Jaunieguvumi

Jaunumi decembrī

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 14 janvāris 2011 16:25 Autors Redaktors Otrdiena, 14 decembris 2010 00:00


NOZARU LITERATŪRA
Bīčs, Riks.  Origami : papīra locīšanas rokasgrāmata / Riks Bīčs ; [no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Kreicberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 264 lpp. : il.
Ильин, В. Ф.(Виктор Федорович). Vēdersāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Iļjins ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 93 lpp. : il.
Jegorovs, Aleksejs. Uzvedības atkarības / Aleksejs Jegorovs ; [tulkoja Ineta Dabiņa]. - Rīga : RaKa, c2009. - 229 lpp.
Karaša, Diāna. Latviešu sadzīves tradīcijas un godi / Diāna Karaša. - Rīga : Jumava, [2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 158, [2] lpp. : il.
Lauki - Latvijas sirds / sast.: Helēna Grīnberga, Voldemārs Strīķis ; red. Andris Grīnbergs ; iev. Vai pazīstam savus laukus, 18.-20.lpp., aut. Voldemārs Strīķis ; māksl. Dace Draveniece ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte ; Latvijas lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija ; LR Valsts zemes dienests ; fotogr.: Ieva Novicka, Andris Eglītis. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002. - 303 lpp. : il., ģīm.
Madalāne, Valda. Veselības grāmata / [Valda Madalāne]. - Rīga : Lauku Avīze, c2010 (Latgales druka). - 95 lpp. : il.
Naita, Lorna. Šūšana : rokasgrāmata / Lorna Naita ; [no angļu valodas tulkojusi Margita Markevica]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 256 lpp. : il.
Nezināmais karš : latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944-1956 : nacionālo partizānu cīņu un piemiņas vietas / [Latvijas Nacionālo partizānu apvienība]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālo partizānu apvienība ; Domas spēks, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 350 lpp. : il., faks., kartes.
Nikitenko, Sanita. Tamborēsim! : rokdarbi vienam vakaram / [Sanita Nikitenko ; Sanitas Nikitenko zīmējumi un foto ; Aigara Truhina foto]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 16 lpp. : il.
O`Mūra, Mona. Kā novērst vardarbību skolās : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Mona O'Mūra, Stīvenss Džeimss Mintons ; [no angļu valodas tulkojis Jānis Valbis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 112 lpp. : il.
Paiders, Juris. Latvijas attīstības prioritātes : alternatīva valsts izaugsmei līdz 2025. gadam / Juris Paiders, Jānis Urbanovičs. - Rīga : Baltijas forums, 2010. - 191 lpp. : il., karte, tab.
Pārskata ziņojums par Eiropas Savienības darbību-2009 / Eiropas Komisija. - Brisele : Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs ; Luksemburga, 2010. - 123 lpp. : tab., diagr., karte
Pilsētas zemnieku valstī : Latvijas pilsētas savu interešu sardzē: 1919-1941 / [Latvijas Lielo pilsētu asociācija ; tekstus sakārtojis Dzintars Zaļūksnis]. - [Rīga : Latvijas Lielo pilsētu asociācija], c2009. - 172 lpp. : il. Po'litkovska, Anna, 1958-2006. Tikai un vienīgi patiesība / Anna Poļitkovska ; no angļu valodas tulkojusi Gundega Blumberga. - [Rīga] : Dienas Grāmata, c2010. - 461, [1] lpp. - Ietver rādītāju.
Reģionu attīstība Latvijā-2009 / Valsts reģionālās attīstības aģentūra. - 2003-. - Rīga : VRAA, 2010. - 172 lpp. : il., diagr., kartes (dažas krās.)
Kārlis Sebris. Pats / [sastādītāja Ilze Kļaviņa]. - Rīga : Jumava, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 181, [3] lpp. : il.
Statistikas zinātnisko pētījumu rezultāti-2009 : zinātniskie raksti / Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde = The results of statistical scientific research : research papers / Central Statistical Bureau of Latvia. - 2008-. - Rīga : Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2009. - 244 lpp. : diagr., tab.
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību(2009)decembris / Ziņojumu sagatavojuši: O. Barānovs, G. Piņķe un c. - Rīga : Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 2009. - 136lpp.
Žīgure, Anna, 1948-. Viņi. Ceļā / Anna Velēda Žīgure. - Rīga : Jumava, 2010. –229 lpp.

