JAUNĀS GRĀMATAS PIEAUGUŠO ABONEMENTĀ APRĪLĪ

Autors Redaktors Ceturtdiena, 19 aprīlis 2012 13:46

DAIĻLITERATŪRA

 

Bauere, Inguna. Ādama gredzens : [romāns] / Inguna Bauere; Anitas Jansones-Zirnītes ilustrācijas. - [Rīga] : AS "Lauku Avīze", 2012. - 222 lpp

 

Bauere, Inguna. Ede, Pumpura sieva : romāns / Inguna Bauere ; redaktore Bārbala Simsone ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Preses nams Baltic). - 365, [1] lpp.

 

Brontē, Šarlote. Pilsētiņa / Šarlote Brontē ; no angļu valodas tulkojusi Dagnija Dreika. - [Rīga] : Daugava, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 380, [1]lpp.

 

Dēblīns, Alfrēds. Berlīne, Aleksandra laukums : stāsts par Francu Bīberkopfu / Alfrēds Dēblīns ; no vācu valodas tulkojusi Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 527, [1] lpp.

 

Dreiže, Laura, 1990-. Naktstauriņš / Laura Dreiže. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 430, [1] lpp.

 

Gregorija, Filipa. Fortūnas rats. Lēdija Riversa : vēsturisks romāns / Filipa Gregorija ; no angļu valodas tulkojusi Diāna Smilga ; vāka dizains Arturs Zariņš ; red. Liene Akmens. - Rīga : Kontinents, [2012] (SIA "Zelta rudens"). - 446 lpp.

 

Goba, Arturs. Latvijas mezgli gadsimtu mijā / Arturs Goba. - Rīga : Apgāds "Jaunā Daugava", [2006]. - 204, [3] lpp.

 

Hora, Reičela. Stikla mākslinieka meita / Reičela Hora ; [no angļu valodas tulkojusi Sintija Rimšele]. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 422, [1] lpp.

 

Išervuds, Kristofers. Atvadas no Berlīnes / Kristofers Išervuds ; no angļu valodas tulkojusi Silvija Brice. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija).

 

Kjernborga, Ulrika. Verdzene : [romāns] / Ulrika Kjernborga ; no zviedru valodas tulkojusi Rute Lediņa ; Lijas Brīdakas atdzejojumi ; redaktore Rūta Koluža mākslinieks Māris Sīmansons ; fotogrāfs Bruno Kabucis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 439, [1] lpp.

 

Kokle-Līviņa, Vēsma, 1931-. Pateicība mātei : [dzeja] / Vēsma Kokle-Līviņa ; Ingas Apsītes mākslinieciskais noformējums. - [Mārupe] : Drukātava, SIA, [2012]. - 34 lpp. : il

 

O'Konors, Džozefs. Mūza / Džozefs O'Konors ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Kalnciema. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 301, [1] lpp

 

Kosteņecka, Marina. Vēstules no mājām / Marina Kosteņecka ; no krievu valodas tulkojusi Maija Kudapa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; Daira Hofmaņa vāka grafiskais noformējums. - Rīga : Jumava, [2012] (Informatīvā biznesa centrs). - 271, [33] lpp. : il..

 

Kunnoss, Juris. Dzejoļi, 1995-1999 : un par Juri Kunnosu / Juris Kunnoss ; [sastādītāja, Austra Gaigala ; māksliniece, Andra Otto]. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 335 lpp. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.: 333.-335. lpp.

 

Kurkovs, Andrejs.  Pikniks uz ledus / Andrejs Kurkovs ; no krievu valodas tulkojis Haralds Šēnknehts. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 267, [1] lpp.

Lanss, Ēriks, 1940-. Vai mēs tiksimies vēlreiz / Ēriks Lanss ; [Andra Otto, ilustrācijas]. - Rīga : Lauku Avīze, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : il. ; 20 cm. - (Lata romāns ; 4(154).

Levins, Dāniels. Mūžīgās pilsētas vēstījums : romāns / Dāniels Levins ; no angļu valodas tulkojusi Liene Akmens ; redaktore Ingūna Jundze ; vāka noformējums: Artūrs Zariņš. - Rīga : Kontinents, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 411, [1] lpp.

 

Makkalova, Kolīna. Fortūnas izredzētie / Kolīna Makkalova ; no angļu valodas tulkojusi Zane Rozenberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 1263, [1] lpp. : il., kartes ; 21 cm. - Grāmatu "Pirmais vīrs Romā" un "Zāles vainags" turpinājums.

