Jaunumi pieaugušo abonementā jūnijā

Autors Redaktors Ceturtdiena, 16 jūnijs 2011 09:58

Aizpuriete, Amanda, 1956-. Ledusskapja šūpuļdziesma / Amanda Aizpuriete. - Rīga : Mansards, 2011. - 138, [1] lpp.

Alegra, Brižita. Senomagusas spoki : vēstījumi / Brižita Alegra ; no franču valodas tulkojusi Vineta Berga. - [Rīga] : Mansards, [c2011]. - 115, [3] lpp.

Aleksijeviča, Svetlana. Černobiļa : lūgšana / Svetlana Aleksijeviča ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 262, [1] lpp.

Antiņ, pūt stabulīt'! : anekdotes un spurainas domas / sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Anžs, Daniels. Smieties un raudāt kopā ar Jāni Pāvilu II : patiesi stāsti / Daniels Anžs ; [no franču valodas tulkojusi Sabīne Golubovska]. - Pārskatīts un papildināts izdevums. - [Rīga] : KALA Raksti, c2011. - 298, [6] lpp. il. iel.

Augļu un ogu konservēšana/ sastād. Gundega Anšance. - Rīga : Avots, 2011. - 440 lpp.
   

Augstkalns, Alvils, 1907-1940. Darbu izlase / Alvils Augstkalns ; [sast.: Ilga Jansone, Ieva Breņķe, Rūta Augstkalne] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - 559, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., faks., portr.

Banga, Anna. Viena ar vareno darbu : ārsta piezīmes / Anna Banga. - Creative Cat. : Armands Ragže, 2010. - 60 lpp.       

Bells, Heinrihs. Katarīnas Blūmas zaudētais gods jeb Kā var rasties un kur var novest vardarbība : stāsts / Heinrichs Bells ; no vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča. - Rīga : Jumava., 2011. - 140 lpp. - Vāka nosaukums: Katarīnas Blūmas zaudētais gods.       

Bērziņš, Māris, 1962-. Titāna skrūves / Māris Bērziņš ; [redaktors Guntis Berelis]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 261, [2] lpp.

Brendrets, Džailzs. Oskars Vailds un slepkavības sveču gaismā / Džails Brendrets ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 303, [1] lpp.

 

Brummers, Mati. Bērnu un jauniešu psihoterapija / Mati Brummers, Henriks Enckells ; no somu valodas tulkojusi Lelde Rozīte. - Rīga : Jumava, [c2011] (Latvijas Karte). - 279, [1] lpp. ;

Butulis, Ilgvars. Sveiki, aizsargi! : Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.-1940. gadā / Ilgvars Butulis. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Lietuva). - 261, [2] lpp. : il., tab.

Cīpa, Velta. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums / Velta Cīpa, Agrita Šulce. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Zelta rudens). - 94 lpp. : il.

Čemberlena, Diāna. Solis pretī mīlestībai / Diāna Čemberlena ; [no angļu valodas tulkojusi Biruta Vaivode]. - Rīga : Kontinents, c2006 (Zelta rudens). - 414, [1] lpp.

Debeļska, Brigita. Parunāt nāc-- / Brigita Debeļska. - [Tukums : Autorizdevums, 2011]. - 160 lpp. : il.

Dubkēvičs, Lotārs. Līderība vadīšanā / Lotārs Dubkēvičs. - Rīga : RaKa, 2011. - 120 lpp. : il., graf.

Džeroms,K Dž. Trīs bērni un es / Džeroms K. Džeroms ; no angļu valodas tulkojusi Valda Melgalve. - Rīga : Jumava, 2011 (Mantoprint). - 173, [2] lpp.

Evanss, Nikolass. Drosmīgie / Nikolass Evanss ; [no angļu valodas tulkojusi Elfrīda Melbārzde]. - Rīga : Tapals, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 293, [1] lpp.

