Margaritai Stārastei veltīts literārās jaunrades konkurss

Autors Redaktors Otrdiena, 09 maijs 2017 08:41

“Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā”

Margarita Stāraste ir iemīļota latviešu bērnu grāmatu autore un ilustratore, ar viņas grāmatām ir izaugušas vairākas paaudzes. Viņas rakstītās un zīmētās grāmatas joprojām ir lasītāko grāmatu skaitā.
Māksliniece mācījusies vairākās Rīgas skolās - Valda Zālīša pirmajā pamatskolā, Natālijas Draudziņas privātskolā, Rīgas 8. pamatskolā, bet no 1929.gada Rīgas 3. meiteņu ģimnāzijā (tagad – Rīgas Valsts 3. ģimnāzija), kuru absolvē 1933.gadā.

Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju un citiem atbalstītājiem ir iecerējusi vairāk kā divus gadus ilgu Margaritai Stārastei un viņas daiļradei veltītu projektu, kura ietvaros iedibināt “Margaritas Stārastes mēnesi”, uzstādīt piemiņas plāksnes mākslinieces mācību iestādēs, uzstādīt tēlu grupu publiskā pilsētvidē, u.t.t.

Sadarbojoties ar Kārļa fondu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru, Rīgas 3. ģimnāzijas draugu biedrība aicina visas bibliotēkas un skolas Latvijā un aiz tās robežām piedalīties literārajā konkursā.

Mūsu mērķis ir:

Aicinātie dalībnieki:
Jebkuras skolas (Latvijā un ārvalstīs) 9-10 gadi (3.-4.klase) un 10-13 (5.-7.klase) gadus veci skolēni.

Aicinām paveikt:
3.-4. klase
Uzrakstīt kāda Margaritas Stārastes darba turpinājumu un ilustrēt to. Teksta apjoms: ne mazāk kā 200 vārdu.

5.-7. klase

Balvu fonds:

Konkursa norise:

Konkurss norisinās divās kārtās:

1. Pirmā kārta - vietējais konkurss:

Darbu skaits no vienas skolas vai bibliotēkas nav ierobežots

2. Otrā kārta:

Vērtēšanas kritēriji:

Darba noformēšanas nosacījumi:

darba autora vārdu un uzvārdu, vecumu, skolu, klasi,

konkursanta vai vecāku (aizbildņu) korespondences adresi, tālruni un e-pasta adresi

skolotāja vai bibliotekāra kontaktinformāciju (tālruni un e-pasta adresi)

darba autora vārdu un uzvārdu, vecumu, skolu, klasi,

konkursanta vai vecāku (aizbildņu) korespondences adresi, tālruni un e-pasta adresi

skolotāja vai bibliotekāra kontaktinformāciju (tālruni un e-pasta adresi)

Darbu iesniegšana:

Darbus, kas izturējuši 1.kārtu, iesniedz fināla žūrijai vienā no sekojošiem veidiem:


Pateicamies Jums par interesi un atsaucību!

Uz tikšanos finālā Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā!