Mana pilsēta Balvi –skaistākā pilsēta Latvijā

Autors Redaktors Otrdiena, 11 februāris 2014 10:20

Februāris- mēnesis, kad mūsu pilsēta Balvi atzīmē savu dzimšanas dienu. Februāra pirmajā pusē Balvu pamatskolas visi 5. un 6.klašu skolēni atsaucās bibliotēkas uzaicinājumam apmeklēt uzziņu- informācijas stundu „Mana pilsēta Balvi –skaistākā pilsēta Latvijā”, kur varēja iepazīties ar faktiem un notikumiem par Balviem prezentācijā, pārbaudīt savas zināšanas par pilsētas ģerboni, karogu, ielām, arhitektūras pieminekļiem, minēt mīklas, atbildēt uz jautājumiem, iepazīt Balvu vilciņu animācijas filmiņā, izteikt vēlējumus pilsētai 86. dzimšanas dienā un noslēgumā nonākt pie secinājuma:” Mana pilsēta Balvi –skaistākā pilsēta Latvijā”
PALDIES VISIEM SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU ATSAUCĪBU !