Izmaiņas darba laikā

Autors Redaktors Pirmdiena, 15 oktobris 2018 08:29

Balvos, 19.oktobrī, notiks Grāmatu svētki
kopā ar Zvaigzni ABC.

Balvu Centrālā bibliotēka lasītājus neapkalpos!

Aicinām piedalīties svētkos!