Forands, Ilgvars. Viesnīcas menedžments / Ilgvars Forands. - Rīga : Latvijas Izglītības fonds, 2011. - 232 lpp. : graf., tab. ; 22 cm. - Ietver bibliogr. (230. lpp.).
 

Gortners, K. V. Kastīlijas mantojums : romāns / K. V. Gortners ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija).). - 409, [1] lpp. : karte.

Grūena, Sāra. Ūdens ziloņiem / Sāra Grūena ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Preses nams Baltic). - 430, [1] lpp. : il.

Hāgena, Katarīna. Ābolu sēkliņu garša / Katarīna Hāgena ; no vācu valodas tulkojusi Irēna Grasnsberga. - Rīga : SIA "Jumava", 2011. - 230,[1] lpp.

Hārvijs, Stīvs. Rīkojies kā sieviete, domā kā vīrietis / Stīvs Hārvijs un Denīna Milnere ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 191, [1] lpp.

Ievads pētniecībā : stratēģijas, dizaini, metodes/ [sastādītāja Kristīne Mārtinsone]. - [Rīga] : RaKa, 2011. - 284 lpp. : graf., il., tab.

Ikstena, Nora, 1969-. Vīrs zilajā lietusmētelītī. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 166, [1] lpp.

Jansone, Ilga. Galvas segas un plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu valodā / Ilga Jansone ; zin. red. Ojārs Bušs ; Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. - Rīga : LU Latviešu valodas inst., 2003. - 399 lpp. : il., tab., kartosh.

Jansone, Ilze. Baltās nāves gūstā / Ilze Jansone. - Rīga : Autorizdevums, [2011]. - 117, [3] lpp. : il.

Karlovska, Rasma. Vingrojumi iztēles un fizisko spēju attīstībai : kustību aktivitātes / Rasma Karlovska, Una Mārtiņsone ; [Elitas Šeidleres zīmējumi]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 111, [1] lpp. : il.

Kārters, Viljamss S. Iemīlējies Prusts / Viljamss S. Kārters; no angļu val. tulk. Haralds Matulis. - Rīga : Atēna, 2011252 lpp. - 252 lpp

Keičs, Jānis. Ar krusta zīmi dvēselē : dzeja / Jānis Keičs. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izd., 2010. - 155 lpp.
        

Konelijs, Maikls. Putnubiedēklis : romāns / Maikls Konelijs ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (SIA "Zelta rudens").). - 418, [4] lpp.

Korņilova, Vera. Mācāmies gatavot ziepes : maigas un burvīgi smaržojošas ziepes ar dabiskām piedevām / Vera Korņilova ; [no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska]. - Rīga : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 111 lpp. : il.

Kostello, Džeina. Sekojot laimes putnam / Kostello, Džeina; no angļu valodas tulkojusi Ingūna Jundze. - Rīga : Kontinents, 2011. - 394, [1] lpp.       

Kovaļova, Gaļina. Labas omas noslēpumi : kā atbrīvoties no slikta garastāvokļa / Gaļina Kovaļova ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; no krievu valodas tulkojusi Irīda Miska. - Rīga : Jumava., [2011] (Rēzekne : Latgales druka).). - 204, [2] lpp.

Kraukle, Daina. Gadatirgi Latvijā : Latgale / Daina Kraukle. - [Rīga] : Jumava, 2011. - 119 lpp. : il.

Kubelka, Susanna, 1942-. Ofēlija mācās peldēt / Zuzanna Kubelka ; no vācu valodas tulkojušas Dace Strelēvica un Rasma Vīlipa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 415, [1] lpp.

Latviešu izlokšņu vārdnīca : prospekts/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [atbildīgā redaktore Elga Kagaine]. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2005. - 358, [1] lpp. : kartes ;

Latviešu / krievu dzeja /sastādītājs Aleksandrs Zapoļs = Латышская / русская поэзия / составитель Александр Заполь. - [Rīga] : Neputns, [c2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 446, [1] lpp.

Latviešu-vācu sarunvārdnīca : Lettisch-deutsches Sprachführer/ sastādījušas Lonija Duka, Larisa Vjatere. - Rīga : Avots, 2011. - 327, [1] lpp.
        

