Jaunās grāmatas pieaugušo abonementā decembrī.

Autors Redaktors Otrdiena, 11 decembris 2018 17:51

Daiļliteratūra.

Aksats, Federiko.  Vienīgā izeja : romāns / Federiko Aksats ; no spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Azimovs, Aizeks.  Otrais fonds / Aizeks Azimovs ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - Rīga : Poligrāfists. , ©2018.

Baka, Pērla.  Mūžīgais brīnums : romāns / Pērla Baka ; no angļu valodas tulkojusi Ruta Svaža ; Natālijas Kugajevskas vāka dizains ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Bukovska, Ilga.  Tik cēla un noslēpumaina = Благородная и таинственная : sajūtu pieraksti dzejā / Ilga Bukovska ; Ainas Feldmanes teksta korekcija ; Agneses Piļānes teksta salikums un vāka dizains. - Rīga : EZERROZES grāmatas, 2018 (SIA "Drukātava").

Dimkovska, Lidija.  Slēptā kamera / Lidija Dimkovska ; no maķedoniešu valodas tulkojusi Ingmāra Balode ; redaktors Dens Dimiņš ; Esteres Rožkalnes vāka dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Dombrovska, Lidija, 1925-.  Dzīves virpuļos : romāns / Lidija Dombrovska ; redaktore Ieva Šuplinska-Murāne ; māksliniece, vāka autore Lidija Dombrovska ; par izdevumu atbild Veronika Lāce. - Rīga : Sol Vita, [2018].

Dreika, Dagnija.  Šaubu mitekļi : romāns / Dagnija Dreika ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskā izveide ; [pēcvārda aut. Ivars Aļķis]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Daugava, 2018.

Freimanis, Mārtiņš, 1977-2011.  Zālīte truša dvēselei / Mārtiņš Freimanis ; ilustrācijas: Nikolajs Sičevs ; dizains: Pēteris Sičevs ; vāka foto: Karlīna Vītoliņa. - Papildināts pārizdevums. - [Rīga] : MicRec, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Galbraits, Roberts.  Ļaunuma raža : kriminālromāns / Roberts Galbraits ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Geibla, Mišela.  Dzīvoklis Parīzē : romāns / Mišela Geibla ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Gončarovs, Ivans.  Oblomovs / Ivans Gončarovs ; no krievu valodas tulkojis Gundars Āboliņš ; māksliniece Kristīne Jurjāne. - Rīga : SIA " Upe tuviem un tāliem", 2018.

Grišams, Džons.  Informators : romāns / Džons Grišams ; no angļu valodas tulkojis Armīns Voitkāns ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Anita Poļakovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Hīlija, Emma.  Elizabete ir pazudusi : romāns / Emma Hīlija ; no angļu valodas tulkojusi Renāte Punka ; literārā konsultante Ildze Jurisone ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Keplers, Larss.  Uguns liecinieks : zviedru kriminālromāns / Larss Keplers ; no zviedru valodas tulkojis Māris Tīts ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018].

Koelju, Paulu.  Hipijs : romāns / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups ; literārā konsultante Renāte Punka ; mākslinieks Tomass Folks. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Kurzemnieks, Kārlis.  Trīsreiz nogalināts : krimināldetektīvs / Kārlis Kurzemnieks ; vāka grafiskais noformējums, Garjānis, Emīls ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, 2018.

Laplante, Linda.  Atraitnes : romāns / Linda Laplante ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Breita ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2018].

Latkovska, Maruta, 1954-.  Unuceite : šaļtenis, kurys nūzibsnej ceļā / Maruta Latkovska ; redaktore Sandra Ūdre ; vuoka dizains: Silvija Tuča. - Viļāni : [Maruta Latkovska], 2018. - Reiga : Drukātava. , ©2018.

Lucs, Džons.  Terorists : romāns / Džons Lucs ; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze ; vāka dizains: Artūrs Zariņš ; redaktore Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, 2019.

