Jaunieguvumi

Jaunumi pieaugušo abonementā septembrī

Autors Redaktors Trešdiena, 12 septembris 2018 08:50

Daiļliteratūra

Abgarjana, Narinē.  No debesīm nokrita trīs āboli : romāns / Narinē Abgarjana ; no krievu valodas tulkojusi Ilze Paegle-Mkrtčjana ; literārā redaktore Raita Saleniece ; māksliniece Gita Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Akmentiņš, Andris, 1969-.  Skolotāji : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums ; Jānis Esītis, vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, [2018]. , ©2018.

Bergs, Alvils, 1958-.  Divi stāsti par Barsu / Alvils Bergs ; redaktors Māris Garjānis ; vāka dizains: Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018.

Delanijs, JP.  Ticiet man : romāns / JP Delanijs ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Džeimsa, E. L.  Tumsas dzīlēs : tumsa piecdesmit nokrāsās Kristjena acīm / E L Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Eva Stankēviča ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018].

Holsela, Rona.  Greizo spoguļu spēles : romāns / Rona Holsela ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Judina, Dace, 1970-.  Uzraksti man... vakar / Dace Judina ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; Artura Nīmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Kreca, Ingrīda.  Snoushilas muižas mantinieki : vēsturisks mīlas romāns / Ingrīda, Kreca ; no vācu valodas tulkojusi Ligita Sproģe ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Ingas Ieviņas mākslinieciskais noformējums. - [Rīga] : Jumava, [2018].

Koljers, Miks.  Iz Baltikas : jaunatklātais Džeimsa Bosvela un Semjuela Džonsona brauciens pa Kurlandi, Livoniju un Igauniju 1778. gadā / Miks Koljers ; no angļu valodas tulkojusi Aija Uzulēna ; redaktore Dace Sparāne ; mākslinieks Jānis Esītis ; Valija Brutāne, atdzejojuma citējumi. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Manfelde, Andra, 1973-.  Mājās pārnāca basa : stāsti / Andra Manfelde ; māksliniece Aija Andžāne ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Raudonis, Pāvils, 1960-.  Elles ķēķa aizdurvē : piezīmes par partizānu karu / Pāvils Raudonis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018.

Rudišs, Jaroslavs.  "Grandhotel" : romāns virs mākoņiem / Jaroslavs Rudišs ; no čehu valodas tulkojusi Sandra Nikuļceva ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska. - Rīga : Jumava, [2018].

Steiga, Miermīlis, 1927-.  Cik maksā sieviete : kriminālromāns / Miermīlis Steiga ; Ilutas Koidu vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018.

Svonsons, Pīters.  Visi skaistie meli : romāns / Pīters Svonsons ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Vaita, Kārena.  Laika upes krastos : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Žuravska, Dzintra, 1939-.  Vieta, kur sirds silst : romāns / Dzintra Žuravska ; vāka dizains: Ērika Tomsone ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018].


 

Nozaru literatūra

Brauns, Mārtiņš, 1951-.  Saule. Mārtiņš. Daugava / Mārtiņš Brauns par dzīvi un mūziku sarunās ar Otto Ozolu ; Gundegas Blumbergas sakārtojums ; vāka foto: Atis Ieviņš ; grafiskais dizains: GoshDesign. - [Rīga] : Upe tuviem un tāliem, [2018].

Grīns, Anselms.  Klusums dzīves ritmā jeb māksla būt vienam / Anselms Grīns ; no vācu valodas tulkojusi Terēze Tamoviča. - Rīga : Madris, [2018].

Iļjina, J.  Imperators Nikolajs II. Mītu atmaskošana / J. Iļjina ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018]. , ©2018.

Jakubovska, Māra, 1964-.  Pauls Kvelde : diriģents dārznieks / Māra Jakubovska ; Lijas Kalniņas vāka dizains. - Rīga : Jumava, 2018.

Liniņa, Iveta, 1963-.  Kā piesaistīt un noturēt pircēju / Iveta Liniņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018.

Meimane, Ineta, 1969-.  Nora Bumbiere. Nepalikt vienai tumsā : atmiņu portrets, jaunas lappuses senā manuskriptā / Ineta Meimane ; Daiga Mazvērsīte, diskogrāfija ; Gunārs Straume, dizains. - Papildināts izdevums. - Rīga : Mansards, [2018].

Praude, Valērijs.  Satura mārketings internetā : (kā uzņēmumiem ar mazām izmaksām piesaistīt, apkalpot un noturēt patērētājus) / Valērijs Praude, Jeļena Šalkovska ; recenzenti: Dr.oec. Inna Stecenko, Dr.oec. Vadims Danovičs. - [Rīga] : Burtene, 2018.

 

Jaunumi pieaugušo abonementā jūnijā.

Autors Redaktors Piektdiena, 15 jūnijs 2018 08:56

Daiļliteratūra.

Bauere, Inguna, 1960-.  Palieku tev uzticams. Juris Neikens : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Brauča, Inga.  Iekšējās pasaules lirika & Ārējās pasaules lirika / Inga Brauča ; Ineses Guras datorsalikums. - Rīga : Autorizdevums ; Sava grāmata, 2018.

Hobjana-Šerona, Staņislava.  Klaida magones : vētrainās jaunības atmiņas / Staņislava Hobjana-Šerona ; no poļu valodas tulkojusi Liene Lieģeniece ; redaktore Ingmāra Balode ; Māra Garjāņa dizains ; priekšvārds: Vieslavs Jans Visockis ; ievads: Alicja M. Rudņevska. - Rīga : Mansards, [2018]. - [Rīga] : Livonia Print. , ©2018.

