JAUNUMI PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ MARTĀ

Autors Redaktors Trešdiena, 14 marts 2012 14:58

NOZARU LITERATŪRA

Darba likums ar komentāriem / [komentāru autori: Iveta Zelča ... [u.c.] ; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa] ; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis & Liberte". - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp.

 

Franks, Hercs. Uz sliekšņa atskaties : dažādu gadu publikācijas / Hercs Franks ; no krievu val. tulk. Kristīne Matīsa. - Tulkots un papildināts izdevums. - Rīga : Mansards, 2011. - 537 [1] lpp. : il. - Herca Franka filmogrāfija: 527.-535. lpp.

 

Hofs, Jāns Gunnars. Meditatio adventus [audiovizuāls materiāls] : Meistarklase džeza pedagoģijā un koncerts / Hofs, Jāns Gunnars. - Rīga : Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2011. - 2 DVD (133) : krāsa, skaņa ; 12 cm + teksta piel. ([4] lpp.). - DVD video, PAL, dolby digital, 4:3. - Dzied angļu un latīņu val. - Piel. anot. latviešu val. 1. DVD. Meistarklase džeza pedagoģijā (00:35) -- 2. DVD. Meistarklases džeza pedagoģijā koncerts: koncerta 1. daļa (00:48) ; koncerta 2. daļa .

 

Kasekamps, Andress. Baltijas valstu vēsture : pētījums par triju Baltijas valstu vēsturi / Andress Kasekamps; no angļu valodas tulkojis Jānis Zīders. - [Rīga] : Jumava [SIA "J.L.V."], 2011. - 250 [1]lpp.

 

Līderisms un tā veidošanas sistēma padomju ekonomikā / Vladimirs Gāga, Svetlana Kozlova, Jekaterina Jaroslavceva, Andrejs Tjutjuševs ; no krievu val. tulk. Inta Bērzkalne ; māksl. Andris Nikolajevs. - Rīga : Zinātne, 2011. - 227 lpp. : sh., tab.Oriģ. nos. : Русские системы распознавания и сопровождения лидера, 2010. .
 

Millere, Inta. Grāmatvedības attīstība Latvijā : monogrāfija / Inta Millere. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Latgales druka). - 239 lpp. : tab.

 

Nikitenko, Sanita. Atstarotāji / Sanita Nikitenko ; [māksliniece Laura Akmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 32 lpp. : il.

 

Nikitenko, Sanita. Papīra dekori : rokdarbi vienam vakaram / Sanita Nikitenko ; red. Ilze Sausiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 16 lpp. : il.

 

Norlinde, Regīna, 1976-. Sarunas ar eņģeļiem : ticot, cerot, mīlot / Regīna L. Norlinde ; redaktore Elīna Kondrāte ; mākslinieciskais noformējums: Iveta Zāģere. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 111 lpp.

 

No saviem vārdiem neatsakos : rakstnieks, novadpētnieks un "vecais zeks" Žanis Skudra / [sastādītāji: Līga Brigadere, Gaitis Grūtups]. - Jelgava : Līga Brigadere ; Gaitis Grūtups, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 166, [1] lpp., [16] lpp. iel.

 

Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīcai 10 : 1997-2007 / Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca. - [Ogre : Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu baznīca, 2011]. - 24 lpp. : il., ģīm., notis.

 

Osho, 1931-1990. Grāmata par vīrieti : vīrišķības krīze kā pašatklāsmes iespēja / Osho ; [Aija Rožlapa, tulkojums]. - [Rīga] : Sētava, [2011]. - 235 [1]lpp.

 

Osho. Māksla audzināt bērnu : nodrošinot brīvību, cienot individualitāti un lolojot intelektu / Osho ; no angļu valodas tulkojusi Elīza Mētere ; redaktore Elīna Vanaga ; Ilzes Isakas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 87 lpp.

 

Pauls, Raimonds, 1936-. Nospēlē manu dzīvi! [skaņu ieraksts] / R. Pauls. - Rīga : Mūsdienu mūzikas centrs, 2011. - 1 CD (51:27) : digitāls, stereo.

 

Pērkone, Inga. Inscenējumu realitāte : Latvijas aktierkino vēsture / Inga Pērkone ... [u.c.]. - [Rīga] : Mansards, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 599, [1] lpp. : il.

