Jaunieguvumi

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ MAIJĀ

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 31 maijs 2011 13:02 Autors Redaktors Otrdiena, 17 maijs 2011 10:23

DAIĻLITERATŪRA

Barts, Rolāns.Sēru dienasgrāmata : 1977. gada 26. oktobris - 1979. gada 15. septembris/ Rolāns Barts ; [sastādītāja un piezīmju autore Natalī Ležē ; tulkotājas no franču valodas: Ieva Lapinska, Vineta Berga]. - Rīga : Laikmetīgās mākslas centrs, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 272 lpp.  

Beridze, Lewan.Filiparia / Levans Beridze, Nora Ikstena. - [Rīga] : Mansards, 2010. - 102, [1] lpp.

Džeimsa Erika. Dzeguzes nams / Erika Džeimsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 409, [1] lpp.

Faidžīss, Orlando. Čukstētāji : privātā dzīve Staļina Krievijā / Orlando Faidžīss ; no angļu valodas tulk. Silvija Brice ; Ilzes Isakas vāka diz. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 1000 lpp. : il., ģeneal. tab. ; kartes

Gaiķu, Māris, 1973-.Gribu ēst / Gaiķu Māris. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 62 lpp.

Herona, Eko.Pulss : romāns / Eko Herona ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Krūmiņa ; redaktore Inga Dalbiņa ; mākslinieks Aldis Kopštāls. - Rīga : Skarabejs, 2010. - 318, [1] lpp.

Jakubovska, Māra.Zvaigznes un hamburgeri : veltu šo darbu savai mammai-Rūtai Mežaraupai/ Māra Jakubovska. - Rīga : Drukātava, 2011. - 255 lpp. 

Keita, Lorena.Eņģeļu nakts : romāns / Lorena Keita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic).). - 476, [1] lpp.

Lesinga, Dorisa.Bens pasaulē : romāns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Ieva Kalnciema ; mākslinieks Māris Sīmansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263, [1] lpp.

Lesinga Dorisa.Piektais bērns / Dorisa Lesinga ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Loransa, Kamilla.Šajās rokās / Kamilla Loransa ; no franču valodas tulkojusi Linda Barkāne. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 213, [1] lpp.

Ogriņš, Andris, 1975-.Zem pulksteņa pulkstenis / Andris Ogriņš. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 102 lpp.

Oksanena, Sofi.Attīrīšanās / Sofi Oksanena ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Jumava, [2011] (Lietuva). - 295, [5] lpp.

Pārkers, Dereks.Kazanova: [biogrāfisks romāns] / Dereks Pārkers ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; atb. red. Kristīne Kirkila ; lit. red. Sarmīte Medne ; māksl. Raimonda Strode ; grām. noform. izmantots Fransuā Bušē gleznas "Gaišmatainā Odaliska" fragments. - Rīga : Jumava, 2010 (Rēzekne : Latgales druka).). - 300, [3] lpp., [4] lpp. iel. : il., faks.

Skots, Maikls.Burve / Maikls Skots ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Kolmane]. - Rīga : Jumava, [2011] (Zelta rudens). - 349, [4] lpp. : il.

Sniedze, Evita.Leģendas par ilgām / Evita Sniedze. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 94, [2] lpp.

Snips, Artūrs.Pasaule pēc tam / Artūrs Snips ; [mākslinieki: Arhats un Fauns]. - Rīga : Nodibinājums "Pilsētai un pasaulei", c2006. - 240 lpp.

Šakina, Mārīte.Rītviss būs citādi / Mārīte Šakina ; [Ints Vilcāns, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il.

 

NOZARU LITERATŪRA

Arheologu pētījumi Latvijā ... un ... gadā : [rakstu krāj.]/ Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts. - 1998/1999-. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000-. - sēj. : il., diagr., tab., plāni .

Bišofs, Māris. My Latvia / Māris Bišofs. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [102] lpp. : il.

Bloks, Marks.Vēstures apoloģija, jeb, Vēsturnieka amats / Marks Bloks ; Žaka Legofa priekšvārds ; [no franču valodas tulkojusi Lelde Braķe-Klaverī]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. : faks

Bookmark Latvia.- Rīga : Latvian Institute, c2008. - [33 lpp].

Dekupāža : senā izgriezumu tehnika /teksts: Mariza Lupato, Vilma Strabello, Džīna Kristiāni ; tulk. Astra Šmite. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 123, [4] lpp. : il.

 Destination: Latvia.- Rīga : Latvian Institute, 2008. - [26 lpp] : krās.il.

Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā, 2007-1013 : European Union Funds projects in Latvia, 2007-2013 /[sagatavotājs: Latvijas Republikas Finanšu ministrija]. - Rīga : SIA "E Forma", 2011. - 119 lpp. : il.

Gordons, Franks.Lokanums un spīts : Nekrievu likteņgaitas mūsdienu Maskavijā / Franks Gordons(Alberts Sābris). - Rīga : Antava, 2011. - 129 lpp.

History of Latvia : a brief survey/ [text and concept Raimonds Cerūzis]. - Riga : Latvian Institute, 2007. - 48 lpp. : il., karte.

Iltnere, Anna, 1984-.Kristaps Ģelzis / Anna Iltnere ; [fotogrāfi: Jānis Deinats ... [u.c.] ; tulkojums angļu valodā, Valdis Bērziņš]. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 143, [1] lpp. : il.

Ivančičs,Tomislavs.Dievs pārmaina. - Rīga : Dzīvības Straumes, 2011. - 154 lpp.
 

Kirkegors, Sērens.Bailes un trīsas / Sērens Kirkegors ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga : Ad verbum, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 246 lpp. : portr.

Kočegina, Albīna.Su-džok: sēklu terapija mājas apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu valodas tulkojis Andris Petrovs ; redaktore Oļesja Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 127 lpp. : il., tab.

Lielā autoceļu karte, Latvija ar pilsētu plāniem [kartogrāfiskais materiāls].- Mērogs 1:400,000. - [Rīga : Jāņa sēta, 2007]. - 1 karte : krās. ; lp.

Liepa, Dzintra.Es jau adu! / [sastādījusi] Dzintra Liepa. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 87 lpp. : il.

Loro, Domenika.Vienkāršības māksla / Domenika Loro ; no franču valodas tulkojusi Anda Pelēka Martin. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 260, [3] lpp.

