Viļakas novada Kupravas bibliotēka

Galerija...pagātne.

 - Alūksne, 70.gadi/apmēram/, lauku kapela, vadītājs ar akordeonu.

 

 

 

 

 

Roberts, Francis, Marjans.

 

 

-  Roberts, Francis, Marjans/no kreisās/, Sibīrijā, izsūtījumā/foto no pers.arh./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- R.Sprukulis ar draugu, izsūtījumā.

 

Zinaīda, kolēģe Alūksnē, pēc izsūtījuma, 50-60.gadi/foto no pers.

.arhīva/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zinaīda ar darba kolēģi, Alūksne, pēc izsūtījuma/pers.arhīvs./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zinaīda  ar govi, Sibīrijā, izsūtījumā, 40.-50.gadi/foto no pers.arhīva./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- R.Sprukuļa zīmējumi, 50.-60.gadi.

 

 

 

 

 

 

-Roberts Noriļskā, ar cīņu biedriem, uzreiz pēc atbrīvošanās.

 

-Roberts Sprukulis; ģimene, tuvinieki, radi paziņas IZŪTĪJUMĀ, Sibīrijā, 50.gadi/foto no pers.arhīva./