 

Perls Eriks.  Rekonekcija / Eriks Perls ; no angļu valodas tulkojusi Ina Strautniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 287, [1] lpp.

 

Radzobe, Silvija. Uz skatuves un aiz kulisēm / Silvija Radzobe. - [Rīga] : Zinātne, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 767 lpp. : il.

 

Reliģiskās dažādības tematika izglītībā - Eiropas, nacionālā un reģionālā dimensija : rakstu krājums / Latvijas Bībeles biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, Rēzeknes Augstskolas Vēstures un filozofijas katedru un Letonikas institūtu ; galv. red. un iev. Reliģiskā izglītība kā iespēja reliģiju un konfesiju dialogam, 7.-14. lpp., sarakst. Valdis Tēraudkalns ; sast. un latviešu teksta red. Rita Kļaviņa ; angļu teksta red. Antra Legzdiņa ; vāku noform.: Agata Muze. - Rīga : Latvijas Bībeles biedrība, 2009. - 123 lpp. : il., tab.

 

Rižijs, Marians. Uldis Bērziņš. Dzīve un laiktelpas poētika : monogrāfija / Marians Rižijs ; redaktore Ligita Bībere ; tulkotājs Jānis Elsbergs ; vāka māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Jāzeps Danovskis, Jānis Ērenpreiss, J. Fencons, Toms Grīnbergs, Andris Krieviņš, Juris Krieviņš, Ojārs Martinsons, Kārlis Pakārklis, Marians Rižijs, Mārtiņš Zelmenis. - Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 207 lpp. : il., ģīm.

 

Robule, Dace. Visi, kas dzied : dziesmas / Dace Robule. - Rīga : RaKa, 2011. - 111 lpp. - Grāmatā ir apkopotas dziesmas, kuras savās nodarbībās var izmantot gan pirmsskolas iestāžu pedagogi, gan skolotāji. Dažas no tām papildina arī rotaļas un uzdevumi.

 

Rožukalne, Anda. Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mediju auditorija : monogrāfija par žurnāliem, žurnālu redaktoriem un žurnālu lasītājiem Latvijā / Anda Rožukalne ; redaktore Lilita Vīksna ilustrācijas un iekārtojums Jānis Rožukalns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 350, [1] lpp. : il., tab.

 

Ruks, Māris, 1972-. 20. gadsimta latvietis Gunārs Astra / Māris Ruks ; vāka apdare Armands Ērglis. - Rīga : Antava, 2011. - 239 lpp. : il.

 

Saļikovs, Andrejs. Nepāla : Bodhisatvas ceļš / Andrejs Saļikovs ; no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 103 lpp. : il., kartes.

 

Segliņš, Valdis. Senās Ēģiptes rakstu dārgumi : no Piramīdu tekstiem līdz Mirušo grāmatai / Valdis Segliņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 343 lpp. : il., kartes, tab.

 

Septiņi mīlas dārzi : indiešu erotiskās pasakas / latviskojusi Ieva Hāsa ; māksliniece Maija Vītola ; sastādījis un komentējis Kaspars Poikāns. - [Rīga] : Valters un Rapa, 2011. - 180, [3] lpp. : il..

 

Slaidiņa, Velga. Darba tiesības : mācību grāmata / Velga Slaidiņa, Ilze Skultāne. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 295 lpp.

 

Suntažu Vissv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca / Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze ; tekstu apkopoja un sastādīja Diak. Renārs Circenis ; foto: Andris Linde, Līga Malāne, Lūcija Tumaša. - Ogre : Ogres Svētā Meinarda Romas katoļu draudze, 2010. - 42 lpp. : il., ģīm.

 

Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem / Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule ; iekšlapu dizains un sūnu zīmējumi: Lauma Strazdiņa, Līga Strazdiņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011 (Latgales druka). - 127, [1] lpp. : il., tab.

 

Svijašs, Aleksandrs. Veselība ir galvā, nevis aptiekā / Aleksandrs Svijašs ; [no krievu valodas tulkojusi Inna Vaitmane]. - Rīga : Vieda, 2011 (Latgales druka). - 339, [1] lpp.

