JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ FEBRUĀRĪ

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 15 februāris 2012 13:44 Autors Redaktors Trešdiena, 15 februāris 2012 13:37

NOZARU LITERATŪRA

Apele, A.(Antonija), 1932-. Prasme runāt publiski / Antonija Apele ; redaktore Gundega Sēja ; Aivara Rušmaņa ilustrācijas ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists).). - 135, [1] lpp. : il.

Astašenko, Oļegs. Ārstnieciskā vingrošana asinsvadu un locītavu veselībai / Oļegs Astašenko ; no krievu valodas tulkojusi Iveta Boge ; redaktore Margita Krasnā ; Aigara Truhina vāka dizains un vāka foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 96 lpp. : il.

Bērna, Ronda. Spēks / Bērna Ronda ; [no angļu valodas tulkojuši Andis Būrmanis un Ilze Būrmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 250, [5] lpp. : il.

Frīmens, Lorenss. Jēzus - iekšējās pasaules skolotājs / Lorenss Frīmens ; no angļu valodas tulkojis Kārlis Žols ; redaktore Zane Seņkova ; priekšvārda, 7.-9. lpp., autors Dalailama ; Aigara Truhina vāka foto un dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 304 lpp

Gaļas izstrādājumi mājas apstākļos / sastādījusi Jolanta Krūmiņa ; redaktore Ilze Čerņevska ; mākslinieks Dainis Lapsa. - Rīga : Avots, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 109 lpp. : il., tab.

Gimpels, Jans. Arhitektūras vēsture : no antīkās pasaules līdz mūsdienām / Jans Gimpels ; tulkojums latviešu valodā: Mārtiņš Blumbergs ... [u.c.]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 120 lpp. : il.

Hanovs, Deniss, 1977-.  Laiks, telpa, vadonis : autoritārisma kultūra Latvijā, 1934-1940 / Deniss Hanovs, Valdis Tēraudkalns ; literārā redaktore Jolanta Treile ; māksliniece Agata Muze. - Rīga : Zinātne, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 326 lpp.

Hetevejs, Maikls R.  Ceļvedis iepriekšējās dzīvēs / Maikls R. Hetevejs ; no angļu valodas tulkojušas Lilija Berzinska un Gundega Blumberga ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 254 lpp.

Hīts, Čips.  Idejas, kas pielīp : kāpēc dažas idejas iesakņojas, bet citas iznīkst / Čips Hīts, Dens Hīts ; no angļu valodas tulkojusi Iveta Pumpura ; zinātniskais redaktors Ivars Austers ; literārā redaktore Sandra Meškova ; redaktors Valdis Zoldners. - [Jelgava] : Zoldnera izdevniecība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 252 lpp.

Kalnača, Andra. Morfoloģijas stilistika : monogrāfija / Andra Kalnača ; redaktore Gita Bērziņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 143 lpp.

Kalnačs, Jānis. Rīgas dendijs un autsaiders : Kārlis Padegs / Jānis Kalnačs ; [redaktore Kristiāna Ābele]. - Rīga : Neputns, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. : il.
Karojošā piemiņa : 16. marts un 9. maijs / Nila Muižnieka un Vitas Zelčes redakcijā. - [Rīga] : Zinātne, 2011. - 398 lpp. : il., faks., tab.

Kas jauns interešu izglītībā : rokasgrāmata skolotājiem un vecākiem / Astra Aukšmuksta, Astra Dannenfelte, Daiga Kalniņa, Staņislava Marsone, Evija Pelša, Astra Ruttasa ; redaktore Santa Grigus ; Jutas Tīronas ilustrācijas ; Māras Alševskas mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 78, [1] lpp. : diagr., tab.

Katoļu kalendārs 2012 / sast. Inga Puce. - Rīga : Nodibinājums "Katoļu Baznīcas Vēstnesis", 2011. - 335.lpp.

Kazņiks, Mihails, 1951-. Ģēniju noslēpumi : Grāmata cilvēkiem, kuri vēl nav zaudējuši ģenētisko atmiņu / Mihails Kaziņiks ; no krievu valodas tulkojusi Lāse Vilka. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales Druka). - 348, [1] lpp. : il.

Keišs, Pēteris.... here the birds of my illusions scream : through the thickset of years your crane of longings wades... / Pēteris Keišs ; edited and translated by Silvia Elksne ; cover design: Jānis Svenčs. - Rezekne : Publishing House of the Latgalian Culture Centre, 2011 (Latgales druka).). - 379 lpp. : il., ģīm., tab.

Kivle, Ineta. Filosofija: teorētiska un praktiska mācība / Ineta Kivle ; zinātniskais redaktors Igors Šuvajevs ; literārā redaktore Arta Jāne ; vāka dizains: Krista Kivle. - Rīga : Autorizdevums, 2011. - 263 lpp.

