Jaunieguvumi

Vērtīgs papildinājums mūsu grāmatu krājumos.

Autors Redaktors Otrdiena, 19 februāris 2013 14:38

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" ietvaros, aizvadītā gada nogalē Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas saņēma krājuma papildinājumus, kas dos iespēju lasītājiem izvēlēties speciāli atlasītu un augstvērtīgu lasāmvielu dažādās nozarēs. Izdevumu komplektus saņēmušas reģionu galvenās bibliotēkas, novadu bibliotēkas un publiskās bibliotēkas, kopumā 804 bibliotēkas visā Latvijā. Šos izdevumus lasītāji bibliotēkās varēs atšķirt pēc speciālām uzlīmēm.

 

Jaunumi krievu valodā (17.01.2013.)

Autors Redaktors Ceturtdiena, 17 janvāris 2013 12:44

Альвтеген, Карин. Предательство [Текст] / Карин Альвтеген ; пер. со швед. Аси Лавруши. - Москва : Иностранка, 2012. - 312, [1] с.

 

Вересов, Дмитрий. Книга перемен / Дмитрий Вересов. - Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб., 2007. - 365, [2] с.

 

Вишневский, Януш. Повторение судьбы [Текст] : [роман] / Януш Леон Вишневский ; [пер. с пол. Л. Цывьяна]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 349, [2] с.

 

Вовненко, Ирада. Дресс-код вдохновения : роман / Вовненко, Ирада. - Москва : Астрель, 2012. - 246,[12] с.

 

Грэм, Хизер. Смертельная ночь [Текст] / Хизер Грэм ; [пер. с англ. К. А. Ересько]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 317, [1] с.

 

Джеймс, ЭЛ. На пятьдесят оттенков темнее [Текст] / ЭЛ Джеймс ; [пер. с англ. И. Н. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, печ. 2012. - 605, [1] с. : ил.

 

Джеймс, ЭЛ. Пятьдесят оттенков серого [Текст] : [пер. с англ.] / Эл Джеймс. - Москва : Эксмо, 2012. - 573, [1] с. ; 21 см. - Является 1-ой частью трилогии: Пятьдесят оттенков.

 

Дюпюи Мари - Бернадетт. Нежная душа Сиротка / Дюпюи Мари - Бернадетт, переводчик Наталия Чистюхина. - Харьков : клуб семейного досуга, 2012. - 636,[1].

 

Дюпюи, Мари-Бернадетт. Сиротка [Текст] / Мари-Бернадетт Дюпюи ; [пер. с фр.: Н. Чистюхина ; стихи в пер. К. Беляева]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 476, [1] с.

 

Дэниелс, Лесли. Уборка в доме Набокова [Текст] / Лесли Дэниелс ; пер. с англ. Александры Глебовской. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 381, [1] с.

 

Келби, Н М. Белые трюфели зимой [Текст] / Н. М. Келби ; [пер. с англ. И. А. Тогоевой]. - Москва : Эксмо, печ. 2012. - 539, [1] с.

Кент, Кэтлин. Дочь колдуньи [Текст] : [роман] / Кэтлин Кент ; [пер. с англ. И. Нелюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 317, [2] с.

 

Леметр, Пьер. Алекс [Текст] : Alex / Пьер Леметр ; [пер. с фр. Т. Источниковой]. - Москва : Иностранка, 2012. - 443, [1] с. - (Лучшие детективы мира). (Серия "Лекарство от скуки").

 

Лэкберг, Камилла. Письмо от русалки / Лэкберг, Камилла. - Москва : Эксмо, 2012. - 477,[1] с.

 

Миронова, Наталья. Возраст Суламифи [Текст] : [роман] / Наталья Миронова. - Москва : Эксмо, 2012. - 505, [2] с.

Мюссо, Гийом. Спаси меня [Текст] / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. М. Рожновой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 313, [2] с.

Пилчер, Розамунда. Под знаком Близнецов [Текст] : Дикий горный тимьян / Розамунда Пилчер ; [пер. с англ. Лозовская Е. Л., Здорных Г. В.]. - Москва : Слово, 2012. - 487, [2] с. ; 21 см.