Džeimsa, Rebeka.  Sieviete spogulī : romāns / Rebeka Džeimsa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Gogolis, Nikolajs.  Vijs un citi stāsti / Nikolajs Gogolis ; latviskojis Aleksandrs Čaks. - Rīga : Jumava ; Liegra, [2018]. , ©2018.

Hāge, Martina.  Uz mūžu. Līdz sestdienai / Martina Hāge ; no zviedru valodas tulkojusi Vizma Zaķe ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Hānbergs, Ēriks, 1933-.  Aplaipojumi un apsmaidījumi : atskati par laikposmu no 1958. līdz 1990. gadam / Ēriks Hānbergs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Karkliņa ; Emīla Garjāņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018].

Hūvere, Kolīna.  Manas laimes lauskas : [romāns] / Kolīna Hūvere ; no angļu valodas tulkoja Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2018.

Kangro, Mārja.  Stikla bērns : dokumentālais romāns / Mārja Kangro ; no igauņu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; literārā konsultante Sandra Skuja ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Piecas sievietes savos gadalaikos / Ēriks Kūlis ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2018].

Matulis, Haralds, 1979-.  Vidusšķiras problēmas / Haralds Matulis ; redaktors Arvis Kolmanis ; Alekseja Muraško dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Platace Fačsa Faina, Marija.  Platās acis / Marija Platace Futchs Fine (Marija Platace Fačsa Faina) ; no angļu valodas tulkojis Zigurds Skābardis ; redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Pēšsone Džolito, Mālina.  Plūstošās smiltis / Mālina Pēšsone Džolito ; no zviedru valodas tulkojusi Jolanta Pētersone ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Miroslav Sokcic. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018].

Rikmane, Māra, 1939-.  Mārdadzis : Māras Rikmanes dienasgrāmata / Māra Rikmane ; Nataļjas Kugajevskas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Birnbauma. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Šūmeikere, Sāra.  Misters Ročesters : romāns / Sāra Šūmeikere ; no angļu valodas tulkojusi Dace Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Ilze Brēmere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - [Silakrogs, Ropažu novads] : PNB Print. , ©2018.

Zīle, Monika, 1941-.  Mētelis ar sudrablapsu : stāsti / Monika Zīle ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

 

Nozaru literatūra.

Balodis, Pauls, 1978-.  Ne tikai Bērziņš, Kalniņš, Ozoliņš... : latviešu personvārdu etimoloģiskās semantikas teorētiskais modelis un tā realizācija / Pauls Balodis ; atbildīgais redaktors Dr.habil.philol. Ojārs Bušs ; rādītāja sastādītāja Mg.philol. Sintija Ķauķīte ; vāka un starplapu dizains: Vanda Voiciša. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2018

Bērzs, Arnolds, 1940-.  Jūras dēli : no senatnes līdz veco zvejas laivu kapsētai / Arnolds Bērzs, Ēriks Kūlis ; Ingas Apsītes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Signe Krūzkopa. - Rīga : Jumava, [2018].

Grava, Evelīna.  Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija / Evelīna Grava, Daniels Jāns ; [dizains: Ilze Ramane ; redaktore Evita Bandere]. - [Latvija] : Universal universe, ©2017.

Hants, Vincents.  asinis mežā : Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē / Vinsents Hants ; no angļu valodas tulkojusi Laura Romanovska ; māksliniece Aija Andžāne ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; zinātniskais konsultants Dr.hist. Juris Ciganovs ; literārā redaktore Evelīna Zilgalve ; ievads: Viesturs Sprūde. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Kursīte, Janīna.  Zīmju valoda: latviešu žesti / Janīna Kursīte ; [recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda ; Ieva E. Kalniņa ; redkolēģija: Ieva Kalniņa ... u.c. ; literārā redaktores: Ruta Puriņa, Gita Bērziņa ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Andra Damberga ; vāka dizains: Agris Dzilna]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2016]

Šļūka, Gatis, 1979-.  Karikatūra LV / Gatis Šļūka, karikatūras un sastādījums ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Rēzekne : Latgales druka. , ©2018.

Zariņa, Līga, 1984-.  Senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā. No kurienes esam nākuši? / Līga Zariņa ; recenzenti: Dr.ģeogr. Laimdota Kalniņa, Dr.vēst. Artūrs Tomsons ; literārā redaktore Sandra Liniņa ; vāka dizains: Ingrīda Pičukāne ; mākslinieces: Dace Zariņa, Ingrīda Pičukāne ; priekšvārds: Valdis Segliņš, Jurģis Šķilters. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018

 

Jaunumi pieaugušo abonementā maijā.

Autors Redaktors Otrdiena, 22 maijs 2018 09:15

Daiļliteratūra.

