Ieskats

VIĻAKAS NOVADA Kupravas bibliotēka

 

                   

                                                                                                                                                        
                                                     

 vilaka.lv/ -par aktualitātēm Viļakas novadā. 

vilakabiblio.wordpress.com/-par aktualitātēm Viļakas novada bibliotēkā

 

Senāk darbojās:

 

 

—Kupravas DCR : 1971.-1992.g
—Dzelzceļa stacija : dibināta 1904.g. 
—Mežniecība  : no 1937.-1999.g.
Skola...............no1899.g.

 

—Mūsdienās darbojas:

 

—Baznīca: dibināta ......1928.g.
—Kapsēta……………..1925.g.
—Bibliotēka……………1953.g.
—Aptieka ……………….1928.g.
—Ambulance   …………1947.g.
—Pasts……………………..1910.g.

—Brāļu kapi……………….40.gados

Bibliotēka 2017.gadā :
Lietotāju skaits  - 84
Apmeklējumu skaits - 2496
Izsniegumu skaits - 5020
Virtuālo apmeklējumu skaits - 6286/21 259/
 
Bibliotēka 2016.gadā:

Lasītāji-  88  /25/

Apmeklētāji-     2711 /727/

Izsniegums-       5618 /881/

Virtuālie – 830  /14 584/

 
Bibliotēka 2015.gadā:

Lasītāji-  91  /25/ 

 Apmeklētāji-  2558 /820/

Izsniegums-  5697 /1085/

Virtuālie – 629  /6387/

Bibliotēka 2014.gadā:
Lasītāju skaits- 94
Apmeklētāju skaits- 3006
Izsniegumu skaits- 5979
Virtuālie apmeklētāji/mājas lapa/-  910                                 

 Bibliotēka 2013.gadā :

—  Lasītāji : 102

Apmeklētāji : 4394

—  Izsniegums: 9520

—  Virtuālie apmeklētāji/mājas lapa/ : 950

  Tematiskās mapes : 45

—  Krājums : 5815

 Uzziņas:  :120

Bibliotēkas misija- būt vietējās vēstures saglabātājai, izzinātajai, popularizētājai, sniegt iespēju pieejai informācijas tehnoloģijām.

Bibliotēkas uzdevumi-

- sniegt informāciju par jaunieguvumiem,

-nodrošināt krājuma attīrīšanu, papildināšanu, saglabāšanu,

- moderno tehnoloģiju izmantošanas nodrošināšana,

- sadarboties ar citām bibliotēkām.