Apbalvo konkursa „Prātnieks” uzvarētājus!

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 05 maijs 2011 09:15 Autors Redaktors Otrdiena, 03 maijs 2011 14:21

Šodien (03.05.2011.) Balvu Centrālajā bibliotēkā un Tilžas pagasta bibliotēkā notika nu jau trešā šā gada konkursa „Prātnieks”, ko sadarbībā ar Balvu Centrālo bibliotēku organizē Ziemeļlatgales laikraksts „Vaduguns”, uzvarētāju apbalvošana.

 Pirms balvu pasniegšanas konkursa uzvarētājiem tika dots vēl viens uzdevums - neklātienes orientēšanās Balvu pilsētas kartē, kur bija jāatrod 15 objekti, visi dalībnieki sekmīgi tika galā ar šo pārbaudījumu.

Konkursa uzvarētāji martā: D. Svarinskis, A. Lukumietis, D. Kivkucāns, V. Dragune, L. Kivkucāne, U. Pozņaks, A. Naļivaiko, A. Mičule, A. Slišāns, O. Zelča

1.att. Alvīna Mičule un Alberts Slišāns Tilžas bibliotēkā

2.att. Daniels Kivkucāns un Antoņina Naļivaiko neklātienē orientējas pa Balvu pilsētu

3.att. Ulriks Pozņaks, Lidija Kivkucāne, Domeniks Svarinskis arī neklātienē orientējas pa Balvu pilsētu

4.att. Daniels Kivkucāns, Ulriks Pozņaks, Antoņina Naļivaiko, Lidija Kivkucāne, Domeniks Svarinskis Balvu Centrālajā bibliotēkā