DAIĻLITERATŪRA
Atpile, Ineta, 1977-  Reveranss : sarkans uz sarkana : dzeja / Ineta Atpile-Jugane. - Rīga : Apgāds "Garā Pupa", 2008 (Latgales druka). - 71 lpp. : il.
Dreiže, Laura.  Nepabeigtais skūpsts / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 623, [1] lpp.
Judina, Dace. Tik vienkārši / Dace Judina. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp.
Kaldupe, Skaidrīte, 1922-. Es jums dāvinu pēdējo naktsvijoli : dzeja : visjaunākie dzejoļi, 2009-2010 / Skaidrīte Kaldupe. - Rīga : Sol Vita, [2010]. - 119 lpp. : il.
Lārsons, Stīgs. Meitene, kas izpostīja sirseņu pūzni / Stīgs Lārsons ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 719, [1] lpp.
Meiere, Stefanija. Brī Taneres īsā otrā dzīve : romāna aptumsums novele / Stefanija Meiere, tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvagzne ABC, 2010. - 184 lpp.
Rūmnieks, Valdis.  Čaks / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 788 lpp.
Sandere, Žanete. Laulības pēc sludinājuma : patiess stāsts par Vācijā dibināto ģimeni un ikdienas realitāti / Žanete Sandere. - Rīga : Avots, 2010 (Valmieras tipogrāfija Lapa). - 221 lpp. : il.
Sēle, Laimdota. Cērt zibens marmalē : [vēsturisks romāns] / Laimdota Sēle ; māksl. Ansis Sēlis-Sviriņš ; pēcv. aut. I.Štrumfa. - Rīga : Vara Vīksna, [2010]. - 304, [1] lpp.
Snips, Artūrs, 1949-. Klejojumi / A. Snips. - [Rīga] : Komunikāciju vadība un Konsultācijas, c2010 (Mantojums). - 440 lpp. : il., faks.

 

