Jaunieguvumi

JAUNĀKĀS GRĀMATAS PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ DECEMBRĪ ( 13.12 17)

Autors Redaktors Trešdiena, 13 decembris 2017 10:49

DAIĻLITERATŪRA

Bankovskis, Pauls.  Kur pazuda saimnieks? : stāsti par mūsu vēsturi / Pauls Bankovskis ; redaktore Inese Zandere ; dizains - Ūna Laukmane. - [Rīga] : liels un mazs, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908.  Rūdolfa Blaumaņa pašatklāsme : rakstnieks un viņa adresāti vēstulēs un komentāros / Līvijas Volkovas rakstnieka vēstuļu apkopojums, izpēte, skaidrojumi un priekšvārds ; mākslinieks Māris Sīmansons ; redaktores Ieva Jansone (latv. val.), Ilona Pozņaka (vācu val.). - Rīga : Zinātne, [2017].

Būma, Korija ten.  Patvērums / Korija ten Būma kopā ar Džonu un Elizabeti Šeriliem ; no angļu valodas tulkojis, vāka noformējumu veidojis Niklāvs Adats. - Valmiera : Niklāvs Adats, [2017]. - [Valmiera] : Valmieras tipogrāfija LAPA. - [Rīga] : Zemgus LB. , ©2017.

Dimiters, Kaspars, 1957-.  Ielūgums uz dzīvi : jubilejas dziesmu kladīte ar 100 dziesmām : 01.05.2017, manā 60. dzimšanas dienā / Kaspars Dimiters ; fotogrāfi: Ludmila Osipova, Austris Rāviņš, Jēkabs Dimiters. - [Skujene, Amatas novads] : Kaspars Dimiters, [2017].

Eljota, Ketrina.  Par pagājušo nakti... : [romāns] / Ketrina Eljota ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017

Hokinss, Skots.  Ogļu kalna bibliotēka / Skots Hokinss ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktore Anete Caune ; mākslinieks Artūrs Bērziņš. - Rīga : Prometejs, [2017].

Jēruma, Inga, 1943-.  Hosams Abu Meri. Libānietis. Sirdī latvietis : [biogrāfija] / Inga Jēruma ; Eduarda Groševa vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Klinkerte, Lilita Maija, 1944-.  Margarita Stāraste. Post Scriptum / Lilita Maija Klinkerte ; māksliniece Daiga Brinkmane ; redaktore Zigrīda Dūda. - [Rīga] : Latvijas grāmata, [2017]. , ©2017.

Korija, Džeina.  Asinsmāsas : romāns / Džeina Korija ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017].

Kūlis, Ēriks, 1941-.  Nopelnītā vientulība : Liepājas stāsts : veltījums Edvīnam Tauriņam / Ēriks Kūlis ; Emīla Garjāņa vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Kristīne Saukuma. - Rīga : Jumava, [2017].

Latvietis, Indriķis.  Bailes / Indriķis Latvietis. - [B.v.] : Apgāds "Mantojums", 2017.

Mopasāns, Gijs de.  Plūmīte un citas noveles / Gijs de Mopasāns ; no franču valodas tulkojusi Elija Kliene. - [Rīga] : J.L.V., [2017].

Morels, Deivids.  Nakts valdnieks / Deivids Morels ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2017].

Remess, Andžils, 1938-.  Kara ēna sekoja man : kokrūpnieka dēla vaļsirdības / Andžils Remess ; atb. redaktore Renāte Neimane ; lit. redaktore Ilze Brēmere ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017.

Salna, Gundega.  Ezers debesīs / Gundega Salna ; Ģirts Semēvics, vāka dizains. - [Carnikava] : Rastri poligrāfija, 2017.

Sendija, Klēra.  Ne gluži ideāla ģimene / Klēra Sendija ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017.

Sepa, Maija.  Migrēna. Izlaušanās : romāns / Maija Sepa ; literārā redaktore Dzintra Auziņa ; tulkojums latviešu valodā: Santa Liģere. - [Rīga] : BaibaBooks, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Sirmā, Daina, 1958-.  Dievaines : [dzeja] / Daina Sirmā ; redaktors Ronalds Briedis ; dizains Inguna Cepīte ; makets Baiba Dūdiņa. - Rīga : Pētergailis, [2017]. - [Jelgava] : SIA "Jelgavas tipogrāfija", [2017].

Sjouns.  Skugabaldrs : (Ēnu lapsa) : tautas pasaka / Sjón (Sjouns) ; no islandiešu valodas tulkojis Dens Dimiņš ; redaktore Ildze Jurkāne ; Zigmunda Lapsas dizains. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Užāne, Jette, 1924-2007.  Jettes dienu grāmata / Jette Užāne, Elīna Apsīte ; redaktore Ieva Janaite ; māksliniece Daiga Brinkmane ; foto: Gunārs Janaitis. - [Rīga] : VESTA-LK, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Vaita, Kārena.  Vēja čuksti stikla lauskās : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017.

Vesta, Keisija.  P.S. Tu man patīc / Keisija Vesta ; no angļu valodas tulkojusi Ilze Burnovska ; literārā redaktore Dzintra Auziņa. - Rīga : BaibaBooks, 2017.

Vilipsōns.  Ārprātija piedzīvojumi / Vilipsōns, Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017].

Zemzaris, Uldis, 1928-.  Mākslinieki dzīves ceļā satiktie : vērojumi un atklāsmes latvju gleznotāju atcerei, kas padomju varas gadus pārlaida dzimtenē / Uldis Zemzaris ; redaktores Anta Lazareva un Ligita Kovtuna ; Alda Aleka dizains. - [Rīga] : Vesta-LK, [2017].

Ziedonis, Imants, 1933-2013.  No patikšanas uz patikšanu. Dienasgrāmata / Imants Ziedonis ; redaktore: Kristīne Tjarve ; Ievas Krūmiņas ilustrācijas ; Jāņa Birznieka dizains ; Zigmunda Skujiņa ievads. - atkārtots izdevums. - Rīga : Imanta Ziedoņa fonds "Viegli", 2017. - [Jelgava] : SIA "Jelgavas tipogrāfija", [2017?].