Lapšāne, Rudīte, 1970-. Sporta svētki pirmsskolā / Rudīte Lapšāne. - Rīga : RaKa, 2011. - 87 lpp. : il.

Lasmanis, Mārtiņš, 1930-. Vārdi un mūzika : literāra un muzikāla dažādība / Mārtiņš Lasmanis. - [Rīga] : Nordik, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp.

Lehtonens, Jāko. Riska un krīzes komunikācija : monogrāfija par pamatprincipiem ar labās un sliktās prakses piemēriem / Jāko Lehtonens, Ruta Siliņa, Baiba Ābelniece ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka foto un dizains: Una Šneidere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 198 lpp. : il.

Ločmele, Klinta. (Ne)izstāstītā vēsture : Skola. Mājas. Atmiņa / Klinta Ločmele. - Rīga : LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 143, [1] lpp. : il., tab.

Majevska, Dace. Filcēšana / Dace Majevska ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Eduarda Groševa foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il.

Marksa, Maija. Auduma somas / Maija Marksa ; redaktore Ilze Sausiņa ; māksliniece Laura Akmane ; vāka dizains: Vita Lēnerte ; Maijas Marksas foto. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il.

Medne, Anna. Nodokļi Latvijā : ņemot vērā nodokļu likumdošanas izmaiņas, kas ir spēkā no 2011. gada 1. jūlija / Anna Medne ; redaktore Lilita Vīksna ; vāka dizains Una Šneidere. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2012 (Jelgavas tipogrāfija).). - 118 lpp. : diagr., tab.

Melecis, Viesturs. Ekoloģija / Viesturs Melecis. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Latgales druka). - 350 lpp. : diagr., il., tab.

Mihaļevičs, Oļegs. Izvēlies veselību! / Oļegs Mihaļevičs ; [no krievu valodas tulkojusi Sintija Rimšele]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Zelta Rudens). - 247 lpp. : il., tab.

DAIĻLITERATŪRA

Adlers-Olsens, Jusi. Sieviete būrī / Jusi Adlers-Olsens ; no dāņu valodas tulkojusi Dace Deniņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 389, [1] lpp. ;

Adamss, Vils. Aleksandra šifrs : romāns / Vils Adamss; no angļu val. tulk. Mārtiņš Pomahs; red. Dace Sparāne; vāka dizains Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 342,[2] lpp.

Aherna, Sesilija. Dāvana / Sesilija Aherna ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Elsberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 318, [2] lpp.

Aizpuriete, Amanda, 1956-. Šonakt biju zaļš putns : (no dienasgrāmatas portālā "Draugiem.lv") / Amanda Aizpuriete ; fotogrāfs Jānis Kreicbergs. - Rīga : Pētergailis, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 126, [1] lpp. : il.

Avotiņa, Daina, 1926-. Vīramāte : ikdienišķs romāns / Daina Avotiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 336, [2] lpp.

Bahs, Ričards. Hipnoze Marijai / Ričards Bahs ; no angļu valodas tulkojusi Daina Grūbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 143, [1] lpp.

Bariko, Alesandro. Emava / Alesandro Bariko ; no itāliešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Atēna, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 157, [1] lpp.

Barosa, Linda Marija. Bārdasnažu asmeņu nams : dzeja / Linda Marija Barosa ; no rumānu val. tulk. Dagnija Dreika. - Rīga : Apgāds Daugava SIA, 2011. - 61 lpp.

Beridze, Levans. Fora : romāns / Levans Beridze ; no vācu valodas tulkojusi Māra Poļakova ; literārā redaktore Maima Grīnberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; grāmatas noformējumā izmantotas Ilzes Vanagas fotogrāfijas. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 132, [3] lpp.

Brocis, Augusts, 1912-1942. Meža cilvēki : romāns / Augusts Brocis. - Rīga : Arto1, 2011. - 204 lpp.

Deģis, Arvīds Dinijs, 1972-. Mellsila pirāti : dēku romāns hercoga Jēkaba laikos / Arvīds Deģis ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; literārā redaktore Inta Kārkliņa ; Roberta Blumberga vāka mākslinieciskais noformējums ; vāka foto: Romualds Ignatjevs. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2011 (Mantoprint).). - 275, [1] lpp.

Devero, Džūda. Karaļa sala : [romāns] / Džūda Devero. - Rīga : Kontinents, 2011. - 395,[1] lpp.

Dībells, Rihards.  Sātana Bībeles sargi : romāns / Rihards Dībells ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Anita Baumane ; mākslinieks Māris Sīmansons. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 647 lpp.

Difenbau, Vanesa. Ziedu valoda : romāns / Vanesa Difenbau ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Silvija Brice ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 400 lpp.

Eko, Umberto. Prāgas kapsēta / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 482, [6] lpp. : il., faks.

Fabra, Džordi Sjerra. Kafka un ceļojošā lelle / Džordi Sjerra i Fabra ; māksl. Gita Treice ; tulk. Lauma Jurševska ; red. Inguna Cepīte. - Rīga : Pētergailis, 2011. - 112 lpp.