Piketa, Dženifera.Eternal dark / [Dženifera Piketa ; no vācu valodas tulkojusi Sarmīte Lomovceva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 127 lpp. : il.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.Latvian folk dress / [text and concept, Ieva Pīgozne ; photo: V. Deščenko ... [et al.]. - Riga : Latvian Institute, c2009. - 36 lpp. : krās. il., kartes.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva.The cuisine of Latvia / [text and concept: Ieva Pīgozne- Brinkmane]. - Latvian Institute. - Rīga : Latvian Institute, c2004. - [26 lpp] : krās.il.
 

Sounds like Latvia [audiovizuāls materiāls].].- Rīga : Latvijas Institūts, 2006. - 1 DVD (6:28) : skaņa, krāsa.

Šneidere, Mudīte, 1934-.Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, c2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Torgāns, Jānis.Latviešu mūzikas virsotnes : palīglīdzeklis mūzikas vidusskolām latviešu mūzikas literatūras kursā/ Jānis Torgāns. - Rīga : Zinātne, 2010 (Preses nams Baltic). - 280 lpp. : notis, portr.

Veismans, Alans.Pasaule bez mums : cik daudz laika vēl atvēlēts mums, cilvēkiem? / Alans Veismans ; [no angļu valodas tulkojusi Īrisa Vīka]. - Rīga : Avots, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp. : il., karte.

Velss, Maikls. Nedzirdēti stāsti un nezināmi svētie / Maikls Velss ; tulk. Ilgvars Vērmelis ; red.: Rita Priedīte, Ilgvars Vērmelis ; māksl. Gints Veilands. - [Rīga] : Kristus Latvijai ; Latvijas Kristīgais radio, [2010]. - 452 lpp.

Vilkinsons, Ričards.Līmeņrādis : kāpēc mums ir nepieciešama vienlīdzīga sabiedrība? (Ne)laimīgas sabiedrības analīze/ Ričards Vilkinsons, Keita Pikita ; [no angļu valodas tulkojušas Ita Pelīte, Anda Dzenīte, Ilona Tiesniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 333, [1] lpp. : il., graf.

Vinogradova, Natālija.Friziera darbu pamati / Natālija Vinogradova, Ludmila Fjodorova. - Rīga : Jumava, 2011. - 181,[2]lpp. - Mācību palīglīdzeklis profesionālajām skolām, kas apmāca jaunos, topošos frizierus. Informatīvi bagāts izdevums - no friziera instrumentiem un kopējā tēla līdz frizūru un bārdas un ūsu veidošanai.

Vītola, Ilona.Rūgtais vērmeļu kauss / Ilona Vītola. - [B.v.] : Vītola izdevniecība, [2011]. - 251 lpp. 

Zīdkoka zaros : japāņu tautas pasakas/ [sastādījis un no japāņu valodas tulkojis Edgars Katajs ; māksliniece Maija Vītola]. - Rīga : Valters un Rapa, c2010. - 310, [1] lpp. : il.

Krievu valodā

Артемьева, Галина. И в сотый раз я поднимусь : [роман] / Галина Артемьева. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с.

Баркли, Линвуд. Смерть у порога [Текст] : [роман] / Линвуд Баркли ; [пер. с англ. Н. К. Нестеровой]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 383 с.

Берсенева, Анна, 1963-. Французская жена [Текст] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2011. - 347, [1] с. : ил.

Блинова, Эльмира. Пятая группа крови : роман / Эльмира Блинова. - Москва : АСТ; СПб: Астрель-СПб, 2011. - 284 с.       

Бойкова, Елена Анатольевна. Консервированные салаты [Текст] : самые вкусные рецепты / [Бойкова Е. А.]. - Москва : Мир книги, 2010. - 222, [1] с.

Бондарев, Степан Андреевич. Медоносные пчелы. Содержание и разведение [Текст] / С. Бондарев, П. Ромашкин. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 638, [1] с. : ил., табл. ; 15 см. - (Удобная библиотека). - На обл. авт. не указаны.
        ISBN 978-5-9567114-3-9.

Бронте, Энн, 1820-1849. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла : роман / Энн Бронте ; [пер. с англ. И. Гуровой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 477, [1] с.

Вагнер, Бертиль Бертильевич, 1941-.
Сто великих чудес природы / Б. Б. Вагнер. - Москва : Вече, 2009 (Ярославль : Ярославский полиграфкомбинат). - 431 с.

Горюнова, Ирина Стояновна.
Божьи куклы [Текст] : [сборник] / Ирина Горюнова. - Москва : Эксмо, 2011. - 286 с.

Готорн, Натаниель, 1804-1864.
Алая буква : [роман] / Натаниел Готорн. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 348, [1] с. ;

Гулрик, Роберт.
Верная жена [Текст] : [роман] / Роберт Гулрик ; [пер. с англ. Н. Омельянович]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат). - 301, [2] с.

Гюнтекин, Решад Нури, 1889-1956.
Листопад / Решад Нури Гюнтекин ; [пер. с тур. Ю. А. Аверьянова]. - Москва : Мир книги, 2008. - 142, [1] с.

Джеймс, Сири.
Потерянные мемуары Джейн Остин : [тайная жизнь и любовь Джейн Остин] / Сири Джеймс ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 362, [1] с. : ил.

Казимов, В.В.
Железо 2011 : Путеводитель по компьютерным устройствам и комплектующим / В.В.Казимов, И.В.Коттер, Р.Г.Прокди. - Санкт-Петербург : Наука и техника, 2011. - 399 с., ил.       

Карр, Робин, 1951-.
Сбежавшая невеста [Текст] : роман / Робин Карр ; [пер. с англ. Е. В. Ламановой]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 378, [1] с.

Катенина, София.
Счастье будет! [Текст] : [роман для лучших подруг] / София Катенина. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 411, [2] с. : портр.

Кеннеди, Дуглас.
Особые отношения [Текст] / Дуглас Кеннеди ; [пер. с англ. Е. Я. Мигуновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 620, [1] с.

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Нет места лучше дома [Текст] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. И. Карпушкина]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 460 с.       

Кларк, Мэри Хиггинс, 1929-.
Плач в ночи [Текст] : A cry in the night / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. С. Дьяконовой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 396 с.

Крашевский, Юзеф Игнацы, 1812-1887.
Цыганка Аза : [перевод с польского] / Юзеф Крашевский. - Москва : Geleos, 2009. - 315, [1] с.

Маккалоу, Колин.
Леди из "Миссолонги" : [роман] / Колин Маккалоу ; [пер. с англ. И. Пандер]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2009 (Тула : Тульская типография). - 235, [1] с.