 

NOZARU LITERATŪRA

Baumanis, Jānis, 1978-.  No krimināltiesību normu interpretācijas līdz kvantu kriminoloģijai / Jānis Baumanis ; zinātniskie recenzenti: Dr.iur. Andrejs Vilks, Dr.iur. Dainis Mežulis ; redaktore Baiba Krauze-Krūze ; priekšvārds: Pēteris Dzalbe. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2017.

Bičevska, Gundega, 1981-.  Dimanti tavā pagalmā : iedvesmojies un piedzīvo savu personīgo renesansi caur mazām, skaistām pārmaiņām / Gundega Bičevska ; vāka un grāmatas dizains: Gundega Ozoliņa ; literārā redaktore Vija Stepiņa ; fotogrāfiju autori: Elīna Upmane, Anna Turanova, Anita Austvika. - Rīga : Avantis Publishing, 2017.

Bikova, Anna.  Patstāvīgs bērns vai kā kļūt par "ideālu mammu" : metode, kas teicami darbojas / Anna Bikova ; no krievu valodas tulkojusi Ruta Darbiņa. - Rīga : SIA "Izdevniecība Avots", 2017. - Rēzekne : SIA "Latgales druka", [2017].

Eimens, Daniels G.  Uzmanības deficīta sindroms : praktiskā programma neiroloģisku uzvedības traucējumu novēršanā bērniem un pieaugušajiem / Daniels G. Eimens ; no angļu valodas tulkojusi Līvija Vulfa ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Lietusdārzs, 2017.

Feldmanis, Roberts, 1910-2002.  Par sevi un sev : autobiogrāfija un dzeja / Roberts Feldmanis ; teoloģiskais redaktors Dr.theol. Guntis Kalme ; literārā redaktore Dr.philol. Ieva Kalniņa ; māksliniece Agata Muze ; dzejoļu atlase un sagatavošana publikācijai: Mg.philol. Ilona Miezīte ; priekšvārds autobiogrāfijai un piezīmes: Dr.theol. Guntis Kalme, Mg.theol. Ilmārs Rubenis ; priekšvārds dzejai: Mg.philol. Ilona Miezīte, Dr.hab.theol. Reinhards Slenczka ; tulkojumi angļu un vācu valodā: Mārcis Gobiņš. - [Rīga] : Profesora Roberta Feldmaņa fonds, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Griģe, Gunta, 1964-.  Dziedam kopā ar mazajiem [notis] : dziesmas un rotaļas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem / Gunta Griģe ; [galvenais redaktors Vilnis Purēns ; vāka dizains: Jānis Liepiņš]. - Rīga : RaKa, 2017.

Guļevska, Lia, 1944-.  Tikai dziesma nenosalst... : "Mikrofons" - Latvijas fenomens / Lia Guļevska, Gunārs Jākobsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; mākslinieks Indulis Martinsons ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; foto: Valdis Semjonovs, Imants Prēdelis, Anda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017.

Jansone, Ilze, 1943-.  Kā atveseļot sāpošas muguras un locītavas? : Kā mēs tās bojājam? Kā saglabāt atgūto veselību? / Ilze Jansone. - [Rīga] : [Ilze Jansone], [2017].

Kalnačs, Jānis, 1956-.  Rīgas dzīvokļu "likumīgā" izlaupīšana, 1944-1949 / Jānis Kalnačs ; redaktore Kristiāna Ābele ; tulkotājs angļu valodā Filips Birzulis ; mākslinieks: brālis Y ; fotogrāfi: Antra Brakše, Normunds Brasliņš, Arturs Grapmanis [un vēl 8 fotogrāfi] ; recenzenti: Dr. Ģiedre Jankevičūte, Dr.habil. Eduards Kļaviņš. - Rīga : Neputns, [2017].

Kalniete, Sandra, 1952-.  Cinītis / Sandra Klaniete ; literārā redaktore Guna Kalniņa ; informācijas redaktore Ginta Zalcmane ; mākslinieciskais noformējums: Rihards Delvers. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017].

Lāce, Dzidra, 1937-.  Zvārde gadsimtu griežos : fakti un atmiņu stāsti par Zvārdes pagastu / Dzidra Lāce ; galvenā redaktore Vineta Jurevica ; literārā redaktore Daina Tursa ; priekšvārds: Valdis Kārklis. - [Zvārde, Saldus novads] : Vienoti Zvārdei, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija, 2017.

 Latvijas Avīzes gadagrāmata 2018 : Gadagrāmata / sastādītāja un redaktore Indra Ozoliņa ; foto: Aija Geida, Gatis Dieziņš, Anda Krauze. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017.

 Latvijas leģendas VII : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; foto: Gatis Balodis, Jānis Brencis, Sandijs Bruders [un vēl 6 fotogrāfi]. - Rīga : Jumava, [2017].

 Laukā [skaņu ieraksts] : [rudzu talkas dziesmas] / Garataka. - Rīga : Latvijas Radio, 2017.

 Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2016. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2017.

Lēvalde, Vēsma, 1961-.  Hamleta vārdi : klasika un teksts Oļģerta Krodera interpretācijā / Vēsma Lēvalde ; zinātniskie recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, Dr.art. Guna Zeltiņa ; redaktore Ieva Rodiņa ; vāka dizains: Laimonis Stīpnieks ; Liepājas Universitāte. Kurzemes Humanitārais institūts. - Liepāja : LiePA, 2017.

Marcinkēvičs, Alvis.  Ukrainas krīze: Divgalvainā ērgļa impērijas trieciens : [pētījums] / Alvis Marcinkēvičs ; zinātniskie redaktori: Dr.hist. Jānis Taurēns, Dr. hist. Aldis Miņins ; redaktore: Agita Kazakeviča ; Māra Garjāņa dizains. - Ķekava : Lasītava, 2017.

Mārtins, Džeimss, SJ.  Kļūsti tas, kas tu esi : Tomasa Mērtona un citi svēto atklāsmes par īsto patību / Džeimss Mārtins SJ ; no angļu valodas tulkojis Ēvalds Ikaunieks. - [Rīga] : KALA Raksti, 2017.

Petrovs, Ņikita.  Bendes. Viņi pildīja Staļina pavēles : nāves mehānisms, kas ierāva arī latviešus / Ņikita Petrovs ; tulkojusi Lāse Vilka ; mākslinieciskais noformējums Indulis Martinsons ; redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2017.