 

Micāne, Gunta, 1937-. Klēts : Luga 3 cēlienos, 19 ainās / Gunta Micāne. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 59 lp. .

 

Micāne, Gunta, 1937-. Meiteņu ballīte : Luga 3 cēlienos / Micāne Gunta. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 35 lpp. 

 

Micāne, Gunta, 1937-. Nellijas Jāņi : Līgovakara spēle 3 cēlienos, 11 ainās / Gunta Micāne. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 35 lpp.

 

Micāne, Gunta, 1937-. Rija : Luga 5 cēlienos, 14 ainās. / Gunta Micāne. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 57 lpp.

 

Micāne, Gunta, 1937-. Skaista mana brāļa sēta : Sadzīves luga 3 cēlienos, 11 ainās / Gunta Micāne. - Mārupe : Drukātava, [2012]. - 45 lpp..

 

Morisone, Tonija. Žēlastība / Tonija Morisone ; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 188 lpp

 

Murakami, Haruki. Kafka liedagā / Haruki Murakami ; no japāņu valodas tulkojusi Ingūna Beķere. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 524, [1] lpp.

 

.Praera, Lilija. Virtuve : kaislību romāns / Lilija Praera ; no angļu valodas tulkojusi un rediģējusi Tamāra Liseka ; Arņa Kilbloka vāka noformējums. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 269, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: La cucina.
 

Putniņš, Alfreds.  Laika rotaļas : dzeja / Alfreds Putniņš. - Rīga : Apgāds "Jaunā Daugava", 2006. - 182, [1] lpp

 

Ruiss Safons, Karloss. Eņģeļa spēle / Karloss Ruiss Safons ; no spāņu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 678, [2] lpp

 

Sabaļauskaite, Kristina. Silva Rerum II / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Poligrāfists). - 382, [1]lpp.

 

Sēle, Laimdota. Poga ar sudraba rozi : detektīvromāns / Laimdota Sēle ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Keta Īva ; Daira Hofmaņa vāka mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 533, [2] lpp.

 

Stoketa, Ketrīna. Kalpone / Ketrīna Stoketa ; no angļu valodas tulkojusi Vanda Tomaševiča. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 534, [2] lpp.

 

Skujiņa, Rūta. Kuģi, kas neatgriežas : proza / Rūta Skujiņa. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 334, [1] lpp., [8] lpp.

 

Skujiņa, Rūta. Uz Dieva plaukstas : dzeja / Rūta Skujiņa. - Rīga : Jaunā Daugava, 2007. - 333, [1] lpp., [8] lpp. iel. : il.

 

Skujiņš, Zigmunds, 1926-. Pasaule ar kājām gaisā : pa ceļam uz okeānu / Zigmunds Skujiņš ; [rakstus veido Inga Skujiņa un Jānis Oga]. - Rīga : Mansards, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 605, [1] lpp. - (Raksti / Zigmunds Skujiņš ; 10. sēj.).
10. sējums. Pasaule ar kājām gaisā. Pa ceļam uz okeānu.

 

Stāja : Voldemāra Kalpiņa laiks / [Margaritas Miglānes ideja ; sastādītājs Andrejs Grāpis]. - [Rīga] : Pils, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 405, [1] lpp., [32] lpp.

 

Saulcerītes Vieses mūža audi / sastād. Arnolds Viesis. - Rīga : Jaunā Daugava, 2008. - 255, [1] lpp.

 

Višņevskis, Janušs Leons. Mīļākā : stāsti / Janušs Leons Višņevskis ; no poļu valodas tulkojusi Irēna Birzvalka ; redaktore Dace Barone ; Arņa Kilbloka vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Jelgavas tipogrāfija). - 181, [2] lpp. - Grāmatā ir iekļauti septiņi stāsti par to, kā sievietes savaldzina un iekaro vīriešus, pakļauj tos un pašas pakļaujas. Galvenokārt tie ir stāsti par to, ko mīlestība var nodarīt cilvēkiem, un arī par to, ko cilvēki var nodarīt mīlestībai. - Oriģ. nos.: Zespoły napięć..

 

Žolude, Inga. Sarkanie bērni : [romāns] / Inga Žolude; red. Gundega Blumberga; māksl. Jānis Esītis; korekt. Selga Freimane. - Romāns "Sarkanie bērni" ir mecenāta Raimonda Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības 2011. gada latviešu oriģinālo romānu konkursa laureāts. - [Rīga] : SIA "Dienas Grāmata", 2012. - 175, [1]lpp. : Grāmatas noformējumā izmantots Janas Briķes zīmējums "Meitene, kas paslēpās mežā

 

 

 

 

NOZARU LITERATŪRA

 

Apvienotā Karaliste Anglija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja Katerīna Higinsone (Catherine Higginson) ar Natālijas Kadijas (Natalia Cuddy) atbalstu ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 56 lpp. : tab.