Adlers-Olsens, Jusi.  Bez robežām / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Apškrūma, Kornēlija, 1937-.  Piektais gadalaiks : atmiņu stāsti / Kornēlija Apškrūma ; [māksliniece Māra Alševska ; redaktore Zaiga Lasenberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016

Azimovs, Aizeks.  Fonds un Impērija / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas veiksme : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Dimante, Inguna, 1961-.  Nāve Kraukļu ciemā : [romāns] / Inguna Dimante ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Eņģele, Ilze, 1974-.  Pusnakts saules hronikas : [romāns] / Ilze Enģele ; Nataļjas Kugajevskas vāka dizains ; Toma Kalninska ilustrācijas ; redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Galbraits, Roberts.  Zīdtārpiņš : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Grūbe, Daina, 1960-.  Asimetrija : stāsti / Daina Grūbe ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Hanna, Kristīne.  Lakstīgala : romāns / Kristīne Hanna ; no angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Ingrems, Ričards, 1981-.  Atskatīties rītdienā : romāns / Ričards Ingrems ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Jonuleita, Anja.  Ābolu smarža : romāns / Anja Jonuleita ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Kings, Stīvens.  Tas- 2. grāmata. : romāns / Stīvens Kings ; no angļu valodas tulkojusi Santa Brauča ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Liberte, Maija.  Kaimiņiene : [romāns] / Maija Liberte ; Baibas Rubine vāka foto. - [Rīga] : Sava grāmata, 2018.

Railija, Lūsinda.  Pērļu māsa. Seses stāsts : Seses stāsts / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Teilore, Katrīna.  Pļavas ziedu vasara : [romāns] / Katrīna Teilore ; no vācu valodas tulkojusi Inese Miesniece ; redaktore Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]


 

Nozaru literatūra

Džonsone, Bea.  Māja bez atkritumiem : mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkāršāka dzīve / Bea Džonsone ; no angļu valodas tulkojusi Baiba Petrenko ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Eimens, Daniels G.  Smadzenes izmaina dzīvi : psiholoģiska un medicīniska prakse dažādu smadzeņu stāvokļu koriģēšanai / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkoja Dace Vanaga ; Māra Garjāņa vāka dizains ; redaktors Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2018.

Gelovejs, Džefs.  Skriešana iesācējiem / Gelovejs, Džefs ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Ozoliņa-Čiu ; Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018.

Heigs, Mets.  Iemesli dzīvot tālāk / Mets Heigs ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; tulkojuma redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Jūls, Jespers.  Būt vadošajiem vilkiem : mīlestības pilna vadība ģimenē / Jespers Jūls ; no vācu valodas tilkoja Daina Burve ; redaktore Ilze Isaka ; vāka dizainu adaptējusi Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Kalme, Vilma, 1932-.  Vingrošana pēc 60 / Vilma Kalme ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktore Ilze Vācere ; fotogrāfiju autori: Lolita Frēliha un Guntis Pelēcis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Klieders, Jānis.  Datorzinības. Microsoft Office 2013/2016 : mācību līdzeklis / Jānis Klieders ; literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2018.

Kudrjavcevs, Igors, 1960-.  Prieka spēks / Igors Kudrjavcevs ; no krievu valodas tulkojusi Margita Krasnā ; Aigara Truhina dizains un ilustrācijas ; redaktore Ōļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Pomsela, Brunhilde.  Es biju tikai sekretāre / Brunhilde Pomsela ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas Silvijas Brices redakcija. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

Prisjolkova, Inese.  Kā iemīlēt sevi / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizains: Ginta Filia-Solis ; foto: Lauris Līvzinieks. - [Jūrmala] : [Inese Prisjolkova], [2018].

Starptautiskās tiesības : dokumentu krājums ar komentāriem / komentāru autors Tālavs Jundzis ; literārā redaktore, vāka dizains: Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, [2018].

Vasiļevska, Daina, 1964-.  Kvalitātes nodrošināšanas vadība / Daina Vasiļevska ; recenzenti: Dr.oec. Kārlis Ketners, Dr.oec. Jeļena Malahova ; literārā redaktore Anita Rudziša. - Rīga : Juridiskā koledža, 2017.

Vollēbens, Pēteris.  Dzīvnieku dvēseles dzīve : pārsteidzošs ieskats dzīvnieku jūtu pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Ilona Burka ; Ilzes Isakas vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

 

Jaunās grāmatas krievu valodā (22.05.2018.)

Autors Redaktors Otrdiena, 22 maijs 2018 08:54

Аллен, Сара Эдисон.  Потерянное озеро https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72557&ident=1097702: роман / Сара Эдисон Аллен ; [перевод с английского Виктории Яковлевой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 380, [1] с. - (Книга для тех, кто умеет мечтать). - 16+. - Ориг. назв.: Allen, Sarah Addison. Lost Lake, 2014. - Издание подготовлено при участии издательства "Азбука".

Альенде, Исабель.  Японский любовник https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72588&ident=1097733#copies: роман / Исабель Альенде ; перевод с испанского Кирилла Корконосенко. - Москва : Азбука-Аттикус ; Иностранка, 2018. - 348, [3] с. - (Большой роман). - Исабель Альенде в своем новом долгожданном романе «Японский любовник» создает удивительную сагу, где звучат мотивы судьбы, военных невзгод и любви, способной выдержать испытание временем. В канун Второй мировой войны маленькую Альму отправляют из Польши к родственникам в Сан-Франциско. Там она влюбляется в мальчика-японца, сына садовника. Но после бомбардировки Перл-Харбора семью садовника, как и многих японцев, осевших в США, высылают в лагерь для интернированных. Дети обречены на разлуку. И долгие годы им приходится скрывать свою любовь от мира. Уже в наши дни об этой истории узнают внук Альмы и ее помощница Ирина. В цепочке загадочных событий, «что движутся любовью», возникают все новые повороты. - 18+.

Алюшина, Татьяна.  Коллекция бывших мужей https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72602&ident=1097747#copies: [роман] / Татьяна Алюшина. - Москва : Э, 2018. - 314, [1] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной). - Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в собственной гостиной труп своего бывшего мужа, продолжительность брака с которым составляла чуть больше двух недель. Абсурднее ситуации не придумаешь, но судьба иногда оказывается весьма изобретательной, и Кире предстоит получить еще немало сюрпризов, не самым приятным из которых станет тесное общение со следственными органами и приезд ее первого бывшего мужа. - 16+.

Андреева, Наталья.  Обыкновенная иsтоryя https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72555&ident=1097700#copies: [роман] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Актуальный детектив). (Бестселлеры Натальи Андреевой). - 16+.

Белл, Дэвид.  Вернуть ее домой https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72560&ident=1097705#copies: роман / Дэвид Белл ; переводчик А. Д. Майстренко. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. - 316, [3] с. - Счастливая семейная жизнь Билла Прайса пошла под откос. В результате несчастного случая умирает его жена Джулия. Мужчина не успевает отойти от шока, как внезапно пропадают его пятнадцатилетняя дочь Саммер и её подруга Хейли. Пока полиция пытается найти подростков, Прайс начинает собственное расследование. В этом ему помогают родители Хейли. Постепенно Билл узнает, какой жизнью на самом деле жила его дочь. Вскоре находится Хейли, но она ничего не знает об исчезновении Саммер. Они были вместе на вечеринке, но Саммер ушла раньше… Почему она не вернулась домой? Где сейчас девочка? И как её исчезновение связано со сметрью жены Билла?. - 16+.

Белоусов, Вячеслав.  Тайны расстрельного приговора https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72563&ident=1097708#copies: роман / Вячеслав Белоусов. - Москва : Вече, 2017. - 319 с. - (Военные приключения). - История эта уходит корнями в те давние времена, когда в Советском государстве появилась ужасная опухоль коррупции. Отчаянные смельчаки, возглавляемые руководителями прокуратуры и госбезопасности А.Рекунковым, В.Найдёновым и Ю.Андроповым, начали открытую войну с нечистью, не надеясь на конечный успех и лёгкую победу. Среди них майор госбезопасности Григорий Крестов и следователь прокуратуры Данила Ковшов. Не подозревая о существовании друг друга, вступают они в опасную схватку с врагом, уверенным в том, что с ним ничего не может случиться. - 12+.

Болтунов, Михаил.  Тайные операции военной разведки https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72565&ident=1097710#copies/ Михаил Болтунов. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [3] с. : ilustrācijas. - (Запретные войны). - Новая книга военного писателя, историка разведслужб Михаила Болтунова рассказывает о судьбах военных разведчиков нашей страны, о тайных операциях разведки. Повествование охватывает несколько десятилетий истории разведки. Как нередко говорят: от войны до войны. От Великой Отечественной до Афганской. От сотрудников Разведупра, которые работали за океаном в далекие «сороковые-грозовые», до разведчиков ГРУ 80-х годов. - 16+.

Воинов, Александр.  Отважные https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72571&ident=1097716#copies: [роман] / Александр Воинов. - Москва : Вече, cop. 2018. - 383 с. ; 21 см. - (В сводках не сообщалось…). - Весной 1943 года, во время наступления наших войск под Белгородом, дивизия, в которой находился Александр Воинов, встретила группу партизан. Партизаны успешно действовали в тылу врага, а теперь вышли на соединение с войсками Советской Армии. Среди них было несколько ребят - мальчиков и девочек - лет двенадцати-тринадцати. В те суровые годы немало подростков прибивалось к партизанским отрядам. Когда возникала возможность их отправляли на Большую землю. Однако сделать это удавалось не всегда, и ребятам приходилось делить трудности партизанской жизни наравне со взрослыми. Самые крепкие, смелые и смекалистые из них становились разведчиками, связными, участвовали в боевых операциях партизан. Такими были и те ребята, которых встретил Александр Воинов под Белгородом. Он записал их рассказы, а впоследствии создал роман "Отважные", посвященный юным партизанам. - 12+.

Гаспарян, Армен.  Убить Сталина https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72572&ident=1097717#copies: реальные истории покушений и заговоров против советского вождя / Армен Гаспарян. - Москва : Э, 2016. - 318, [1] с. : ilustrācijas, portreti, faksimili ; 21 см. - (Тайные смыслы). - Библиография: 316.-[319.] с. - 16+.

Дюран, Сабин.  Запомни меня навсегда https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72573&ident=1097718#copies: [роман] / Сабин Дюран ; [перевод с английского Д. Целовальниковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 383 с. ; 21 см. - (Серия "Психологический триллер"). (Детектив: новый уровень). - 16+.

Есаулов, Максим.  Потерявшие солнце https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72574&ident=1097719#copies: роман / Максим Есаулов. - Москва : Вече, 2018. - 286, [1] с. - (Любимый детектив). - Участвуя в задержании преступника, опер Антон Челышев был тяжело ранен, а двое его коллег погибли. Убийства приписали уголовнику, вскоре погибшему в перестрелке, и дело закрыли. Спустя несколько лет Антон, выезжая в адрес, наталкивается на человека, в котором узнает того убийцу. На этот раз он не собирается его упускать и начинает охоту. Но киллер — профессионал экстра-класса. И никто не знает, чем закончится эта дуэль… Один из первых романов в прошлом опытнейшего сыщика, а ныне известного автора и киносценариста Максима Есаулова (экранизирован в 2005 году, режиссер Вячеслав Сорокин, в главных ролях: Александр Домогаров, Андрей Смоляков, Мария Порошина). . - 12+.

Климов, А. А.  Красная звезда против трезубца https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72605&ident=1097750#copies: боевые операции РККА и НКВД на Украине / Андрей Климов, Андрей Козлов. - Москва : Вече, 2018. - 317, 3 с. : fotogrāfijas. - (Военные тайны ХХ века). - Новая книга известных историков А.В. Козлова и А.А. Климова, лауреатов премии Министерства внутренних дел Российской Федерации в области литературы за 2017 г., рассказывает об ожесточенной борьбе Красной армии и органов НКВД с националистическим подпольем, шедшей в 1939-1953 гг. на Украине. Авторы уделяют внимание различным аспектам вооруженного противостояния, срывают современные попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны. - 12+.

Корри, Джейн.  Жена моего мужа https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72615&ident=1097760#copies: [роман] / Джейн Корри ; [пер. с англ. О. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2018. - 478, [1] с. - (Психологический триллер). (Детектив: новый уровень). - 16+. - Ориг. назв.: Corry, Jane. My Husband's Wife, 2016.

Ландау, Берта, 1960-.  Рассчитаемся после свадьбы https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72595&ident=1097740#copies: роман / Берта Ландау. - Москва : ЭКСМО, 2018. - 320 с. - (Любить. Прощать. Прощаться : проза Берты Ландау). - 16+.

Лаплант, Элис.  Расколотый разум https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72597&ident=1097742#copies: [роман] / Элис Лаплант ; [пер. с англ. М. А. Стражгородской]. - Москва : Э, 2018. - 346 с. ; 20 см.

Монро, Дж. С.  Найди меня https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72604&ident=1097749#copies: найди меня, прежде чем это сделают они : [роман] / Дж. С. Монро ; [перевод с английского Ирины Павловой]. - Москва : АСТ, 2018. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Новый мировой триллер). - Порой мы стремимся видеть только то, что хотим... Порой то, что мы видим, заставляет нас по-другому взглянуть на мир вокруг... Пять лет назад темной ночью Роза дошла до конца причала, посмотрела в воду и прыгнула. Она училась в Кембридже и была блестящей студенткой, но недавно потеряла отца и впала в депрессию... - 18+.

Мэтсон, Морган.  Когда ты ушла https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72576&ident=1097721#copies: [этим летом все изменится] : роман / Морган Мэтсон ; [пер. с англ. А. Дубининой]. - Москва : АСТ, 2018. - 446, [1] с. ; 21 см. - (Вместе навсегда). - 16+. - На пер.: Для всех поклонников "бумажных городов".

Поволяев, Валерий.  Дымовая завеса https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72587&ident=1097732#copies: [повести] / Валерий Поволяев. - Москва : Вече, 2018. - 351 с. ; 21 см. - (Военные приключения). - Бывших пограничников не бывает. Широков, казалось бы, отслужил свое, вышел в штатские. На границе в его отряд пришел новый начальник и решил, что Широков ему не нужен - стар уже, дескать, остроту нюха потерял, так что пора переселяться на огородные грядки. Но при неожиданном столкновении с дерзким нарушителем былые навыки сразу напоминают о себе... А герой повести "Лисица на пороге" капитан Балакирев и его коллеги встают на пути давно укрывающихся от правосудия опасных преступников. - 12+. - Фактическая дата выхода в свет - 2017.

 Разведчики https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72582&ident=1097727#copies/ редактор-составитель Артем Драбкин. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, 1 с. : ilustrācijas. - (Война. Я помню. Проект Артема Драбкина). - Разведка — глаза и уши армии… Этой простой фразой описывается вся важность разведки. Но как описать, что такое разведка? В наградном листе на одного из разведчиков написано: "неоднократно выполнял задания командования по разведке и захвату контрольных пленных". Что стоит за этим "неоднократно выполнял"? Чего стоил каждый поиск за линию фронта, захват "языка"? Об этом знают и могут рассказать только сами разведчики. И каж­дое их свидетельство на вес золота — потому что шансов уцелеть у них было на порядок меньше, чем у других фронтовиков. Новая книга проекта Артема Драбкина — это как раз такой рассказ разведчиков. Тех, кто "рвал проволоку, брал "языка", тех, без кого Победа была просто невозможна.

Свами, Даши.  Волк. Размышления о главном https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72580&ident=1097725#copies/ Свами Даши. - Москва : Эксмо, 2018. - 222 с. : ilustrācijas. - (Книги Свами Даши). - Эта книга Свами Даши – мастера духовно-телесных практик и Искателя Истины, как он сам себя называет, – уже второй литературный проект знаменитого победителя телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Его книга «Перерождение» этой весной буквально взорвала российский книжный рынок, очень быстро завоевав симпатии читателей. В своей новой книге Свами Даши обращается к теме, которая красной нитью проходит через всю его жизнь. Волк – не случайный выбор автора, это его тотемное животное, это образ, который присутствует в его жизни многие годы, это его характер и отражение его личности. Свами Даши рассуждает на многие темы, связанные с Волком, его чертами, его качествами. Здесь интересные истории из жизни автора переплетаются с рассуждениями философского толка и тонкой поэтикой, которая раскрывает личность Свами Даши с совершенно неожиданной стороны. Книга заставляет задуматься о многих волнующих темах жизни и мироздания в целом. Здесь в качестве приложения к книге читатель найдет эксклюзивную информацию от Свами Даши о 24 животных-тотемах. Главный секрет их использования – не относиться ни к чему чересчур серьезно. - 16+.