Priora, Karena.  Nenošauj suni! : grāmata par to, kā dresēt cilvēkus, dzīvniekus un pašam sevi / Karena Priora ; tulkojums latviešu valodā: A. Cebura ; vāka mākslinieciskais noformējums: L. Apine. - Rīga : Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds "Vieda", [2017].

Prisjolkova, Inese.  Mammīt, kāpēc tā? / Inese Prisjolkova ; redaktore Santa Arāja ; grāmatas dizains un ilustrācijas: Imants Liepiņš. - [Rīga] : [Inese Prisjolkova], [2017].

Prisjolkova, Inese.  100 dienas, kas mainīs pasauli / Inese Prisjolkova ; redaktore Gundega Štrausa ; makets Edgars Švanks. - Jūrmala : Inese Prisjolkova, [2017].

Rudzītis, Viesturs, 1960-.  Ģimene / Viesturs Rudzītis ; literārā redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Sandra Konstante ; zīmējumi tekstā Normunds Tiltiņš. - [Jūrmala] : VR grāmatu apgāds, [2017]. , ©2017.

Siņeļņikovs, Valērijs.  Seno zināšanu glabātāji : rūnu rakstu zinātāja sarakstes noslēpums / Valērijs Siņeļņikovs un Andrejs Ivaško ; no krievu valodas tulkojusi Marita Freija ; redaktore Marita Freija ; par izdevumu atbild Veronika Lāce ; ilustrējis A. Rosijcevs. - Rīga : Sol Vita, [2017].

Staģis, Andris, 1941-.  Latvijas vieglatlētikas vēsture : 1944-1991 / Andris Staģis ; mākslinieks Edgars Švanks ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Keta Īve ; ievads: Ineta Radeviča. - Rīga : Jumava, [2017].

Šneps-Šneppe, Manfrēds.  Latviešu strēlnieki : Rīgas revolūcija 1917 / Manfrēds Šneps-Šneppe ; ar vēstures zinātņu habilitētā doktora Kārļa Poča priekšvārdu ; literārā redaktore Evija Babrovska. - [Rīga] : Sava grāmata, [2017].

Tomaševskis, Jānis, 1985-.  Neatkarības čuksti: Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes vēsture / Jānis Tomaševskis ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2017].

 Vaiders : Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž / sastādītāja Lilita Vīksna ; mākslinieces Sarmīte Māliņa, Dace Eglīte ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2017].

Vaivods, Jānis, 1932-.  Vanagu vēstures lappuses / Jānis Vaivods ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Sandra Krēķe ; Lijas Kalniņas vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017

 

 

 

Jaunumi krievu valodā (13.12.2017.)

Autors Redaktors Otrdiena, 12 decembris 2017 16:08

Адлер-Ольсен, Юсси.  Эффект Марко : [роман] / Юсси Адлер-Ольсен ; [пер. с дат. В. В. Жигановой]. - Москва : ГрандМастер ; [Издательство "Э"], 2017. - 570, [3] с. - (Детектив-бестселлер XXI века). - 16+. - Ориг. назв.: Adler-Olsen, Jussi. Marco effekten, 2012. - Книга издана в суперобложке.

Бенуа, Софья.  Шутят в школе, шутят в школе, шутят в школе… [Текст] : смешные цитаты / Софья Бенуа. - Москва : Алгоритм, 2017. - 254, [1] с. ; 20 см. - Библиогр. в конце кн. - Из школьных сочинений: Декабристы накопили большую потенцию и излили ее на Сенатскую площадь. У Онегина было тяжело на душе, и он поехал к Татьяне облегчиться. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. Запись в дневнике: Ваш сын на уроке рисования нарисовал купюру в 100 долларов. Проследите за тем, чтобы он как можно реже пропускал уроки рисования, чтобы мы смогли приобрести оборудование для нового компьютерного класса. Самые смешные цитаты из школьных сочинений, парадоксальные замечания в дневниках, шутки школьников и профессиональный юмор учителей. Все это вы найдете в книге, которую сейчас держите в руках.

Брокмоул, Джессика.  Письма с острова Скай [Текст] : [роман] / Джессика Брокмоул ; [перевод с английского Елены Копосовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 285, [2] с. ; 18 см. - (Сто оттенков любви).

Ведельсбю, Якоб.  Охота за тенью : [роман] / Якоб Ведельсбю ; перевод [с датского] Егора Фетисова. - Москва : АСТ, 2017. - 287 с. - (Современная скандинавская проза).

Дезомбре, Дарья.  Тени старой квартиры : [роман] / Дарья Дезомбре. - Москва : [Издательство ''Э''], 2017. - 413, [1] с. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре). - 16+. - На обл.: Интеллектуальный детективный роман в лучших традициях Дэна Брауна. Телеканал Русский Детектив рекомендует.

Джио, Сара.  Среди тысячи лиц : роман / Сара Джио ; перевод с английского И. Крупичевой. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 347, [1] c. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). - 16+. - Ориг. назв.: Jio, Sarah. Always, 2017. - На обл.: Международный бестселлер № 1 по версии New York Times.

Крофтс, Ф. У.  Смертельный груз : [детектив] / Фридман Уиллс Крофтс ; перевод с английского Игоря Моничева. - Москва : АСТ, 2017. - 381, [3] с. - (Чай, кофе и убийства). - Самая известная книга Фримена Уиллса Крофтса - классика "золотого века" английского детектива! Необычный груз приходит из Парижа в Лондонский порт: из бочки с биркой "скульптура" высыпаются золотые монеты, а в глубине видна изящная женская рука, но не из мрамора, а из плоти. Полиция незамедлительно приезжает в порт, но бочка исчезла...Дело ведет инспектор Бернли из Скотленд-Ярда. Чтобы узнать личность таинственной жертвы и поймать убийцу, ему предстоит проследить весь запутанный маршрут бочки между Парижем и Лондоном по морю и железной дороге.

Линк, Шарлотта.  Ложь без спасения : роман / Шарлотта Линк ; [перевод с немецкого И. Франк]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 444, [2] с. - (Прекрасное лицо немецкого детектива). - Ориг. назв.: Charlotte Link. Die Täuschung, 2002.