 

Порошина, Марина. Весенний марафон : роман / Порошина, Марина. - Москва : Астрель, 2012. - 349,[1] с.

 

Прасолов, Владимир. Вангол [Текст] : роман / Владимир Прасолов. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 542, [1] с.- (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).

 

Раневская, Фаина. Я - выкидыш Станиславского / Раневская, Фаина. - Москва : Астрель, 2012. - 477,[2] с.

 

Тененбаум, Борис. Великие Борджиа. Гении зла [Текст] / Борис Тененбаум. - Москва : Эксмо ; Яуза, 2012. - 381, [1] с., [12] л. ил. - (Гении власти). - Библиогр.: с. 379-380.

 

Хайсмит, Патриция. Те, что уходят [Текст] : [криминальный роман] / Патриция Хайсмит ; [пер. с англ. О. Б. Лисицыной]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2012. - 382 с. - (Интеллектуальный бестселлер).

 

Харрис, Джоанн. Пять четвертинок апельсина [Текст] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ. И. А. Тогоевой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 493, [2] с.

 

Холл, Араминта. Всё и ничто [Текст] / Араминта Холл ; [пер. с англ. Т. П. Матц]. - Москва : РИПОЛ классик, 2012. - 318, [1] с.

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ JANVĀRĪ

Autors Redaktors Trešdiena, 16 janvāris 2013 17:29

DAIĻLITERATŪRA

 

Bahs, Ričards. Kaija vārdā Džonatans Livingstons / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; [Vijas Kilblokas fotogrāfijas]. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

Bankovskis, Pauls, 1973-. Zvēru zvaigznājs : pasakas pieaugušajiem / teksts, ilustrācijas un vāka dizains: Pauls Bankovskis ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Bērziņš, Miķelis, 1900-1988. Manas dzīves apraksts / Miķelis Bērziņš ; redaktori: Ingus Bērziņš, Dace Sparāne ; ievadu sarakstīja Pauls Bankovskis ; priekšvārdu un pēcvārdu sarakstīja Ingus Bērziņš ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. M. Bērziņa atmiņas par bērnību cara Krievijā, dzīves plaukumu neatkarīgajā Latvijā un pārciesto Sibīrijā.

 

Brīdaka, Lija. Solis tumsā : Aizvējš pie jūras / Lija Brīdaka. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]

 

Hānbergs, Ēriks  Janeks uzmeklē Birznieku / Ēriks Hānbergs ; [fotogrāfs Uldis Briedis ; atbildīgā redaktore Evija Veide]. - Rīga : Jumava, [2012]

 

Heniņš, Arturs, 1932-. Tur Pērkons nikni jodus dzenā : Voldemārs Ozols strēlnieku niķos un stiķos : vēsturisks romāns / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, [2012]

 

Kaijaks, Vladimirs, 1930-. Koka kāja, Kapu māja : stāsts par to, kā es septiņreiz no nāves izglābos / Vladimirs Kaijaks ; redaktore Bārbala Simsone ; māksliniece Vita Lēnerte ; vāka noformējumā izmantota Vitas Lēnertes fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]

 

Koelju, Paulu. Kā aizplūstoša upe : stāsti, 1998-2004 / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; māksl. Aivars Plotka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2008

 

Krile, Velga, 1945-1991. Kā mirdzošas būtnes : [dzejoļu krājums] / Velga Krile ; [sast. Antra Krile ; red., pēcv. Ingmāra Balode ; Zigmunda Lapsas dizains]. - Rīga : Mansards, [2012]

 

Kūlis, Ēriks.... tiem, kas sauli redz : romāns / Ēriks Kūlis ; redaktore Eva Mārtuža ; Ināra Helmūta zīmējumi ; Inta Vilcāna vāka dizains. - Rīga : Lauku Avīze, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 239 lpp.. - Lata romāns

 

Laiku i myuža roksti [skaņu ieraksts] / V.Ivdris, M.Justs, Sovvaļnīks. - Rēzekne : Latgales Reģionālā attīstības aģentūra, [2012]. - 1 skaņu disks. - Veļtiejums rakstnīkam Ontanam Rupaiņam 1906.g. 13.septembris - 1976.g.apreļs.

