, Э Л. Пятьдесят оттенков свободы : [роман] / Э Л Джеймс ; [пер. с англ. С. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2013. - 637, [1] c. - Ориг. назв.: James, E L. Fifty Shades Freed, 2011. - Трилогия "Пятьдесят оттенков": Ч. 1 - "Пятьдесят оттенков серого", Ч. 2 - "На пятьдесят оттенков темнее", Ч. 3 - "Пятьдесят оттенков свободы".

 

Джойс, Бренда. Смертельные иллюзии : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. К. В. Бугаевой]. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 410, [2] с. - Для возрастной категории 16+. - Ориг. назв.: Joyce, Brenda. Deadly Illusions.

 

Ирвинг, Вашингтон. Сонная Лощина : новеллы / Вашингтон Ирвинг, (рассказ, перевод А. Бобовича). - Санкт-Петербург : Азбука, [2012]. - 315,[ 4 ]с. - Сборник рассказов.

 

История с призраком : рассказы / Перевод с англ.: Людмила Брилова, С. Аннтонова. - Санкт-Петербург : Азбука, [2011]. - 317, [1] с. - (Английский готический рассказ.).

 

Калинина, Наталья. Семь сокрытых душ : [роман] / Наталья Калинина. - Москва : Эксмо, 2013. - 346, [2] с. - (Знаки судьбы).

 

Кейн, Джеймс. Почтальон всегда звонит дважды : романы, рассказы / Джеймс Кейн ; [пер. с англ. А.Васильева]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 187, [4] с.

 

Коллинз, Сьюзен. Сойка-пересмешница / Сьюзен Коллинз ; [пер. с английского: А.Шипулина, М.Головкина ; ред. Е.Розенберг]. - Москва : Астрель, 2012. - 415 с. - Oriģ. nos.: Mockingjay / Suzanne Collins.

 

Леметр, Пьер. Свадебное платье жениха : [роман] / Пьер Леметр ; пер. с франц. Н. Генкиной. - Москва : Иностранка, 2013. - 348, [3] с. - (Лекарство от скуки). - Ориг. назв.: Lemaitre, Pierre. Robe de marie, 2009. - На обл.: Лучшие детективы мира.

 

Линк, Шарлотта. Хозяйка розария : роман / Шарлотта Линк ; пер. с нем. А. Н. Анваера. - Москва : Олма Медиа Групп, 2012. - 574, [2] с. - (Королевы криминала).

 

Мейл, Питер. Отель "Пастис'' : Роман / Питер, Мейл, перев. с англ. В.П. Михайлов. - Санкт-Петербург : Амфора, [2013]. - 398,[ 2] с.

 

Пилчер, Розамунда. В канун Рождества : [роман] / Розамунда Пилчер ; пер. с англ. И. Архангельской, М. Тугушевой, И. Шевченко. - Москва : Слово/Slovo, 2012. - 490, [6] c.

 

Пристли, Джон Бойнтон. Добрые друзья : роман / Джон Бойнтон Пристли, перевод Е. Романовой. - Москва : Астрель, [2011]. - 701, [ 1] с. - (Классический английский роман).

 

Тронина, Татьяна. Роза прощальных ветров : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2013. - 347, [1] с. - (Мелодии любви. Романы Т. Трониной).

 

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Издержки хорошего воспитания / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ.: Людмилы Бриловой, Александры Глебовской, Елены Калявиной ... [и др.] ; оформ. Вадима Пожидаева ; ред. Александр Гузман]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013 (Бурашевское сельское поселение : Парето-Принт). - 378, [3] с. - (Азбука Premium).
        Содержание: Прибрежный пират ; Голова и плечи ; Благословение ; Четыре затрещины ; Малыши в лесу ; Дебютантка ; Популярная девушка ; Пара на медяк ; Джеллибин ; Задняя половина верблюда ; Фаянсовое и розовое ; Тарквиний из Чипсайда ; "О, Рыжеволосая Ведьма!" ; Мистер Ики ; Джемина, или Девушка с гор.

 

Эддисон, Корбан. Путь к солнцу : Роман / Корбан Эддисон, Перевод: Гусева А. Г. - Москва : Центрполиграф, [2013]. - 442, [ 2] с.