Мэрфитт, Дженис.
Праздничные торты / [Мэрфитт Дженис ; пер. с англ. А. Н. Мироновой]. - Москва : АСТ-Пресс, 2010. - 110, [1] с. : цв. ил.

Непомнящий, Николай Николаевич.
Великие пророки современности / Н. Непомнящий. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 253, [2] с. : ил., портр.

Непомнящий, Николай Николаевич, 1955-.
Сто великих тайн [Текст] / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский. - Москва : Вече, 2011. - 479 с. : ил.

Поляков, Юрий Михайлович, 1954-.
Возвращение блудного мужа : [повести] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 253, [2] с.

Причко, Екатерина Дмитриевна.
Идеальный макияж [Текст] : искусство удивлять / [Е. Д. Причко]. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 158, [1] с. : цв. ил., портр.

 

JAUNUMI ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 19 aprīlis 2011 20:03

DAIĻLITERATŪRA

 

Auziņš, Imants, 1937-.Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 155, [5] lpp.

Avotiņa, Daina, 1926-.Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 471, [1] lpp.

 Ceļš uz sevi / [sastādījusi Lija Brīdaka ; redaktore Daina Lorence ; Viļņa Lapiņa foto un datordizains]. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys). - [31] lpp. : il. (krās.)

Garsija, Kami.Daiļās būtnes / Kami Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 598, [2] lpp.

 

Harisa ,Šarlēne.Miris - līdz tumsai / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 341, [1] lpp.

Hoseinī, Hālends.Tūkstoš sauļu mirdzums : romāns / Hālends Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema ; redaktore Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 455, [1] lpp.

Kasta, Kristīna.Iezīmētā : tumsas nama romāns / P.K. Kasta, Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp.

Khuri, Reimonds.Zīme / Reimonds Khuri ; [no angļu tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 415, [1] lpp

 Lietuviešu zelta stāsti / sastādītāja Solveiga Dauģirdaite ; tukotāji: D. Avotiņa ... [u.c.]. - Rīga : Lauku Avīze, c2011 (Latgales druka). - 239 lpp.

Kolbergs, Andris, 1938-.Dienasgrāmata / Andris Kolbergs. - Rīga : Pils, 2010 (Lietuva : Spindulio spaustuvė)

 

Lindsa, Geila.Zelta bibliotēka / Geila Lindsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 408 lpp.

Lukjanskis, Egils.Dzīve vienam mirklim : romāns / Egils Lukjanskis, il. Vītolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 239 lpp. - (Lata romāns

 Mana grāmata : dzejas krājums/ sastādījums un mākslinieciskā apdare: Līga Lācekle ; ievadu sarakstīja Auguste Pūce ; vāka dizains: Aija Gulbe. - [Rīga] : Visual studio, 2011 (Book Print.lv).).  1. sējums. Aut.: Evita Gedrima, Linda Grinberga, Edvīns Jansons, Dzidra Medvedjeva, Inonanta Millere, Laila Pabērza, Silva Rēfelde, Ināra Seņkāne, Edita Viļuma, Laimdota Vištarte. 

Montefjore, Santa.Tiksimies zem mīlas koka : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija).). - 460, [1] lpp.

Plaudis, Egils, 1931-1987.Lirika / Egils Plaudis ; sastādītājas Inta Čaklā [arī ievada teksts], Skaidrīte Plaude. - Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 191, [1] lpp.

Robārdsa, Kārena.Aušīgā lēdija : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 386, [1] lpp.

Sivuns , Oļegs.Brand : popārta romāns / Oļegs Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-.Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 376, [3] lpp.

 

NOZARU LITERATŪRA

Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs. - Rīga : Smails, 2011. - 84 lpp.
 

Āboltiņš, Ojārs.No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 127 lpp. : diagr., il., kartes.

Bolena, Džīna Šineda.Katrā sievietē ir dieviete : nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 254, [2] lpp.

Branta, Angela.Pērlīšu virtenes : skaistas mūsdienīga dizaina rotaslietas / Angela Branta ; [no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 30, [2] lpp. : il.

Ceļvedis kultūras centra vadībā : metodiskais materiāls/ sast. un iev. sarakst. Dace Jurka ; zin. red. Agnese Hermane ; lit. red. Elita Priedīte ; dizains: Inga Poļevska. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008 (SIA "Talsu tipogrāfija").). - 180 lpp. : il., sh., tab.

 Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? : sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits/ Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 292 lpp. : graf., tab

100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi/ sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka).). - 207 lpp. ISBN 978-9984-8278-5-8.

Eglīte, Kamita.Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte ; zin. red. Janīna Danusēviča ; vāka dizains: Marģeris Eglītis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Latgales druka).). - 243, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 229. lpp. (40 nos.).
 2. daļa. Ainsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma.

Franks, Pjērs.Rezonanses likums / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Kalendra ; atb. red. Kristīne Kirkila ; zin. red. Juris Lorencs ; Laimas Šķetres māksl. noform. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 174, [1] lpp. : il.

Grīnbergs, Andris. Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Andris Eglītis, Viesturs Serdāns, Vilnis Spundiņš, Valdis Semjonovs, Andris Grīnbergs, Indulis Krauze. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 207 lpp. : il., ģīm., tab., kartes

Gulbis, A.(Aivars).Muitas darbības pamati : mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Papildināts un pārstrādāts izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010 (RTU tipogrāfija).). - 389 lpp.

Kerols, Lī.Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un Džena Toubere ; tulkojums no angļu valodas: Ināra Kaija Eglīte ; redaktore Gundega Vētra ; priekšvārda, 1.-3. lpp., aut. Sandija Sedžbīra. - Rīga : ALIS, 2011. - 283 lpp. : tab.

Klinkerte, Monika.Stikla pērlīšu rotaslietas : atraktīvas idejas kaklarotām, rokassprādzēm, gredzeniem un citām rotām / Monika Klinkerte ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 30, [2] lpp. : krās. il.

Kokss, Roberts E.Nemirstības eliksīrs : Mūsdienu alķīmiķa ceļojums cauri gadsimtiem / Roberts. E Kokss. - Rīga : Lietusdārzs, 2011. - 174, [1] lpp.

Kramiņa, Ingrīda.Visuma uzbūve. Rokasgrāmata astronomijā / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 152 lpp.

Kur mācīties tālāk? 2011 : Gribu studēt ārzemēs!. - [Rīga] : Poligrāfists, 2011. - 89 lpp.