 

Lejiņš, Jānis, 1954-. Kamera obskura : romāns / Jānis Lejiņš ; galv. red. Ieva Janaite ; Aijas Andžānes vāka dizains. - Rīga : Karogs, [2012].

 

 

Ostina, Džeina. Prāta apsvērumi / Džeina Ostina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Jumava, [2012]

 

Šepetis, Rūta. Starp pelēkiem toņiem : romāns / Rūta Šepetis ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011

 

Vensko, Sandra, 1958-. Vēstules naktssargam / Sandra Vensko. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2012]

 

Venters, Egīls, 1964-. Mainīgā intervence : [romāns] / Egīls Venters ; redaktors Guntis Berelis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012].

 

 

Zelčs, Ainārs, 1959-. Leģionāri / Ainārs, Zelčs. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]. - 207 lpp. - (Lata romāns).

 

Zeile, Pēteris, 1928-. Rainis un Latgale / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, [2012]

 

Zvirbule, Dace. Rendas tenkas : Latvijas lauku dzīves ainas starp abiem pasaules kariem / Dace Zvirbule. - [Rīga] : Abavas brīvdienas, [2012].

 

Zvirgzdiņš, Juris, 1941-. Atgriešanās Itakā : stāstu krājums / Juris Zvirgzdiņš ; red. Dace Sparāne ; vāka dizains: Jānis Esītis ; foto vākam: Māra Brašmane. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Aleksejeva, Gita. Konfliktsituācijas izglītības procesā / Gita Aleksejeva. - Rīga : RaKa, [2010

 

Bankavs, Andrejs. Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2010

 

Buiķis, Andris, 1939-. Vai tas esi tu vai kāds cits / Andris Buiķis, Lia Guļevska ; izmantotas Oļega Kotoviča fotogrāfijas. - Rīga : Madris, [2012]

 

400 tūrisma vietas Latvijā : 101 maršruts Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē / sastādītājs un priekšvārda autors Ilmārs Birulis ; teksts: Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Lolita Kozlovska ; foto: Anita Banziņa, Ilmārs Birulis, Arnolds Cīrulis, Daina Girgensone, Aldis Jermaks, Lolita Kozlovska, Viesturs Serdāns. - Rīga : Lauku Avīze, [2012]

 

Džads, Tonijs. Pārvērtēšana : esejas par aizmirsto 20. gadsimtu / Tonijs Džads ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]

 

Fēgezaks, Zigfrīds fon. Senči un pēcteči : piezīmes no senās Livonijas vēstuļu lādes 1689-1887 / Zigfrīds fon Fēgezaks ; tulk. latv. val. Pēteris Bolšaitis ; red. Zigrīda Krauze ; māksl. Daiga Brinkmane. - Rīga : Vesta LK, [2011]

 

Freijers, Valters. Tūrisma mārketings : uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība / Valters Freijers ; no vācu val. tulk. Ilze Salna, Sandra Skuja ; red. Lilita Vīksna. - Rīga : Turība, [2011]

 

Ģēniju 1000 gleznas / [Viktorija Čārlza ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojušas Inese Avotiņa, Stella Pelše]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]

 

Holcmane, Silvija, 1941-. Nepaiet garām savam liktenim : Andreja Holcmaņa dzīvesstāsts, 1999. gads / Silvija Holcmane. - Mārupe : Drukātava, [2012]

 

Indija : ceļvedis / [galvenā redaktore Aruna Ghose ; no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Jēkabsons, Ēriks. Uzbrukums Padomju Savienības diplomātiskajiem kurjeriem pie Ikšķiles 1926.gada 5.februārī / Ēriks Jēkabsons ; [vāka dizains Aigars Truhins ; red. Ēriks Jēkabsons]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Kārkliņš, Ludvigs, 1928-. Mūzikas leksikons / aut. un sast. Ludvigs Kārkliņš ; red. Ineta Rāte ; vāka dizains Lāsma Muceniece. - Rīga : RaKa

 