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ MARTĀ

Autors Redaktors Trešdiena, 20 marts 2013 16:40

DAIĻLITERATŪRA

 

Džeimsa, E L. Brīvība piecdesmit nokrāsas : [triloģija] / E. L. Džeimsa ; no angļu val. tulk. Eva Stankēviča ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2013]

 

Filipss, Kerils. Kembridžs : romāns / Kerils Filipss ; no angļu val. tulk. Aija Uzulēna ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas grāmata, [2012]

 

Hills, Tobiass. Akmeņus mīlot / Tobiass Hills ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2012]

 

Ivanauskaite, Jurga. Ragana un lietus / Jurga Ivanauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Jumava, [2013]

 

Koelju, Paulu.Akras manuskripts / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2012]

 

Kolere, Šeila. Tapt par Džeinu Eiru / Šeila Kolere ; no angļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - [Rīga] : Jumava, [2012]

 

Kota, laima. Mana turku kafija / Laima Kota. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Lagzdiņa, Irēna. Izslāpums. Olga Dreģe / I. Lagzdiņa. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2013].

 

Lekberga, Kamilla. Svešinieks : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulk. Dace Andžāne ; [red.: Renāte Neimane (atb.), Inta Kārkliņa (lit.)]. - Rīga : Jumava, [2012]

 

Līce, Anda, 1941-. Šovakar : [2012] / Anda Līce. - [Rīga] : Nordik, 2009-2012

 

Lūisa, Džila. Debesu vanags / Džila Lūisa ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Dudareva. - Rīga : Jumava, [2013]

 

Makgvaira, Džeimija. Brīnišķais neprāts : romāns / Džeimija Makgvaira ; no angļu val. tulk. Agija Krasta. - Rīga : The White book, 2012.

 

Mārtins, Džordžs R R. Zobenu vētra / Džordžs R.R. Mārtins ; no angļu valodas tulkojuši: Allens Pempers un Ingus Josts. - Rīga : The White book, [2012]

 

Mežavilka, Rūta, 1971-. Dzimuši Latvijai : romāns / Rūta Mežavilka ; redaktors Guntis Berelis ; Rūtas Mežavilkas dizains ; Sandra Ratinīka foto. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Oksanena, Sofi. Staļina Govis : romāns / Sofi Oksanena; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2013]

 

Plūme, Ieva, 1973-. Rēzus : stāstu krājums / Ieva Plūme; māksl.Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Podnieks, Ivars. Laime nelaimē : romāns / Ivars Podnieks. - [Rīga : Ivars Podnieks], [2012]

 

 

Priede, Dace. Krāsainas ilgas / Dace Priede. - Rīga : Amber Line, [2013]

 

Pohodņeva, Maija, 1974-. Tumsas inversija : detektīvromāns / Maija Pohodņeva, Modris Pelsis ; redaktore Eva Mārtuža ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, [2013]

 

Robertsa, Nora. Otrā iespēja / Nora Robertsa ; [no angļu valodas tulkojusi Anda Smilga]. - Rīga : Kontinents, [2012]

 

Sagāna, Fransuāza. Smeldze : romāns / Fransuāza Sagāna ; no franču val. tulk.Inta Geile ; māksl. Dina Ābele ; red. Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2012]

 

 

 

 

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Basinskis, Pāvels. Ļevs Tolstojs: bēgšana no paradīzes / Pāvels Basinski ; no krievu val. tulk. Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2012]

 

Kiblere-Rosa, Elizabete. Aizejot : mirstošo cilvēku mācība tuviniekiem, ārstiem un garīdzniekiem / Elizabete Kiblere-Rosa ; no angļu valodas tulkojusi Velga Vīgante. - Rīga : Lietusdārzs, [2012]

 

Ļesņičija, Ruta. Sporta nodarbības pirmsskolā / Ruta Ļesņičija. - Rīga : RaKa, [2012]

 

Melnbārde, Helga Ingeborga, 1944-. Veidosim! : Septiņi soļi no māla līdz keramikai / Helga Ingeborga Melnbārde ; [Latvijas Universitāte ; Valsts kultūrkapitāla fonds]. - Rīga : Mansards, [2012]

 

Prisjolkova, Inese. Ieelpo laimi un mīlestību 2 / Inese Prisjolkova. - [Rīga : Autorizdevums, [2012]

 

Suvorovs, Viktors. Kuzjas māte : dižās desmitgades hronika / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2013]

 

Šarma, Robins. Slepenās vēstules no mūka, kurš pārdeva savu Ferrari / Robins Šarma ; [no angļu val. tulk. Vineta Laudurga ; red. Kārlis Riekstiņš]. - Rīga : Avots, [2012]

 

Žīgure, Anna, 1948-. Viņi. Svešos pagalmos / Anna Velēda Žīgure ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Jumava, [2012]

 

Jaunumi krievu valodā 21. 03. 2013.