Makintoša, Klēra.  Es tevi redzu : spriedzes romāns / Klēra Makintoša ; no angļu valodas tulkojusi Maija Opse ; redaktore Margita Krasnā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Mantela, Hilarija.  Vilku nams : vēsturisks romāns / Hilarija Mantela ; no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga ; redaktore Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Mikele, Aija, 1972-.  Zelta būrītis : [detektīvromāns] / Aija Mikele ; Arņa Kilbloka vāka dizains ; redaktore Bārbala Simsone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Nesaule, Agate, 1938-.  Zudušie saulgrieži : stāsts par trimdu un draudzību : romāns / Agate Nesaule ; tulkojusi Velga Polinska ; redaktore Silvija Līce ; mākslinieciskais noformējums: Zane Neimane ; vāka foto: Irina Kostenich. - Rīga : Vesta-LK, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Nuotio, Epu.  Indīgais velnarutks : detektīvromāns / Epu Nuotio ; no somu valodas tulkojusi Anete Kona ; redaktore Gundega Blumberga ; māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Pētergailis, [2018]

Račs, Guntars, 1965-.  Reiz Ziemassvētkos... : [dzejoļi] / Guntars Račs ; Lilias Alvarado vāka foto ; Guntara Ošenieka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : MicRec, 2018

 "... sāc dienu ar dzeju..." [nepublicētais materiāls] : Balvu pilsētas iestāžu ATMIŅU KLADE / Balvu Centrālā bibliotēka. - Balvi : [b.i.], [2018]. - [21 nenumurēta lapa] : fotogrāfijas. - Sākta 2010. gada dzejas dienās.

Slimani, Leīla.  Klusa dziesma : romāns / Leila Slimani; no franču valodas tulkojusi Agnese Kasparova; literārā konsultante Dace Kraule ; mākslinieks Aldis Aleks. - [Izdošanas vieta nav norādīta] : Omnia mea, 2018.

Šadare, Daina.  Sens attēls : romāns / Daina Šadare ; Nataļjas Kugajevskas vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Līga Sīle ; literārā redaktore Dzintra Zālīte. - Rīga : AS "Latvijas Mediji", 2018.

Šodere, Sabīne.  Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs. : romāns / Sabīne Šodere ; no vācu val. tulk. Sinda Krastiņa ; [atb. red. Anna Pavlovska]. - [Izdošanas vieta nav zināma] : Jumava ; Liegra, 2018.

Tjūdora, K. Dž.  Krīta vīrs : [romāns] / K. Dž. Tjūdora ; no angļu valodas tulkoja Alda Vāczemniece ; vāka dizainu adaptēja Ilze Isaka ; redaktore Oļesja Burkevica. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Vaita, Kārena.  Vēlmju koks : romāns / Kārena Vaita ; no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa ; Artūra Zariņa vāka dizains. - Rīga : Kontinents, [2018].

Vinogradova, Laura, 1984-.  izelpas : stāsti / Laura Vinogradova ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; redaktore Daina Grūbe. - Zvaigzne ABC,2018.

Virza, Edvarts, 1883-1940.  Raksti / Edvarts Virza ; sastādītāja, priekšvārda, komentāru un portretskices autore Anda Kubuliņa ; bibliogrāfisko uzziņu autore Velga Kince ; mākslinieks Aldis Aleks ; literārā redaktore Sigita Kušnere. - Rīga : Zinātne, [2018].

Žolude, Inga, 1984-.  Silta zeme. Materia botanica : [romāni] / Inga Žolude ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; Jāņa Esīša vāka dizains. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018].

Алексеев, Александр.  И грусть, и радость прежних лет : избранные стихи / Александр Алексеев. - Санкт-Петербург : Радуга, 2018.

Nozaru literatūra.

Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija : kolektīvā monogrāfija / Rūtas Muktupāvelas un Andas Laķes zinātniskajā redakcijā ; zinātniskie recenzenti Dace Bula, Tālis Tīsenkopfs, Guntis Šmidchens, Indra Ekmane ; konsultants Saimons Dž. Bronners ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; fotogrāfs Jānis Deinats ; kopsavilkumu un S.Dž. Bronnera komentāru tulkojusi Elita Saliņa ; Latvijas Kultūras akadēmija. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Ektermane, Brigita.  Latviešu zīmju spēks : Tradīcijas. Lietojums. Padomi / Brigita Ektermane ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Elīna Kokareviča. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018].

Keitels, Vilhelms.  Pārdomas pirms nāvessoda / Vilhelms Keitels. - [Rīga] : Ašurbanipals, 2018.

Kleins, Ivars, 1939-.  Aktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju / Ivars Kleins ; Eduarda Groševa vāka dizains ; fotoattēlu autori: J. Deinats, E. Freimane, D. Geidmane [un vēl 8 fotogrāfi] ; redaktore Zaiga Lasenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Latvijas leģendas VIII : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku / autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Pāvils Raudonis, Valdis Rūmnieks, Pēteris Strubergs, Juris Visockis; sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, 2018.

Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par 2017. gadu / Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2018.

Lemešonoka, Inta.  Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka ; [Guntas Plotkas vāka dizains ; red. Inese Auziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018.

Mazzālītis, Valentīns, 1930-2017.  Lielais liktenis / Valentīns Mazzālītis, Ilgvars Forands ; redaktore Inta Ceļdoma ; mākslinieks Rihards Delvers ; foto: Gunārs Bernhards, Zigurds Mežavilks. - [Rīga] : Latvijas Izglītības fonds, [2018].

Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018

O'Braiens, Toms.  Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu val. tulk. Dace Vanaga ; [red. Elviss Ozols ; priekšv.: Marks Haimens]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2018.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-.  Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Rolanda Kalniņa telpa : deviņas šķautnes viena izcila kinorežisora radošajā darbībā / sastādītāja, literārā redaktore un ievada autore Kristīne Matīsa ; sastādītāja un ilustratīvā materiāla redaktore Agnese Zeltiņa ; galvenā redaktore Laima Slava ; tekstu autori: Daira - Rīga : Neputns, [2018].

100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere un Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultantes: Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori: Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs [un vēl 21 autors] ; fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]

Sinklērs, Neils.  Komandiertētis: pamatapmācība : elites klases tētis : izcila bērna aprūpe : no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam / Neils Sinklērs ; no angļu val. tulkojusi Lilija Berzinska ; Ilzes Isakas vāka dizaina adaptācija ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2017.

Spalva, Rita, 1953-.  dejas kompozīcija / Rita Spalva ; recenzenti: Dr.paed. Gunta Bāliņā, Dr.paed. Birute Banevičiūte, Dr.habil.philol. Dace Markus ; māksliniece Kristīne Plūksna-Zvagule ; kopsavilkumu angļu valodā tulkojusi Anna Celmiņa ; literārā redaktore Antra Legzdiņa. - Rīga : Zinātne, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Šarmers, Klauss Otto.  U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018.

Tropa, Ilona.  Saklausām skaņas vārdā / Ilona Tropa ; zīmējumi Arta Muceniece. - Rīga : RaKa, [2018]. , ©2018.

 

1920-1925 Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokolos/ notikumos / atmiņās. / grāmatas veidotāji: Dr.hist. Juris Ciganovs, Linda Krūmiņa, Ingrīda Miklāva [un vēl 4 veidotāji] ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; literārā redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Dita Pence ; priekšvārdu sarakstīja Jānis Citskovskis. - [Rīga] : Valsts kanceleja, [2018].

Veronika Stabiņa dzimusi Makuža : dzīvesstāsts 1916-2011 / atmiņas: Veronika Stabiņa ; Rutas Stabiņas ievads. - [Latvija] : [izdevējs nav zināms], [2016?]

Vollēbens, Pēteris.  Koku slepenā dzīve : ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki - ieskats apslēptā pasaulē / Pēteris Vollēbens ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča ; redaktors Guntis Kalns. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].