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2003. - 381 lpp.

Latvijas vietvārdu vārdnīca/ Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sastādījuši: V. Dambe ... [u.c.], iekļaujot arī materiālus no J. Endzelīna manuskripta ; atbildīgais redaktors Ojārs Bušs]. - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2006.

Laukmane, Maija, 1953-. Atvērt logus uz jūru : [dzejoļu krājums] / Maijas Laukmanes dzeja ; red. Daina Lorence ; Ritas Blaževicas akvareļi. - Rīga : Annele, 2011 (Spindulys).). - 76, [4] lpp. : il.

Līcītis, Egils. Feļetoni / Egils Līcītis ; Ērika Oša zīmējumi. - [Rīga] : Lauku Avīze, c2011 (Latvijas karte). - 255 lpp. : il.

Mēle ģipsī : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Mensela, Džila. Mīlestības loterija / Džila Mensela ; [no angļu valodas tulkojusi Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.

Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916. Darbu izlase : divos sējumos / Kārlis Mīlenbahs ; [sast. Ina Druviete] ; LU aģentūra "LU Latviešu valodas institūts.". - Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009. - sēj. <1> : iel., il., portr.

Nucho, Aina Ozoliņa. Mākslas terapija: psihokibernētiskais modelis / Aina Ozoliņa Nucho, Māra Vidnere. - Rīga : RaKa, c2011. - 241 lpp. : il.

Pacienti klienti : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Pižē, Anrī. Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu: no A līdz Z / Anrī Pižē ; [no franču valodas tulkojis Māris Baltiņš]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 141, [1] lpp. : il.

Pols, Alens. Katiņa : Staļina noziegums un patiesības triumfs / Alens Pols ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; redaktore Anda Brazauska. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 581, [3] lpp., [16] iel. lpp. : il., faks., kartes.

Puče, Armands. Ozo : cilvēks uz ledus / Armands Puče. - [Rīga : Autorizdevums], c2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415, [1] lpp., [8] lpp. il. iel.

Austra Pumpure : mana un tava/ [sastādījums, redaktori: Signe Sniedze, Ēriks Pozemkovskis ; Edīte Tišheizere, Anda Buševica, Ilze Šarkovska-Liepiņa, teksts]. - Rīga : Austras biedrība, c2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 208 lpp. : il., faks., notis

Puriņš, Kristaps. Remonts bēniņos/ Kristaps Puriņš ; [Svena Neilanda zīmējumi]. - Rīga : Avots, c2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 154, [1] lpp. : il.

Roja, Anurada. Neiespējamu ilgu atlants : romāns / Anuradai Roja ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 303 lpp.
       

Rubenis, Arturs. Režijas pamati : skolotājiem un pašdarbniekiem / Arturs Rubenis. - Rēzekne : Latgales Kltūras centra izd., 2000. - 274 lpp. : il.
 

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum : romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 372, [1] lpp.

Sedlenieks, Didzis, 1963-. Bohēmijas zaglis/ Didzis Sedlenieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 175 lpp.

Seterstrēma ,Monika. Izšūsim ar prieku / Monika Seterstrēma ; [fotogrāfs Nisse Petešons ; no zviedru valodas tulkojusi Madara Bernharda]. - Rīga : Madris, c2010. - 128 lpp. : il.

Sprancmanis, Nikolajs, 1936-. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati : [mācību grāmata] / Nikolajs Sprancmanis ; māksl. noform. Normunds Tiltiņš. - Rīga : Burtene, [2011]. - 218, [3] lpp. : diagr., sh., tab. - Bibliogr.: [221.] lpp.

Starptautiskā zinātniskā konference "Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi". (2007 : Rēzekne, Latvija). Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un kultūras procesi : Etniskums Eiropā: socialpolitiskī i kulturys procesi : starptautiskā zinātniskā konference : 2007. gada 24.-26. maijs = International conference "Ethnicity in Europe: sociopolitical and cultural processes" : 24-26 May 2007 : [materiāli]. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008. - 296 lpp. : il., kartes.