Lielais, Jānis.Dziedināšana un meklēšana / Jānis Lielais. - Rīga : [b.i.], 2009. - 332, [1] lpp. : il., faks.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Pusvārdā. Jānis Zābers / Daiga Mazvērsīte ; red.: Aija Lāce, Daila Liepa ; Alda Aleka vāka dizains ; vāka noform. izmantota Egona Keras fotogr. - Rīga : Mansards, 2010. - 461, [2] lpp. : il., ģīm., fakspaliekot laikabiedru atmiņās kā cilvēks ar skaidru dvēseli un atklātu sirdi un neatkārtojamu balss tembru. - Bibliogr. norādes parindēs.

Nikitenko, Sanita.Piespraudes / Sanita Nikitenko ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane ; Sanitas Nikitenko zīmējumi ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Vitas Lēnertes foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams BALTIC). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 2). - S.Nikitenko grāmatiņā piedāvā viegli izgatavojamas interesantas, netradicionālas un atraktīvas piespraudes. Zināms, ka tērpam glītu akcentu vienmēr piešķirs oriģināla piespraude. Autore iepazīstina ar nepieciešamajiem materiāliem un apraksta darba gaitu. 

Ņikonovs, Aleksandrs.Kurš pirmais? : Otrā pasaules kara galvenā mīkla / Aleksandrs Ņikonovs ; no krievu valodas tulkojusi Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 406, [2] lpp.

Osho, 1931-1990. Oranžā grāmata : ieskats Ošo meditācijās / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa ; māksl. Toms Gūtmanis. - Rīga : Sētava, 2010. - 174 lpp.

Ričo, Deivids.Kad pagātne ir tagadne : kā dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; red. Guntis Kalns ; vāka fotogr. Clarissa Leahy. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263 lpp.

Strubergs, Pēteris, 1945-.Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs ; red. Marika Taube ; kartogr. Rita Saurova ; Aigara Truhina dizains ; noform. izmantotas Pētera un Valdas Strubergu fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 159 lpp., [48] lpp. krās. il., ģīm.

Suvorovs, Viktors.Uzvaras ēna : triloģijas 2. grāmata / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 483, [1] lpp.

Svētais Meinards - pirmais Latvijas bīskaps/ tekstu sast. Līga Malāne. - Ogre : [b.i.], 2011. - 46 lpp., il.

 Sviestmaižu ballīte / Iryna Stepanova, Sergiy Kabachenko ; tulk. Sigita Kušnere ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 96 lpp. : il. ;

Vedins, Ivans, 1946-.Mācīšanas māksla / Ivans Vedins ; red. Gunita Aizstrauta ; vāka dizains: Juris Karčevskis. - Rīga : Avots, 2011 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē).). - 359 lpp. : il., ģīm.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.Bastarda forma : latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja Māra Krēsliņa ; vāka māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Liāna Beņķe, Rimands Ceplis, Viktors Gulbis, Gunārs Janaitis, Jānis Rieksts, Jānis Vinters, Mārtiņš Zālītis, Zonvalds, Litfi Ezkeks ; uz vāka 2. atloka Jāņa Indāna foto. - Rīga : LU Literatūras,folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 334 lpp. : il., ģīm., faks., tab. 

JAUNUMI ABONEMENTĀ MARTĀ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 17 marts 2011 12:13

Daiļliteratūra

Aržuni, Jakobs Idioti : piecas pasakas / Jakobs Aržuni ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp.

Enraita, Anna.Pulcēšanās / Anna Enraita ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 255, [1] lpp

 Roze-Marija Fransuā. Šūpoles pelnos : autobiogrāfisks vēstījums / Roze-Marija Fransuā ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; dzejas fragmentus atdzejojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 71, [1] lpp.

Gregorija, Filipa.Henrija VIII meitas / Filipa Gregorija ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 425 lpp

Harisa, Šarlēne. Nemirstīgie Dalasā / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Elita Līdumniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 335 lpp.

Hārpers, Toms.Slepenā māksla / Toms Hārpers ; [no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns]. - Rīga : Kontinents, c2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 423, [2] lpp. 

 Heniņš, Arturs, 1932-.Velnakmens veļas : vēsturisks romāns par latviešiem Krievijā 20. gadsimta 30. gados / Arturs Heniņš. - Rīga : Jumava, c2010 (Latgales druka). - 437, [1] lpp.

Jakubovska, Māra.Akmeņi, akmentiņi / Māra Jakubovska. - Rīga : Drukātava, 2010. - 146 lpp.

Karēms, Moriss.Stikla lode : pasaka / Moriss Karēms ; no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; [mākslinieks Aldis Aleks]. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 111 lpp. : il.

Kīza, Meriana.Kur laime mīt / Meriana Kīza ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp. ; 21 cm.
 

Kostova, Elizabete.Gulbja nolaupītāji / Elizabete Kostova ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Dienas Grāmata, c2011. - 500, [1] lpp.

Liepa, Anita, 1928-.Pa gājputnu ceļu : romāns / Anita Liepa. - Daugavpils : [Anita Liepa], 2010 (An&Dim). - 215 lpp.

Mensela, Džīla. Kā no zila gaisa : romāns / Džīla Mensila; tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2011. - 416 lpp. 

Orvijī, Žils Barbē d.Donžuāna mīlestības : ]romāns] / Žils Barbē d Orvijī ; tulk. no franču val. Dagnija Dreika;māksl.Aldis Aleks. - Rīga : Daugava, 2010. - 255 lpp. - (XX gadsimta klasiķi).

Pakraste, Lida.Baloži virs torņiem / Lida Pakraste. - Rīga : Pētergailis, [2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 195, [3] lpp. ; 21 cm. - (Vakara romāns).

Perucs, Leo.Leonardo un Jūda / Leo Perucs ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 211, [2] lpp.

Sent-Ekziperī ,Antuāns de.Vēstule ķīlniekam / Antuāns de Sent-Ekziperī ; no franču valodas tulkojusi Maija Silmale. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 45, [1] lpp.

Stāsti : Prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2009-2010/ redkol. : Dace Sparāne, Ieva Kolmane, ,Jānis Oga. - Rīga : Dienasgrāmata, 2010. - 133 lpp. 

 

Nozaru literatūra

Arheoloģija un etnogrāfija.- 1 (1957)-. - Rīga : Latvijas PSR ZA, 1957-. - sēj. : il., tab., sh., kartes

Barnards, Džulians.Ceļvedis Baha ziedu terapijā / Džulians Barnards ; no angļu valodas tulkojusi Laura Tidriķe. - [Rīga] : Ziedu enerģija, 2008. - 60 lpp. : il.