 

Šarma, Robins. Līderis bez titula : mūsdienīgs stāsts par patiesiem panākumiem biznesā un dzīvē / Robins Šarma ; no angļu valodas tulkojusi Līga Erkmane ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 234, [5] lpp.

 

Šeldreiks, Rūperts. Septiņi eksperimenti, kas varētu mainīt pasauli : ceļvedis revolucionārajā zinātnē / Rūperts Šeldreiks ; no angļu valodas tulkojusi Ligita Lukstraupe ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 258, [1] lpp. : il., diagr., tab.

 

Šēnhers, Kristofs. Meistarklase džeza mūzikas pedagoģijā un koncerts [audiovizuāls materiāls] / Šēnhers, Kristofs. - Rīga : RPIVA, 2010. - 2 DVD (171:27) : krāsa, skaņa.

 

Tīfentāle, Alise. Fotogrāfija kā māksla Latvijā : monogrāfija = The photograph as art in Latvia : 1960-1969 / Alise Tīfentāle ; literārā redaktore Guna Pence ; tulkojums angļu valodā Valdis Bērziņš ; angļu teksta redaktore Iveta Boiko ; māksliniece Dita Pence ; fotogrāfi: Leons Balodis, Oļegs Burbovskis, Zenta Dzividzinska, Valters Jānis Ezeriņš, Vāclavs Jiru, Jānis Kreicbergs, Sarmīte Kviesīte, Grigorijs Tomins ; vāka foto: Gunārs Janaitis. - Rīga : Neputns, 2011 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 167, [1] lpp. : il., ģīm., faks.

 

Tihoplavs, Vitālijs. Saules vējš / Vitālijs Tihoplavs, Tatjana Tihoplava ; no krievu valodas tulkojusi Dzintra Dāvidsone ; Lienes Apines vāka mākslinieciskais noformējums ; 1. vāka mākslinieciskajam noformējumam izmantota Andreja Rubļova ikona. - Rīga : Vieda, Latvijas Ekoloģiskās izglītības apgāds, 2011 (Latgales druka). - 251, [1] lpp. : il.

 

Upmalis, Ilgonis. Latvija padomju militāristu varā : 1939-1999 / Ilgonis Upmalis, Ēriks Tilgass, Edmunds Stankevičs. - Rīga : Latvijas okupācijas izpētes biedrība, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 301 lpp. : il., faks., kartes., portr.

 

Vēsture teātrī un drāmā : rakstu krājums / sastādītāja un zinātniskā redaktore Silvija Radzobe. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. - 252 lpp. : il., faks.

 

Veiss, Braiens L., 1944-. Viņpus laika, kur nemirstība / Braiens L. Veiss ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Ansone. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 192 lpp.

 

Via Latgalica : humanitāro zinātņu žurnāls / Rēzeknes Augstskolas Letonikas institūts. - [Nr.] 1 (2008)-. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2008-. - sēj. : il., portr., sh.

 

Vilbers, Kens. Īsa visaptverošā vēsture / Kens Vilbers ; no angļu valodas tulkojis Normunds Pukjans. - [Rīga] : Jumava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 407, [4] lpp. : il.

 

Virapens, Džons. Blakusparādība: nāve : bijušā farmācijas industrijas darbinieka grēksūdze / Džons Virapens ; no angļu valodas tulkojis Māris Baltiņš ; redaktore Ita Pelīte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 255, [1] lpp.

 

Vitmens, Volts. Zāles stiebri / dzejas izlase / Volts Vitmens ; [sastādītājs un priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš] ; atdzejotāji: Elmārs Apse ... [u.c.]. - [Rīga] : Neputns, [2011] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 215 lpp.

 

Vokers, Normens V. Dabiska svara kontrole / Normens V.Vokers ; no angļu valodas tulkojusi Linda Kalna ; redaktors Gints Tenbergs ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists). - 175 lpp.

 

Zeile, Pēteris, 1928-. Latgale un tās ļaudis / Pēteris Zeile ; priekšvārdu sarakstīja Māra Nizinska ; Latgales daba, 303.-313. lpp., sarakstīja Arvīds Barševskis ; vāka dizains: Stella Elksne ; vāka foto: Eduards Utāns. - 2., atkārtots izdevums. - Rēzekne : Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2011 (Latgales Druka).). - 317 lpp. : il., ģīm.