Майдуков, Сергей.  Выжить любой ценой : [современный детектив] / Сергей Майдуков. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. - 250, [2] с. - Во время отдыха в Таиланде бизнесмен Данко Максимов теряет дочь и жену. Обидевшись на главу семейства, который накануне загулял в компании старого друга Жени, они отправились на прогулку без отца. Но так и не вернулись в отель. Растерянный Данко обращается в полицию, но там не спешат помочь. Он едет в консульство, но и здесь ему вежливо отказывают. Единственная надежда – Женя Роднин. Они ищут Юлю и Соню самостоятельно. И, кажется, вышли на след похитителя….

Майдуков, Сергей.  Родная кровь : роман / Сергей Майдуков. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. - 234, [2] c.

Макмахон, Дженнифер.  Люди зимы : [роман] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского В. Гришечкина]. - Москва : "Э", 2017. - 603, [2] с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон). - 16+. - Ориг. назв.: McMahon, Jennifer. The Winter People, 2014. - На обл.: New York Times Bestselling Autors. Книга издана в суперобложке.

Мартин, Чарльз.  Дороги, которым нет конца : роман / Чарльз Мартин ; [пер. с англ. К. Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [3] с. - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - 16+. - Oriģ. nos.: Long Way Gone / Charles Martin.

Миронина, Наталия, 1952-.  Муж для дочери Карабаса : роман / Наталия Миронина. - Москва : "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мирониной).

Нил, Китти.  Грехи отца : роман / Китти Нил ; [перевод с английского Валерии Бондарь]. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2017. - 332, [2] с. - 16+. - Ориг. назв.: Neale, Kitty. Sins of the Father. - На обл.: The Sunday Times Bestseller.

Пирсон, Мэри Э.  Поцелуй обмана : [роман] / Мэри Э. Пирсон ; перевод с английского Еленой Мигуновой. - Москва : АСТ, 2017. - 477, [2] с ; 21см. - (Хроники Выживших). - Она сбегает в день своей свадьбы. Крадет секретный документ из тайника. За ней охотятся наемники, отправленные в погоню ее отцом. Она - семнадцатилетняя принцесса Лия, Первая дочь дома Морриган. Правители королевства чтят устои предков и соблюдают старинные обычаи. Но есть традиции, с которыми Лия не желает мириться. Например, выходить замуж за того, кого она ни разу не видела - человека, избранного ей в мужья из политических соображений. - 16+.
        книга первая.

Раабе, Мелани.  Истина : [роман] / Мелани Раабе ; [пер. с нем. Анны Бровот]. - Москва : АСТ ; [Редакционно-издательская группа "Жанровая литература"], 2017. - 415 с. - (На грани: роман-исповедь). - Во время командировки в Южную Америку бесследно исчез богатый бизнесмен Филипп Петерсен. Его жена Зара семь лет ждала хоть каких-то известий о нем. Однажды ей звонят из Министерства иностранных дел и сообщают, что ее муж жив и возвращается в родной Гамбург. Зара очень взволнована, вся она – комок нервов. Как они встретятся? Что будет дальше? Где был Филипп все эти годы? …. - 16+. - Ориг. назв.: Raabe, Melanie. Die Wahrheit.

Райнер, Сара.  Чужое солнце : [роман] / Сара Райнер ; [перевод с английского В. Гришечкина]. - Москва : "Э", 2017. - 507, [1] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн: Романы Сары Райнер). - Кло Эплтон опрометчиво заводит роман с начальником. Поддавшись чувствам, она рискует очень многим, но отказаться от Джеймса выше ее сил. Совместная деловая поездка в Нью-Йорк дает им уникальный шанс провести время наедине. Однако то, что задумывалось как идеальное приключение, по странному стечению обстоятельств превращается в весьма опасную затею, прежде всего для Кло. Готова ли она смириться с неожиданными фактами из жизни Джеймса? Он женат, у него есть ребенок. Но и это не единственный повод для волнения…. - 16+. - Оригинальное название: Rayner, Sarah. The Other Half, 2001.

Стюарт, Мэри.  И девять ждут тебя карет : [роман] / Мэри Стюарт ; [пер. с англ. Рамина Шидрафа]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука Аттикус], 2017. - 412, [2] c. - (Азбука бестселлер). - Молодая англичанка Линда Мартин приезжает во Францию, чтобы стать гувернанткой девятилетнего Филиппа, графа де Вальми. Ее подопечный - владелец родового замка и имения, которыми управляет его дядя Леон. Линда чувствует в отношениях обитателей замка непонятную напряженность и пытается защитить мальчика от давящей властности дяди и холодного равнодушия тетки. Внезапно вспыхнувшая любовь к сыну Леона, Раулю, еще более осложняет ее жизнь. Во время прогулки в Филиппа стреляют... - 16+. - Ориг. назв.: Stewart, Mary. Nine coaches waiting, 1958.

Тилье, Франк.  Комната мертвых : роман / Франк Тилье ; перевод с французского Татьяны Источниковой. - Санкт-Петербург : Азбука-Аттикус ; АЗБУКА, 2017. - 378, [2] с. ; 22 см. - (Звезды мирового детектива). - Зимней ночью на пустынной дороге двое безработных компьютерщиков сбивают человека. Рядом с телом они находят сумку с двумя миллионами евро и, недолго думая, скрываются вместе с деньгами. На следующий день на заброшенном складе обнаружена задушенная слепая девочка. Что, если деньги были выкупом за ее жизнь, предназначенным похитителю? Вскоре исчезает еще одна девочка. Она больна диабетом, и без инсулина часы ее сочтены….

Уайт, Карен.  Одна среди туманов [Текст] : [роман] / Карен Уайт ; [перевод с английского В. А. Гришечкина]. - Москва : Э, 2017. - 669, [1] с. ; 19 см. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт). (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times). - После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город детства из солнечной Калифорнии и селится в уютной усадьбе у реки. У нее за плечами болезненный разрыв с мужем, и она надеется, что родные места помогут ей пережить потерю. Но первые дни приносят лишь разочарование — в доме пусто, ее бабушка умерла, все вокруг совершенно изменилось...

Хайд, Кэтрин Райан.  Мое чужое сердце [Текст] : [роман] / Кэтрин Райан Хайд ; [перевод с английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Э, 2017. - 379, [1] с. ; 21 см. - (Спешите делать добро). - Виде девятнадцать лет, и она серьезно больна. Каждый из нас, засыпая, знает, что впереди новый день. Вида всю свою недолгую жизнь никогда не была уверена, что очередной день наступит. Ее единственный шанс на спасение – не чудо-таблетка, а новое сердце. Но цена за выздоровление слишком велика: Вида будет жить, только если умрет кто-то другой.