Kļaviņa, Sarma, 1941-. Latviešu valodas pētnieki : no klaušu laikiem līdz savai valstij : darbu izlase / Sarma Kļaviņa ; Latvijas Universitāte. Latviešu valodas institūts ; red.: Rita Cimdiņa, Rūta Augstkalne, Ilga Brigzna (vācu val.) ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa

 

Krauksts, Viesturs, 1942-.Atļautais un aizliegtais sportā : monogrāfija / Viesturs Krauksts. - Rīga : RaKa

 

Kundziņš, Māris. Dabas formu estētika : bionika un māksla / Māris Kundziņš ; lit. red. Astrīda Ģiptere ; māksl. Aivars Sprūdžs. - Rīga : Madris

 

Lāce, Taņa. Sociālā atstumtība Latvijā : situācijas raksturojums un politikas analīze : monogrāfija / Taņa Lāce ; redaktore Ināra Stašulāne ; vāka dizains: Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, [2012]

 

Latvija [kartogrāfiskais materiāls] : tūrisma ceļvedis / [galvenais redaktors Jānis Turlajs ; teksta autori: Ilze Antēna ... [u.c.]. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa sēta, [2012]

 

Lensings Smits , Evanss. Ceļvedis pasaules tautu mitoloģijā / Evanss Lensings Smits un Nātans Roberts Brauns ; no angļu valodas tulkojusi Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata

 

Makajs, Stīvs. Tava ģitāra / [Stīvs Makajs] ; no angļu valodas tulkojis Andris Irbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Māršals, Pīters. Pasaules astroloģijas vēsture / Pīters Māršals ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa. - Rīga : Dienas Grāmata

 

Pētījumi mākslu terapijā : rakstu krājums / sast. un iev. sarakst. Kristīne Mārtinsone ; [red. Kristīne Ieviņa ; māksl. Gundega Kalendra ; rec.: Vija Bergs Lusebrinka, Sandra Mihailova, Mirdza Paipere ... [u.c.] ; rakstu aut.: A.Gilroja, H.Smeijsters, K.Vende ... [u.c.]. - Rīga : Drukātava

 

Pikver, Ann. Grammar is easy : kompakts angļu valodas gramatikas kurss / Ann Pikver. - 2., atjaunots, papildināts izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2012

 

Montefjors, Saimons Sebegs. Runas, kas mainīja pasauli : stāsti par brīžiem, kas veidojuši vēsturi / Saimons Sebegs Montefjors ; no angļu valodas tulkojusi Elita Roze ; redaktors Kārlis Skruzis ; Jura Karčevska vāka dizains. - Rīga : Avots, [2011]

 

Ozolniece, Ligita. Paklāju un gobelēnu tehnikas / Ligita Ozolniece ; red. Rita Cimdiņa ; dizains Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa

 

Rigs, Braiens Marks. Žīdu karavīri Hitlera armijā : līdz šim nepateiktais par nacistu rasu likumiem un žīdu izcelsmes karavīriem Vācijas bruņotajos spēkos / Braiens Marks Rigs ; no angļu valodas tulkojusi Santa Andersone ; zinātniskais redaktors Valdis Kuzmins. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, [2012]

 

Ruduša, Rita. Pagrīdes citādība : homoseksuāļi Padomju Latvijā / Rita Ruduša ; māksl. Laima Ruduša ; red. Asnate Baņģiere. - Rīga : Mansards, [2012]

 

Pasaules uzziņu atlants / galv. red. Jānis Turlajs ; māksl. Līga Dubrovska, Ainārs Gaidis. - Pirmizdevums. - Rīga : Jāņa sēta, [2010]

 

Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi : zinātnisko rakstu krājums / sast.: Aīda Krūze, Iveta Ķestere ; angļu teksta red. Ilze Norvele ; lit. red. Rita Cimdiņa ; priekšv. sarakst. Aīda Krūze. - Rīga : RaKa, [2010]

 

Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Kristīne Mārtinsone ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, [2012]

 

Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība : rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Kristīne Mārtinsone ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa ; izmantotas Toma Grīnberga fotogrāfijas. - Rīga : RaKa, [2012]