Jaunumi novembrī

Autors Redaktors Svētdiena, 21 novembris 2010 00:00

DAIĻLITERATŪRA
Ambroza, Stāra.  Mīla vasaras naktī / Stāra Ambroza ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp.
Amo Selīnas del. Gudrs suns : Soli pa solim līdz paklausīgam ģimenes mīlulim / Selīna del Amo , Dīters Kote foto , tulk. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 125 lpp. : il.
Belševica, Vizma, 1931-2005. Melns-sarkans-zelts... [skaņu ieraksts] / Vizma Belševica ; sast. Liāna Langa ; māksl. Ieva Dzintare ; lasa: Vizma Belševica, Dina Kuple, Elita Kļaviņa. - Rīga : Apostrofs, 2010. - 1 skaņu disks. - (Klausāmgrāmata).
Saturs: Vārdi par vārdiem ; Vārdi par pūpoliem ; Atlantīdas gals un posts ; Ozols ; Madarās. Apsēs ; Mana aizmūža māte-vālodze ; Ugunsziedi ; Mārsils ; Es nepostīšu tavu mirkļa māju, taurenīt ; Man saka esi prātīga ; Vai esmu mājās? ; No krājuma ''Gadu gredzeni''(1969) ; No krājuma ''Dzeltu laiks''(1987).
Benvils, Džons. Neaizskaramais / Džons Benvils ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 494, [2] lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr. ([496.] lpp.).
Bērza, Ilga, 1933-. Gadalaiku gaisma : dzeja / Ilga Bērza. - Alūksne : SELJA, 2009. - 224 lpp.
Bergrats, Jans. Nāvējošā enerģija : detektivromāns / Jans Bergrats; tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2008. - 366 lpp.
Cveigs, Stefans.  Marija Antuanete / Stefans Cveigs ; no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 493, [1] lpp. ; 23 cm. - "Vidusmēra sievietes portrets"--Uz vāka. 
Cveigs, Stefans. Marija Stjuarte / Stefans Cveigs ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Brūvere ; [no Andas Pelēkas Martin franču valodas parindeņiem atdzejojusi Lolija Vēze]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 351, [1] lpp
Dirģēla, Petrs. Joldijas jūra / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 604 lpp.
Dirgėla, Petras, 1947-. Joldijas jūra / Petrs Dirgēla; tulk.; Tatrids Rullis. - Riga : Dienas Grāmata, 2010. - 439 lpp. 2.gr. 2.d. Baltijas triloģija.
Doda, Kristīna. Mīļotais zaglis / Kristīna Doda ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, [c2010] (Jelgavas Tipogrāfija). - 377, [1] lpp.
Egens, Torgrims. Dizainers / Torgrims Egens ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 423, [1] lpp.
Eljota, ketrina. Viena diena maijā : romāns / Ketrina Eljota,tulk. Dina Kārkliņa. - Rīga : Kontinents, 2010. - 412 lpp.
Filipsa, Suzana Elizabete. Mans eņģelis / Sūzana Elizabete Filipsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liāna Niedra]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 409, [2] lpp.
Gailīte, Skaidrīte, 1940-.  Alīna : likteņa celtā un likteņa gremdētā / Anna Skaidrīte Gailīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 311, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr.
Gordons, Noa. Šamanis / Noa Gordons ; no angļu valodas tulkojusi Gita Puriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 582, [2] lpp.
Grišams, Džons. [Innocent man.] Nepatiesi apsūdzēts : romāns / Džons Grišams ; no angļu val. tulk. Daina Ozoliņa ; red. Dace Barone ; māksl. Arnis Zariņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic).). - 382, [1] lpp., 8 lpp. il. 
Grišams, Džons. Pēdējais zvērinātais / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Allens Pempers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams "Baltic"). - 471, [1] lpp.
Hokinsa, Elisa. Testaments / Elisa Hokinsa ; no angļu valodas tulkojusi Mārtiņš Pomahs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 475, [2] lpp.
Kalandarovs, Marats. Vīza uz dzelmi / Marats Kalandarovs ; [no krievu valodas tulkojusi Laura Kalandarova]. - Rīga : Kontinents, c2010 (Jelgavas Tipogrāfija). - 408, [2] lpp. : il
Kalogridisa, Džīna. Ugunīgā grāfiene / Džīna Kalogridisa ; [no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas Tipogrāfija). - 428, [2] lpp.
Kolinsa, Džekija. Nabaga mazā maita / Džekija Kolinsa ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, [2009] (Jelgavas Tipogrāfija). - 408, [1] lpp.
Langa, Liāna, 1960-. Vilkogas : dzejas 2006-2010 / Liāna Langa ; [mākslinieks Ilmārs Blumbergs]. - Rīga : Neputns, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 80, [3] lpp. : il.
Larka, Sāra.  Balto mākoņu zemē : romāns / Sāra Larka; tulk. Amanda Aizpuriete un Iveta Galēja. - Rīga : Zvagzne ABC, 2010. - 495 lpp.
Liepiņš, Agris, 1959-. Elmīna / Agris Liepiņš ; [Agra Liepiņa zīmējumi]. - Rīga : Lauku Avīze, c2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 223 lpp. : il.
Linna, Veine. Nezināmais kareivis / Veine Linna ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 423, [1] lpp.
Liss, Deivids.  Vērtspapīru sazvērestība / Deivids Liss ; no angļu valodas tulkojis Andis Būrmanis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 555, [1] lpp.
Mensela, Džīla.  Domājot par tevi / Džila Mensela ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 412, [1] lpp.
Montefjore, Santa. Absolūtās laimes meklējumos / Santa Montefjore ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 413, [1] lpp.
Neu ,Helga. Sestais pirksts : romāns / Helga Neu,il. I. Jurķele. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 191 lpp.
Petersons, Pērs. Prom ārā zirgus zagt / Pērs Petersons ; no norvēģu valodas tulkojusi Solveiga Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 254, [1] lpp.
Seierstade, Osne.  Groznijas eņģelis / Osne Seierstade ; no norvēģu valodas tulkojusi Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 412, [3] lpp.
Teilore, Lulū. Mantinieces / Lulū Teilore ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, [2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 425, [2] lpp.
Vargass Ljosa, Mario. Sliktā meitene / Mario Vargass Ljosa ; no spāņu valodas tulkojusi Zane Karpenko. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 390, [1] lpp.
Višnevskis, J.L. Vientulība tīmeklī / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 453, [2] lpp.
Ziedonis, Imants, 1933-. Vēl ko / Imants Ziedonis ; [sastādītāja un redaktore Liāna Langa]. - Rīga : Mansards, 2010. - 130, [1] lpp.
Zuters, Martins. Lila, Lila / Martins Zuters ; no vācu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). – 274.

