Viļakas novada Kupravas bibliotēka

2019.gads.

2019.gada darba plāni.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada decembra mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka
‘’ Latviešu autorei’’

15.12.- rakstniecei E.Mārtužai-65

Par rakstnieces dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka
‘’ …RAKSTNIECI pieminot’’25.12.rakstnie

cei C.Dinerei-100/1909.-1996./

Par  autores darbiem, literāro darbību, arī darbiem bērniem.

 
Kupravas b-ka

‘’Miers iekš katras mājas, miers iekš katras sirds!’’24.12, 25.12.- Kristus dzimšanas svētki.

Par Ziemassvētku tēmu; garīga literatūra, atklātņu izstādes, tematiskie, folkloras materiāli.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ Ziemassvētki sabraukuši rakstītām kamanām!’’

24.,25.12.-Ziemassvētki.
 

Materiāli, literatūra par svētku tēmu; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

’Svētīga nakts drīz nāks…’’-zīmējumu izstāde par svētku tēmu.

decembris

 

 Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada novembra mēnesim

 

IZSTĀDES

Vieta

 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

‘’ Nenogalināt sevī balto melderi…’’ 07.11.rakstniekam K.Skalbem- 140/1879.-1945./

Par rakstnieka dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …mūžam nerimst varoņu gars!’’/K.Skalbe./

11.11.-Lācplēša diena.

Par Lāčplēša dienu; daiļdarbi, publicistika, citāti.

 

Kupravas b-ka

‘’Uz, tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,

Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek’’/Z.Lazda./

18.11.- LR proklamēšanas diena.

Materiāli par  18.novembri- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ Mārtiņam pilns stallītis

Sirmu, bēru kumeliņu’’/t.dz./

10.11.- Mārtiņi.

Materiāli, literatūra par Mārtiņiem ; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks

Kupravas b-ka

’Cekulainu vistu kāvu Mārtenīša vakarā!’’-kādreiz zīmētie, krāsotie Mārtiņdienas gaiļi.

Novembris.

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada  oktobra mēnesim
 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’ Rakstīt par realitāti…’’15.10.rakstniecei N.Ikstenai-50

Par rakstnieces dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ …sveicinōta Marija, žēlesteibas pilnō…’’

Par Vissv.Jaunavas Marijas godināšanu oktobrī. Garīga literatūra, dziesmas.

 
Kupravas b-ka

‘’ …un tā mēs aizejam- mierīgi, klusi…’’

 

Materiāli par Veļu laiku- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ Dzeja- tavas dvēseles dziļākā būtība’’

Par skaistāko rindu autoriem.

 
Kupravas b-ka
‘’ Ja dzeltēja bērzu lapas,
Tad rudens sētiņā’’/t.dz./

·        Bērniem

·        Par rudens tēmu, folklora, cita proza

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

’Rudentiņis bagāts vīrs, pilnas klētis sastrādājis’’ zīmējumu IZSTĀDE PAR RUDENS TĒMU./No krājumiem./

Oktobris.
 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada septembra mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’ Pirmā skolas dienas, lai tā visu dzīvi gaišu dara jums!’’/01.09- Zinībudiena./

Par tēmu- materiāli ,literatūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Miķelim gaili kāvu deviņiem cekuliem’’/t.dz./

20.09.-Miķeldiena.

Materiāli  par Miķeļiem- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ Politiķa paraugs latviešiem’’14.09.- Pirmais Latvijas Valsts prezidentam J.Čakstem-160/1859.-1927./

Par politiķa bagāto mūžu.

 
Kupravas b-ka

‘’ Prasme atainot pasakas dvēseli’’ 15.09.-gleznotājam J.Pīgoznim-85/1934.-2014./

Materiāli, literatūra par gleznotāja devumu tautai.

 

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka
‘’ Ko mēs darījām vasarā?’’ zīmējumu,materiālu izstāde.
 
septembris

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada jūnija mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’ Vasarsvētki- Sv. Gara atnākšanas svētki.