Bono, Edvards de.Lieliskais prāts / Edvards de Bono ; [no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 224 lpp.

Būmane, Ilze.111 privātie muzeji un kolekcijas Latvijā / Ilze Būmane. - Rīga : Lauku Avīze, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 253 lpp. : il., kartesrtes

\Diedzētu graudu dzīvības spēks : diedzētu graudu pagatavošana un izmantošana : padomi, ieteikumi, receptes/ [sastādījusi Patrīcija Sakne]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 55 lpp.

Ēriksens, Tomass Hillanns.Mazas vietas - lieli jautājumi : ievads sociālantropoloģijā / Tomass Hillanns Ēriksens ; no norvēģu valodas tulkojusi Agnese Cimdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 526 lpp. : il.

Kārnegijs, Deils.Panākumu māksla : kā iedvesmot sevi un citus lieliem panākumiem / Deils Kārnegijs ; no angļu valodas tulkojis Mārtiņš Karelis. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas Karte). - 214, [1] lpp.

Krūgmens, Pols.Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze / Pols Krūgmens ; no angļu valodas tulkojuši Signe Skujeniece un Guntis Dišlers. - Rīga : Jumava, [2010] (Lietuva). - 216 lpp. : il.

Kurpatovs, Andrejs.Septiņas unikālas receptes kā uzvarēt nogurumu : bestsellers / Andrejs Kurpatovs ; [no krievu valodas tulkojusi Lilija Lauce]. - Rīga : Vieda, [2010]. - 190, [2] lpp

Ķeniņš-Kings, Gundars, 1926-.Krīzes laika komentāri : Latvijā un Amerikā / Gundars Ķeniņš Kings. - Rīga : Biznesa Partneri, c2011 (Gulbene : Vītola izdevniecība). - 143 lpp. : il.


Osho, 1931-1990. Grāmata par ego : atbrīvošanās no ilūzijām / Osho ; [redaktore, tulkojums, Aija Rožlapa]. - Rīga : Sētava, c2010. - 280 lpp.

Plotkāns, Aigars.Cita ekonomika / Aigars Plotkāns. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 191, [1] lpp. : il.

Suņdzi.Karamāksla / Suņdzi ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 232 lpp.

Šneidere, Mudīte, 1934-. Eduards Smiļģis. Trejgalv's / Mudīte Šneidere ; [foto, Gunārs Binde, Vilis Rīdzenieks]. - Rīga : Jumava, c2010 (Lietuva). - 180, [3] lpp., [16] lpp. iel. : il.

Vāvere, Klāss.Pink Floyd : mūzika, cilvēki un cūkas / Klāss Vāvere. - Rīga : Mansards, c2010. - 115 lpp. ; il. - (Roka faili ; 2). - Ietver bibliogr. (114.-115. lpp.) un diskogrāf. (113. lpp.).

Vāvere, Klāss.The Beatles : mūzika, cilvēki un notikumi / Klāss Vāvere. - Rīga : Mansards, c2010. - 79, [1] lpp. ; il. - (Roka faili ; 1). - Ietver bibliogr. (78.-79. lpp.) un diskogrāf. (76.-77. lpp.).

Viljamss, Haivels.Dienas, kas pārvērta pasauli : izšķiroši mirkļi pasaules vēsturē / Haivels Viljamss ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece]. - Rīga : Avots, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 261 lpp. : il.

Židels, Anri.Pikaso : divdesmitā gadsimta dižākā mākslinieka dzīvesstāsts / Anrī Židels ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [2010]. - 381 lpp.

 

JAUNUMI ABONEMENTĀ FEBRUĀRĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 15 februāris 2011 10:56

Daiļliteratūra

 Bezrūpju kauss : dažādu laiku bohēma latviešu dzejā / [Andreja Grāpja atlase un sakārtojums]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-048-4.

Blandija, Anna. Oligarha sieva / Anna Blandija ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, c2009. - 393, [2] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-355-19-

Bušnela, Kendaisa.Kerijas dienasgrāmatas / Kendaisa Bušnela ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 396, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-488-8.

Dirģēla, Petrs.Ancilus ezers / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 470, [1] lpp. ; 22 cm. - (Baltijas triloģija / Petrs Dirģēla ; 3. grām.). - ""Baltijas triloģijas" trešā grāmata". ISBN 978-9984-8475-6-6.

Džibrāns, Hadžārs.Pravieša atgriešanās / Hadžārs Džibrāns ; no angļu valodas tulkojis Raimonds Auškāps. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 94, [2] lpp. ; 19 cm. ISBN 978-993-401-706-3.

Es stāstu dzērvēm par internetu : praktiskā dzeja. - Valmiera : Zappa, 2010. - 156 lpp.
 1.sēj. ISBN 978-9984-492-03-2.

Grietēna, Margarita.Kad visi striķi trūkst, jeb, atentāts Burgteātrī / Margarita Grietēna. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 230, [1] lpp. ; 21 cm.
 ISBN 978-993-401-345-4.

Hilla, Melisa.Zem citām zvaigznēm / Melisa Hilla ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Zelta rudens). - 409, [2] lpp. ; 21 cm.
 ISBN 978-9984-355-33-7.

Ingrems, Ričards. Kad atgriežas pagātne / Ričards Ingrems. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 264 lpp. ; 21 cm.
ISBN 978-9984-8268-9-9.

Koelju, Paulu.Mīlestība : atziņas no autora grāmatām / Paulu Koelju ; [no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups ; tekstu izvēle : Mįrcia Botelho ; ilustrācijas : Catalina Estrada ; fotogrāfijas : Paul Macleod]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (TTB Slovakia). - 128 lpp. : il., portr. ; 19 cm. ISBN 978-9984-233-55-0

Kolinsa, Sūzena.Zobgaļsīlis / Sūzena Kolinsa ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - (Bada spēles / Sūzena Kolinsa ; 3. grām.). - "Romānu triloģijas "Bada spēles" noslēguma grāmata"--Uz vāka. ISBN 978-993-401-676-9.

Lāgerlēva, Selma.Kristus leģendas / Selma Lāgerlēva ; no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane ; [māksliniece Irēna Žguta]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 264 lpp. ; 16 cm.

Makjuans, Ians.Česilas pludmalē / Ians Makjuans ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 174, [2] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-993-401-094-1.

