JAUNUMI ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Autors Redaktors Otrdiena, 19 aprīlis 2011 20:03

DAIĻLITERATŪRA

 

Auziņš, Imants, 1937-.Maiņu mija : dzeja / Imants Auziņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 155, [5] lpp.

Avotiņa, Daina, 1926-.Kad lausks cērt : romāns / Daina Avotiņa ; red. Bārbala Simsone ; Aigara Truhina vāka dizains ; vāka noform. izmantota Vijas Kilblokas fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 471, [1] lpp.

 Ceļš uz sevi / [sastādījusi Lija Brīdaka ; redaktore Daina Lorence ; Viļņa Lapiņa foto un datordizains]. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys). - [31] lpp. : il. (krās.)

Garsija, Kami.Daiļās būtnes / Kami Garsija & Mārgareta Stola ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 598, [2] lpp.

 

Harisa ,Šarlēne.Miris - līdz tumsai / Šarlēne Harisa ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lanceniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] (Poligrāfists). - 341, [1] lpp.

Hoseinī, Hālends.Tūkstoš sauļu mirdzums : romāns / Hālends Hoseinī ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema ; redaktore Rūta Koluža. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 455, [1] lpp.

Kasta, Kristīna.Iezīmētā : tumsas nama romāns / P.K. Kasta, Kristīna Kasta ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 335, [1] lpp.

Khuri, Reimonds.Zīme / Reimonds Khuri ; [no angļu tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, 2009 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija). - 415, [1] lpp

 Lietuviešu zelta stāsti / sastādītāja Solveiga Dauģirdaite ; tukotāji: D. Avotiņa ... [u.c.]. - Rīga : Lauku Avīze, c2011 (Latgales druka). - 239 lpp.

Kolbergs, Andris, 1938-.Dienasgrāmata / Andris Kolbergs. - Rīga : Pils, 2010 (Lietuva : Spindulio spaustuvė)

 

Lindsa, Geila.Zelta bibliotēka / Geila Lindsa ; [no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens]. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 408 lpp.

Lukjanskis, Egils.Dzīve vienam mirklim : romāns / Egils Lukjanskis, il. Vītolds Kucins. - Rīga : Lauku Avīze, 2011. - 239 lpp. - (Lata romāns

 Mana grāmata : dzejas krājums/ sastādījums un mākslinieciskā apdare: Līga Lācekle ; ievadu sarakstīja Auguste Pūce ; vāka dizains: Aija Gulbe. - [Rīga] : Visual studio, 2011 (Book Print.lv).).  1. sējums. Aut.: Evita Gedrima, Linda Grinberga, Edvīns Jansons, Dzidra Medvedjeva, Inonanta Millere, Laila Pabērza, Silva Rēfelde, Ināra Seņkāne, Edita Viļuma, Laimdota Vištarte. 

Montefjore, Santa.Tiksimies zem mīlas koka : romāns / Santa Montefjore ; no angļu valodas tulkojusi Gunita Mežule ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgava : Jelgavas Tipogrāfija).). - 460, [1] lpp.

Plaudis, Egils, 1931-1987.Lirika / Egils Plaudis ; sastādītājas Inta Čaklā [arī ievada teksts], Skaidrīte Plaude. - Rīga : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 191, [1] lpp.

Robārdsa, Kārena.Aušīgā lēdija : romāns / Kārena Robārdsa ; no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2010 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 386, [1] lpp.

Sivuns , Oļegs.Brand : popārta romāns / Oļegs Sivuns ; no krievu valodas tulkojusi Daina Borovska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 222, [1] lpp.

Žuravska, Dzintra, 1939-.Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; Ērikas Tomsones vāka dizains. - Rīga : Sol Vita, [2011]. - 376, [3] lpp.

 

NOZARU LITERATŪRA

Augstākā un profesionālā izglītība Latvijā un ārzemēs. - Rīga : Smails, 2011. - 84 lpp.
 