 

Safranskis, Rīdigers. Nīče : viņa domāšanas biogrāfija / Rīdigers Safranskis ; no vācu val. tulk. Jānis Krūmiņš ; [red. Ilze Jansone ; H.Heines dzejoļa fragm. tulk. Rūdolfs Egle]. - Rīga : Dienas Grāmata

 

Simsone, Bārbala. Iztēles ģeogrāfija : mītiskā paradigma 20. gadsimta fantāzijas prozā : monogrāfija / Simsone Bārbala ; lit. red. Rūta Koluža ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2010]

 

Suvorovs, Viktors. Atbrīvotājs / Viktors Suvorovs ; no krievu val. tulk. Jānis Kalve. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012

 

Šulcs, Bruno. Velokāpiens Muztagatā : turpināt būt pašam sev : 7546 metru augstumā ar divriteni / Bruno Šulcs ; [autora redakcijā]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Veselības enciklopēdija / sast.: Helēna Kārkliņa, Andrejs Senkāns ; galv. red. Andrejs Senkāns ; red.: Ginta Kūlīte, Jānis Loja, Liene Soboļeva, Liene Krēsliņa ; priekšv. sarakst. Pēteris Apinis. - Rīga : Nacionālais apgāds, [2009]

 

Vitāle, Džo. Pievilkšanās faktors : iemācieties ar savas zemapziņas palīdzību mainīt apkārtējo pasauli / Džo Vitāle ; no angļu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011

 

Zamskis, Hananijs. Speciālās pedagoģijas vēsture : bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem izpētes, audzināšanas un mācīšanas vēsture no senajiem laikiem līdz 20. gadsimta vidum : (saīsināts tulkojums) / Hananijs Zamskis ; tulk. un priekšv., 8.-9. lpp., uzrakst. Sarmīte Tūbele, Judīte Lūse ; red. Rita Cimdiņa ; vāka dizains: Arta Muceniece. - Rīga : RaKa

 

Zelta mājas grāmata, jeb, Zinātnības magazīne : iekš 3 nodaļām, ar 1111 padomiem / [sak. Fr. Mekon ; redaktore Anita Poļakovska]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

`

 

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ DECEMBRĪ

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 20 decembris 2012 17:01 Autors Redaktors Ceturtdiena, 20 decembris 2012 16:59

NOZARU LITERATŪRA

 

Bērpo, Tods. Debesis ir! : maza zēna apbrīnojamais ceļojums uz Debesīm un atpakaļ / Tods Bērpo, Linna Vinseta ; [no angļu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

 Latvijas Bankai XC / Latvijas Banka ; [Pauls Raudseps, Pauls Viesturs Karnups, Āris Puriņš... u. c. ; Ilmāra Rimšēviča ievadvārdi] ; [redaktores Dace Kerus un Marika Ķirīte ; māksliniece Inta Sarkane]. - Rīga : Latvijas Banka, [2012].

 

Ziemeļlatgales lasījumi I : konference, 2011.gada 26.,27 oktobrī / literārie redaktori- Vita Romanovska un Terēza Čudarkina. - Balvi : Balvu Novada muzeja izdevums, [2012].

 

DAIĻLITERATŪRA

 

Adlers-Olsens, Jusi. Fazānu slepkavas / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Barberī, Mjūriela. Eža elegance / Mjūriela Barberī ; no franču valodas tulkojusi Inta Geile. - [Rīga] : Omnia Mea, 2012.

 

Baronska, Eva. Mocarta kungs pamostas / Eva Baronska ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012

 

Džeimsa, E L. Tumsa piecdesmit nokrāsās : erotisks romāns / E.L.James. - Rīga : Kontinents, 2012.

 

Kronins, Džastins. Pāreja : romāns / Dž. Kronins, no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Apgāds Zvaigzne ABC : Rīga, [2012].

 

Linka, Šarlote. Pielūdzējs / Šarlote Linka ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011

 

Jaunumi krievu valodā (20.12.2012.)

 

Браун, Сандра. Трудный клиент [Текст] / Сандра Браун ; [пер. с англ. Е. Тарасовой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 509, [1] с.

