Noslēdzās izstāde

Autors Redaktors Pirmdiena, 28 februāris 2011 19:20

28. februārī Balvu CB bērnu un jauniešu lasītavā noslēdzās Ineses Hmaras un Ilonas Grāmatiņas radošo darbu izstāde. Izstādi aplūkot bija atnākuši arī Ineses Hmaras mazie audzēkņi- p.i.i. „Pīlādzītis” 27 bērni.

Audzinātāja Inese un viņas meita Ilona stāstīja bērniem, kā var lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Inese savu rokdarbu prasmi apguvusi no savas mammas un Ilona arī mācās no mammas. Bērni stāstīja, ko palīdz savai mammai un kādas prasmes ir apguvuši no saviem vecākiem un ko gribētu iemācīties .

Paldies Inesei un Ilonai!