Шувалов, Александр.  Оживший [Текст] : [роман] / Александр Шувалов. - Москва : Э, 2017. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком). - В свое время группа спецназа ГРУ подполковника Игоря Коваленко провалила ответственное задание и была расформирована. Оказавшись не у дел, ее участники вынуждены самостоятельно приспосабливаться к жизни. Сам Игорь устроился работать контролером в супермаркет. Однажды он случайно узнает на улице главаря террористов, на которого в свое время охотились спецназовцы и которого ошибочно считают ликвидированным. Коваленко понимает: экстремисты готовят террористическую атаку. Он спешит собрать свою группу и помешать «ожившему» боевику осуществить смертельную акцию. И даже не догадывается, что война уже давно ведется по другим правилам….

JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ NOVEMBRĪ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 09 novembris 2017 11:15

Sarakstā grāmatu nosaukumiem ir pievienota hipersaite uz bibliotēkas Elektronisko grāmatu katalogu, kur atvērsies informācija par attiecīgo grāmatu. Autorizētie bibliotēkas lasītāji uzreiz var grāmatu rezervēt ( ja tā ir uz vietas plauktā) vai pierakstīties rindā ( ja tā jau ir izņemta). Vienā reizē grāmatu pasūtīšanas skaits ierobežots līdz trim.

DAIĻLITERATŪRA

Bauere, Inguna, 1960-.  Dieva riekšavā : romāns / Inguna Bauere ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Belševica, Krista Anna, 1993-.  Medījot dzīvi / Krista Anna Belševica ; māksliniece Krista Jūlija Kreišmane ; redaktore Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Boljē, Batists.  Tūkstots un viena nakts ātrās palīdzības nodaļā / Batists Boljē ; no franču valodas tulkojusi Maija Indraša ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Bredforda, Barbara Teilora.  Kavendonas nams : romāns / Barbara Teilora Bredforda ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017.

Bulgakovs, Mihails.  Baltā gvarde : romāns / Mihails Bulgakovs ; no krievu valodas tulkojis Eižens Rauhvargers. - [Rīga] : J.L.V., [2017].

Cepīte, Inguna, 1960-.  Ulsiks / Inguna Ula Cepīte ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks, vāka dizains Jānis Esītis ; Anita Rožkalne, pēcvārds ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums angļu valodā. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017].

Čedvika, Elizabete.  Rudens tronis : romāns / Elizabete Čedvika ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, [2017]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2017.

Enārs, Matiass.  Stāsti viņiem par kaujām, valdniekiem un ziloņiem / Matiass Enārs ; no franču val. tulkojis Dens Dimiņš ; mākslinieks Aigars Ozoliņš. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Ferrante, Elena.  Pazudušais bērns : romāns / Elena Ferrante ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā ; māksl. redaktore Inguna Kļava Švanka ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

Ficdžeralds, Frensiss Skots.  Nenobriedusī laulība : stāsti / Frensiss Skots Ficdžeralds ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika ; Lilija Rimicāne, mākslinieciskā izveide. - [Jūrmala] : Apgāds Daugava, 2017.

Galbraits, Roberts.  Dzeguzes sauciens : romāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Grīnuma, Gundega, 1948-.  Viņpus Alpiem : Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni / Gundega Grīnuma. - Rīga : Mansards, [2017].

Jangs, Viljams Pols.  Ieva : romāns / Viljams Pols Jangs ; tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa ; redaktore Dace Markota. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Jundze, Arno, 1965-.  Sarkanais dzīvsudrabs : romāns / Arno Jundze ; redaktore Gundega Blumberga ; konsultants Vents Zvaigzne ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna ; foto: Gunārs Janaitis. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017].

Keplers, Lārss.  Paganīni līgums : zviedru kriminālromāns / Lars Kepler (Lārss Keplers) ; no zviedru valodas tulkojuši Jānis Rozenbergs un Ieva Pudure ; redaktore Benita Briede ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2017].

Kings, Stīvens.  Tas : romāns / Stīvens Kings ; no angļu val. tulk. Santa Brauča ; vāka dizains: Ilze isaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2017.-   1. grāmata

Kliots, Ļevs.  Liktenis un griba : romāns par izcilu rīdzinieku / Ļevs Kliots ; no krievu valodas tulkojusi Gunta Silakalne ; Daira Hofmaņa vāka dizains ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Leine, Kims.  Mūžības fjorda pravieši : [vēsturiska sāga] / Kims Leine ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Lekberga, Kamilla.  Guldītie eņģeļi : detektīvromāns / Kamilla Lekberga ; tulkojusi Laura Ozoliņa ; Leldes Šēnfeldes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2017.

Liepiņa, Aina.  Mīlestība / Aina Liepiņa ; grāmatas makets Dace Kamela. - [Rīga] : [Līdzcietības kods], 2017.

Onodibio, Kristofs.  Ienirst / Kristofs Onodibio ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; mākslinieciskā redaktore Inguna Kļava Švanka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2017.

Parisa, B. A.  Aiz slēgtām durvīm / B.A. Parisa ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; redaktore Kristīne Kupce. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Piena ceļa dvēseles : latviešu autoru fantāzijas un fantastikas stāsti / redaktore Bārbala Simsone ; Artūra Bērziņa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Puče, Armands, 1968-.  Kurtizānes apakšveļa / Armands Puče ; literārā redaktore Antra Rēķe ; mākslinieks Edgars Švanks. - [Rīga] : [Mediju nams], 2017.

Račko, Karīna.  Saplēstās mežģīnes : romāns / Karīna Račko ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Račs, Guntars.  365 : dzejoļi / Guntars Račs. - Rīga : MicRec, 2017.

Railija, Lūsinda.  Olīvkoks / Lūsinda Railija ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece ; redaktore Elga Rusmane ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017

Rūnija, Dženija.  Sarkanā Džoana : romāns / Dženija Rūnija ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; redaktores: Sarmīte Lomovceva, Diāna Romanoviča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Simses, Mērija.  Mīlestības un gramatikas likumi : romāns / Mērija Simses ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; [redaktore Elga Rusmane ; vāka dizians: Ilze Isaka]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Sinisalo, Johanna.  Saules kodols : romāns / Johanna Sinisalo ; no somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga ; redaktore Biruta Jēgere. - Rīga : Pētergailis, [2017].