Autors Redaktors Trešdiena, 20 marts 2013 16:39

Гарсиа Маркес, Габриэль. Любовь во время чумы : роман / Габриэль Гарсиа Маркес ; пер. с исп. Л.Синянской. - Москва : АСТ ; Минск : Астрель ; Харвест, 2012. - 508, [1] c.

 

Егоров, Илья. Большая энциклопедия фермера : Организация фермерского хозяйства, растениеводство, животноводство, заготовка и переработка, сельскохозяйственной продукции / И. В. Егоров. - Москва : Эксмо, [2011]. - 510, [ 2] с.

 

Задорожная, Л А. Разведение рыбы,раков и домашней водоплавающей птицы / Л. Задорожная. - Москва : АСТ, [2011]. - 318, [ 2 ] с.

 

Как избавться от боли в спине и суставах : 7 авторских методик / Системы Дикуля Касьяна Ниши Брэгга. - Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2013. - 510 [2] с. : табл., ил.

 

Кизима, Галина. Полная энциклопедия умного садовода и огородника / Галина Кизима. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. - 638 2 с. : ил.

 

Ковеларт, Дидье ван. Чужая шкура : роман / Дидье ван Ковелартб , пер. с фр. И. Васюченко и Г.Зингера. - Москва : АСТ ; Астрель, [2011]. - 475 [1] c.

 

Костина, Наталья. Верну любовь. С гарантией : [роман] / Наталья Костина. - Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2012. - 350 с.

 

Миро, Лена. Два мохито под дождем : [роман] / Лена Миро. - Москва : Астрель, 2012. - 317, [1] с.

 

Муравьева, Ирина. Вечер в вишневом саду : [рассказы] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2012. - 281, [3] с.
 

Орлофф, Эрика. Тайна древней рукописи : роман / Эрика Орлофф, перевод Чернавина О. - Для старшего школьного возраста. - Москва : Астрель, [2012]. - 278,[ 3] с.

 

Оруэлл, Джордж. Дочь священника : роман / Джордж Оруэлл ; [пер. с англйского: Веры Домитеевой, Кеннета Макиннеса ; ред. Ирина Тарасенко]. - Москва : Астрель, 2012. - 317, [2] с. - (Азбука-Классика).

 

Ращупкина, С. Грибы : выращиваем на своем участке / Ращупкина, С. Шнуровозова Т. - Москва : Эксмо, 2013. - 158, [2] с. : ил. - Предм. указ.: 361-[366] с.

 

Ряжский, Григорий Викторович. Дом образцового содержания : семейная сага : роман / Григорий Ряжский ; [дизайн облож. Петра Петрова ; ред.: О.Аминова (отв.), Ю.Качалкина (вед.)]. - Москва : Эксмо, 2012 (Можайск : Можайский полиграфический комбинат, ОАО). - 460, [2] с.

 

Снегов, Александр. Перепела на вашей миниферме. Современные технологии выращивания / Александр Снегов. - Москва : Астрель, [2012]. - 188, [4 ] с.

 

Соловьев, Владимир. Русские на чужбине. X-XX века : Неизвестные страницы истории жизни русских людей за пределами Отечества / Владимир Соловьев. - Москва : Центрполиграф, [2011]. - 318, 2]с.

 

Тронина, Татьяна. Злюка : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2012. - 313, [2] с. - (Мелодии любви. Романы Т. Трониной).

 

Шелдон, Сидни. Рухнувшие небеса : [роман] / Сидни Шелдон ; [пер. с английского Т.А.Перцевой]. - Москва : АСТ, [2012]. - 348 , [1] с.

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ FEBRUĀRĪ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 21 februāris 2013 12:02

 

DAIĻLITERATŪRA

 

Binghema, Šarlote. Sirds pārvērtības / Šarlote Binghema ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Draguns, Pēteris, 1976-. Tumšā stundā / Pēteris Draguns. - Rīga : SIA NEPUTNS, [2012]

 

Dzejas dienas 2006 : [krājums] / redkolēģija: Linda Kilevica, Faina Osina ; priekšvārdu sarakstīja Linda Kilevica, Faina Osina ; vāka mākslinieks Romualds Gibovskis. - [Daugavpils] : Daugavpils pilsētas dome ; Daugavpils rajona dome, [2006]

 

Gailīte, Skaidrīte, 1940-. Neredzamo važu gūstā / A. S. Gailīte. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013

 

Grills, Bērs. Dubļi, sviedri un asaras : Bēra Grilla autobiogrāfija / [no angļu valodas tulkojusi Linda Kalna]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Janovskis, Gunars, 1916-2000. Purvā : romāns : I un II daļa / Gunars Janovskis ; [Ingrīdas Kleinas zīm. ; priekšv.: Zigmunds Skujiņš, Sarmīte Janovskis]. - Rīga : Vesta-LK, [2012]

