Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

LV-RU-010“Ne tikai grāmatas"

Individuāla atbalsta iespēja uzņēmējiem

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 oktobris 2019 16:14 Autors Redaktors Ceturtdiena, 03 oktobris 2019 11:43

Balvu novada un Ziemeļlatgales uzņēmējiem lieliska iespēja bez maksas saņemt individuālu atbalstu no profesionāļiem!

Biedrība “Radošās Idejas” sadarbībā ar diviem partneriem- Balvu novada pašvaldību un Dedoviču rajona Centrālo bibliotēku- īsteno pārrobežu projektu Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” no 2019. gada 31. maija līdz 2021. gada 30. maijam.

Projekta mērķis - veicināt uzņēmējdarbības attīstību Balvu novadā un Ziemeļlatgalē, kā arī Dedoviču un Pleskavas reģionā Krievijā, sniedzot sīkajam un mazajam uzņēmējam (atbilstoši MVU definīcijai EK regulai 800/2008) dažādas atbalsta iespējas caur kopīgām pārrobežu aktivitātēm.

 

Pirmā projekta "Ne tikai grāmatas" partneru tikšanās

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 oktobris 2019 11:39 Autors Redaktors Trešdiena, 03 jūlijs 2019 12:56

No 25.jūnija līdz 28.jūnijam Dedovičos (Krievija Pleskavas apgabals) norisinājās pirmā partneru tikšanās, projekta dokumentu parakstīšana un pasniegšana starptautiskajam projektam, kuru finansē ES 1.
Notika iepazīšanās ar Dedoviču rajona Centrālās bibliotēkas direktori-projekta koordinatori Krievijā Larisu Jegorovu. Arī Dedoviču rajona priekšsēdētājs Genādijs Afanasjevs atsaucīgi novērtēja iespēju piedalīties šajā projektā.

 

Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā un Pleskavas reģionā Krievijā

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 oktobris 2019 12:17 Autors Redaktors Pirmdiena, 03 jūnijs 2019 12:41

PRESES RELĪZE Nr.1
2019. gada 3.jūnijā, Balvi, Latvija

Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā un Pleskavas reģionā Krievijā

Projektā “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” biedrība “Radošās Idejas”, Balvu novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka apvienos spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām reģionos.

2019. gada 17. jūnijā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Vadošā iestāde un biedrība “Radošās Idejas” parakstīja granta līgumu, lai īstenotu projektu LV-RU-010 “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” (Ne tikai grāmatas).