Streleckis, Džons.  Kafejnīca Kāpēc : iedvesmojošs stāsts par dzīves jēgu / Džons Streleckis ; no angļu valodas tulkojusi Inta Ivanovska ; redaktore Marta Ābele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Venters, Egīls, 1964-.  Poseidona galva : kriminālprozas izlase / Egīls Venters ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktors Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Vēra, Ruta.  Tumšā, tumšā mežā : [kriminālromāns] / Ruta Vēra ; no angļu valodas tulkoja Sandra Rutmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Vesto, Šells.  Trešdienu klubs / Šells Vesto ; no zviedru valodas tulkojusi Dace Deniņa ; redaktore Iveta Polkmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Zagorovska, Ksenija.  Pēdējās stacijas priekšnieks : Ivans Ozoliņš un Ļevs Tolstojs: likteņu krustošanās / Ksenija Zagorovska ; no krievu valodas tulkojusi Antra Gabre ; Tatjanas Zubarevas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2017]. , ©2017.

Zīle, Baiba.  Melu meistars / Baiba Zīle ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Gundega Sēja. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

 

NOZARU LITERATŪRA UN INDIVIDUĀLIE DĀVINĀJUMI

Eniņa, Vija, 1941-.  Veselība pie mājas sliekšņa : 100 populārākie ārstniecības augi Latvijā / Vija Eniņa ; Guntas Plotkas dizains ; redaktors Gints Tenbergs ; mākslinieciskais redaktors Eduards Groševs ; fotogrāfiju autori: Julita Kluša, Ansis Opmanis ...[u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Grāvītis, Oļģerts.  Jānis V. Kļaviņš zinātnē, mūzikā, dzīvē / autora Oļģerta Grāvīša sastādījums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Kristīna Blaua, tulkojums, sastādījums ; Vija Beinerte, sastādījums ; E.A. Freimane, foto. - Rīga : Jumava, [2017].

Klētnieks, Jānis.  Seno laikmetu lokos / Jānis Klētnieks ; Eduarda Groševa iekārtojums un vāka dizains ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017].

Lamberga, Dace.  Fridrihs Milts / sastādītāja Dace Lamberga ; māksliniece Līga Sarkane ; tekstu autori: Dace Lamberga, Voldemārs Avents, Eleonora Šturma [un vēl 6 autori] ; literārā redaktore Cilda Redliha ; darbu foto: Normunds Brasliņš un Arkadijs Ļvovs (Arkady Lvov). - Rīga : Neputns, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2017

Lasmane, Rita.  Kā atrast vīrieti, kas pēc iespējas mazāk kaitinātu / Rita Lasmane ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; vāka noformējumā izmantota Agra Geca fotogrāfija ; Toma Deģa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2017].

 Latgalietis XXI gadsimtā : [Latgalīts XXI godu symtā = Latgalian in the XXI century = Латгалец XXI века : fotogrāmata] / [ievadvārdi: Jānis Streičs ; epilogs: Igors Pličs ; tulkojumi: Māra Mortužane-Muravska, Dace Paegle, Anna Meluškāne]. - [Preiļi] : Latgales fotogrāfu biedrība "Laura plus", 2017.

 Rēzekne - 2017 : literāri-māksliniecisks almanahs / [sakārtojums krievu valodā: Olga Afanasjeva, sakārtojums latviešu valodā: Līvija Smirnova ; vāka dizains: Igors Madžulis ; fotogrāfijas: Aleksandrs Lebeds]. - Rēzekne : [b.i.], 2017.

Šarma, Robins.  Izcilības stundas : viens no izcilākajiem skolotājiem pasaulē atklāj noslēpumus, kas palīdz izkopt meistarību personiskajā dzīvē un biznesā / Robins S. Šarma ; no angļu val. tulkojusi Dzintra Kalniņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; maketētāja Lilija Rimicāne. - Rīga : Izdevniecība Avots, 2016.

Uļanovska, Stefānija.  Poļu Inflantijas latvieši, īpaši Rēzeknes apriņķa Viļānu pagasta : etnogrāfisks tēlojums / Stefānija Uļanovska ; atbildīgās redaktores Angelika Juško-Štekele, Antra Kļavinska ; no poļu valodas tulkoja Kristīne Kuņicka. - Rēzekne : RTA, 2017.

Zeltīts, Raivis, 1992-.  Par nacionālu valsti : jaunais nacionālisms 21. gadsimta Latvijai / Raivis Zeltīts ; Gunta Kalmes priekšvārds. - [Rīga] : Domas spēks, 2017

 

JAUNĀKĀS GRĀMATAS PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ OKTOBRĪ

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 11 oktobris 2017 09:22 Autors Redaktors Trešdiena, 11 oktobris 2017 09:20

DAIĻLITERATŪRA

Avotiņa, Daina, 1926-.  Paliekoši uzzibsnījumi : laikabiedru vēstules un atmiņu kripatas / Daina Avotiņa ; redaktore Daina Grūbe ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Beigbeders, Frederiks.  Ekstazī stāsti : ekstazī stāsti / Frédéric Beigbeder (Frederiks Beigbeders) ; literārās redaktores: Gita Grīnberga un Ingmāra Balode ; dizains: Zigmunds Lapsa ; tulkojums latviešu valodā: Elīna Brasliņa, Anna Elizabete Griķe, Gita Grīnberga [un vēl 5 tulkotāji]. - Rīga : Mansards, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2017.

Filipsa, Sūzana Elizabete.  Mana spožākā zvaigzne : neprātīgi reibinošs mīlasstāsts / Sūzana Elizabete Filipsa ; redaktore Liene Akmens ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017.

Gerhards, Joahims.  Es to nepieļaušu : tēvs meklē savus dēlus "Islāma valsts" ellē / Joahims Gerhards, Denīze Linke ; no vācu valodas tulkoja Sinda Krastiņa. - [Rīga] : Jumava, [2017].

Lenoksa, Judīte.  Juveliera sieva : kaislības, afēras, tumši noslēpumi / Judīte Lenoksa ; no angļu valodas tulkoja Anete Ūdre. - Rīga : Jumava, 2017.