NOZARU LITERATŪRA
Amo Selīnas del. Gudrs suns : Soli pa solim līdz paklausīgam ģimenes mīlulim
/ Selīna del Amo , Dīters Kote foto , tulk. Meldra Bērziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. - 125 lpp. : il. ISBN 978-993-400-844-3.
Andričs, Ivo. Grāmata un citi stāsti / Ivo Andričs ; [Vinifreds Kraučis, tulkojums no serbu valodas]. - [Rīga] : Latvijas Rakstnieku savienība, 2009. (Talsu tipogrāfija). - 207, [10] lpp. : il.
Ārstniecības augi veselībai : lai augi kļūtu par veselības avotu, tie labi jāpazīst, pareizi jāsagatavo un regulāri jālieto! / [sastādījis A. Ābelītis]. - 2. izd. - Rīga : Avots, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 329, [1] lpp. : il.
Augi, putni un kukaiņi / Kristofers Dž. Hamfriss ... [u.c.] ; mākslinieki: Hilarija Bērna ... [u.c.] ; [no angļu valodas tulkojis Juris Bitenieks]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 255 lpp. : il.
Brīnumainā Eiropa : politiskās izglītības darba burtnīca / Konrāda Adenauera fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Jāna Tenisona institūtu ; aut.: Irina Angelova, Sandra Bukovska, Evi Daga-Krūmiņa, Annelī Eskla, Sandra Falka, Andris Gobiņš, Heiki Haljasorgs, Ingūna Irbīte, Zinaida Jevgrafova, Virve Maasika, Pireta Multere, Rolands Ozols, Zanda Rubene, Ieva Sproģe, Anna Stavicka, Sulevs Valdmā ; red.: Andreaaa M. Kleins, Holgers-Mihaels Arnts, Markuss V. Bēne, Katrīna Ridere-Strole ; red.: Ieva Jēkabsone, Sveta Pēru ; priekšv. sarakst. Tatjana Koķe ; iev. aut. Andreass M. Kleins ; vāka dizaina māksl.: Zane Kēlere. - Rīga : Nordik, [2010] (Jelgavas tipogrāfija).). - 157, [1] lpp. : il., tab., kartes.
Economic development of Latvia : report / Ministry of Economics Republic of Latvia. - Rīga : Ministry of Economicss Republic of Latvia, 2010 June. - 145 lpp.
Feits, Volfgangs. Īslande / Volfgangs Feits ; [no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [1] lpp. : il., kartes
Gecs, Rolfs. Kanāriju salas / Rolfs Gecs ; [no vācu valodas tulkojusi Ingrīda Haufe]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 107, [1] lpp. : il., kartes ; 20 cm. - (Polyglott ceļojumā). - Ietver rād. (104.-105. lpp.)
Kučs, Artūrs. Rasisma un neiecietības novēršana : mācību materiāls tiesībsargājošām institūcijām / [mācību materiāla autori Artūrs Kučs, Juris Gromovs] ; Starptautiskā Migrācijas organizācijas. Rīgas birojs. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācijas Rīgas birojs, 2009. - 215, [1] lpp.
Laipni lūgti Eiropas Parlamentā! : [buklets no divām brošūrām un viena DVD / publikāciju sagatavojis Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts. - Rīga : Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts, 2010. - 59 lpp. + 23 lpp. : il. + 1 DVD. - Ietver rād. Broš. Eiropas parlaments -- broš. Eiropas parlamenta sejas (2009-2011) -- DVD. Viena diena Eiropā.
Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi / Latvijas Republikas Augstākā tiesa. - 1997-. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1998-. - 552 lpp.
Latvijas Republika. Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 1999. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. - 484 lpp. ISBN 9984-93064-5.005- >: Tiesu namu aģentūra. - Sast. sēj. par <1997-2004>: Andris Guļāns.
Latvijas Republika. Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi, 1999. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. - 800 lpp.
Latvijas Republika. Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi 2000. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. - 509 lpp.
Latvijas Republikas Augstākā tiesa. Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmumi, 2004 / sast. Andris Guļāns ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2005. - 639 lpp.
Mills, Dick.  Akvārija zivis / Diks Milss ; no angļu val. tulk. Juris Bitenieks ; red. Agnese Biteniece. - 2. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [b.g.]. - 72 lpp. : krās. il.
Nordhauss, Klāss. Dārza augi : enciklopēdija / Klāss Nordhauss; tulk., Silvija Ruisa. - 2.izd. - Riga : Zviagzne ABC, [2008]. - 320 lpp. : il.
Skautu un gaidu dziesmas / [Latviešu skautu kustība ; Latviešu gaidu kustība]. - [Rīga] : Latviešu skautu kustība ; Latviešu gaidu kustība, 2010. - 186 lpp. : il., notis.
Uzziņas līdzeklis un noderīga informācija darbā ar migrācijas jautājumiem : imigrācija un mediji / [mācību materiāla autori: Artūrs Kučs, Juris Gromovs, Aija Lulle] ; Starptautiskā Migrācijas organizācija. Rīgas birojs. - Rīga : Starptautiskā Migrācijas organizācija, 2009. - 214, [1] lpp. : il.
Ūdris, Jānis. Gunta Ulmaņa vertikāle / Jānis Ūdris. - Rīga : Jumava, c2009 (Preses nams).). - 324, [3] lpp., [64] lpp. krās. iel. : il.
Удивительная Европа : политическое образование : рабочая тетрадь / Фонд Конрада Аденауера при сотрудничестве с Латвийским университетом и Институтом Яана Тыннисона ; авт.: Ирина Ангелова, Сандра Буковска, Сулев Валдмаа, Андрис Гобиньш, Эви Дага-Круминя, Зинаида Евграфова, Ингуна Ирбите, Вирве Маасик, Пирет Мултер, Роландс Озолс, Занда Рубене, Иева Спроге, Анна Ставицкая, Сандра Фалка, Хейки Халясорг, Аннели Эскла ; идея, концепция и ред.: Андреас М. Кляйн, Хольгер-Михаель Арндт, Маркус В. Бене, Катрин Риддер-Стролис ; ред.: Иева Екабсоне, Света Пяяру ; авт. предисл. Татьяна Коке ; введ.: Андреас М. Кляйн ; худож. обл. Зане Келере. - Рига : Nordik, [2010] (Jelgavas tipogrāfija).). - 157, [1] с. : ил., карт., табл.
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi : populārzinātnisku rakstu krājums 4 / [LU Latviešu valodas institūts, Valsts valodas aģentūra]. - Nr. 1 (2005)-. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009. - 134 lpp. : il.
Vēriņa, Vita. Olģerts Zīverss un viņa balvas laureāti / Vita Vēriņa ; [foto: K. Rake ... [u.c.]. - [Rīga : Laiks], 2010. - 207 lpp. : il., faks.
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2010 gada jūnijs / LR Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomika ministrija, 2010. - 139 lpp. : diagr., sh.
Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību 2010 gada jūnijs / LR Ekonomikas ministrija. - Rīga : LR Ekonomikas ministrija, 2010. - 139 lpp. : diagr., sh.
Zvejnieks, Kārlis, 1921-. Zelta cauna / Kārlis Zvejnieks. - Rīga : autorizdevums, 2010 (VESTA-LK). - 112 lpp. : il.
Žola, Ilze.  Bioloģiskais dārzs ģimenei / Ilze Žola. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [c2010] (Poligrāfists). - 119, [1] lpp. : il.