Trīs dakteri : anekdotes un spurainas domas/ sastādījusi un pārstāstījusi Dzintra Voitkāne ; noformējums: Zane Voitkāne-Sīle. - Rīga : Didam, 2011. - 150, [1] lpp.

Vādons, Jānis. Virve / Jānis Vādons. - [Rīga : Pētergailis, 2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 95 lpp. : il.

Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti = Languages in Eastern Latvia: data and results of survey : Via Latgalica humanitāro zinātņu žurnāla pielikums = Supplement to Journal of the Humanities/ [redaktores Ilga Šuplinska, Sanita Lazdiņa]. - Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2009. - 466 lpp. : il., kartes., tab.

Valtere, Beāte. Floristika : pamatkurss ziedu kārtošanā. 183 krāsainas fotogrāfijas 32 zīmējumi/ Beāte Valtere; tulk. no vācu val. Sinda Krastiņa. - Rīga : Jumava., 2011. - 144 lpp. : il.
 

Veršiņina ,S. Onkoloģiskās slimības : ceļā uz izveseļošanos / S. Veršiņina, J. Potjavina ; [no krievu valodas tulkojusi Anna Kuprijenko]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 128 lpp. : il.

Viesiens, Jānis, 1916-. Nozaudētais viļķis : Jānis Reiters : lugas ; Māla bezdelīgas : dzeja / Jānis Gulbītis. - Rīga : Antava, 2011. - 167 lpp. : il.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls/ Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 2(2010)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2009-. - sēj. : il., portr., sh.

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls /Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

Virza, Edvarts, 1883-1940. Raksti / Edvarts Virza ; sast., koment. un priekšv. sarakst. Anda Kubuliņa ; red. Ināra Stašulāne ; bibliogr. uzziņu aut. Velga Kince ; māksl. Aldis Aleks. - Rīga : Zinātne, 2011 (Madonas poligrāfists).). - 590, [1] lpp. : il., ģīm., faks. 4. sējums. Mūža nogales, presē palikusī un nepublicētā dzeja.
 

Višņevskis, Janušs Leons. Bikini / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 523, [1] lpp.

Volfs, Notkers. Atļaujies veltīt sev laiku : tā ir tava dzīve / Notkers Volfs ; no vācu valodas tulkojusi Inese Mičule. - [Rīga] : Jumava, [c2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 167, [1] lpp. : il.

Volkovs, Aleksandrs. Dzīves paradoksi : īsa rokasgrāmata sociālajā pasaulē / Aleksandrs Volkovs ; no krievu valodas tulkojusi Ilona Bērziņa. - Rīga : Jumava, c2011 (Mantoprint). - 103 lpp.

WikiLeaks : nošaut nedrīkst apžēlot/ [sastādītājs un prologa autors Jānis Bērziņš ; no angļu valodas tulkojušas Liene Akmens, Dina Kārkliņa]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 283, [1] lpp. : il.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs drāmas : Lācis ; Pērs Gints nav mājās ; Margarēta / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 215 lpp.

Zālīte, Māra, 1952-. Trīs latviskas dziesmuspēles : Priekules Ikars ; Tobāgo! ; Še tev Žūpu Bērtulis! / Māra Zālīte. - Rīga : Karogs, c2011 (Talsi : Talsu tipogrāfija). - 195 lpp.

Zima, Dmitrijs. Visi horoskopi : zodiaka horoskops, ķīniešu horoskops, maiju horoskops, saderības horoskops / Dmitrijs Zima, Nadežda Zima, Marina Uspenska ; [no krievu valodas tulkojusi Dzintra Dāvidsone]. - Rīga : Vieda, c2011 (Latgales druka). - 423, [1] lpp. : il.

Zuja, Aija, 1972-. Slepenais spēks / Aija Zuja, Imants Aleksandrs Ozerskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [c2011] (Poligrāfists). - 271, [1] lpp.