Balvu Centrālās bibliotēkas paši mazākie apmeklētāji uzsākuši darboties izdevniecības “Liels un mazs ”piedāvātajā lasīt veicināšanas projektā “Mūsu mazā bibliotēka”

Autors Redaktors Piektdiena, 02 novembris 2018 13:32

“Mūsu mazās bibliotēkas” mērķis ir veicināt bērnu interesi par literatūru un ilustrāciju, kā arī rosināt bērnus uz dažādām radošām nodarbēm no 2018. gada oktobra līdz 2019. gada maijam.

Projektā ir iekļautas sešas grāmatas bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem:

Darboties šajā lasīšanas projektā Balvu pilsētā izteikušas vēlmi ir pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” 15 bērni kopā ar skolotāju Inesi Svelpi un “Sienāzīša” 21 bērns kopā ar skolotāju Ingrīdu Skuču.
Oktobra mēnesī ir iepazīta grāmata Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais", kas tulkota no igauņu valodas un stāsta par diviem kaķiem Ludvigu un Amadeju, kas uzņemas rūpes par māju un dārzu, kamēr viņu saimnieki ir aizceļojuši, un tikai pašā vakarā viņiem atliek laiks klavieru spēlēšanai.
Bērni klausījās pasaku, piedalījās sarunās un iesaistījās radošās nodarbībās, kā rezultātā pīlādzēniem tapa skaisti pulksteņi pēc, kuriem varēja mācīties iepazīt laiku, bet mazie sienāzīši aplicēja baltus un melnus kaķus pēc gatavajiem šabloniem.