Izdevumi krievu valodā
Аношин, Анатолий Васильевич. Русское застолье : шедевры народной кухни
/ Анатолий Аношин. - Москва : АСТ-Пресс, 2009. - 392, [7] с. : ил., цв. ил.
Ахерн, Сесилия. Там, где ты : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с английского Н. Добробабенко. - Москва : Иностранка, 2010. - 494 с.
Барикко, Алессандро, 1958-. Шелк / Алессандро Барикко ; [пер. с ит. Г. Киселева]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 191 с.
Бенгтсон, Юнас, 1976-. Письма Амины [Текст] / Юнас Бенгтсон ; [пер. с датского Гаянэ Орловой]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 251, [1] с.
Блок, Лоуренс. Вор во ржи [Текст] : тайны Берни Роденбарра : роман / Лоуренс Блок ; пер. с англ. Сергея Бавина. - Москва : Иностранка, 2010. - 428, [1] с.
Варгас, Фред. Человек, рисующий синие круги : [Роман] / Фред Варгас ; [Пер. с фр. Е. Тарусиной]. - М. : Иностранка, 2004 (Екатеринбург : ГИПП Урал. рабочий). - 318, [1] с.
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Расколотый мир / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2008. - 347 с.
Грэнджер, Энн. Свеча для трупа [Текст] : роман / Энн Грэнджер ; [пер. с англ. А. В. Белоруссова]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 286, [1] с
Дашкова, Полина, 1960-. Небо над бездной. Источник счастья : роман / Полина Дашкова. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010-. ; 575 с.Кн. 3.
Декоративное мыло : технология домашнего мыловарения : энциклопедия / [Корнилова В. В.]. - Москва : АСТ-Пресс, 2010. - 111 с. : итл.
Дефонсека, Миша. Выжить с волками / Миша Дефонсека ; при участии Веры Ли и Мари-Терез Кюни ; [пер. с фр. Е. И. Колябиной]. - Москва : РИПОЛ классик, 2009. - 301, [1] с.
Дёмин, Игорь Олегович. Лучшая книга по строительству каминов, печей и бань : [практическое пособие] / И. Дёмин, М. Жмакин. - Ростов-на-Дону : Владис ; Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 510, [1] с. : ил.
Колина, Елена Владимировна. Дневник новой русской [Текст] : [роман : и смех, и слезы, и любовь…] / Елена Колина. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2010.-319 с.
Коллинз, Сьюзен. Голодные игры / Сьюзен Коллинз ; [пер. с англ. А. Шипулина]. - Москва : АСТ ; Астрель, 2010. - 382 с.
Куликова, Галина Михайловна, 1962-. Уволить секретаршу! [Текст] : [роман] / Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2010. - 316, [1] с. : ил.
Лидди, Колм. Потому. Что. Я. Не. Ты. [Текст] : 40 историй о женах и мужьях : роман-пазл / Колм Лидди ; [пер. с англ. И. П. Новоселецкой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 413, [1] с.
Мебель для дома своими руками : изготовление и ремонт / [авт.-сост. В. Н. Моргунов]. - Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. - 414, [1] с. : ил., табл.
Морган, Джуд. Тень скорби / Джуд Морган; перевод. Екатерина Горбатенко. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. - 477 с.
Отопление дома. - Изд. 5. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Стройинформ, 2008. - 575 с. : ил., табл.
Самойлов, В. С. Колодцы, скважины, водопроводные сети / [ В. С. Самойлов, В. С. Левадный]. - Москва : Аделант, 2008. - 351 с. : ил., табл.
Флэгг, Фэнни. Рождество и красный кардинал / Фэнни Флэгг ; [пер. с англ. С. Соколова]. - Москва : Фантом Пресс, 2009. - 255 с. : ил.
Хиггинс, Ф. Э. Черная книга секретов : роман / Ф. Э. Хиггинс ; [пер. с англ. В. Полищук]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 251, [1] с.
Шелдон, Сидни. Интриганка / Сидни Шелдон. - Москва : АСТ, 2010 (Курск : Спектр-П). - 382 с. - (Мир кн.(АСТ).
Бэгшоу, Тилли, 1917-2007. Интриганка- 2 : Master of the game : [роман] / Тилли Бэгшоу ; [пер. с англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, 2010. - 348 с.
Энциклопедия популярного рукоделия : [вязание крючком, вышивка лентами, бисер, оригами : издание для досуга] / [Н. Г. Шульгина и др.]. - Москва : Ниола-Пресс, 2010. - 479 с. : ил., цв. ил.
Ярхо, Валерий. Ищите женщину! / В. Ярхо. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 507с.