Loiko, Sergejs.  Reiss : romāns / Sergejs Loiko ; no krievu valodas tulkojusi Dace Sparāne-Freimane ; tulkojuma redaktore Gundega Blumberga ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2017].

Montefjore, Santa.  Mīlas un kara dziesmas : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, [2017]. - Rīga : PNB Print. , ©2017.

Moriartija, Laiena.  Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi / Laiena Moriartija ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš]. - Rīga : Kontinents, 2017

Redklifa, Anna.  Meža romance : romāns / Anna Redklifa ; no angļu val. tulk. Dagnija Dreika ; redaktore Dagnija Dreika ; maketētāja Lilija Rimicāne ; grāmatā izmantoti mākslinieka Moreau Andrien (1863-1906) darbi. - Rīga : Apgāds "Daugava", 2017.

Robārdsa, Kārena.  Ultimāts / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs zariņš. - Rīga : Kontinents, 2017.

Santopolo, Džila.  Gaisma, kuru mēs pazaudējām / Džila Santopolo ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains Artūrs Zariņš ; redaktore Solvita Velde. - Rīga : Kontinents, 2017.

Seleckis, Vilis, 1950-.  Kolimas asiņainais zelts : vēsture cilvēku likteņos / Vilis Seleckis ; redaktors Guntis Feldmanis ; iekšlapas maketējis Anvars Ostrovskis. - Rīga : Klio ABC, 2017.

Štrāls, Kārlis.  Karš : romāns / Kārlis Štrāls ; sastādītāja un izdevēja Kamena Kaidaka ; Aleksandra Štrāla ilustrācijas ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : [Kamena Kaidaka], 2015 (ULMA).

Vodolazkins, Jevgeņijs.  Aviators / Jevgeņijs Vodolazkins ; no krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Zembergs, Imants, 1939-.  Likteņa nolemtie / Imants Zembergs ; Riharda Delvera vāka noformējums. - [Rīga] : NT Klasika, [2017].

 

NOZARU LITERATŪRA

Amats. Māksla. Dizains : Craft. Art. Design : Saules skolai 100 / katalogu sastādīja Evija Vasilevska ; dizains: Ernests Mucenieks ; tulkojums angļu valodā: Marta Spridzāne ; ievads: Inguna Kokina. - Daugavpils : Design Fabrique, 2017.

Avotiņa, Ilze.  Vieglatlētika / Ilze Avotiņa ; [zinātniskie recenzenti: Viktors Bonders, Imants Upītis ; redaktore Ilze Āķe-Vīksne ; mākslinieks Mārtiņš Kreicbergs ; tulkojums: Iveta Boge] ; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. - Rīga : DUE, 2016

Blūma, Inta, 1973-.  Pieskāriens bērna dvēselei : meditācijas bērniem / Inta Blūma ; redaktore Sanita Dāboliņa ; ilustratore Natia Chabukiani. - [Skujene, Amatas novads] : [Sirds Ceļš], [2017].

Bostroms, Niks.  Superintelekts : attīstības ceļi, riski, stratēģijas / Niks Bostroms ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans ; Ivara Vimbas makets un vāka grafiskais noformējums ; atb. redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, 2017.

Bunkšs, Imants, 1937-.  Māja niedrājā : esmu lielais dumpis / Imants Bunkšs ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile. - Rīga : Jumava, [2017].

Čens, Frensiss.  Tu un es uz mūžu : laulība Mūžības gaismā / Frensiss Čens un Līsa Čena ; no angļu valodas tulkojusi Māra Zviedre. - [Rīga] : AMNIS, [2017].

Leiendekers, Aloizs.  Šķiršanās. Pārdomas, pieredze, padomi : kā izšķirties miermīlīgi? ; kā novērst šķiršanos? / Aloizs Leiendekers ; no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska. - [Rīga] : J.L.V., [2017]. - [Rīga] : Jumava. , ©2017.

Meža enciklopēdija / autoru kolektīvs Jāņa Aldoņa Broka, Jurģa Jansona vadībā ; redakcijas kolēģija: Bruno Andersons, Rolands Auziņš, Jānis Birģelis, Jānis Dolacis, Mārtiņš Gaigals, Aigars Indriksons, Kristaps Klauss, Baiba Rotberga ; zinātniskie redaktori: Aivars Balodis, Irina Kleina, Uldis Placēns, Inta Sīpola, Dzidra Sirmā ; literārā redaktore Rūta Rašmeiere ; redaktors Arvīds Vītols ; zīmējumu autori: Ēriks Puziņš, Maija Staceviča ; mākslinieks Kristians Šics ; vāka foto: Jānis Pavlovskis. - Rīga : Zelta Grauds, 2015

Nortrapa, Kristiāna.  Dievietes nenoveco : sievišķā magnētisma, vitalitātes un pašrealizācijas slepenās receptes / Kristiāna Nortrapa ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2017.

Pētersons, Andris, 1966-.  Latvijas iedzīvotāju atvērtība starpkultūru komunikācijai : monogrāfija / Andris Pētersons ; recenzenti: Deniss Hanovs, Renāte Matkevičiene ; konsultants un priekšvārda autors Guntis Zemītis. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017.

Račs, Andris, 1963-.  Zvaigžņu dimantiņi / Andris Račs ; Baiba Lejiņa, zīmējumi. - Rīga : Apgāds "Kalis", 2017.

Reinsone, Sanita.  Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās / Sanita Reinsone ; recenzenti: Dr.sc.comm. Mārtiņš Kaprāns, Dr.art. Rūta Muktupāvela ; redaktore Sigita Kušnere ; angļu valodas tulkotājs Valdis Bērziņš ; māksliniece Dita Pence. - Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017.

Nikolajs Skuja / sastādītāji: Kamena Kaidaka, Linards Skuja ; literārā redaktore Ieva Miķelsone ; priekšvārdu sarakstīja Kamena Kaidaka ; māksliniece Ieva Upmace. - Rīga : Kamena Kaidaka, 2014

Tauriņš, Gunārs.  Demokrātijas mūsdienu krīze un atmoda / Gunārs Tauriņš. - Rīga : Gunārs Tauriņš ; Štutgarte, 2016.