Смыслов, Олег.  Власов как "монумент предательству" https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72606&ident=1097751#copies/ Олег Смыслов. - Москва : Вече, 2015. - 349, [2] с. : portreti. - (Военные тайны ХХ века). - Личность генерала Власова до сих пор вызывает острую полемику в обществе. Используя новые документы, Олег Смыслов рассказывает о судьбе пленного генерала и объясняет, почему его личность стала "монументом предательству". В книге обильно цитируются документы из личного и судебного дел Андрея Власова, некоторые публикуются впервые. - 12+.

Симкин, Лев.  Его повесили на площади Победы : архивная драма https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72609&ident=1097754#copies/ Лев Симкин. - Москва : АСТ ; Corpus, 2018. - 345, [1] с., [25] л. ил. ; 22 см + ilustrācijas, portreti, faksimili. - (Corpus ; 472). (Памяти XX века). - Когда начался Холокост? Кто разжег костер Всесожжения? Автор книги дает на эти вопросы вполне определенные ответы: массовое уничтожение евреев за то, что они родились евреями, началось летом 1941 года после вторжения нацистской Германии в Советский Союз, у истоков геноцида стоял обергруппенфюрер СС, генерал войск СС и полиции, высший фюрер СС и полиции на юге, а позднее и на севере России Фридрих Еккельн, ставший палачом Бабьего Яра и Рижского гетто. Это один из величайших злодеев великой войны, о котором до сих пор мало что известно. Автору пришлось по крупицам собирать сведения в архивах. К рассекреченным материалам Рижского процесса 1946 года, по приговору которого Еккельн был повешен, добавились материалы из американских и германских документальных хранилищ. - 18+.

Смыслов, Олег.  Плен. Жизнь и смерть в немецких лагерях https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72579&ident=1097724#copies/ Олег Смыслов. - Москва : Вече, 2018. - 444, [19] с. : ilustrācijas. - (Военно-историческая библиотека). - Список источников и литературыЖ 441.-[445.] с. - По подсчетам некоторых немецких историков, во Вторую мировую войну через немецкий плен прошло более пяти миллионов советских солдат, из них более половины погибли. Многие умерли от голода, холода и болезней или были расстреляны, немало погибло от непосильного труда на фабриках, строительстве дорог, заводах, каменоломнях, рудниках и шахтах. Тысячами умирали по прихоти озверевшего от повседневной скуки лагерного начальства или потому, что, в отличие от американских, британских и французских, советские солдаты считались военнопленными самой низшей категории, за гибель которых охрана практически не несла ответственности. Какие условия были приготовлены германским командованием для советских пленных? Как попадали в плен, как погибали или выживали в плену? Кто был виновен в жестоком обращении с военнопленными? Что ожидало вернувшихся из плена солдат на родине?

Тайлс, Лоне.  Девушки с английского парома https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72586&ident=1097731#copies: роман / Лоне Тайлс ; [перевод с датского Е. А. Гуровой]. - Москва : Эксмо ; ГрандМастер, 2018. - 413 с. - (Детектив на основе реальных событий). - Роман основан на реальных событиях. Фотографию двух неизвестных девушек, сделанную в Копенгагене, нашли в убежище известного серийного убийцы Родни Алькалы. Сейчас он ожидает казни...Они лежали в потрепанном кожаном чемодане, пылившемся в лавке старьевщика. Полароидные фотографии с лицами разных молодых девушек. Их обнаружила датская журналистка Нора Санд, работающая в Англии. К своему изумлению, она узнала двоих - их изображениями пестрели все СМИ в 1985 году. "Лулу и Лизбет бесследно исчезли с борта парома, шедшего из Дании в Англию…". - 18+.

Феллоуз, Джулиан.  Тени прошлого https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72612&ident=1097757#copies: [роман] / Джулиан Феллоуз ; [перевод с английского Елены Кисленковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 508, [2] с. ; 22 см. - (The big book). - Благодаря своему другу Дэмиан попадает в высший свет, где сразу же становится душой общества. Приглашения на балы, вечеринки, пикники и праздники в загородных имениях следуют одно за другим. Девушки готовы на все, лишь бы привлечь внимание остроумного и красивого молодого человека. Почти сорок лет спустя смертельно больного, одинокого, но очень богатого Дэмиана гложет одна мысль: кому завещать свое состояние? Его бывший друг, а ныне заклятый враг соглашается найти женщину, письмо которой утверждало, что она родила ребенка от Дэмиана. Отправляясь на поиски, рассказчик сталкивается не только с прошлым Дэмиана, но и со своим собственным…. - 16+.

Черная, Лана.  В плену https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72601&ident=1097746#copies: [роман] / Лана Черная. - Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Звезда Рунета). - Меня зовут Алиса. И мой муж – монстр. Он богат, жесток и циничен – для него жизнь не стоит и ломаного гроша, особенно чужая. Он украл у меня любовь. Для него я – игрушка. Но ради спасения отца я готова на все, даже жить в плену у монстра. Вот только иногда мне кажется, что за маской урода и чудовища прячется отчаянно одинокий мужчина…. - 16+.

Шторм, Наташа.  Контракт со зверем https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72603&ident=1097748#copies: [роман] / Наташа Шторм. - Москва : АСТ, 2018. - 286, [1] с. ; 21 см. - (#Сеть). - Что делать, если ты едва сводишь концы с концами, а твой сын разбил машину крутого бизнесмена и тот дает сутки, чтобы собрать деньги? Ничего! Расслабиться и согласиться на сделку. Стать на четыре месяца женой сумасшедшего миллионера. Но что творится в душе опасного мужчины? И почему тебе вдруг захотелось проникнуть в эти темные глубины? Контракт со зверем подписан, дьявольский аттракцион начался. Дело остается за малым… Выжить…. - 18+.