09.06.- Vasarsvētki

Par tēmu- materiāli ,literatūra.

 
Kupravas b-ka

‘’Sit , Jānīti, vara bungas vārtu staba galiņā!’’/t.dz./

23.06,24.06.-Jāņi.
 

Materiāli par Jāņiem- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Stāstu meistars latviešu literatūrā’’ 05.06.-rakstniekam A. Dripem-90/1929.-2013./

Par rakstnieka bagāto mūžu, daiļradi .

 
Kupravas b-ka

‘’ Vienkārši-latgaliete’’12.06.- dzejdarei A. Rancānei-60/1959/

Materiāli, literatūra par dzejnieces devumu tautai.

 

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’Prasme dzeju radīt kā dziesmu’’ 30.06-dzejniekam J.Peteram-80/1939./

Par pazīstamā dzejdara dzīvi un daiļradi.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka
‘’Runcīt manu runčuķiņ…’’

Izstāde par kaķiem .Zīmējumi, literatūra .

Jūnijs- jūlijs

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada maija mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka
‘’ Vienmēr latvietis…’’ 06.05.-rakstniekam J. Klīdzējam-105/1914.-2000./

Par rakstnieka dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ …Lai bij’ jauki, kur bij’ jauki

Tēva sētā jauki bij;
Visi mūsu tīrumiņi
Daugaviņas maliņā’’/T.DZ/

04.05.-LR Neatkarības atjaunošanas diena.

Par Latviju; skaistākajām vietām, vēsturiskiem notikumiem, tematiskie materiāli .

Visu mēnesi
Kupravas b-ka
‘’No saulītes silti rīti
No māmiņas mīļi vārdi’’/t.dz./-12.05.-Mātesdiena.

·        BĒRNIEM. Daiļliteratūra, materiāli par Mātes dienu- dzeja, folklora.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Pi Tovu kōju, Vissvātōkō Mōte, nūlīku sovu ikdīnu es…’’/no dziesmas\ maijs- veltīts Marijai.

Garīgi materiāli, tēma- Vissv.Jaunava Marija.

 

Kupravas b-ka

‘’Mirdz pavasara lietiņš kā vieglis zelta sietiņš…’’/K.Skalbe./

·        BĒRNIEM. Par pavasara tēmu, proza, dzejas rindas, tematiskie materiāli utt.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

IZSTĀDE PAR PAVASARI. Zīmējumi.

aprīlis

 

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada aprīļa mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’ Rakstnieks-bērnu dvēseles izpratējs’’

01.04.- Vikam/Viktoram Kalniņam-80/1939/

Par rakstnieka dzīvi, literāro darbību, izdotie iespieddarbi.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’ …viss tāds smaidīgs un jauks,-es saulei un sudraba pūpoliem draugs.’’/L.Vāczemnieks.14.04.-Pūpolsvētdiena.

Par Pūpolu svētdienu kristietībā; garīga satura literatūra, folklora.

 
Kupravas b-ka

‘’Ēd, vistiņa kviešu graudus, dēj oliņas Lieldienām!’’/tautas dziesma/

21.04.,22.04.- Lieldienas.

Materiāli par Lieldienām - dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Ar Dieva vārdu dvēselē un dzīvē’’.08.04.-dzejniecei  Br. Martuževai-95/1924.-2012./

Par dzejnieces bagāto mūžu, daiļradi dzejā.

 
Kupravas b-ka
‘’ Ūsiņš jāja pieguļā…’’

23.04.- Ūsiņi.

 

Materiāli, literatūra par Ūsiņiem; folklora, apraksti.

·        bērniem

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

Novadpētniecības materiālu izstāde „Mūsu pagātne- dārgums, ko nedrīkst pazaudēt’’/par vēsturiskiem mirkļiem/

Bibliotēku nedēļas ietvaros.