JAUNUMI OKTOBRA MĒNESĪ

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 14 novembris 2010 14:32 Autors Redaktors Svētdiena, 14 novembris 2010 12:55

Daiļliteratūra

Ābele, Inga, 1972-.Kamenes un skudras / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 214, [2] lpp.

Barts, Rolāns.Mitoloģijas / Rolāns Barts ; no franču val. tulk. Sarmīte Madžule ; māksl. Aldis Aleks. - [Rīga] : Omnia mea, 2010. - 228, [3] lpp.

Brliča- Mazuraniča, Ivana.Horvātu stāsti no senatnes / Ivana Brliča-Mažuraniča ; [no horvātu valodas tulkojusi Sondra Buša ; zīmējumu autore Iveta Bambere]. - [Jūrmala] : Lielupes izdevniecība, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. : il.

Brontē, Šarlote.Šērlija / Šarlote Brontē ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, [c2010] (Rēzekne : Latgales druka). - 669, [1] lpp.

Damroze, Jānis, 1960-.Varbūt par mums : dzeja / Jānis Damroze. - [Ogre : autorizdevums, 2009] (Tipogrāfija Ogrē).). - 142, [1] lpp.

Di Morjē, Dafne.Karaļa ģenerālis / Dafne Di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 477, [1] lpp.

Di Morje, Dafne.Stikla pūtēji / Dafne Di Morjē ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Preses nams Baltic). - 431, [1] lpp.

Eglītis, Anšlavs, 1906-1993.Švābu kapričo : raksti / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcvārds un komentāri ; Veronikas Janelsiņas zīmējumi]. - Rīga : Jumava, 2010 (Tipogrāfija Ogrē). - 369, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.

Gailums, Onufrijs.Pasmaidi, ja grūti iet. : Politiskā satīra / Onufrijs Gailums. - Lubāna : [B.i.], 2010. - 76 lpp.

Gavalda, Anna, 1970-.Mierinošā / Anna Gavalda ; no franču valodas tulkojusi Gita Grīnberga. - [Rīga] : Atēna, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 553, [1] lpp.