Āboltiņš, Ojārs.No leduslaikmeta līdz globālajai sasilšanai : dabas vides pagātne un tagadne Latvijā / Ojārs Āboltiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Rēzekne : Latgales druka). - 127 lpp. : diagr., il., kartes.

Bolena, Džīna Šineda.Katrā sievietē ir dieviete : nosaki sevī mītošo dievietes tipu / Džīna Šineda Bolena ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Volšteine. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 254, [2] lpp.

Branta, Angela.Pērlīšu virtenes : skaistas mūsdienīga dizaina rotaslietas / Angela Branta ; [no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 30, [2] lpp. : il.

Ceļvedis kultūras centra vadībā : metodiskais materiāls/ sast. un iev. sarakst. Dace Jurka ; zin. red. Agnese Hermane ; lit. red. Elita Priedīte ; dizains: Inga Poļevska. - Rīga : Tautas mākslas centrs, 2008 (SIA "Talsu tipogrāfija").). - 180 lpp. : il., sh., tab.

 Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? : sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits/ Nila Muižnieka redakcijā ; [LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts]. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. - 292 lpp. : graf., tab

100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi/ sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka).). - 207 lpp. ISBN 978-9984-8278-5-8.

Eglīte, Kamita.Anatomija : mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās nemedicīnas studiju programmās / Kamita Eglīte ; zin. red. Janīna Danusēviča ; vāka dizains: Marģeris Eglītis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010 (Latgales druka).). - 243, [1] lpp. : il., sh., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 229. lpp. (40 nos.).
 2. daļa. Ainsrites sistēma, iekšējie orgāni, nervu sistēma, sensoriskā sistēma.

Franks, Pjērs.Rezonanses likums / Pjērs Franks ; no vācu valodas tulkojusi Meldra Kalendra ; atb. red. Kristīne Kirkila ; zin. red. Juris Lorencs ; Laimas Šķetres māksl. noform. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 174, [1] lpp. : il.

Grīnbergs, Andris. Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Andris Eglītis, Viesturs Serdāns, Vilnis Spundiņš, Valdis Semjonovs, Andris Grīnbergs, Indulis Krauze. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 207 lpp. : il., ģīm., tab., kartes

Gulbis, A.(Aivars).Muitas darbības pamati : mācību līdzeklis / A. Gulbis, A. Čevers ; Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. - Papildināts un pārstrādāts izd. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2010 (RTU tipogrāfija).). - 389 lpp.

Kerols, Lī.Indigo bērni pēc 10 gadiem : kas notiek ar indigo pusaudžiem / Lī Kerols un Džena Toubere ; tulkojums no angļu valodas: Ināra Kaija Eglīte ; redaktore Gundega Vētra ; priekšvārda, 1.-3. lpp., aut. Sandija Sedžbīra. - Rīga : ALIS, 2011. - 283 lpp. : tab.

Klinkerte, Monika.Stikla pērlīšu rotaslietas : atraktīvas idejas kaklarotām, rokassprādzēm, gredzeniem un citām rotām / Monika Klinkerte ; no vācu valodas tulkojusi Irīda Miska ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 30, [2] lpp. : krās. il.

Kokss, Roberts E.Nemirstības eliksīrs : Mūsdienu alķīmiķa ceļojums cauri gadsimtiem / Roberts. E Kokss. - Rīga : Lietusdārzs, 2011. - 174, [1] lpp.

Kramiņa, Ingrīda.Visuma uzbūve. Rokasgrāmata astronomijā / Ingrīda Kramiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 152 lpp.

Kur mācīties tālāk? 2011 : Gribu studēt ārzemēs!. - [Rīga] : Poligrāfists, 2011. - 89 lpp.

Lielais, Jānis.Dziedināšana un meklēšana / Jānis Lielais. - Rīga : [b.i.], 2009. - 332, [1] lpp. : il., faks.