 

Visu mēnesi

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada marta mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’Dabas skaistuma un lirikas paudējs’’09.03.- dzejniekam, prozaiķim V.Plūdonim-145/1874.-1940./

Materiāli par autora daiļdarbiem,

Par prozaiķa dzīves gājumu.
 
Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Latviešu prozaiķi pieminot …’’23.03.-rakstniecei A.Niedrai-120/1899.-1972./

Materiāli par autori, darbi.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Vizi, vizi, METENĪTI’’-5.03.- Meteņi jeb Aizgavēnis.

Folklora, ticējumi, literatūra par Meteņdienu; citi  materiāli.

·        Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …kam gūds un tukša grezneiba, ja nav tur Pesteitōja’’/no dziesmas/06.03.- GAVĒŅA sākums.

Materiāli par gavēni; garīga satura, folklora.

Visu mēnesi

Kupravas

b-ka

‘’..ceļu smiedamās, ceļu gaužas asaras raudādama…?’’/no dzejas.08.03.- Starptautiskā sieviešu diena.

Par tēmu- materiāli, iespieddarbi no krājuma.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

Atklātņu izstāde ’’… ziemai aizejot.’’

Fonds- atlase norakstīšanai, turpināšana.

marts

Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada februāra mēnesim

 
IZSTĀDES
Vieta
 Nosaukums

Īss apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

‘’Izcils bērnības dienu atainotājs’’ 23.02.vācu rakstniekam Ē. Kestneram-120/1899.-1974./

Materiāli par autora daiļdarbiem, biogrāfiskajiem datiem, materiāli par dzīves gājumu.

*Bērniem, jauniešiem.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’…cilvēka dvēsele iemirdzas, kad tā nāk saskarsmē ar Dievu’’02.02.- Sveču diena.

 

Materiāli par Sveču dienu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka

‘’Autiem klāta baltu baltiem zeme maigu miegu snauž…’’/ziema dzejā un folklorā/

Folklora, ticējumi, literatūra par ziemu; citi  materiāli.

·        Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

‘’ …topi tik stiprs , ka vari mīlēt! 12.02.-Sv.Valentīna diena.

 

Materiāli par Valentīndienu.

Visu mēnesi

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

Teksta pārskatu izveide, statistikas apkopošana par 2018.gadu.

Darbs ar kultūrkarti.

 
Februārī.

 Kupravas bibliotēkas darba plāns 2019.gada janvāra mēnesim

 
 

IZSTĀDES

 

 

Vieta

 

 Nosaukums

 

Īss apraksts

 

Laiks

Kupravas b-ka
 
‘’Caur dziļu sāpi jūti-
 
Šai zemē viss ir svēts…’’
 
/M.Bārbele./

/20.01.1991.g. barikāžu aizstāvju atceres diena./

Materiāli par 21.janvāra barikādēm.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka
 
‘’Lai Jaunā gadā visas dienas
 
Kā zelta vārpas pilnas līkst!’’

/01.01.-Jaungada diena./

Materiāli par Jaungadu- dzeja, folklora, tematiskie materiāli, apraksti, daiļliteratūra.

Visu mēnesi
Kupravas b-ka
 
‘’ Jau ziemiņa kājas āva
 
Uz pelēka akmentiņa.’’
 
/TAUTAS DZIESMA/

Materiāli, literatūra par ziemu; folkloras materiāli.

·       Bērniem, pusaudžiem.

Visu mēnesi

Kupravas b-ka

 
‘’ Redzi, tur Betlēmes zvaigzne mirdz,
 
Vai turp netiecas Tava sirds?
 
Turp ķēniņi ceļā jau dodas,

 

Ne viegli tiem garajā ceļā sokas...’’/E.Viļuma./

06.01.-Zvaigžņu diena.

Materiāli par Zvaigžņu dienu.

Visu mēnesi

 

CITI PASĀKUMI

 

Vieta

Pasākuma nosaukums, apraksts

Laiks
Kupravas b-ka

Teksta pārskatu izveide, statistikas apkopošana par 2018.gadu.

 
Janvāris-februāris