Grass ,Ginters.Brīnumkaste : tumšās istabas stāsti / Ginters Grass ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; [Gintera Grasa zīmējumi]. - [Rīga] : Atēna, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 177, [6] lpp. : il.

Jansons, Ilmārs.Pie Ventas ziedu laikā : romāns / Ilmārs Jansons ; [redaktore Anda Līce]. - [Rīga : Zaiga Jansone, c2010]. - 511, [1] lpp.

Ķikuste, Sarmīte, 1962-.100 galvas runā-- : [spilgtakie izteicieni no Saeimas tribīnes.] / Sarmīte Ķikuste ; [fotogrāfijas: Uldis Pāže, Sarmīte Ķikuste, Janīna Kursīte-Pakule]. - Rīga : SOL VITA, 2010. - 215 lpp. : il.

Lācītis, Vilis.Stroika ar skatu uz Londonu / Vilis Lācītis ; [Ilvas Kalnbērzas ilustrācijas]. - [Rīga] : Mansards, [c2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 196, [1] lpp. : il.

Lekare, Džons.Misijas dziesma / Džons Lekarē ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 357, [3] lpp. : karte.

Martinsons, Māris, 1960-.Amaya / Māris Martinsons. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [c2010]. - 110, [1] lpp. : il.

Mauliņš, Jānis.Burve : romāns / Jānis Mauliņš; il. Otto A. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 191 lpp. - (Lata romāns).

Nokss, Toms.Senatnes vārti / Toms Nokss ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [c2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 410, [2] lpp. Olūts 15 : Literaturas almanahs / red. Valentīna Unda. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2010. - 323 lpp. - teksts latgaļu valodā. Rušdi,Salmans. Florences burve / Salmans Rušdi ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Atēna, [c2010]. - 390, [2] lpp.

Skujenieks, Knuts, 1936-.Nekā personīga : (atskaitot Afrodīti līdaciņu un Aleksandra augstumus) 2008-2010 / Knuts ; red. Jānis Rokpelnis ; māksl. Zane Ernštreite. - Rīga : Neputns, 2010 (Dardedze Hologrāfija).). - 69, [1] lpp.

Stāsti : prozas lasījumi klātienē un neklātienē 2008-2009 :[krājums] / redkol.: Dace Sparāne, Ieva Kolmane, Jānis Oga ; 28. lpp. izmantots Homēra eposa "Odiseja" fragm. A. Ģiezena tulkojums ; māksl. Jānis Esītis ; rakstnieku foto: Pauls Bankovskis, Elza Bērziņa, Rimands Ceplis, Ireta Čekse, Gunārs Dukšte, Aivars Eipurs, Pēteris Jaunzems, Kristaps Kalns, Baiba Ogriņa, Kristians Putniņš, Raitis Puriņš, Jānis Saliņš, Antonija Skopa. - Rīga : Dienas Grāmata, 2009. - 154, [3] lpp. : ģīm.

Stīvotere, Megija.Balāde. Feju miriāde / Megija Stīvotere; tulk. Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, 2010. - 311lpp.

Vīķe-Freiberga, Vaira, 1937-.Kultūra un latvietība : esejas / Vaira Vīķe-Freiberga ; galv. red. Ieva Kolmane ; red. Guntis Berelis ; vāka dizains: Māris Sīmansons. - Rīga : Karogs, 2010 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 231 lpp.

Zeibots, Andris.Ūdens ķirzaka : dzeju kopa : 20.gadsimta beigas - 21.gadsimta sākums / Andris Zeibots. - Rīga : Mansards, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 133, [3] lpp.

Zemdega, Aina, 1924-2006.Raksti / Aina Zemdega ; sast., priekšv., ievadapceres Dzīve un grāmatas, 7.-[10.] lpp., un bibliogr. aut. Pāvils Vasariņš ; māksl. Voldemārs Avens. - Rīga : Nordik, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 517, [1] lpp. : il., ģīm., faks.

Zīle, Monika, 1941-.Vīrietis vēsai vasarai. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 271 lpp.

Zvirbule, Dace.Abavas velns : mīlestības grāmata dzīvībai / Dace Zvirbule ; noform. izmantoti Ģirta Zvirbuļa, Jurģa Skulmes foto ; vāka, foto un kartes dizains: Raimonds Ramutis, Inga Poļevska. - [Rīga] : Abavas brīvdienas, 2010 (Talsu tipogrāfija).). - 255 lpp. : il., ģīm., kartes.

Žolude, Inga, 1984-.Mierinājums Ādama kokam / Inga Žolude. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 211, [2] lpp.