Falkoness, Ildefonso, 1959-. Fātimas roka / Ildefonso Falkoness ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 759, [1] lpp.

Filipsa, Sūzana Elizabete. Dienvidu roze / Sūzana Elizabete Filipsa;tulk.Ingūna Jundze; vāka dizains Arturs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2011. - 416 lpp.

Freimane, Valentīna, 1922-. Ardievu, Atlantīda! : atmiņas / Valentīna Freimane sadarbībā ar Guntu Strautmani ; Māra Jonova vāka dizains. - Rīga : Atēna, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 380, [2] lpp., , [32] lpp. il., ģīm. : il.

Gregorija, Filipa. Jaunavas mīļākais : romāns / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgavas tipogrāfija).). - 405, [1] lpp.

Harane, Elizabete. Tāltālā, saules kveldētā zemē : romāns / Elizabete Harane ; [no vācu valodas tulkojusi Inga Dalbiņa]. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 413, [1] lpp.

Helds, Juris, 1942-. Tumsas krīts : dzejoļu krājums / Juris Helds ; redaktore Inta Čaklā ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Māras Brašmanes foto. - Rīga : Mansards, 2011. - 106, [1] lpp.

Ikstena, Nora, 1969-. Starp divām durvīm : stāsti, 1993-2011 / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; vāka mākslinieciskais noformējums: Jānis Esītis ; N. Ikstenas foto: Kristaps Kalns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 287, [1] lpp.

Kivičs, Andris, 1980-. Mana privātā dzīve : tik atklāti kā vēl nekad / Andris Kivičs ; autora redakcija ; Aigara Truhina vāka dizains. - Rīga : ZvaigzneABC, 2011. - 349,[2] lpp. : il.

Jaunumi krievu valodā

Блази, Марлена де. Амандина : [роман] / Марлена де Блази ; [пер. с англ. О. Клоковой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2011. - 411, [4] с.

Боннер, Хилари. Дикое правосудие / Хилари Боннер ; [пер. с англ. Е. Дворецкой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 412, [2] с.

Бронте, Элен. Подсадная невеста / Элен Бронтэ ; [лит. обраб. Н. Косаревой]. - Москва : Эксмо, 2011. - 317, [1] с.

Вильмонт, Екатерина. Девочка с перчиками / Екатерина Вильмонт. - Москва : Астрель ; АСТ, [2011].

Гуденкауф, Хизер. Время молчания : роман / Хизер Гуденкауф ; [пер. с англ. А. В. Кровяковой]. - Москва : Центрполиграф, 2010. - 318, [1] с.
Дашвар, Люко.

Молоко с кровью / Люко Дашвар. - Харьков;Белгород : Книжный Клуб " Клуб Семейного Досуга", 2010. - 267,[1] с.
       
Дертинг, Кимберли. Зов смерти / Кимберли Дертинг ; [пер. с англ. Е. Г. Трубецкой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 334, [1] с.

Дивон, Одри. По ту сторону лета / Одри Дивон ; пер. с фр. Е. Головиной. - Москва : Иностранка, 2011. - 222, [1] с.
Джеймс, Ребекка. Красивое зло / Ребекка Джеймс ; [пер. с англ. О. Лозовской]. - Москва : АСТ ; Владимир : Асрель ; ВКТ, 2011. - 251, [1] с.
Камерон, Стелла. Беги - они уже близко : роман / Стелла Камерон ; [пер. с англ. К. В. Бугаевой]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 250, [1] с.

Керник, Саймон. Без пощады : [роман] / Саймон Керник; [пер. с англ. В. Женевского]. - Москва : Изд-во ACT ; Астрель, 2010. - 316, [2] с.

Кинг, Рейчел. Полет бабочек : [любовь, мечта и страсть : роман] / Рейчел Кинг ; [пер. с англ. М. Мусиной]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2010. - 493, [1] с.

Роджерсон, Синтия. Я люблю тебя, прощай : [роман] / Синтия Роджерсон ; [пер. с англ. Г. Тумаркиной]. - Москва : Фантом Пресс, 2011. - 317, [1] с.

Рязанцева, Варвара. Стеклянный Дом : повести, новеллы / Варвара Рязанцева. - Москва : АСТ ; Астрель, 2011. - 410, [2] с.

Трауб, Маша. Любовная аритмия : [роман] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2011. - 314, [1] с. : ил.

Харрис, Джоан. Небесная подруга : [роман] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ. Е. Я. Дрибинской]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2011. - 347, [2] с.

Холман,Линда. Шафрановые врата / Линда Холман; пер. с англ. Ю. Кушнир. - Харьков; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2011. - 476,[1] с.

Хоффман, Элис. Ночь огней / Элис Хоффман ; [пер. с англ. А. Килановой]. - Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2011. - 285, [2] с.