Millers, Rasels.Artura Konana Doila piedzīvojumi / Rasels Millers ; no angļu valodas tulkojusi Maija Andersone ; [Jānis Elsbergs, atdzejojumi]. - Rīga : Dienas Grāmata, c2011. - 511, [1] lpp. ; 22 cm. - Ietver bibliogr. un rād. ISBN 978-9984-8475-8-0.

Nokss, Toms.Kaina zīmes / Toms Nokss ; [no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns]. - Rīga : Kontinents, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-355-34-4.

Sanders, Vitālijs.Ūdensrožu gatve : vēsturisks romāns / Vitālijs Sanders. - [Rīga] : Daugava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 151 lpp. ; 21 cm.ISBN 978-9984-410-47-0.

Saviano, Roberto, 1979-.Gomora / Roberto Saviano ; no itāļu valodas tulkojis Dens Dimiņš. - Rīga : Jumava, [2010] (Tipogrāfija Ogrē). - 318, [2] lpp. ; 20 cm. - "Patiess stāsts par kamoras noslēpumiem, kas guvis pasaules ievērību"--Uz vāka. ISBN 978-9984-388-53-3.

Šmits, Ēriks Emanuēls.Oskars un Rozā dāma / Ēriks Emanuēls Šmits ; no franču valodas tulkojusi Lūcija Rambeka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 95, [1] lpp. ; 18 cm. ISBN 978-9984-233-27-7.

Tenne, Guntars.Pērles un pelni / Guntars Tenne ; [redaktore Aija Lāce]. – Rīga Zvaigzne ABC, [2009]

Zebris, Osvalds, 1975-.Brīvība tīklos : stāsti / Osvalds Zebris. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [3] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-233-56-7.

Zīle, Austra.Sapņu pils pie jūras / Austra Zīle. - [Rīga] : Mansards, [2009.]. - 235, [1] lpp. ; 19 cm.  ISBN 978-9984-8125-1-9.

 

NOZARU LITERATŪRA

Androsa, Nika.Ja Bēthovens dzīvotu Amerikā, jeb, mūzikas profesores sarunas ar amerikāņu zēnu / Nika Androsa ; [tulkotāja Anna Frīdenberga ; mūzikas pielikuma sastādītāja Tatjana Markovska]. - Rīga : Literārā brālība, c2010 (Zelta rudens). - 61, [3] lpp. : il. ; 23 cm + 1 CD. ISBN 978-993-481-023-7.

Bidstrup, Herluf, 1912-1988.Bidstrups smejas, Bidstrups izsmej. - Rīga : Latvijas Žurnālistu savienība ; Latvijas Valsts izd., 2010. - 149 lpp.il. ; 27 cm. - Teksts paral. latviešu un krievu val. - Priekšv. beigās: H. Bidstrups. ISBN 978-993-401-263-1.

Čangs, Hadžūns.Sliktie samarieši / Hadžūns Čangs ; no angļu valodas tulkojis Pēteris Treijs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 384 lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. (piezīmēs) un rād. (373.-384. lpp.). - "Bagāto valstu netīrās sirdsapziņas noslēpumi"--Uz vāka. ISBN 978-993-401-577-9.

Darbiņa, Ruta.Miega traucējumi / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 73, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85914-9.

Darbiņa, Ruta.Stress un hronisks nogurums / Ruta Darbiņa. - Rīga : Avots, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 77, [1] lpp. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85915-6.

Havensone, Guna.Uztura izpratne / Guna Havensone, Laila Meija. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, c2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 77, [3] lpp. : il. ; 20 cm. - (Veselības sērija).

Jolkina, Aleksandra.Piesmietā misis Eiropa / Aleksandra Jolkina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 584, [16] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. ([570.]-584. lpp.). ISBN 978-993-401-551-9.

Karls, Raimonds.Ādas veidojumu ābece : Raimonds Karls. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 76, [2] lpp. : il. ; 20 cm. - (Veselības sērija). -   ISBN 978-9984-8269-4-3.

Latvija un latviskais : nācija un valsts idejās, tēlos un simbolos / sastādītāji: Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs = Latvia and latvians : a people and a state in ideas, images and symbols / edited by Ausma Cimdiņa, Deniss Hanovs. - [Rīga] : Zinātne, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 242, [1], 285, [1] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - "Latvijas valsts atjaunotnei - 20 = Latvian state renewal - 20". ISBN 978-9984-8088-3-3.

Līvmane, Akvelīna, 1951-. Zaļās iedvesmas grāmata : veselībai un dzīvespriekam / Akvelīna Līvmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 80 lpp. : il. ; 24 cm.
 ISBN 978-993-401-575-5.

Nikonovs, Aleksandrs.Dzīve uz "pulvermucas" : zemes un tās iemītnieku liktenis / Aleksandrs Ņikonovs ; [no krievu valodas tulkojis Kārlis Riekstiņš]. - Rīga : Avots, c2010 (Tipogrāfija Ogrē). - 227, [1] lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 978-9984-85917-0.

Pašdarināts alus un kvass / [sastādījis Kārlis Riekstiņš]. - Rīga : Avots, c2010 (Dardedze Hologrāfija). - 78 lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. (78. lpp.). ISBN 978-9984-85916-3.

Plaudis, Arvīds, 1942-.Ar mīlestību, Jūsu Zilākalna Marta / Jānis Arvīds Plaudis ; [redaktore Ieva Bečere]. - Rīga : Ameija, c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 281, [1] lpp. : il. ; 21 cm. - Ietver biblogr. (273.-[279.] lpp.). ISBN 978-993-481-891-2.

Prisjolkova, Inese.Ieelpo laimi un mīlestību / Inese Prisjolkova; foto Jānis Naglis. - Rīga : [B.i.], 2010. - 276 lpp.ISBN 978-9984-491-95-0.

Puga, Arturs, 1950-.Eiropa: Latvijas un Krievijas 1920. gada miera līgums : dokumenti, liecības un atziņas / Arturs Puga. - Rīga : Zvaigzne ABC

Ūdris, Ints.Viss par kāju vēnām / Ints Ūdris. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2010 (Informatīvā biznesa centrs). - 80 lpp. : il., portr. ; 20 cm. - (Veselības sērija)

Viljamss, Haivels.Dienas, kas pārvērta pasauli : izšķiroši mirkļi pasaules vēsturē / Haivels Viljamss ; [no angļu valodas tulkojusi Māra Rūmniece]. - Rīga : Avots, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 261 lpp. : il. ; 24 cm. ISBN 978-9984-85913-2.