 

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana : valodas pārbaude un testu izstrāde / sagatavots M. Milanoviča (ALTE) vadībā ; Council of Europe. Valodas politikas nodaļa Strasbūra, 2002. gada oktobris ; [tulkojums no angļu valodas]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 80 lpp. : tab

 

Ekoloģiska mājas uzkopšana / sastādījusi Daiga Miezīte; vāka dizains Juris Karčevskis. - [Rīga] : Avots, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 174 lpp. : il.

 

Holahena, Lī. Kā izmantot, pielāgot un modelēt apģērba piegrieztnes / Lī Holahena ; [no angļu valodas tulkojusi Ilze Krastiņa]; red. Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 144 lpp. : il.

 

 Izglītības ceļvedis 2012 : augstākā izglītība, izglītība ārzemēs, vidējā izglītība, profesionālā izglītība, interešu izglītība. - Informatīvs izdevums. - Rīga : SIA "Vitakons", 2012. - 168 lpp. .

 

Johansons, Andrejs. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800 / Andrejs Johansons ; [Ojāra Spārīša priekšvārds ; Pāvila Johansona un Jāņa Krēsliņa pēcvārds]. - Rīga : Jumava, [2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 637, [1] lpp. : il., faks., kartes.

 

Kursīte, Janīna. Tautlietu vārdene / Kursīte Janīna. - [Rīga] : Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009 (Dardedze Hologrāfija). - 559 lpp. : il.

 

Latviešu cimdu raksti / [sastādītājas: Raimonda Strode un Laura Krustiņa]. - Rīga : Jumava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 142, [2] lpp. : il. ; 19 cm. - Ietver bibliogr. ([144.] lpp.).

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa / [Latvijas Republikas Augstākā tiesa]. - Rīga : Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2011 (SIA "Dardedze hologrāfija"). - 48 lpp. : il.

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas deklarācijas pasludināšanas 20. gadadiena : 2010. gada 4. maijs / [Latvijas Republikas Saeima]. - Rīga : Latvijas Republikas Saeimas Kanceleja, 2010. - 29 lpp. : il.

 

 Lielupes baseina ūdens stāvoklis: kāds tas ir un ko mums darīt? / [Edgars Bojārs ... [u.c.] ; galvenā redaktore Kristīna Veidemane]. - Jelgava : Zemgales plānošanas reģions, 2010 (Jelgavas tipogrāfija). - 16 lpp. : il., karte.

 

Linde, Māris. Bizantija : Citādā vēsture / Māris Linde. - Liepāja : LiePA, 2011. - 299, [2] lpp. : il., kartes.

 

Lorenca, Terēze, 1951-. Skaistuma anatomija : būt un palikt izskatīgai : rokasgrāmata sievietei / Terēze Lorenca ; sastādījusi Dagnija Dreika. - Rīga : Daugava, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 287, [1] lpp.

 

Maroka : ceļvedis / [galvenā redaktore Catherine Marquet ; sastādītāji: Rachida Alaoui ... [u.c.] ; no angļu valodas tulkojušas: Viktorija Glušina-Butlere, Ruta Svaža, Andžela Šuvajeva]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 408 lpp. : il., kartes

 

Norvēģija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja Norvēģijas Izglītības un zinātnes ministrijas Politiskās analīzes, mūžizglītības un starptautisko lietu departamenta Eurydice nodaļa ; [tulkojumu latviešu valodā nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra]. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 40 lpp. (Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā).

 

Polija : 2009./2010. mācību gads / sagatavoja Polijas Eurydice nodaļas kolektīvs. - [Rīga] : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2010. - 66 lpp. : tab. ; 30 cm. - (Izglītības un apmācību sistēmas Eiropā). - Ietver bibliogr. (65.-66. lpp

 

Republic of Latvia. Economic development of Latvia : report / Ministry of Economy, Republic of Latvia. - Riga : The Ministry, 2011. - 142.lpp. : tab., diagr.

 

Smedlija, Dženija. Dzīvnieks tavs sargeņģelis / Dženija Smedlija ; no angļu val. tulk. Kristīna Blaua. - Rīga : Jumava, 2012. - 198 [1] lpp. - Šajā grāmatā Dženija Smedlija, slavena spirituālā dziedniece, dzīvnieku mīļotāja, terapeite un konsultante, pēta dzīvnieku daudzos spirituālos aspektus, sniedzot padomus, kā sasniegt tuvāku saskarsmi ar savu mīluli..