Vujačičs, Niks.  Esi stiprs : tu vari pārvarēt terorizēšanu (un visu citu, kas tevi nomāc) / Niks Vujačičs ; no angļu val. tulkojusi Astra Feldmane ; teoloģiskais konsultants Andris Kravalis ; māksliniece Laura Feldberga. - Rīga : KALA Raksti, 2017.

Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē : Jāņa Stradiņa gada grāmata / projekta vadītāja: Andra Mangale ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; dizainers Agris Dzilna ; fotogrāfi - Gatis Vanags, Gunārs Janaitis, Toms Grīnbergs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2015

 

Jaunumi krievu valodā (11.10.2017.)

Autors Redaktors Trešdiena, 11 oktobris 2017 09:18

Акерман, Диана.  Жена смотрителя зоопарка : роман / Диана Акерман ; [пер. с англ. Елены Королевой]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2017. - 379, [2] с. - (Азбука-бестселлер). - Библиогр.: с. 376-[380]. - 16+. - Ориг. назв.: Ackerman, Diane. The zookeeper's wife, 2007. - Книга издана в суперобложке.

Болдаччи, Дэвид.  Абсолютная память : [роман] / Дэвид Болдаччи ; [пер. с англ. А. Посецельского]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 445, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - Ориг. назв.: David Baldacci. Memory Man. - На пер. авт. не указан. . - Книга издана в суперобложке.

Гранн, Дэвид.  Затерянный город Z : [роман] / Дэвид Гранн ; [пер. с англ. и примеч. Алексея Капанадзе]. - Санкт-Петербург : Азбука ; [Азбука-Аттикус], 2017. - 445, [2] с., [16] л. вкл. ил. - (The Big Book). - Избр. библиогр.: c. 426-[444]. - 16+. - Ориг. назв.: Grann, David. The Lost City OF Z: A Tale of Deadly Obsession in the Amazon, 2009.

Джуэлл, Лайза.  Холодные сердца : [роман] / Лайза Джуэлл ; [пер. с англ. Е. Новиковой, В. Бушуева]. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 475, [1] c. - (Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). - 16+. - Ориг. назв.: Jewell, Lisa. The House We Grew Up, 2013. - Книга издана в суперобложке.

Дрюон, Морис, 1918-2009.  Узница Шато-Гайара [Текст] : [16+] / Морис Дрюон ; [пер. с фр. Н. Жарковой]. - Москва : Э, 2015. - 366 с. : ил. ; 22 см. - (Прообраз "Игры престолов"). (Проклятые короли).

Зорина, Надежда.  Программист жизни : [роман] / Надежда Зорина, Николай Зорин. - Москва : [Издательство "Э"], 2017. - 313, [2] с. - (Игры чужого разума. [Остросюжетные романы Н. и H. Зориных]).

Иванов, Алексей(Алексей Викторович), 1969-.  Дебри / Алексей Иванов, Юлия Зайцева. - Москва : АСТ ; Редакция Елены Шубиной, 2017. - 442, [1] с. : ил., портр. - (Новый Алексей Иванов). - 16+. - На пер. в подзаг.: Россия в Сибири: от Ермака до Петра.

Клевер Алиса.  Нежные языки пламени : кн. 4 тетралогии / Алиса Клевер. - Москва : Издательство '' Э '', 2017. - 281, [2] с. - (Полночь по парижскому времени.).

Логвин, Янина.  Гордая птичка Воробышек [Текст] : [16+] / Янина Логвин. - Москва : АСТ, 2017. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Звезда Рунета). - На пер.: Молодежный бестселлер: самая популярная рукопись Рунета теперь в виде книги.

Макинтош, Клер.  Личный мотив : [роман] / Клер Макинтош ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного Досуга, 2015. - 380, [1] c. - 16+. - Ориг. назв.: Mackintosh, Clare. I Let You Go, 2014.

О'Коннор, Э.  Семейные тайны Армстронгов : роман / Э. О'Коннор ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 508, [1] с. - (Клуб Семейного Досуга). - 16+. - Ориг. назв.: O'Connor, A. The House, 2012.

Перова, Евгения Георгиевна.  Против течения [Текст] : [роман] / Евгения Перова. - Москва : Э, 2017. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Круги по воде). (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой).

Петерс, Паулина.  Рубиновая комната : роман / Паулина Петерс ; [пер. с нем. Екатерины Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 445, [3] с. - 16+. - Ориг. назв.: Peters, Pauline. Die Rubinrote Kammer, 2016.

Пинборо, Сара.  13 минут : роман / перевод с английского Ирины Рябчук. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 333, [1] с.

Талан, Светлана.  Своя чужая жизнь : роман. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 210,[1] с.

Тилье, Франк.  Сновидение : роман / Франк Тилье ; пер. с фр. Н. Хотинской. - СПб : Азбука Азбука - Аттикус, 2017. - 445, [1] c.

Уорф, Дженнифер.  Вызовите акушерку : подлинная история Ист-Энда 1950-х годов / Дженнифер Уорф ; пер. с англ. М. Фетисовой. - Москва : Livebook, 2017. - 606, [1] с. - 16+. - Ориг. назв.: Worth, Jennifer. Call the Midwife, 2002.

Хан, Дженни.  Этим летом я стала красивой : [роман] / Дженни Хан ; [пер. с англ. Екатерины Копытовой]. - Москва : АСТ, 2017. - 251, [1] с. - (Вместе и навсегда). - 16+. - Ориг. назв.: Han, Jenny. The Summer I Turned Pretty.

Хоули, Ной.  Хороший отец : роман / Ной Хоули ; пер с английского Галина Соловьева. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 411,[3] c. - (Мастера триллера).

Шадт, Светлана Владимировна.  Убийство в переулке Альфонса Фосса [Текст] : [детектив : 16+] / Светлана Шадт. - Москва : РИПОЛ Классик, cop. 2017. - 124 с. : ил. ; 21 см.

Эшер, Джей.  Волшебный свет : роман / Джей Эшер ; пер. с англ. Ю. Змеевой. - Москва : АСТ, 2016. - 286, [1] c. - (Настоящая сенсация!). - 16+. - Ориг. назв.: Asher, Jay. What Light.

 

6 lapa no 27

«SākumsIepriekšējā12345678910NākamāBeigas»

Izmēģini kataloga mobilo versiju!