JAUNUMI ABONEMENTĀ 2011.GADA JANVĀRĪ

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 25 janvāris 2011 11:06 Autors Redaktors Otrdiena, 25 janvāris 2011 10:59

Apšeniece, Leontīne.Es nāku no bērnības / Leontīne Apšeniece ; [māksliniece, Renāte Butručuka]. - Rīga : Literārā brālība, 2008 (Latgales druka).). - 94, [2] lpp. : il.

Avotiņa, Daina, 1926-.Melnā saulespuķe : romāns / Avotiņa, Daina,; il. Aleksnadrs Stankevičs. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 223 lpp.

Balode, Dina.Dzīvnieki cilvēku pasaulē / Dina Balode. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 164, [2] lpp. : il.

Banga, Vita.Rīgas jūgendstils : interjers = Art Nouveau in Riga : interior / Vita Banga ; [tulkotāja Ilze Kreišmane ; fotogrāfi: Romvalds Salcēvičs, Oļegs Kotovičs]. - Rīga : Jumava, [2010]. - 111 lpp. : il.

Bankavs, Andrejs.Valodniecība Latvijā : fakti un biogrāfijas / Andrejs Bankavs, Ilga Jansone. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2010 (Latgales druka). - 326 lpp. : portr.

Baušķenieks, Auseklis, 1910-2007.  / Auseklis Baušķenieks ; [sastādītāja Laima Slava]. - Rīga : Neputns ; SIA Alfor, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 379 lpp. : il.

Bužs, Andrejs.Testamentā...Modus Vivendi / Andrejs Bužs. - Rīga : SIA "Drukātava", 2010. - 323 lpp. 1.d.  

Dreiže, Laura. Nepabeigtais skūpsts / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp.

Dženija.Pērļu rotas : dzeja / Dženija, foto Ieva Zelča, red. Ilona Vītola. - B.v. : Vītola izdevniecība, 2010. - 167 lpp. : il.

Eko, Umberto.Sarakstu karuselis / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2010 (Ķīna). - 408 lpp. : il.

Forstere, Mārgareta.Dafnes di Morjē noslēpumainā dzīve / Mārgareta Forstere; tulk. Gita Puriņa. - Rīga : Daugava, 2010. - 515 lpp.

Grišams, Džons.Nepatiesi apsūdzēts : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Dace Barone ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic).). - 382, [1] lpp., 8 lpp. il.

Jansons, J. A.(Jānis Alberts), 1892-1971.Latviešu masku gājieni : eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā / Jānis Alberts Jansons ; [zinātniskais redaktors, sastādītājs, ievada un komentāru autors Gatis Ozoliņš ; no vācu valodas tulkojušas Austra Vanaga, Margarita Zālīte]. - Rīga : Zinātne, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 383 lpp. : il.. Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latviešu folkloras krātuve. ISBN 978-9984-8088-1-9.

Kalnačs, Jānis, 1956-.Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Valmieras rajonā / Jānis Kalnačs. - Rīga : Neputns, 2010 (Dardedze hologrāfija). - 255 lpp. : il., karte, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Ietver bibliogrāfiju (244.-247. lpp.) un personu rādītāju (251.-255. lpp.). - Mākslas vēsturnieka J. Kalnača grāmatā ir iekļauti visu konfesiju dievnami Valmieras rajonā, par kuriem ir daudzmaz noteiktas ziņas. Tāpat tiek aplūkotas kapličas. Pamatojums tam ir apbedīšanas tradīciju vēsturiskā saikne ar dievnamiem. - Iekaļauta terminu vārdnīca (248.-250. lpp.). ISBN 978-9984-8076-5-2.

Krekle, Maija.Mīlestības skartie / Maija Krekle; sastād.Eva Mārtuža. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 288 lpp. : il.  ISBN 978-9984-8277-6-6.

 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā : personības, struktūras, idejas (1944-1991) / Jānis Keruss, Ineta Lipša, Inese Runce, Kaspars Zellis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2010] (Rēzekne : Latgales Druka). - 351 lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju ([345.]-351. lpp.). - Grāmata ir pirmais plašākais mēģinājums aptvert un izprast akadēmisko un ikdienas dzīvi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē no 1944. līdz 1991. gadam. Tās pirmajā daļā apkopoti fragmenti no 20 intervijām, otrā daļa ir četru autoru pētījums par Vēstures un filozofijas fakultātes vēsturi padomju gados.  ISBN 978-9984-451-76-3.

Leante, Luiss.Tā tevi mīlu / Luiss Leante ; no spāņu valodas tulkojusi Zane Karpenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp. ; 21 cm.ISBN 978-993-400-811-5.

Montēņs Mišels de.Raudzes : no trešās eseju grāmatas / Mišels de Montēņs ; [no franču valodas un citātus no latīņu valodas tulkojusi Dagnija Dreika]. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 235, [1] lpp. ; 20 cm. - Ietver bibliogr. (zemsvītras piezīmēs). - "Pirmizdevums latviešu valodā"--Uz vāka. ISBN 978-9984-85405-2.

Ozols, Otto. Latvieši ir visur / Otto Ozols. - Rīga : Atēna, 2010. - 351 lpp.  ISBN 978-9984-344-09-6.

Pūķis, Māris.Pašu valdība : Latvijas pašvaldību pieredze, idejas un nākotnes redzējums / Māris Pūķis ; [redkolēģija: Jānis Bunkšs ... [u.c.]. - [Rīga] : Latvijas Pašvaldību savienība, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 512 lpp., [32] lpp. il. iel. : tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. (499.-512. lpp.). - M. Pūķa grāmata attēlo pašvaldību attīstību Latvijā laikposmā no 1989. gada vēlēšanām līdz 2010. gadam. Autors izmanto personisko pieredzi un izvērtē plašu dokumentu klāstu. Sniegts arī M. Pūķa redzējums par krīzes ātrākas pārvarēšanas iespējām un perspektīvākajiem attīstības virzieniem pēc krīzes. Grāmata adresēta pašvaldību politiķiem, studentiem un interesentiem.
 ISBN 978-9984-398-63-1.

Stumbre, Lelde.Savienoto trauku līkums : romāns / Lelde Stumbre; il. Valdis Batraks. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp. - (Lata romāns).  ISBN 978-9984-8278-1-0.