 

Šenfelde, Maija. Makroekonomika / Maija Šenfelde ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts. - 4. izd. - Rīga : RTU izdevniecība, 2012. - 244 lpp. : graf., il., tab

.

Tā mēs gājām uz neatkarību : [fotoalbums] / Ilmārs Znotiņš: ideja, fotomateriāla atlase un sakārtojums; teksts: Gundega Blumberga; tulkoja Margita Gailītis (angļu val.), Gita Grīnberga (fraņču val.), Sergejs Foks (krievu val); priekšv. sarakst. Gundega Blumberga, Ilmārs Znotiņš ; māksl. Juris Petraškevičs ; fotogr.: Uldis Briedis ... [u.c.]. - [Rīga] : PIX, 2011. - 199 lpp. : il., ģīm.

 

Vītoliņš, Vilnis. This is Latvia : [photographs (2007-2011)] / Vilnis Vītoliņš ; edited and compiled by Helēna Demakova ; [bibliography and index by Aivija Everte]. - Riga : Andrejsala. Riga Contemporary Art Museum ; 1/4 Satori, 2011 (Cita tipogrāfija). - 141, [3] lpp., [48] lp. iel. : il.

 

 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību [2011] / Latvijas Republikas Ekanomikas ministrija. - Rīga : SIA "Latgales Druka", 2011. - 138 lpp. : diagr., sh., tab.

 

Jaunumi krievu valodā (19. 04. 2012.)

 

Беккер, Джеймс. Первый апостол [Текст] : [роман] / Джеймс Беккер ; [пер. с англ. С. Минкина]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : ИД Домино, 2011. - 365, [1] с.

 

Гришэм, Джон. Преступление без наказания [Текст] : Теодор Бун - маленький юрист : [роман] / Джон Гришэм ; [пер. с англ. Е. И. Филипповой]. - Москва : АСТ ; Владимир : Астрель ; ВКТ, 2011. - 316 с.

 

Груэн, Сара. Уроки верховой езды : [пер. с англ.] / Сара Груэн. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 397, [1] с.

 

Джордано, Паоло. Одиночество простых чисел [Текст] : [роман] / Паоло Джордано ; [пер. с итал. И. Г. Константиновой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2011. - 252, [3] с.

 

Дюкре, Диан. В постели с тираном : [исторический роман] / Диан Дюкре; периводчик Владислав Ковалив. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2012. - 509 c.

 

Иванцова, Мила. Ключи от лифта [Текст] : [роман] / Мила Иванцова ; [худож. Надежда Величко]. - Белгород : Клуб семейного досуга ; Харьков, 2012. - 286 с.

 

Леон, Донна. Выстрел в лицо [Текст] / Донна Леон ; [пер. с англ. А. Головиной]. - Москва : Иностранка, 2012. - 382, [1] с.

 

Лондон, Кейт. Флэшбэк [Текст] : [роман] / Кейт Лондон ; [пер. с англ. Н. Гордеевой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2011. - 378, [2] с.

 

Мансел, Джил. Только ты и я [Текст] : [роман] / Джилл Мэнселл ; [пер. с англ. М. Л. Павлычевой]. - Москва : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 348 с.

 

Пиколт, Джоди. Последнее правило [Текст] : [роман] / Джоди Пиколт ; [пер. англ. И. Паненко]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород, 2011. - 573 с.

 

Робертс, Нора. Остановись, мгновенье [Текст] / Нора Робертс ; [пер. с англ. И. Файнштейн]. - Москва : Эксмо, 2012. - 414 с.

 

Сантьяго, Эсмеральда. Завоевательница [Текст] : [роман] / Эсмеральда Сантьяго ; пер. с англ. О. Полухина, Н. Алешина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2012. - 443, [3] с.

 

Хайнрих, Вильгельм. Железный Крест посмертно : Два бестселлера одним томом / Вильгельм Хайнрих ; [пер. с англ. А. Бушуева], Герт Лединг; [пер. с немецкого С. Липанова]. - Москва : Яуза-Пресс, 2012. - 861, [1] с.

 

Харрис, Джоан. Шоколад [Текст] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ. И. Новоселецкой]. - Москва : Эксмо, 2011. - 378, [1] с.

 

Хермансон, Мари. С чистого листа : роман / Мари Хермансон; [пер. со швед. А.Н. Анваера]. - Москва : Центрполиграф, 2011. - 254, [1] с. ; 21 см.