Шторм, Наташа.  Синдром зверя https://balvi.biblioteka.lv/Alise/lv/book.aspx?id=72585&ident=1097730#copies: [роман] / Наташа Шторм. - Москва : АСТ, 2018. - 285, [1] с. ; 21 см. - (#Сеть). - 18+.

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 17 aprīlis 2018 17:40

DAIĻLITERATŪRA

Aleksijeviča, Svetlana.  Sievietes karā : noklusētās vēstures liecības / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka ; Induļa Martinsona vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; priekšvārds: Dr.hist. Ilze Jermacāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Anhems, Stefans.  Izsvītrotie : zviedru kriminālromāns / Stefans Anhems ; no zviedru valodas tulkojusi Ieva Lešinska ; redaktore Astra Feldmane ; dizains: Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Bakmans, Frēdriks.  Te bija Brita Marija : [romāns] / Frēdriks Bakmans ; no angļu val. tulk. Renāte Punka ; māksl. Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018.

Berelis, Guntis, 1961-.  Es nekad nerunāju muļķības / Guntis Berelis ; redaktore Dace Sparāne-Freimane ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Čaklais, Māris, 1940-2003.  Raksti / Māris Čaklais ; Dzidras Vārdaunes sakārtojums, priekšvārds, komentāri ; redaktors Jānis Oga ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Čemberlena, Diāna.  Nozagtā laulība : [romāns] / Diāna Čemberlena ; no angļu valodas tulkoja Biruta Vaivode ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2018].

Čerņikovs, Sergejs.  Kriminālā Rīga - Terra Komerc : balstīts uz reāliem notikumiem / Sergejs Čerņikovs ; Jekaterinas Lūkinas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārais redaktors Ervīns Cīrulis ; Edgara Peterlevica tulkojums. - Rīga : Jumava, [2018].

Foss, Kristians Bangs.  Nāve brauc ar Audi : romāns / Kristians Bangs Foss ; no dāņu valodas tulkoja Pēteris Jankavs ; redaktore Anita Skalberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Hendriksa, Grīra.  Sieva starp mums : [romāns] / Grīra Hendriksa, Sāra Pekanena ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Marta Tālmane. - Rīga : Kontinents, 2018.

Horsts, Džorns Ljērs.  Ziemā slēgts / Džorns Ljērs Horsts ; no angļu valodas tulkojusi Rūta Vilīte ; vāka grafiskais noformējums Tatjana Zubareva ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.

Judina, Dace, 1970-.  Tīrītājs : [detektīvromāns] / Dace Judina ; Arturs Nīmanis, vāka dizains un mākslinieciskais noformētājs ; redaktore Inga Ābelīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018.

Langa, Liāna, 1960-.  Velēnu kleita / Liāna Langa ; redaktors Jānis Rokpelnis ; dizains: Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2018].

Laukmane, Maija, 1953-.  Simts domu, stāvot dzīvības dārzā / Maija Laukmane, teksts un foto ; redaktore Iluta Moldane-Greiškane ; grāmatas dizains: Vilnis Lapiņš. - Rīga : Annele, [2018]. - [Lietuva] : Spindulys. , ©2018.

Montefjore, Santa.  Deverilu pils meitas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - "Deverilu pils meitas" ir otrais Deverilu sāgas romāns un turpinājums bestselleram "Mīlas un kara dziesmas".  [2.grāmata].

Pārksa, Adele.  Svešinieks manās mājās : romāns / Adele Pārksa ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018.

Ruskovs, Milens.  Augšupceļš : romāns / Milens Ruskovs ; no bulgāru valodas tulkojis Dens Dimiņš ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Šodere, Sabīne.  Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man. / Sabīne Šodere ; no vācu valodas tulkojusi Sinda Krastiņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018.

Timms, Uve.  Putnu vērotājs : [romāns] / Uve Timms ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; Unas Spektores vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Lilita Vīksna ; literārā redaktore Sandra Krēķe. - Rīga : Jumava, 2018.

Treijs, Normunds, 1962-.  Tirzmaliete. Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota / Normunda Treija priekšvārds, komentāri un atlase ; vāka noformējums: Ints Vikmanis. - Rīga : NT2015, [2018]. - [Rīga] : Drukātava. , ©2018.

NOZARU LITERATŪRA

Bergoljo, Horhe Mario.  Pazemības ceļš / Horhe Mario Bergoljo (Pāvests Francisks) ; nodaļu "Korupcija un grēks" no spāņu valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks ; nodaļu "Par sevis vainošanu" no angļu valodas tulkojusi Astra Feldmane ; literārā redaktore Astra Feldmane ; māksliniece Laura Feldberga ; teoloģiskie konsultanti priesteris Andris Kravalis un priesteris Andris Marija Jerumanis ; ievadvārdu autors Andris Marija Jerumanis. - [Rīga] : KALA Raksti, 2018.

 Ceļa zīmes un apzīmējumi [attēlizdevums] / BCDE autoskola. - [Rīga] : Karšu izdevniecība Jāņa sēta ; FCS, [2018].