Mazvērsīte, Daiga, 1965-. Pusvārdā. Jānis Zābers / Daiga Mazvērsīte ; red.: Aija Lāce, Daila Liepa ; Alda Aleka vāka dizains ; vāka noform. izmantota Egona Keras fotogr. - Rīga : Mansards, 2010. - 461, [2] lpp. : il., ģīm., fakspaliekot laikabiedru atmiņās kā cilvēks ar skaidru dvēseli un atklātu sirdi un neatkārtojamu balss tembru. - Bibliogr. norādes parindēs.

Nikitenko, Sanita.Piespraudes / Sanita Nikitenko ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane ; Sanitas Nikitenko zīmējumi ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Vitas Lēnertes foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams BALTIC). - 32 lpp. : il. ; 20 cm. - (Rokdarbi ; 2). - S.Nikitenko grāmatiņā piedāvā viegli izgatavojamas interesantas, netradicionālas un atraktīvas piespraudes. Zināms, ka tērpam glītu akcentu vienmēr piešķirs oriģināla piespraude. Autore iepazīstina ar nepieciešamajiem materiāliem un apraksta darba gaitu. 

Ņikonovs, Aleksandrs.Kurš pirmais? : Otrā pasaules kara galvenā mīkla / Aleksandrs Ņikonovs ; no krievu valodas tulkojusi Rūta Dina Vilīte. - Rīga : Jumava, [2011] (Latvijas karte). - 406, [2] lpp.

Osho, 1931-1990. Oranžā grāmata : ieskats Ošo meditācijās / Osho ; no angļu val. tulk. Terēze Rožlapa ; māksl. Toms Gūtmanis. - Rīga : Sētava, 2010. - 174 lpp.

Ričo, Deivids.Kad pagātne ir tagadne : kā dziedēt emocionālus ievainojumus, kas kaitē mūsu attiecībām / Deivids Ričo ; no angļu val. tulk. Karīna Tillberga ; red. Guntis Kalns ; vāka fotogr. Clarissa Leahy. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 263 lpp.

Strubergs, Pēteris, 1945-.Āfrika : kristīgā un mežonīgā Etiopija, senā kultūras zeme Ēģipte / Pēteris Strubergs ; red. Marika Taube ; kartogr. Rita Saurova ; Aigara Truhina dizains ; noform. izmantotas Pētera un Valdas Strubergu fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 159 lpp., [48] lpp. krās. il., ģīm.

Suvorovs, Viktors.Uzvaras ēna : triloģijas 2. grāmata / Viktors Suvorovs ; no krievu valodas tulkojis Jānis Kalve ; redaktore Gundega Blumberga ; māksl. Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 483, [1] lpp.

Svētais Meinards - pirmais Latvijas bīskaps/ tekstu sast. Līga Malāne. - Ogre : [b.i.], 2011. - 46 lpp., il.

 Sviestmaižu ballīte / Iryna Stepanova, Sergiy Kabachenko ; tulk. Sigita Kušnere ; atb. red. Anna Pavlovska. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 96 lpp. : il. ;

Vedins, Ivans, 1946-.Mācīšanas māksla / Ivans Vedins ; red. Gunita Aizstrauta ; vāka dizains: Juris Karčevskis. - Rīga : Avots, 2011 (Ogre : Tipogrāfija Ogrē).). - 359 lpp. : il., ģīm.

Vērdiņš, Kārlis, 1979-.Bastarda forma : latviešu dzejprozas vēsture, latviešu dzejprozas antoloģija / Kārlis Vērdiņš ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotāja Māra Krēsliņa ; vāka māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Liāna Beņķe, Rimands Ceplis, Viktors Gulbis, Gunārs Janaitis, Jānis Rieksts, Jānis Vinters, Mārtiņš Zālītis, Zonvalds, Litfi Ezkeks ; uz vāka 2. atloka Jāņa Indāna foto. - Rīga : LU Literatūras,folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 334 lpp. : il., ģīm., faks., tab.