Tāvu zemes kalendars 2011 : kulturvēsturiska un literara godagrōmota 72. goda gojums. - 1991-. - Rēzekne : Latgolas Kulturas centra izdevniecība., 2010. - 328 lpp. : il. ; 20 cm. - Turpina tāda paša nosaukuma kalendāru, kas iznācis Latvijā (1.-5.gadagāj.) un Vācijā, Lōča izd., Latgaļu izd. - Aprakstīts pēc 62. gadagāj. 2001 (2000). ISBN 978-9984-291-95-6.

Tēraudkalns, Valdis, 1964-.Kristus un Cēzars : kristietība un vara vēsturē / Rīga : Zinātne, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 351 lpp. ; 22 cm. - Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes baznīcas un reliģiju vēstures profesora V. Tēraudkalna monogrāfijā aplūkota kristietības mijiedarbība ar valsts un pārnacionālām struktūrām, reliģiski filozofiskās idejas, kas gadsimtu gaitā veidojušās, lai racionalizētu un konceptuāli pamatotu vai kritizētu politikas procesu. Grāmatā ne vien aprakstīti dažādi vēstures periodi, bet arī pati monogrāfija ir noteikta laikmeta un tam raksturīgās domāšanas zīme. - Ietver bibliogrāfiju ([326.]-342. lpp.) un rād. ([343.]-351. lpp.). ISBN 978-9984-8087-5-8.

Torgāns, Jānis, 1942-.Mūzikas terminu vārdenīte / Jānis Torgāns ;recenzents Jānis Kudiņš. - Rīga : Zinātne, 2010. - 183 lpp. ISBN 978-9984-8087-4-1.

Truajā Anrī.Mopasans / Anrī Truajā ; no franču valodas tulkojusi Linda Tomase. - [Rīga] : Omnia mea, [2010]. - 293 lpp. ; 23 cm. - Ietver bibliogrāfiju (291.-292. lpp.).
 ISBN 978-9984-99267-9.

Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ; izstrādājuši: Kristīne Bērziņa ... [u.c.]. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2008. - 460 lpp. - Ietver bibliogr. un rād. - Teksts latv., angļu, vācu un krievu val.  ISBN 978-9984-93708-3.
    

Vārkavas novada mutvārdu daiļrades pūrs / [sastādītāja, Janīna Vilmane ; redaktore, Valentīna Unda]. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006-2009. - 2 sēj.

Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā. Latvijas Centrālā padome un "kurelieši" : konferences materiāli : Rīgā, 2010. gada 8. maijā / [redkolēģija: Inesis Feldmanis (galvenais redaktors), Ainārs Lerhis, Edvīns Šnore]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 109 lpp. : portr. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs). ISBN 978-9984-452-35-7.

Zeile, Pēteris, 1928-.Latgale un tās ļaudis / Pēteris Zeile. - Rēzekne : Latgales kultūras centra izdevniecība, 2010 (Latgales Druka). - 318 lpp. : il., portr. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (281.-283., 317. lpp.). - P. Zeiles grāmata par Latgali ir kā piemineklis novada cilvēkiem un viņu darbam. Tā ir par Latgales nezūdošajām vērtībām, skatītām 21. gadsimta cilvēka acīm. Par Latgali kopumā - kā par unikālu vērtību. Grāmata akcentē, cik mēs esam bagāti - ar savu vienreizēji skaisto dabu, savu vēsturi, ticību, valodu, krāšņo sakrālo arhitektūru un kultūru. - Teksts latviešu val., kopsavilkumi krievu un angļu val. ISBN 978-9984-291-92-5.

KRIEVU VALODĀ

Бенцони, Жюльетта, 1920-. Тень прошлого : [роман] / Жюльетта Бенцони ; [пер. с фр. А. Антонова]. - Москва : Эксмо, 2010. - 413, [1] с.

Бесерра, Анхела. Музыка любви : роман / Анхела Бессера; пер.с исп. Е. Владимирсой. - Москва : Иностранка, 2010. - 607 с.

Бурден ,Франсуаза. Оковы прошлого / Франсуаза Будрен; пер. с фр. Н. Чистюхиной. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 317 с.

Грязев, Александр Алексеевич. Калифорнийская славянка [Текст] / Александр Грязев. - Москва : Вече, 2010. - 331, [2] с.

Карр, Робин. Осознанный риск [Текст] : роман / Робин Карр ; [пер. с англ. О. А. Сухович]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 286, [1] с.

Коллинз, Сьюзен. И вспыхнет пламя [Текст] : ["Голодные игры" продолжаются] / Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. Ю. Моисеенко]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, cop. 2010. - 414 с.

Ли, Джейд. Отчаянная тигрица / Джейн Ли; пер с англ. Е. Никитиной. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 397 с. : ил.

Мадарьяга Итсасо Лосано. Одинокие сердца / И.Л. Мадарьяга; пер. с исп. В. Ковалива. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 349 с.

Майлз, Розалин. Возвращение в Эдем : Return to Eden : [роман : перевод с английского] / Розалин Майлз. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2010. - 893, [2] с.

Маккрери, Найджел, 1953-. Тихий омут [Текст] : [роман] / Найджел Маккрери ; [пер. с англ. А. Ю. Шманевского]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010. - 317 с.

Макомбер, Дебби. Сваты [Текст] : роман / Дебби Макомбер ; [пер. с англ. Т. В. Гапеевой]. - Москва : Центрполиграф, cop. 2010. - 221, [1] с.

Пранге, Петер. Последний гарем / П. Пранге ; [пер. с нем. Т. П. Семеновой]. - Москва : Мир кн., 2009. - 494, [1] с.

Прыткина, Эмилия. Happy Life навсегда : [роман] / Эмилия Прыткина. - Москва : АСТ, 2010. - 317, [1] с. : ил.

Тольц, Стив. Часть целого [Текст] / Стив Тольц ; [пер. с англ. А. А. Соколова]. - Москва : ACT ; Астрель ; Полиграфиздат, 2010. - 604 с.

Тронина, Татьяна Михайловна. Солнечная богиня : [роман] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2009. - 378, [1] с.

Хайес, Сэм. Моя чужая дочь [Текст] : [роман] / Сэм Хайес ; [пер. с англ. Е. Ивашины]. - Москва : Эксмо ; Phantom Press, 2010. - 542, [1] с.

Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи [Текст] : полный справочник всех инструментов: для чего они предназначены и как они работают/ [отв. ред. А. А. Арбузов] ; [пер. с англ. О. М. Черняк]. - Москва : Астрель ; АСТ, 2010. - 303, [1] с. : ил.

 

26 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā21222324252627NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!