 

Герасимов, Дмитрий. Крест в круге / Герасимов, Дмитрий. - Москва : Астрель, 2011. - 572 с. - (книга-кино).

 

2012 свежих анекдотов и SMS-ок [Текст] / [сост. Молодченко Дарья]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2011. - 542, [1] с. : ил.

 

Защита огорода и сада без химии и яда / [Звонарев Н. М.]. - Москва : Центрполиграф, печ. 2012. - 125 с.

 

Звонарев, Николай. Прибыльное разведение рыбы [Текст] : [секреты воспроизводства, содержания и кормления / Звонарев Н. М.]. - Москва : Центрполиграф, 2012. - 125, [1] с.

 

Кэрролл, Стивен. Венецианские сумерки [Текст] : роман / Стивен Кэрролл ; [пер. с англ. В. Симонова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 251, [2] с.

 

Литвинова, Анна. Три последних дня [Текст] : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2011. - 349, [1] с.

 

Лучшая книга фермера : Ваш домашний помощник / Нестеров О.Л. - Москва : РИПОЛ Классик, 2012. - 574, [1]. - прибыльное животноводство и птицеводство.

 

Нуровская, Мария. Письма любви [Текст] : [роман] / Мария Нуровская ; [пер. с пол. Л. Л. Машинской]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 251, [1] с.

 

Тамоников, Александр. Приказано взять штурмом [Текст] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2012. - 349, [1] с.

 

Чижова, Елена. Время женщин [Текст] : [роман] / Елена Чижова. - Москва : АСТ др.], 2012. - 348, [2] с..

 

Шевалье, Трейси. Девушка с жемчужной сережкой / Трейси Шевалье ; [пер. с англ. Р. Бобровой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 286, [1] с.

 

Шелдон, Сидни. Пески времени / Сидни Шелдон ; [пер. с англ. М.В. Жученкова]. - Москва : АСТ, 2012. - 348, [4] с.

 

Эвинг, Барбара. Розетта / Эвинг, Барбара, переводчик Богдан Войченко. - Харьков : клуб семейного досуга, 2009. - 572 с.

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ NOVEMBRĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 13 novembris 2012 16:07

DAIĻLITERATŪRA

 

Aherna, Sesilija Līdz varavīksnei : romāns / Sesilija Aherna ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Andžāne, Veneranda, 1940- Basām kājām... / Veneranda Andžāne; redaktore Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011 (Latgales druka).

 

Balode, Ingmāra, 1981-. Alba / Ingmāra Balode. - [Rīga] : Mansards

 

Beigbeders, Frederiks. Mīlestība ilgst trīs gadus : romāns / F. Beigbeders, no franču valodas tulkojusi Inta Šmite. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, [2012].

 

Breinuma puče : latgalīšu literaruos puosokys / [Latgolys Studentu centrs]. - [Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2011] (Valters un Rapa).

 

Doda, Kristīna. Blondīne sarkanā / Kristīna Doda ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2009

 

Dzeivuot ir labi : bārnu i jaunīšu stuosti ar laimeigom beigom / [Latgolys Studentu centrs]. - [Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2011] (Valters un Rapa).

 

Foma, Anna, 1988-. Jaunā Vāgnera klusēšana / Anna Foma. - [Rīga] : Mansards

 

Grietēna, Margarita.  Nāve Londonā / Margarita Grietēna ; [Anita Jansone-Zirnīte ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 191 lpp. : il ; 20 cm. - (Lata romāns)

 

Gudvins, Džeisons. Čūsku akmens / Džeisons Gudvins ; no angļu valodas tulkojusi Lenvija Sīle. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

 Laime i nalaime : latgalīšu tautys puosokys / [Latgolys Studentu centrs]. - [Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2011] (Valters un Rapa).

 

Laptone, Rozamunda. Vēstule māsai / Rozamunda Laptone ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2012

 

Nesbē, Jū. Sniegavīrs / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojis Ilmars Briška. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012

 

Nodokļi ar prieku : anekdotes un spurainas domas / [sakopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne]. - Rīga : Didam, c2009.