 

 

JAUNUMI AUGUSTA UN SEPTEMBRA MĒNEŠOS

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 14 novembris 2010 14:32 Autors Redaktors Pirmdiena, 14 septembris 2009 02:00

Daiļliteratūra

Bells, Heinrihs.  Eņģelis klusēja / Heinrihs Bells ; no vācu valodas tulkojis Ingus Liniņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 199, [1] lpp.
Bredforda, Barbara Teilora.  Pārkāpjot noteikumus / Barbara Teilora Bredforda ; [no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze]. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 423, [3] lpp.
Desaji, Kirana. Mantotā nolemtība / Kirana Desaji ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 381, [1] lpp.
Dirģēla, Petrs. Slēptais brasls / Petrs Dirģēla ; no lietuvju valodas tulkojis Talrids Rullis. - Rīga : Dienas Grāmata, c2010. - 333, [2] lpp
Dreimane, Linda, 1981-. Vilcenes stāsts / Linda Dreimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 340, [1] lpp.
Džordāno, Paolo. Pirmskaitļu vientulība / Paolo Džordāno ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 273, [1] lpp.
Erskina, Barbara. Čuksti smiltīs / Barbara Erskina ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - Rīga : Jumava, [2010] (Lietuva). - 350, [2] lpp.
Filipsa, S.E. Spožā mazulīte / Sūzana Elizabete Filipsa ; [no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [2] lpp.
Fleišhauers, Volframs. Purpura līnija / Volframs Fleišhauers ; no vācu valodas tulkojis Uldis Sīlis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. : il., faks.
Klāna, Kelīna, 1931-.  Trīs vītušas rozes. - Rīga : Lauku Avīze, 2010. - 239 lpp.
Koelju, Paulu, 1947-. Brida / Paulu Koelju ; no portugāļu val. tulk. Edvīns Raups. - Rīga : Jana Rozes apgāds, 2010.
Konelijs, Maikls.  Verdikts / Maikls Konelijs ; [no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgavas tipogrāfija). - 409 lpp.
Koreckis, Daņils. Krievu ziema Vīnē / Daņils Koreckis; tulk Maija Medne; redaktore Īrisa Ceriņa. - [Rīga] : Juvetas, 2010. - 304 lpp.
Krīgele, Mareike. Sava tēva meita / Mareike Krīgele ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Jaunumi jūnija mēnesī

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 14 novembris 2010 14:32 Autors Redaktors Otrdiena, 14 jūlijs 2009 02:00

DAIĻLITERATŪRA

100 pozitīvi dzejoļi/ [dzejoļus izvēlējusies un sakārtojusi Gundega Sēja]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 117 lpp. : il.

Andžāne-Zvirgzdiņa, Olga, 1913-1994.Lugu izlase / Olga Andžāne-Zvirgzdiņa. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 280 lpp. : il.

Bekets, Barnards.Genesis : stāsts par Ādamu / Bernards Bekets ; no angļu valodas tulkojusi Aija Vālodze. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 165, [1] lpp.

Binčija, Meiva.Vilkābeļu mežs / Meiva Binčija ; [no angļu valodas tulkojusi Inguna Brože]. - Rīga : Madris, [2010]. - 293, [1] lpp.

Freimane, Ilze.Cik tālu līdz mīlestībai? : romāns / Ilze Freimane, māksl.Arnis Kilbloks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 243 lpp.

Gulbis, Harijs, 1926- Brīnišķigā dzīve : romans / Harijs Gulbis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010]. - 422 lpp.

Jansone, Ilze, 1943-.Insomnia / Ilze Jansone. - Rīga : Dienas Grāmata, 2010. - 205, [2] lpp.

Kinsela, Sofija.Šopaholiķe dodas ceļojumā / Sofija Kinsela ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 398, [2] lpp.

Lāčplēša ceļš pasaulē : latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas/ sastādītāji Ausma Cimdiņa, Ojārs Lāms ; Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latvistikas un baltistikas nodaļa. Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra. - Rīga : Zinātne, 2010 (Latvijas karte). - 282, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il., faks.

Kolinsa, Sūzena.Spēle ar uguni : "Romānu triloģijas "Bada spēles" 2. grāmata / Sūzena Kolinsa; tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. - 394 lpp.

Lārsons, Stīgs.Meitene, kas spēlējās ar uguni : romans / Stīgs Lārsons; tulk. Dace Deniņa. - Rīga : Zvagzne ABC, 2010. - 647 lpp. 2.gr.

 

 

27 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā21222324252627NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!