 

Kalvāne, Emileja. Atvosora / Emileja Kalvāne. - Reiga : Cymuss, [2012]

 

Kings, Stīvens. Kerija / S. Kings, no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2012]

 

Kivičs, Andris, 1977-. Skārienjūtīgs : dzeja un aforismi / Andris Kivičs ; māksl. Aigars Truhins ; red. Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Kīzs, Daniels. Puķes Aldžernonam : romāns / Daniels Kīzs ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Kro-Kro : Knuta un Intas Skujenieku vēstules, 1963-1969 / Knuts Skujenieks, Inta Skujeniece ; sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Inta Čaklā ; redaktore Gundega Saulīte ; māksliniece Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta-LK, [2012]

 

Krustkalns, Kārlis. Mūža ritumā : [dzejoļu krājums] / Kārlis Krustkalns ; vāka grafika: Iveta Šmēla ; vāka noform.: Didzis Cinovskis. - [B.v.] : autorizdevums, [2010]

 

Linka, Šarlote. Bez pēdām pazudusī / Šarlote Linka, no vācu valodas tulkojusi Irēna Gransberga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2012]

 

Linka, Šarlote. Kad klusums beidzas / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Amanda Aizpuriete. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2009]

 

Manfelde, Andra, 1973-. Dzimtenīte : romāns / Andra Manfelde ; redaktore Gundega Blumberga ; izmantots Ivetas Balandiņas-Jakubenokas stāstījums ; māksliniece Andra Manfelde. - [Tukums] : Literatūras kombains, [2012]

 

Miķelsone, Liāna, 1953-. Vai nāks Tava valstība? / Liāna Miķelsone. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Mortone, Keita. Aizmirstais dārzs / Keita Mortone ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Purpura karaļa galmā / Aut. kol. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - Latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti.

 

Tārauda, Ingrida, 1971-. Boltais šokolads : Baltā šokolāde : Ingridys dzejūli / Ingrida Tārauda. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, [2012]

 

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Dikāns, Pjērs. Dikāna diēta / Pjērs Dikāns ; [no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Estesa, Klarisa Pinkola. Sievietes, kuras skrien ar vilkiem / Klarisa Pinkola Estesa ; no angļu valodas tulkojusi Andžela Šuvajeva ; zinātniskais konsultants Igors Šuvajevs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

 FK : Latvijas fotogrāfijas gadagrāmata / redaktors un priekšvārda autors Arnis Balčus ; tekstu autori: Deivids Beits, Sergejs Kruks, Jekaterīna Vikuļina, Vilnis Vējš, Elīna Ruka, Maija Rudovska ; literārā redaktore Ieva Bite ; tulkotāja Laine Kristberga ; dizains: Artis Tauriņš. - Rīga : KultKom, 2012.

 

Grīnbergs, Andris, 1940-. Zemgales reģiona senās kulta vietas : The ancient cult sites of Zemgale region / Andris Grīnbergs ; foto: Andris Grīnbergs. - Jelgava : Zemgales Plānošanas reģions, [2012]

 

Jēruma, Inga. No Zentas līdz Zentai / I. Jēruma. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2013]

 

Lāce, Daina, 1970-. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko, (1813–1902) : The first Riga city architect Johann Daniel Felsko, (1813-1902) = Der erste Rigaer Stadtarchitekt Johann Daniel Felsko, (1813-1902) / Daina Lāce. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, c2012

 

Polija : ceļvedis / galvenie sastādītāji: Terēza Čerņeviča-Umera, Malgožata Omilanovska, Ježijs Majevskis ; [no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Magda Riekstiņa, Agnijs Švēde]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

 

Reģionu attīstība Latvijā, 2011 / Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Valsts reģionālās attīstības aģentūra. - Rīga : Valsts reģionālās attīstības aģentūra, [2012]

 

Roze, Mārtiņš, 1964-2012. Rozes laiks / Mārtiņa Rozes stāstīto apkopojusi Rita Krasta. - [b.v. : b.i., 20XX]

 

Servens-Šreibers, Deivids. Anticancer : pretvēža dzīvesveids / Deivids Servens-Šreibers ; [no angļu valodas tulkojusi Kristīne Stalte]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Vilipsons, Aivars. Vilipsōns / [Aivars Vilipsons, grafikas ; Ingrīda Burāne, priekšvārds ; redaktore Dace Sparāne]. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Никонов, А. А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (ХVIII- XX вв.) / А. А. Никонов. - Москва : Энциклопедия Российских деревень, [1995]

 

21 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā21222324252627NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!