 

Želve, Kristīne. Meitene, kas nogrieza man matus : stāsti / Kristīne Želve ; redaktore Liāna Langa ; mākslinieki: Ieva Stūre, Erlands Rubīns ; vāka noformējumā izmantota Klodīnes Dorī fotogrāfija ; foto: Agris Birzulis, Kārlis Freibergs, Didzis Kadaks, Uldis Pāže, Andrejs Rudzāts, Oliver De Rycke. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 114, [3] lpp. : il.

 

 

 

DAIĻLITERATŪRA

 

Briedis, Leons, 1949-. Viļņi tuksnesī / Leons Briedis ; [redaktors Jānis Sirmbārdis]. - [Rīga] : Mansards, [2009]. - 190, [1] lpp.

 

Filipsa, Sūzana Elizabete. Privātā dzīve : romāns / Sūzana Elizabete Filipsa ; [no angļu val. tulk. Gunta Mežule ; red. Vita Baumgartena]. - Rīga : Kontinents, [2011] (Jelgava : SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 409, [1] lpp.

 

Kofmans, Žans Pols. Kurzeme ...francūža acīm / Žans Pols Kofmans ; no franču valodas tulkojusi Astra Skrābane ; redaktore Māra Rune ; Māras Alševskas vāka dizains ; vāka un daļu titulu noformējumam izmantotas Lorenca Pažē fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (SIA Preses nams Baltic). - 319, [1] lpp. : il.

 

Kreicbergs, Toms, 1985-. Dubultnieki un citi stāsti / Toms Kreicbergs ; no angļu valodas tulkojis Ingus Josts. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 172, [2] lpp.

 

Kristers, Sems. Stounhendžas mantojums / Sems Kristers ; no angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Jelgavas tipogrāfija). - 406, [2] lpp.

 

Krūmiņa, Iveta, 1958-. Rabarberu vīns / Iveta Krūmiņa & Arvis Degums ; [sastādījusi Ilona Vītola]. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, [2012]. - 83, [1] lpp. : il.

 

Lācītis, Vilis. Pamodināt Lāčplēsi : [romāns] / Vilis Lācītis ; māksliniece Ilva Kalnbērza. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 127, [1] lpp.

 

Langa, Liāna. Skatiens [skaņu ieraksts] : Glances : dzeja - etno džezs / Liāna Langa. - Rīga : Apostrofs, cp2011. - 1 CD (51:00) : digitāls, stereo.

 

Larka, Sāra. Maoru dziesma : romāna "Balto mākoņu zemē" turpinājums / Sāra Larka ; no vācu valodas tulkojusi Iveta Galēja ; redaktore Inese Miesniece ; mākslinieks Edgars Švanks ; vākam izmantota Vijas Kilblokas fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 487, [1] lpp.

 

Mališevs, Pēteris. Petjas klaidoņa dzīve : 8 gadus bezpajumtnieks("bezprizorņik") PSRS / Pēteris Mališevs. - Rīga : ARTO-1, 2011. - 205 lpp.

 

Manfelde, Andra, 1973-. Ceļojums uz mēnesi : dokumentālā proza un dzeja / Andra Manfelde ; Māra Salēja redakcija ; Andras Manfeldes dizains ; Armanda Ugāra foto. - Rīga : Literatūras kombains, 2011. - 94, [2] lpp. : il.

 

Mārtins, Džordžs R.R. Troņu spēle / Džordžs R. R. Mārtins ; no angļu val. tulk. Allens Pempers, Sabīne Ozola, Ingus Josts. - Rīga : The White Book, 2011. - 776 lpp.
1.grām. Dziesma par ledu un uguni.

 

Morpurgo, Maikls. Kara zirgs / Maikls Morpurgo ; no angļu valodas tulkojusi Laura Freidenfelde. - Rīga : Jumava, [2012] (Mantoprint). - 163, [1] lpp.

 

Nesbē, Jū. Atriebes dieviete : kriminālromāns / Jū Nesbē ; no norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska ; redaktore Ligita Bērziņa ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 494, [2] lpp.

.