Deviņu vīru spēks : stāsti par deviņiem Ministru prezidentiem, 1918–1940 / zinātniskais redaktors Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; recenzenti: Dr.habil.hist. Aivars Stranga, Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; latviešu tekstu literārā redaktore Sandra Liniņa ; angļu tekstu literārais redaktors Jānis Veckrācis ; Aija Andžāne, grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2018].

Elrods, Hels.  Brīnumu rīts : ne pārāk acīmredzamais noslēpums, kas garantē tavas dzīves pārveidošanu pirms pulksten 8 no rīta / Hels Elrods ; no angļu valodas tulkojusi Vineta Laudurga ; mākslinieks Uldis Baltutis ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2018].

Ģeģere, Arita.  Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem : metodīskais līdzeklis / Arita Ģeģere, Ilona Merkulova. - Rīga : Aisma ; Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs, 2018.

Grāvere, Rita.  Tā mēs atgriežamies... : ārsts, anatoms, antropologs Jēkabs Prīmanis (1892-1971) : piemiņas grāmata / Rita Grāvere ; [sastādītājas: Rita Grāvere, Kamena Kaidaka ; māksliniece Ieva Upmace ; ievadvārdi: Jānis Vētra]. - Rīga : Skaldu raksti, ©2017

Kadišs, Ainārs.  Sibīrijas piezīmes. Vitimas upes noslēpumi / Ainārs Kadišs, teksts, fotogrāfijas ; Lauras Veļas vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Deniss Ļvovs, kartes. - Rīga : Jumava, [2018].

Kage, Ērlings.  Klusums trokšņa laikmetā / Ērlings Kage ; no norvēģu valodas tulkojusi Linda Kusiņa ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Linda Lejiņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Karaša, Diāna.  Gadskārtas, tradīcijas un godi / Diāna Karaša. Goda tērpi Latvijas novados / Raimonda Strode. - [Rīga] : Liegra, 2018.

Ķaune, N.  Leišu un poļu laikmets Livonijā / N. Ķaune. - Atkārtots izdevums, pārsvarā nemainot tā laika rakstību. - [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018.

Kopāns, Alberts, 1926-.  Dīvaini notikumi Balvu novada Lāčupē un Pērkonos [nepublicētais materiāls] / Alberts Kopāns. - Balvu Centrālā bibliotēka : [b.i.], 2018.

Krīgere, I.  Latviešu strēlnieks meistaro, vingro, dzied un spēlē teātri / I. Krīgere. - [Rīga] : Latvijas Kara muzejs, ©2015.

Lapsa, Lato, 1969-.  Zem Muhameda palmas : Eritreja, Mali, Maroka, Mauritānija, Nigēra, Rietumsahāra, Sudāna : ar autora fotogrāfijām / Lato Lapsa ; mākslinieks Jānis Esītis ; redaktore Gundega Blumberga. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Latvija : zeme, daba, tauta, valsts / Juris Aigars, Elga Apsīte, Elīne Apsīte-Beriņa, Liene Auniņa, Zanita Avotniece [un vēl 56 autori]. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, [2018].

Marijs, Duglass.  Eiropas dīvainā nāve: imigrācija, identitāte, islāms / Duglass Marijs ; tulkojums: Valters Grīviņš. - [Rīga] : Apvārsnis, [2018].

 Nacionālo bruņoto spēku 20 gadu vēstures konferences (2014. gada 27. novembris) referātu krājums / [redkolēģija: Tālavs Jundzis ... u.c. ; atbildīgais redaktors Edgars Engīzers ; grafiskais dizains un salikums: Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs]. - Rīga : Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs, 2015

Pāvulēns, Jānis.  Konsultatīvais atbalsts skolēniem : uzvedības izmaiņu modelis / Jānis Pāvulēns, Kristīne Mārtinsone, Sandra Mihailova ; recenzentes: Dr.paed. Ilze Ivanova, Dr.paed. Svetlana Ušča. - Rīga : RaKa, [2018].

Praude, Valērijs, 1946-.  Pārdošanas vadība / Valērijs Praude, Iveta Liniņa. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Strods, Heinrihs, 1925-2012.  PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945) : dokumenti un materiāli / Heinrihs Strods ; [dokumentus no krievu valodas tulkojis Jānis Dūms]. - Rīga : Žurnāla "Latvijas Vēsture" fonds, 2007.

Vītoliņa, Aija.  Klusums [skaņu ieraksts] : Aija Vītoliņa & Tango Sin Quinto / Aija Vītoliņa ; producents un ieraksta inženieris Reinis Sējāns ; albuma dizains Gatis Zēbergs. - [Rīga] : Willow Muzic ; [Pārdaugava], 2018

Vītoliņa, Aija.  Klusums [skaņu ieraksts] : Aija Vītoliņa & Tango Sin Quinto / Aija Vītoliņa ; producents un ieraksta inženieris Reinis Sējāns ; albuma dizains Gatis Zēbergs. - [Rīga] : Willow Muzic ; [Pārdaugava], 2018

Zuili, Robērs.  Kā izprast mūsu bērnu emocijas : vecumā no 0-10 gadiem / Robērs Zuili ; no franču alodas tulkojusi Inga Mackēviča ; atbildīgā redaktore Marija Leščinska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - [Rīga] : Jumava, 2018.

Žīgure, Anna Velēda.  Ziemeļzemes cēlā tauta : Somijas tēls latviešu presē 1822-1945 / Anna Velēda Žīgure ; mākslinieks Modris Brasliņš ; redaktore Jolanta Treile. - Rīga : Zinātne, 2018.


 

 

5 lapa no 28

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»