 

Olillā : anekdotes un spurainas domas / [sakopojusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne]. - 2. izd. - [Rīga] : Didam, [c2010].

 

Olivera, Lorena. Pirms es krītu : romāns / Lorena Olivera ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kolmane ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]

 

Pankola, Katrīna. Bruņurupuču lēnais valsis / Katrīna Pankola ; [no franču valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2012]

 

Redfīlds, Džeimss. Šambalas noslēpums : Vienpadsmitās atklāsmes meklējumos / Džeimss Redfīlds, no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga. - Rīga : A/s Poligrāfists, [2012] Apgāds Zvaigzne ABC

 

Salceviča, Ilona, 1940-. Saucējs : apcere par Jāni Klīdzēju / Ilona Salceviča ; LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. - Rīga : Zinātne, [2012]

 

Suņs, Raibīs. Pyrma Syltī. / Raibīs Suņs. - [Dricēni] : Kukuži, [2012].

 

Šmite, Linda. Liedaga bērni : romāns / Linda Šmite. - Rīga : Lauku Avīze, [2012].

 

 Vacuo i jaunuo krīze : lidoj krīze puori Latvejai i verās-- / [Latgolys Studentu centrs]. - [Reiga : Latgolys Studentu centrs, 2011] (Valters un Rapa).

 

Viguls, Arvis. 5:00 / Arvis Viguls. - Rīga : Mansards

 

Vonnegūts, Kurts. Čempionu brokastis, jeb, Ardievu, melnā pirmdiena! : romāns / Kurts Vonnegūts ; no angļu valodas tulkojuši Klāvs Elsbergs un Ainis Ulmanis ; Ingunas Kļavas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Butulis, Ilgvars. История Латвии / Илгварс Бутулис, Антоний Зунда, литературный перевод - Роальд Добровенский. - Рига : Jumava, c2010.Daukšts, Bonifācijs.  Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012].

 

Dzīves grāmata 2013 : Zvaigžņu kalendārs / sastādīja Ilze Gandre. - Rīga : Kopsolī, [2012].

 

Einšteins un Dievmāte : anekdotes un spurainas domas / [sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne]. - [Rīga] : Didam, [c2010].

 

Jūrdžs, Andrivs, 1845-1925. Vysaidu zuoļu gruomota / Andrivs Jūrdžs. Par itū gruomotu i par krīzi / Ilze Sperga. - Reiga : Latgolys Studentu centrs, c2011

 

Katoļu kalendārs 2013 / sast. Ingrīda Puce. - Rīga : Nodibinājums "Katoļu Baznīcas Vēstnesis", 2012.

 

Keišs, Pēteris, (1941). Aizbraucēji un palicēji / Keišs, Pēteris autors. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, [2012].

 

Konference "Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu" (2007 : Rīga, Latvija). Reliģiskā dažādība Latgalē: mērojot ceļu uz dialogu : 2007. gada 3. aprīļa konferences materiāli / [atbildīgais redaktors Valdis Tēraudkalns]. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, [2007].

 

 Mazākumtautību tiesības un līdzdalība Latvijā : The rights and partcipation of national minorities / Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integracijas lietās sekretariāts. - [Rīga] : Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integracijas lietās sekretariāts, 2008.

 

Fon Mises, Ludvigs. Birokrātija / Ludvigs fon Mises (Ludwig von Mises) ; ievada, 5. lpp., autors A.V. Lauriņš. - [Rīga] : Uzņēmēju Trasta kompānija, [2011]

 

Spaksis, Vintens, 1927-. Dabas zinātne valodā / Vintens Spaksis. - Sauthemptona : Sagas, 1976.

 

Spaksis, Vintens, 1927-. Tiksla tautas teikma / Vintens Spaksis. - Southampton : Sagas, [1979].

 

Spaksis, Vintens, 1927-. Vēstures vēstne valodā / Vintens Spaksis. - Sauthemptona : Sagas, 1978.

 

Zunda, Antonijs. Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie (1930-1940) / Antonijs Zunda. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012].

 

23 lapa no 28

«SākumsIepriekšējā2122232425262728NākamāBeigas»