Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Par bibliotēku

VIĻAKAS NOVADA Kupravas bibliotēka

 

                   

                                                                                                                                                        
                                                     

 vilaka.lv/ -par aktualitātēm Viļakas novadā. 

vilakabiblio.wordpress.com/-par aktualitātēm Viļakas novada bibliotēkā

 

Senāk darbojās:

 

  • —Kupravas DCR : 1971.-1992.g
  • —Dzelzceļa stacija : dibināta 1904.g. 
  • —Mežniecība  : no 1937.-1999.g.
  •   Skola...............no1899.g.

 

Mūsdienās darbojas:

 

—Baznīca: dibināta ......1928.g.
—Kapsēta……………..1925.g.
—Bibliotēka……………1953.g.
—Aptieka ……………….1928.g.
—Ambulance   …………1947.g.
—Pasts……………………..1910.g.

—Brāļu kapi……………….40.gados

Bibliotēka 2018.gadā:
Lietotāji :   86 / 14/
Apmeklētāji:   2111 /495/
Izsniegums:   4082 /523/

Virtuālie/mājas lapa/:2159

 
 
Bibliotēka 2017.gadā :
Lietotāju skaits  - 84
Apmeklējumu skaits - 2496
Izsniegumu skaits - 5020
Virtuālo apmeklējumu skaits - 6286/21 259/
 
Bibliotēka 2016.gadā:

Lasītāji-  88  /25/

Apmeklētāji-     2711 /727/

Izsniegums-       5618 /881/

Virtuālie – 830  /14 584/

 
Bibliotēka 2015.gadā:

Lasītāji-  91  /25/ 

 Apmeklētāji-  2558 /820/

Izsniegums-  5697 /1085/

Virtuālie – 629  /6387/

 

Bibliotēkas misija- būt vietējās vēstures saglabātājai, izzinātajai, popularizētājai, sniegt iespēju pieejai informācijas tehnoloģijām.

Bibliotēkas uzdevumi-

- sniegt informāciju par jaunieguvumiem,

-nodrošināt krājuma attīrīšanu, papildināšanu, saglabāšanu,

- moderno tehnoloģiju izmantošanas nodrošināšana,

- sadarboties ar citām bibliotēkām.