Ness, Patriks. Nazis, ko neatlaist : triloģijas "Haosa spēle" 1. grāmata / Patriks Ness ; no angļu valodas tulkojusi Daina Ozoliņa ; redaktore Anda Brazauska ; mākslinieks Edgars Švanks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 452, [1] lpp.

 

Ogriņš, Andris, 1975-. Pēdējā santīma grāmata / Andris Ogriņš ; foto Māra Brašmane ; māksl. Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2012. - 76,[3] lpp. : il.

Pankola, Katrīna. Krokodilu dzeltenās acis : romāns / Katrīna Pankola ; no franču val. tulk. Dina Kārkliņa ; māksl. Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, 2011. - 494,[1] lpp. - (Jauna franču līnija).

 

Pauls, Raimonds, 1936-. Nospēlē manu dzīvi! [skaņu ieraksts] / R. Pauls. - Rīga : Mūsdienu mūzikas centrs, 2011. - 1 CD (51:27) : digitāls, stereo.

 

Poznanski, Urzula, 1968-. Erebos : trilleris / U. Poznanski ; [no vācu valodas tulkojusi Meldra Bērziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 374, [2] lpp.

 

Raīss, Šāhs Muhameds. Reiz pasaulē dzīvoja Kabulas grāmattirgotājs / Šāhs Muhameds Raīss ; no angļu valodas tulkojusi Tamāra Liseka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic). - 103, [1] lpp., [16] lpp. krās. iel. : il.

 

Raits, Džeisons F. Trešdienas vēstules / Džeisons F. Raits ; [no angļu valodas tulkojusi Ieva Zālīte]. - Rīga : Turība, 2011 (Zelta Rudens). - 239 lpp.

 

Segliņš, Uģis, 1963-. Lieso laiku laimes formulas : dienas un nedienas, ziņas un neziņas, 2009-2011 / Uģis Segliņš ; redaktors Jānis Rokpelnis ; Māra Garjāņa vāka dizains ; vāka noformējumā izmantots Agneses Zeltiņas foto ; 4. vāka foto: Aleksejs Pavļenko, Oskars Grumolds. - Rīga : Mansards, 2011. - 263, [6] lpp.

 

Slišāns, Ontons, 1948-2010. Labi, ka labi. Dzejoļi bērniem / Antons Slišāns. - Rēzekne : Jākupāni, 2011. - 51 lpp.; il.

 

Steins, Gārts, 1964-.Ja es spētu izstāstīt / Gārts Steins ; no angļu valodas tulkojis Elviss Ozols. - Rīga : Lietusdārzs, 2011 (Dardedze Hologrāfija). - 270, [2] lpp.

 

Svīre, Māra, 1936-. No sākuma līdz Ziemassvētkiem : stāstu krājums / Māra Svīre; vāka māksl. Aigars Truhins. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 170,[3] lpp.

 

Štelmahere, Ruta, 1965-. Klēpis / Ruta Štelmahere. - Rīga : Mansards, 2011. - 79, [1] lpp.

 

Transtremers, Tomass. Dzeja / Tomass Transtremers (Tomas Tranströmer) ; no zviedru valodas atdzejojuši Juris Kronbergs un Guntars Godiņš ; [priekšvārda autors Juris Kronbergs]. - [Rīga] : Mansards, 2011. - 286, [1] lpp.

Toins, Saimons. Sanctus : romāns / Saimons Toins ; no angļu valodas tulkojis Uldis Šēns ; redaktore Liene Akmens ; vāka dizains: Dairis Hofmanis. - Rīga : Kontinents, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 415 lpp.

 

Transtremers, Tomass. Atmiņas mani redz : [atmiņu grāmata] / Tomass Transtremers ; redaktors Guntars Godiņš ; no zviedru valodas tulkojis Juris Kronbergs ; mākslinieks Māris Garjānis. - Rīga : Mansards, 2011. - 59, [1] lpp. : il.

 

Vilipsons, Aivars, 1964-. Sumpurņa suneti / Aivars Vilipsons ; [sastādītāja un ievada autore Nora Ikstena ; Aivara Vilipsona ilustrācijas]. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 62, [1] lpp.

 

Zīle, Monika, 1941-. Ar tādām neprecas : romāns / Monika Zīle; Elita Ābele il. - Rīga : Lauku Avīze, 2012. - 223.lpp. - (Lata romāns).